Steiner Bohumil

Spôsob prípravy ultravysokomolekulových hyalurónanov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282717

Dátum: 24.10.2002

Autori: Machová Eva, Stratilová Eva, Steiner Bohumil, Mach Mojmír, Mendichi Raniero, Šoltés Ladislav, Bystrický Slavomír, Kogan Grigorij, Bauer Viktor, Alföldi Juraj

MPK: C08J 7/16, C08B 37/08

Značky: spôsob, přípravy, hyalurónanov, ultravysokomolekulových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy hyalurónanov s ultravysokou molekulovou hmotnosťou niekoľkonásobne väčšou ako 10exp(6) daltonov spočíva v tom, že sa zmiešajú vodné roztoky dvoch látok nesúcich vzájomne asociujúce komponenty. Jednou látkou je kyselina hyalurónová, jej derivát alebo jej soľ s molekulovou hmotnosťou rádovo 10exp(4) - 10exp(9) daltonov, ktorá nesie zvolený substituent. Druhou je sieťujúca látka nesúca substituentovi zodpovedajúci asociujúci...

1-0-/2,3-Epoxypropyl/-2,3:5,6-di-0-izopropylidén-D-manofuranóza

Načítavanie...

Číslo patentu: 278584

Dátum: 08.03.1995

Autori: Koóš Miroslav, Steiner Bohumil

MPK: C07H 9/04, C07H 15/26

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina všeobecného vzorca (I) sa pripravuje tak, že sa k vodnému roztoku hydroxidu sodného pridá chlórmetyloxirán a tetrabutylamónium hydrogénsulfát. Po ochladení sa k zmesi pridá 2,3:5,6-di-0-izolpropylidén-D-manofuranóza. Po ukončení reakcie sa produkt izoluje bežnými metódami.

1-Morfolino-2-propylestery alkylkarboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278073

Dátum: 13.05.1992

Autori: Žvaková Alena, Koóš Miroslav, Steiner Bohumil

MPK: C07C 69/24, C07D 295/14

Značky: alkylkarboxylových, 1-morfolino-2-propylestery, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Boli pripravené zlúčeniny všeobecného vzorca I, kde n je 4, 6, 8 a 10. 1-Morfolino-2-propylestery alkylkarboxylových kyselín sú využiteľné v priemysle tenzidov.

N-Oxidy 3-alkyl-5-decyloxymetyl-1,3-oxazolidínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277978

Dátum: 18.03.1992

Autori: Steiner Bohumil, Sasinková Vlasta, Koóš Miroslav

MPK: A61K 31/42, C07D 263/06

Značky: 3-alkyl-5-decyloxymetyl-1,3-oxazolidínov, n-oxidy

Zhrnutie / Anotácia:

N-Oxidy 3-akyl-5-decyloxymetyl-1,3-oxazolidínov všeobecného vzorca I, kde R predstavuje metyl, etyl, propyl, izopropyl, butyl a izobutyl majú účinné antimikrobiálne vlastnosti, sú použiteľné v kozmetike a v priemysle tenzidov.

N-Oxidy 2,2,5-trimetyl-3-alkyloxazolidínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261816

Dátum: 10.02.1989

Autori: Novák Jan, Steiner Bohumil, Repáš Milan Člen Korešpondent Čsav, Sasinková Vlasta, Šmidrkal Jan, Peterka Vlastimil

MPK: C07D 263/04

Značky: n-oxidy, 2,2,5-trimetyl-3-alkyloxazolidínov

Text:

...Staphylococcus aureus 10 mg.dm 5, na Escherichía coli 80 mg . dm a nia Candida aibicans 70 mg..dm 5. Testy sa robia vo vodnom prostredi.Postupuje sa ako v príklade 1, s tým rozdielom, že saa použije 2,27 g 2,2,5-trimetyl-S-oktyloxazolidinu. výťažok je 87 (Vo-ný, t. j. 2,11 g N-oxidu 2,2,5-trimety 1-S-oktyloicazolidínu. Táto zlíičenlna je v 0 vodných roztokoch v rozmedzí pH 5 až 9 a teplotách do 80 °C stála. Určujúce tabsorpčné pásy...

