Stefkó Béla

Použitie komplexu hyaluronátu zinku na prípravu farmaceutickej kompozície proti peptickým vredom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284864

Dátum: 27.12.2005

Autori: Illés János, Matuz Judit, Sághy Katalin, Neszmélyi Erzsébet, Forrai Gáborné, Stefkó Béla

MPK: A61P 1/00, A61K 31/715

Značky: komplexu, peptickým, zinku, přípravu, proti, použitie, vredom, farmaceutickej, hyaluronátu, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie komplexu hyaluronátu zinku s relatívnou molekulovou hmotnosťou v rozmedzí od 500 000 do 1 200 000 na prípravu farmaceutickej kompozície na orálne podanie na liečenie peptického vredu a/alebo prevenciu tvorby peptického vredu.

Asociáty deprotonovanej kyseliny hyalurónovej, spôsob ich prípravy, farmaceutický a kozmetický prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279530

Dátum: 02.12.1998

Autori: Neszmélyi Erzsébet, Várkonyi Viktória, Réthey Iván, Stefkó Béla, Gebhardt István, Illés János, Király Gyöngyvér, Rácz István, Takácsi Nagy Géza, Burger Kálmán

MPK: A61K 31/715, A61K 33/30, C08B 37/08...

Značky: přípravy, deprotonovanej, prostriedok, kyseliny, farmaceutický, spôsob, asociáty, kozmetický, hyaluronovej, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Asociáty deprotonovanej kyseliny hyalurónovej so zinočnatými alebo kobaltnatými iónmi sa pripravujú reakciou vodného roztoku obsahujúceho zinočnaté alebo kobaltnaté soli s vodným roztokom soli kyseliny hyalurónovej, alebo rozpustením asociátov kyseliny hyalurónovej s kvartérnou amóniovou soľou v dvojici rozpúšťadiel, ktorá obsahuje vodný roztok zinočnatého alebo kobaltnatého iónu a rozpúšťadlo čiastočne miešateľné s vodou, a nasledovným...

Spôsob oxidácie plynov obsahujúcich horľavé a/alebo výbušné zložky a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279403

Dátum: 04.11.1998

Autori: Rozsos István, Stefkó Béla, Welther Károly, Gersey Ferenc, Kápolnai Dezsö, Borbély László, Godó László, Pomázi Ferenc

MPK: B01D 53/86, B01D 53/00

Značky: plynov, zariadenie, obsahujúcich, výbušné, hořlavé, zložky, spôsob, oxidácie, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob oxidácie plynov obsahujúcich horľavé a/alebo výbušné zložky, pri ktorom sa plyn vedie do reaktora obsahujúceho katalyzátor, kde sa zahreje na teplotu potrebnú na katalytickú oxidáciu, spočíva v tom, že sa použije uzatvorený reaktor, v ktorom sa plyn udržiava na teplote potrebnej na katalytickú oxidáciu a zabráni sa, aby teplota dosiahla teplotu, pri ktorej dochádza k vznieteniu plynu. Zariadenie na vykonávanie opísaného spôsobu zahŕňa...

Způsob výroby ergolenových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268534

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pálosi Eva, Lapis Erzsébet, Kovács Lajos, Kassai Anna, Stefkó Béla, Laszlovszky István, Kiss Béla, Groó Dóra, Megyeri Gábor, Keve Tibor, Szporny László

MPK: A61K 31/48

Značky: derivátů, ergolenových, způsob, výroby

Text:

...(ve °G) vztaženě k hodnotám, která se zíakávají pouze s apomorrinem.Pro testovaní aaryxiální anoxie byl použit způsob podle c. Caillerda a spol. Lite Scí. 1 §, | 607 (1975). Myši (n 5) obojího sexu o hmotnosti 22 až 24 gramů se nechaçjí hladovět I 6 hodin, načež se ,jim podá testované aloučenina v dávce 50 aug/kg. Po 60 uinutách se zvířata uníatí do těaně uzavřených sklenených lanví o objemu 100 nl a zaznamenává se čas přožití. Jako...

