Štefl Milan

Mobilní polohovadlo, zejména pro obloukové svařování pláště a čel nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264068

Dátum: 12.05.1989

Autori: Štefl Milan, Toman Otakar, Pour Břetislav

MPK: B23K 37/04

Značky: zejména, svařování, obloukové, nádoby, pláště, polohovadlo, mobilní

Text:

...jednou tlakovzdušnou hadici a jed h- 3 264 C 68 ním viccžžiovým kabclem, protože všechny pneumatické rozvááäče mohou být umístěny na rámu polohovadla. Třetim přívodem může případně být jednežilový kabel, který zabezpečuje spojení svao řovaciho polohovadla s jedním pőtemjsvařovacích zdrojů. Další podstatnou výhodou je možnost dálkového ručniho, nebo automatického ovtédàni 2 řídící jednotky.Mobilní potohcvadto, zejména prs obtoukové...

Zapojení pohonu podavače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263853

Dátum: 12.05.1989

Autori: Svoboda Josef, Toman Otakar, Štefl Milan, Bělovský Jan

MPK: B65G 27/32, G05D 19/02

Značky: pohonů, zapojení, podavače

Text:

...vibračního podávače, výstup bloku zapnutí pohonu vibračního podávače je připojen na jeden vstup pohonu vibračního podávače a výstup bloku brzdění pohonu vibračního podávače je připojen na druhý vstup pohonu vibračního podávače, kde podstata vynálezu spočíva V tom, že první výstup rozhodovacího bloku je ještě připojen na vstup časovače, výstup časovače je připojen na třetí vstup irozhodovacího bloku.Podstatnoit výhodou zapojení pohonu...

Zařízení pro separaci a polohování, zejména kovárenských polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263852

Dátum: 12.05.1989

Autori: Míča Pavel, Štefl Milan

MPK: B23Q 7/06, C21D 1/00

Značky: zařízení, polotovarů, kovárenských, zejména, polohování, separaci

Text:

...kováreínských polotovarů, podle vynálezu, je vysoká funkční spolehlivost. Další podstatnou výhodou je možnost použití zařízení pro různé průřezy polotovarů bez nutnosti jeho přestavby. Další podstatnou výhodou je, že není nutno dodávatídalší energiepro sevření nebo přitažení polotovaru.Příklad provedení zařízení pro separaci a polohování, zejména kovárenských polotovarů, je schematicky znázorněn na připojených obrázcích, kde na obr. 1 je...

Zapojení pro nastavení doby kalení kalicího stroje, zejména pro kalicí stroje karuselového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259601

Dátum: 17.10.1988

Autori: Bělovský Jan, Štefl Milan, Svoboda Josef, Toman Otakar

MPK: H05B 6/06

Značky: zapojení, kalícího, zejména, karuselového, nastavení, kalení, stroje, kalicí

Text:

...se tak stejně tepelné zpracování všech součástí. Další podstatnou výhodou zapojení je jeho jednoduchost.Príklad zapojení podle vynálezu je zrejmý z obr. 1, kde je znázorněno zapojení pro nastavení doby kalení kalicího stroje karuselového typu s možností předvolby libovolné nejvýš p-te pozice konce kalení součástí na bloku l) předvolby pozice konce kalení součástí, kde počet p kontaktů bloku l) předvolby pozice konce kalení součástí je...

Stroj pro kalení do lázně s indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256121

Dátum: 15.04.1988

Autori: Toman Otakar, Štefl Milan, Svoboda Josef, Bělovský Jan

MPK: C21D 1/10

Značky: lázně, ohřevem, indukčním, kalení, stroj

Text:

...straně opatřen patkou pro upevnění k základu stroje lg, je otočně uložena objímkà 3, k níž jsou připojena ramena É. Na vnějším konci každého ramene É je připojeno svislé vedení 1, v němž je suvně uloženo vřeteno §. Vřeteno § je s výhodou duté a jeho dutinou může procházet táhlo gl spojující silový válec ll pro upínací přípravek 3 s upínacím přípravkem 2, v němž je upnuta kalená součást gg. Pohon pro svislý pohyb vřetene Q může být vytvořen...

Zařízení pro vytváření tepelných vrubů v tyčovém materiálu elektrickým obloukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238073

Dátum: 01.04.1987

Autori: Bělovský Jan, Štefl Milan, Toman Otakar, Běhounek Josef

MPK: B23K 9/04

Značky: tyčovém, tepelných, vytváření, vrubů, materiálů, obloukem, zařízení, elektrickým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zejména zařízení kováren. Řeší problém takového tepelného ovlivnění tyčového materiálu, které umožní následné dělení tohoto materiálu lámáním při dosažení relativně vysoké přesnosti a jakosti lomu. Elektroda elektrického oblouku je umístěna svisle nad lámanou tyčí a je upevněna k hlavnímu suportu, jehož pohybová osa je vodorovná a kolmá k podélné ose lámané tyče. K hlavnímu suportu je elektroda upevněna prostřednictvím pomocného...