N-Oxidy 1-alkoxy-2-dimetylaminoetánov a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257372

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čiha Miloslav, Mlynarčík Dušan, Repáš Milan Člen Korešpondent Čsav A Sav, Steiner Bohumil, Königstein Jozef

MPK: C07C 135/02

Značky: n-oxidy, přípravy, spôsob, 1-alkoxy-2-dimetylaminoetánov

Text:

...sa nerozloží prebytočný peroxid vodíka. Oxid platičitý sa odfiltruje a z filtrátu sa oddestiluje voda s etanolom pri tlaku 3 kPa. N-oxíd sa potom suší v exikátore nad oxidom fosforečným. Výťažok bol 94 0/0, t. j. 19,1 g N-oxidu l-heptyloxy-Z-dimetylamínoetänu. Na infračervenom spektre boli tieto určujúce absorpčné pásy 2955, 2920, 2850,2760, 1462, 966 a 720 crrrĺ. V hmotnostnom spektre boli tieto určujúce píky 187,173, 102, 88 a 72.Elementárna...

Způsob vzájemné separace barya a stroncia

Načítavanie...

Číslo patentu: 240145

Dátum: 15.06.1987

Autori: Steiner Bohumil, Motáeek Tomáš

MPK: C01F 11/00

Značky: separace, stroncia, vzájemné, barya, způsob

Text:

...a/nebo její sůl a/nebo jejich deriváty a/nebo homology s výhodou mírně alkalické reakce, je 24014hož pH lze určit hěžným výpočtem z rovnovážnych konstant nebo experimentálne.jako najvhodnejší se jeví extrakce roztokem bis-1,Z-dikarbolylkobalttitanu sodného v nitrobenzenu za prítomnosti polyethylenglykolu s relativní molekulovou hmotnosti 300 až 500 z vodné fáze, obsahující kyselinu 1,2-cyklohexyldiamintetraoctovou., resp. její soli. V...

Zařízení pro otevírání dveří důlních hrázových objektů, při vyšším depresním spádu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240138

Dátum: 15.06.1987

Autori: Steiner Bohumil, Šimúth Jozef, Kolina Josef

MPK: E21F 1/12, E21F 17/12

Značky: důlních, zařízení, objektu, hrázových, depresním, dveří, otevírání, vyšším, spádu

Text:

...3 hrázového objektu a druhý konec 12 je ve styku s opěrnou kuličkou 4, která je uložena v kratším rameni 51 dvouramenné páky 5, uložené kyvně na čepu B 1 závesu 6. Delší rameno 52 je svým koncem spojene s tažným elementem 7, kupříkladu lanem nebo řetězem. Tažný element v 7 je veden přes naváděcí kladky 8 na konzolách 81 tělesa 2 dveří a kladku 82 na třmenu 83 boku čela k tažněmu tekutinovému válci 9, ku příkladu vzduchovému,jenž je ukotven...

N-oxidy 2-(monosubstituovaný fenyl)-3-dodecyl-5-chlórmetyloxazolidínov a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247581

Dátum: 15.01.1987

Autori: Sasinková Vlasta, Pavliaková Dana, Steiner Bohumil, Repáš Milan Člen Korešpondent Čsav A Sav

MPK: C07D 263/54

Značky: přípravy, n-oxidy, 2-(monosubstituovaný, spôsob, fenyl)-3-dodecyl-5-chlórmetyloxazolidínov

Text:

...Bacřllus substilis, Streptococcus žaecalis, Microsporum gypsaeum, Trichophyton terrestre a Epidermaphyton 10/ug.m 11, na mikroorganizmy Escherichia celi, Shi gella flexneri, Candida,albicans a Saccharomyces cerevisiae 100/ug.m 1 l. P r I k l a d 2 pPostupuje sa ako v príklade 1 s tým rozdielom, že sa použije 3,81 g 2-/2-hydroxyfenyl/-3-dodecyl-5-chlórmetyloxazolidínu. výťažok bol 86,3 tj. 3,45 g N-oxidu...