Stehno Jaroslav

Středicí pouzdro děrovacího trnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270711

Dátum: 12.07.1990

Autori: Stehno Jaroslav, Staněk Vlastimil

MPK: B21D 28/04

Značky: pouzdro, středicí, děrovacího

Text:

...děrovací nástroj ve výchozí poloze, kdy středicí pouzdro je pevné fixováno na děrovacím trnu a na obr.2 je poloha, kdy je středicí pouzdro uvolněno a je volně posuvné po děrovacím trnu.Děrovací nástroj je tvořen matricí l opetřenou osazenim, která je ve spodní části uzavřena dnem 3, svázaným s vyražečem lisu. Na dno A je vkládán polotovar łł. Na beranu lisu je upevněn děrovací trn 2 5 děrovací hlavičkou 3. V požadovaná vzdálenosti od čela...

Zařízení pro odpařování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269064

Dátum: 11.04.1990

Autori: Stehno Jaroslav, Talácko František

MPK: B01D 43/00

Značky: zařízení, kapalin, odpařování

Text:

...31 02 s / čistitelný prostor ooparky.zení. V případě, že ndpatavac téleso je délena na více tahů dělici pfepážka. zakončená odcapcvým plechem.prístupných prostorech, to je v obvodové části vyústění trubek do odqě 1 ovpro odpaŕován kapalin na principu klesajícihn filmu. Ddpatuvacl trubky § jsou zaüstěny do trubkovnice 2, pod kterou je v oadélovacím prostoru 1 tvotenémválcovnu část zařízení g, místěno mezikruží 5, umožňující rozstŕik...

Zařízení pro odlučování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268997

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pall Milan, Bořecký Dalibor, Stehno Jaroslav, Talácko František

MPK: B01D 43/00

Značky: zařízení, odlučování, kapalin

Text:

...řeší zařízení podle vynálezu. jehož podstatou je, že umožňuje obsluza průchod pouze jedním průlezem umístěnýn ve spodní části odpařovacího válcováho tělesa. úpravou otočná clonicí klapky v přívodním potrubí e tangenciálním vstupom do odlučovačo je umožněn přístup obsluhy do části odlučovače bez nutnosti provedení dalšího průlezu. Také otočná clonící klepka umožňuje regulací vstupní rychlosti média do odlučovača, a tím je ovlívňován...

Způsob výroby výkonové polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 239986

Dátum: 01.02.1988

Autori: Stehno Jaroslav, Machata Václav, Buchta Karel, Kocourek Antonín, Talácko František

MPK: H01L 21/44

Značky: součástky, výkonové, polovodičové, výroby, způsob

Text:

...°C. Opačná strana křemíkových desek je dále celou plošně pokovena vrstvou kovového materiálu, oapříklad zlata, 239 986Plošné rozčlenění kontaktu na katodové a řídící - resp.bázovéa emitorové oblasti se provádí běžným fotolitogfafickým postuPemazásadní nevýhodou popsaného procesu je nezbytnost pokovovata fotolitograficky zpracovávat křemíkové struktury Již vyčleněných malých průměrů, což podstatné zvyšuje pracnost výroby a klade velké nároky...

Zařízení pro výrobu těles, zejména pro zubová čerpadla nebo motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 254259

Dátum: 15.01.1988

Autori: Stehno Jaroslav, Vojtek Miroslav, Ošťádal Jaromír

MPK: B21D 53/28

Značky: výrobu, čerpadla, zubová, zejména, těles, motory, zařízení

Text:

...nástro je a pravá ukončenou operací.Na obr. 1 je znázorněn pěchovací nástroj sestávající z pěchovací matrice l se založenýmpolotovarem 1, vyražeče g I. operace a pěchovacího razníku 3. Čelo pěchovacího razníku 3 je opatřeno výstupkem 33, vytvářejícím dutinu na napěchovaném výlisku 5. Výška výstupku Q je určena vztahem h (0,55 0,65)t, kde t je tlouštka prostřižku a průměr výstupku D(0,7 0,B)H, kde H je délka dutiny matrice l. Obr....

Pasterační zařízení, zejména pro zpracování mléčných produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227585

Dátum: 01.06.1986

Autori: Hubáček Karel, Machata Václav, Gregor Miroslav, Stehno Jaroslav

Značky: pasterační, mléčných, zpracování, zejména, produktů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Pasterační zařízení, zejména pro zpracování mléčných výrobků, s odvětrávací komorou, s odsávacím ústrojím napojeným na výstup brýdových par z odsávací komory a s horkovodní nádrží napojenou na odváděcí a vratné potrubí horkovodního okruhu, vyznačeně tím, že jako odsávací ústrojí je parní ejektorová vývěva (18), jejíž výstup je napojen na parní směšovač (19) napojený na vratně potrubí (22).

Zařízení pro ohřev kapaliny, zejména pro pasteraci mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 226476

Dátum: 15.11.1985

Autori: Stehno Jaroslav, Machata Václav, Drápalík Miloš

Značky: kapaliny, mléka, ohrev, pasteraci, zařízení, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ohřev kapalin, zejména pro pasteraci mléka s tepelnými výměníky, uspořádanými ve dvou sekcích, se vstupními a výstupními ventily, zprostředkujícími průtočné spojení mezi sekcemi a přívodem nebo odvodem zpracovávané kapaliny a čisticích prostředků a s ovládacím systémem pro řízení funkce ventilů, vyznačené tím, že dva vstupní ventily (21, 27), z nichž jeden je napojen na přívod zpracovávané kapaliny a druhý na přívod čisticích...

Způsob tváření rotačních výlisků

Načítavanie...

Číslo patentu: 224075

Dátum: 01.10.1984

Autori: Straka Milan, Stehno Jaroslav, Kandalík Stefan, Leginus Miroslav, Ošťádal Jaromír, Marinič Stefan, Vojtek Miroslav

Značky: výlisků, rotačních, způsob, tváření

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob tváření rotačních výlisků, používající matrice, razníku a vyražeče, kde poslední operací je protahování výlisku přes kroužky nebo kladky, vyznačený tím, že v první operaci pěchování je vylisována spodní dutina bez napěchování vnějšího tvaru a v druhé operaci děrování je slisována protilehlá další dutina při současném vedení polotovaru.