Způsob přípravy derivátů 2-brom-alfa-ergo- kryptinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264295

Dátum: 13.06.1989

Autori: Keve Tibor, Kassai Anna, Kovács Lajos, Trischler Ferenc, Gazdag Mária, Megyeri Gábor, Szepesi Gábor, Stefkó Béla, Bogsch Erik

MPK: C07D 457/04

Značky: derivátů, způsob, kryptinu, přípravy, 2-brom-alfa-ergo

Text:

...který poskytuje velmi dobré výtěžky v laboretoři, je skutečnost, že pro průmyslové měřítko vyžaduje zařízení se zvláštním těsnéním a ze zvláštního materiálu, jelikož je reakčniprostředí agresivní V důsledku přítomnosti silné kyseliny. Dalším nedostatkom tohoto způsobu je skutečnost, že bromoväní se může provádět za vysokých výtěžků toliko za definovaného obsahu vody v přítomnosti většiho množství vody, než je tento limit, je selektivita...

Způsob přípravy 2-brom-alfa-ergokryptinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262670

Dátum: 14.03.1989

Autori: Stefkó Béla, Keve Tibor, Galambos János, Megyeri Gábor, Bogsch Erik, Kovács Lajos, Trischler Ferenc

MPK: A61K 31/48

Značky: 2-brom-alfa-ergokryptinu, přípravy, způsob

Text:

...chromatografií. Stačí pouze izolace krystalizací.Bromovat způsobem podle vynálezu se však mohou také takzvané směsi surověho alkaloidu, které obsahují jiné ergotové alkaloidy nebo soli těchto směsi.Způsob podle tohoto vynálezu je podrobněji popsán níže.V suchêm dimethylsulfoxidu se absorbuje vypoučtené množství plynného bromovodíku. V takto získaném roztoku, který obsahuje bromovodík v dimethylsulfoxidu, se rozpustí výchozí oc-ergokryptin...

Způsob výroby 1-(2-(5-dimethylaminomethyl-2-(furylmethylthio)ethyl))amino-1- methylamino-2-nitroethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261232

Dátum: 12.01.1989

Autori: Uskert Emilia, Diesler Eszter, Láng Tibor, Makk Nándor, Mátyus Péter, Horváth Gyula, Szederkényi Ferenc, Toldy Lajos, Lázár Árpád, Somogyi Tibor, Koczka Éva, Stefkó Béla, Bobák Dóra, Balogh Tibor, Kasztreiner Endre

MPK: C07D 307/52

Značky: způsob, výroby, methylamino-2-nitroethylenu, 1-(2-(5-dimethylaminomethyl-2-(furylmethylthio)ethyl))amino-1

Text:

...že strukturně konmlikovanější nitroketenimin vzorce VII poskytne adiční reakcí s methylaminem, probíhajíci ve velmi krátké době, bázi vzorce I ve velmi vysoké čistotě a, podle našich pozorovaní, téměř bez výskytu vedlejších reakcí.vynález tedy popisuje nový způsob výroby 1-/2-§-dimethylaminpmethy 1-2-(furylmethylthio)ethylaĺamino-1-methylamino-2-nitroethylenu a jeho hydroohloridu, který se vyznačuje tím, že se 1-/2-Ľ 5-dimethy 1...

Způsob přípravy adiční soli s kyselinou, odvozené od 2(/2-aminoethyl/thiomethyl)-5-dimethylaminomethylfuranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259878

Dátum: 15.11.1988

Autori: Toldy Lajos, Mátyus Péter, Fuchs Oszkár, Borvendég János, Szabó Antal, Lázár Árpád, Somogyi Tibor, Balogh Tibor, Láng Tibor, Engler József, Vitális Beáta, Diesler Eszter, Kosáry Judit, Stefkó Béla, Kasztreiner Endre, Makk Nándor

MPK: C07D 307/52

Značky: adiční, způsob, odvozené, přípravy, kyselinou

Text:

...produktu, čímž se také podstatné zkrátí reakční doba alespoň řádově). Všechny tyto faktory přispívají k produktům dobré jakosti bez dehtu.Soli báze vzorce I připravené způsobem podle vynälezu jsou stále látky, ze kterých se může případně uvolnit báze vzorce I V jakékoliv době, výhodné krátce před použitím.Některé adiční soli s kyselinou báze vzorce I připravené způsobem podle vynálezu seObjem potřebný pro reakci se podstatné sníží eliminací...