Zapojení dohledového obvodu na přítomnost napětí v symetrickém třífázovém systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 221121

Dátum: 15.01.1986

Autori: Štefl Milan, Smolík Antonín

Značky: obvodů, přítomnost, třífázovém, systému, symetrickém, zapojení, napětí, dohledového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení dohledového obvodu na přítomnost napětí v symetrickém třífázovém systému a řeší problém spolehlivosti funkce obvodu i při větších kolísáních hodnoty fázových napětí a vyloučení možnosti mylných hlášení výpadku fáze. Zapojením podle vynálezu, sestávajícím z třífázového dvoucestného usměrňovače a bistabilního klopného obvodu mezi něž je vřazen optoelektronický vazební člen, tvořený světloemitující diodou a...

Pohyblivý elektrický přívod

Načítavanie...

Číslo patentu: 229190

Dátum: 01.01.1986

Autori: Svoboda Josef, Bělovský Jan, Štefl Milan, Toman Otakar

MPK: H05B 6/10

Značky: pohyblivý, elektricky, přívod

Zhrnutie / Anotácia:

Pohyblivý elektrický přívod vytvořený z tuhých koaxiálních nebo pasových vodičů vyznačující se tím, že je složen nejméně ze dvou tuhých sekcí (l) spojených navzájem nejméně jedním vnitřním kloubem (2) kde na každém konci elektrického pohyblivého přívodu je po jednom vnějším kloubu (3), přičemž převod elektrického proudu přes všechny klouby (2) a (3) je proveden ohebnými vodiči (4).

Zapojení obvodu pro rozběh střídače s paralelním rezonančním zatěžovacím obvodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226881

Dátum: 01.10.1985

Autori: Jagielski Jerzy, Smolík Antonín, Štefl Milan, Zdeněk Miroslav

Značky: střídače, rezonančním, obvodem, paralelním, rozbeh, obvodů, zatěžovacím, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro rozběh střídače s paralelním rezonančním zatěžovacím obvodem, sestávající z obvodu logického součinu, klopného obvodu, zpožďovacího obvodu a dvou generátorů impulsů, vyznačující se tím, že první vstup (il) obvodu (l) logického součinu je připojen na výstup zapínacích impulsů tyristorů regulátoru (A) usměrňovače, druhý vstup (i2) obvodu (1) logického součinu je připojen na výstup povelu "start" obvodů (F) zapínací logiky,...

Tlumivka, zejména pro omezení strmosti nárůstu proudu tyristory můstkově zapojených invertorů proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222481

Dátum: 01.10.1985

Autor: Štefl Milan

Značky: můstkové, strmosti, tlumivka, tyristory, zejména, proudu, zapojených, nárůstu, omezení, invertorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tlumivky, vhodné zejména pro můstkové zapojení střídače typu invertor proudu a řeší problém omezení strmosti nárůstu proudu u střídačů na vyšší kmitočty. Účelu se dosahuje tím, že tlumivka podle vynálezu, zejména pro omezení strmosti nárůstu proudu tyristory můstkově zapojených invertorů proudu, s ferromagnetickým jádrem složeným z nejméně dvou dílčích jader tvaru E, mezi nimiž je nemagnetická mezera má do ferromagnetického...

Polovodičová jednotka s tyristory, zejména pro střídače na vyšší kmitočty

Načítavanie...

Číslo patentu: 222122

Dátum: 15.07.1985

Autor: Štefl Milan

Značky: polovodičová, kmitočty, tyristory, střídače, jednotka, zejména, vyšší

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká polovodičové jednotky s tyristory, určené pro střídače na vyšší kmitočty v můstkovém zapojení a řeší jednak problém symetrie impedancí jednotlivých větví můstku, jednak nastavení potřebné strmosti nárůstu proudu tyristory střídače při komutaci. Účelu se dosahuje tak, že u polovodičové jednotky s tyristory zejména pro střídače na vyšší kmitočty v můstkovém zapojení, používající sloupcového bloku, u něhož jsou v nosném rámu z...

Zapojení zapalovacího obvodu tyristoru typu GATT

Načítavanie...

Číslo patentu: 219136

Dátum: 15.07.1985

Autor: Štefl Milan

Značky: obvodů, tyristorů, zapalovacího, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení zapalovacího obvodu tyristoru typu GATT se dvěma tvarovacími obvody pro tvarování zapínacího pulsu a pulsu pro snížení vypínací doby tyristoru a se dvěma transformátory, vyznačující se tím, že k první svorce (11) zapalovacího obvodu je přes první tvarovací obvod (39) připojen jeden vývod primárního vinutí (22, 23) prvního transformátoru (9) a přes druhý tvarovací obvod (40) je k první svorce (11) připojen jeden vývod primárního vinutí...