Způsob přípravy 17,18-dehydroapovinkaminol-3′,4′,5′-trimethoxybenzoátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257792

Dátum: 15.06.1988

Autori: Fekete György, Kassai Anna, Galambos János, Zsadon Béla, Stefkó Béla, Keve Tibor, Horváth Klára

MPK: A61K 31/475, C07D 519/04

Značky: přípravy, 17,18-dehydroapovinkaminol-3',4',5'-trimethoxybenzoátu, způsob

Text:

...vzniklý hydroxyvinkaminolový derlvát vzorce IIIse acyluje 3,ILS-trimethoxybenzoovou kyse~ linou nebo jejím derivátem schopným acylace, poipří-padě za prítomnosti katalyzátoru a/nebo činidla vázajícího kyselinu, za vzniku hydroxylo-vého derivátu vzorce IV.je-li to žád-oucí, získaný produkt se převede na svoji adiční sůl s kyselinou. Výhodnýlni představiteli anorganickych kyselín jsou napr. chlorovodíková, sírová a fosforečná kyselina. Výhodné...

Způsob výroby trans stereoisomerů racemických a opticky aktivních derivátů eburnameninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257791

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kiss Béla, Farkas Mária, Szporny László, Szombathelyi Zsolt, Kuthi Csaba, Gere Anikó, Csomor Katalin, Kreidl Jánoos, Stefkó Béla, Kárpáti Egon, Czibula László, Forgács Lilla, Visky György

MPK: C07D 461/00

Značky: racemických, aktivních, trans, způsob, eburnameninu, derivátů, opticky, stereoisomerů, výroby

Text:

...acylchloridu, například benzoylchloridu, provádí se acylace v rozpouštědle obvykle používaném pro acylační reakce s acylchloridy, například v chlorovaných uhlovodících, jako chloroformu nebo dichlorethanu, neb-o V aromatických uhlovodcích jako beneznu nebo toluenu, popřípadě za přítomnosti prostředku vázajicíh-o kyselinu jako je triethylamln. Tato reakce se provádí za teploty varu použitého rozpouštědla.Použíje-li se jako acylačního...

Způsob přípravy nových racemických a opticky aktivních derivátů 9- nebo 11-nitroapovincaminové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255890

Dátum: 15.03.1988

Autori: Szporny László, Laszlovszky István, Kiss Béla, Stefkó Béla, Pálosi Eva, Vedres András, Groó Dóra, Szántay Csaba, Szombathelyi Zsolt, Lapis Erzsébet, Kárpáti Egon, Riesz Miklós, Zájer Mária, Moldvai István

MPK: C07D 461/00

Značky: přípravy, způsob, aktivních, opticky, derivátů, racemických, 11-nitroapovincaminové, kyseliny, nových

Text:

...v matečněm louhu je obtížnější vzhledem k přĺtomnosti tohoto vedlejšího produktu. Další výhoda nárokovaného zpüsobu spočívá v tom, že se snadno připraví neobyčejně čistý produkt a získá se ve vysokémvýtěžku za použití jakékoliv varianty postupu.Výchozí látky obecného vzorce II použité ve způsobu podle vynálezu jsou nové sloučeniny,jejichž příprava je popsána V čs. patentu Č. 255 889. Principem přípravy je nitrace apovinoaminové kyseliny, načež...

Způsob přípravy nových racemických a opticky aktivních derivátů 9- a 11-aminoeburnankarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255889

Dátum: 15.03.1988

Autori: Lapis Erzsébet, Kárpáti Egon, Szporny László, Groó Dóra, Vendres András, Szántay Csaba, Moldvai István, Szombathelyi Zsolt, Stefkó Béla, Kiss Béla, Riesz Miklós, Laszlovszky István, Pálosi Eva

MPK: C07D 461/00

Značky: kyseliny, 11-aminoeburnankarboxylové, racemických, nových, aktivních, opticky, derivátů, způsob, přípravy

Text:

...apod. obsahujících vhodný kyselý zbytek. Např. se mohou s výhodou použít jako acylhalogenidy acylchloridy.Nebo se mohou výchozí látky obecného vzorce II, kde R 4 značí atom vodíku, zatímco A a B představují dohoromady valenčni vazbu, přeměnit takovým způsobem, že acylace se porvádí s reakční směsi připravené z vhodné sloučeniny vzorce II. Např. se vhodná nitroapovincaminová kyselina redukuje /jak popsáno v čs. patentu č. 255 890 odstraní...

Způsob přípravy částečně nových 10 alfa-methoxy-6-methyl-ergolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255876

Dátum: 15.03.1988

Autori: Lapis Erzsébet, Szporny László, Trischler Ferenc, Keve Tibor, Groó Dóra, Pálosi Eva, Laszlovszky István, Kassai Anna, Kiss Béla, Bogsch Erik, Galambos János, Kárpáti Egon, Szombathelyi Zsolt, Megyeri Gábor, Stefkó Béla

MPK: C07D 457/02

Značky: způsob, přípravy, částečně, alfa-methoxy-6-methyl-ergolinových, derivátů, nových

Text:

...Přidáním hydroxidu amonného se pH roztoku upraví na hodnotu 6. Směs se extrahuje rozpouštědlem, které je nemísitelné s vodou, například chloroformem, dichlormetanem, benzenem,tetrachlormetanem a toluenem, s výhodou chloroformem.Chloroformová fáze se pak vysuší a odpaří. Odparek, který obsahuje 2-halogen-lumi-lysergol,se rozpustí ve směsi aprotického rozpouštědla, jako je například aceton, etylacetát, benzen a acetonitril, s výhodou...

Způsob přípravy částečně nových derivátů 2-halogennicergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255875

Dátum: 15.03.1988

Autori: Megyeri Gábor, Pálosi Eva, Groó Dóra, Kiss Béla, Kárpáti Egon, Galambos János, Stefkó Béla, Laszlovsky István, Szombathelyi Zsolt, Kassai Anna, Bogsch Erik, Szporny László, Trischler Ferenc, Keve Tibor, Lapis Erzsébet

MPK: C07D 457/02

Značky: přípravy, nových, 2-halogennicergolinu, derivátů, způsob, částečně

Text:

...° proteínu 1,7 až 1,8 mg/ml).Pro studium a 1 ~receptoru byly v celkovém objemu 1 ml použitý membránový preparát,liganda (0,5 mmol 3 H-prazosinu) a testovaná sloučenína.Po 30 minutové inkubaci při 23 OC se vzorky přefiltrují přes Whatman GF/B filtr n čtyřlkrát promyjí 4 ml pufru.Sloučenina Dávka Antihypoxiální Usnadňování učení Antagonismus přítůstku mg/kg účinek doba přev doba latence jako inhibičního účinku na per os žítí jako ...

Zařízení k průtokové kontinuální konzervaci řezných kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246287

Dátum: 15.12.1987

Autori: Ormós Zoltán, Gregory Gordon Ian, Stefkó Béla, Pataki Károly, Bradshaw Janice, Csukás Béla

MPK: B23Q 11/00

Značky: konzervaci, kontinuální, zařízení, kapalin, průtokové, řezných

Text:

...konzervační látku, jejíž pohyb při průtoku kapaliny je vymezen nejméně jednou distanční přepážkou. Nádoba může mít kruhový, obdélníkový nebo jiný průřez. Vložka obsahující tuhou účinnou konzervační látku je vytvořena z textilní tkaniny, kovové tkaniny, papíru nebo z Llmělé hmoty, v níž jsou otvory menší než 5 mm, tj. menší, než velikost částic účinné konzervační látky. Nádoba je zapojena do cirkulace řezné kapaliny a nepropustně utěsněna....

Způsob přípravy racemických a opticky aktivních derivátů 9- nebo 11-substituované apovincaminové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250700

Dátum: 14.05.1987

Autori: Stefkó Béla, Vedres András, Moldvai István, Szántay Csaba

MPK: C07D 461/00, C07D 471/22, C07D 519/04...

Značky: přípravy, aktivních, apovincaminové, opticky, kyseliny, derivátů, 11-substituované, způsob, racemických

Text:

...benzoovou, fenyloctovou, p-aminobenzoovou, p-hydroxybenzoovou, p-aminosalioylovou atd alkylsulfonové kyseliny jako např. kyseliny methansulfonovou, ethansulfonovou, atd., cykloaliiatické sulfonové kyseliny jako kyselinu cyklohexylsulfonovou arylsulfonové kyseliny jako kyselinu p-toluensulíonovou, naítylsulfonovou, sulfanilovou, atd. aminokyseliny,např. kyselinu asparaginovou, glutaminovou,N-acetylasparagiíiovou,...

Způsob přípravy racemických a opticky aktivních derivátů 9- nebo 11-substituované apovincaminové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250692

Dátum: 14.05.1987

Autori: Stefkó Béla, Vedres András, Szántay Csaba, Moldvai István

MPK: C07D 471/22, C07D 519/04, C07D 461/00...

Značky: apovincaminové, racemických, aktivních, způsob, derivátů, opticky, 11-substituované, kyseliny, přípravy

Text:

...arylsulíonové kyseli ny jako kyselinu p-toluensulfonovou, naftylsulfonovou, sulfonilovou, atd aminokyseliny, např. kyselinu asparaginovou, glutami novou, N-acetyluasparaginovou, N-acetylglu-Tvorba soli se může např. provádět v inertním organickém rozpouštědle jako alifatické alkoholy s 1 až 6 atomy uhlíku tak,že se racemickä nebo opticky účinná sloučenina vzorce I rozpustí v rozpouštědle a zvolená kyselina nebo její roztok se...

Způsob výroby hydrochloridu 1-‹2-[5-dimethyl-aminomethyl-2-(furylmethylthio)ethyl]›amino-1- methylamino-2-nitroethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248717

Dátum: 12.02.1987

Autori: Balogh Tibor, Makk Nándor, Szabó Antal, Engler József, Láng Tibor, Diesler Eszter, Lázár Árpád, Kosáry Judit, Toldy Lajos, Somogyi Tibor, Mátyus Péter, Stefkó Béla, Borvendég János, Kasztreiner Endre, Fuchs Oszkár, Vitális Beáta

MPK: A61K 31/35, C07D 307/52

Značky: 1-‹2-[5-dimethyl-aminomethyl-2-(furylmethylthio)ethyl]›amino-1, výroby, methylamino-2-nitroethylenu, hydrochloridu, způsob

Text:

...je možno připravit hydrochlorid 1-2-S-dimethylaminomethyl-ZPři způsobu podle vynálezu se ke směsi hydrochloridu sloučeniny vzorce IV s hydrochloridem cysteaminu přidá katalytické množství látky skýtající za reakčních podmínek minerální kyselinu nebo minerální kyselinu a -o-rganickou kyselinu obdobné síly, ako je sila minerálních kyselln, s výhod-ou halogenidu fosforu například oxychloridu fosforečného nebo halogenidu organické či...

Atraktant pro samečka můry zelné

Načítavanie...

Číslo patentu: 220786

Dátum: 15.12.1985

Autori: Novák Lajos, Balla József, Tóth Miklós, Szántay Csaba, Stefkó Béla

Značky: atraktant, zelné, samečka, můry

Zhrnutie / Anotácia:

Atraktant pro samečka můry zelné (Mamestra brassicae), vyznačující se tím, že jako účinnou složku A obsahuje (Z)-11-hexadecenylacetát a jako účinnou složku B obsahuje (Z)-11-heptadecenylacetát v hmotnostním poměru (70 až 90) A : (30 až 1) B, popřípadě ve směsi s kapalnou a/nebo tuhou přísadou a způsob výroby účinných látek, vícestupňovou syntézou.