Stefkó Béla

Použitie komplexu hyaluronátu zinku na prípravu farmaceutickej kompozície proti peptickým vredom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284864

Dátum: 27.12.2005

Autori: Neszmélyi Erzsébet, Forrai Gáborné, Sághy Katalin, Stefkó Béla, Illés János, Matuz Judit

MPK: A61P 1/00, A61K 31/715

Značky: proti, hyaluronátu, farmaceutickej, zinku, peptickým, komplexu, vredom, přípravu, použitie, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie komplexu hyaluronátu zinku s relatívnou molekulovou hmotnosťou v rozmedzí od 500 000 do 1 200 000 na prípravu farmaceutickej kompozície na orálne podanie na liečenie peptického vredu a/alebo prevenciu tvorby peptického vredu.

Asociáty deprotonovanej kyseliny hyalurónovej, spôsob ich prípravy, farmaceutický a kozmetický prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279530

Dátum: 02.12.1998

Autori: Neszmélyi Erzsébet, Várkonyi Viktória, Rácz István, Király Gyöngyvér, Takácsi Nagy Géza, Burger Kálmán, Stefkó Béla, Réthey Iván, Illés János, Gebhardt István

MPK: A61K 33/30, A61K 31/715, C08B 37/08...

Značky: kyseliny, kozmetický, obsahom, prostriedok, deprotonovanej, asociáty, spôsob, přípravy, hyaluronovej, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Asociáty deprotonovanej kyseliny hyalurónovej so zinočnatými alebo kobaltnatými iónmi sa pripravujú reakciou vodného roztoku obsahujúceho zinočnaté alebo kobaltnaté soli s vodným roztokom soli kyseliny hyalurónovej, alebo rozpustením asociátov kyseliny hyalurónovej s kvartérnou amóniovou soľou v dvojici rozpúšťadiel, ktorá obsahuje vodný roztok zinočnatého alebo kobaltnatého iónu a rozpúšťadlo čiastočne miešateľné s vodou, a nasledovným...

Spôsob oxidácie plynov obsahujúcich horľavé a/alebo výbušné zložky a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279403

Dátum: 04.11.1998

Autori: Stefkó Béla, Pomázi Ferenc, Godó László, Welther Károly, Kápolnai Dezsö, Rozsos István, Gersey Ferenc, Borbély László

MPK: B01D 53/86, B01D 53/00

Značky: hořlavé, spôsob, zložky, obsahujúcich, plynov, vykonávanie, výbušné, oxidácie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob oxidácie plynov obsahujúcich horľavé a/alebo výbušné zložky, pri ktorom sa plyn vedie do reaktora obsahujúceho katalyzátor, kde sa zahreje na teplotu potrebnú na katalytickú oxidáciu, spočíva v tom, že sa použije uzatvorený reaktor, v ktorom sa plyn udržiava na teplote potrebnej na katalytickú oxidáciu a zabráni sa, aby teplota dosiahla teplotu, pri ktorej dochádza k vznieteniu plynu. Zariadenie na vykonávanie opísaného spôsobu zahŕňa...

Způsob výroby ergolenových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268534

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kovács Lajos, Keve Tibor, Kassai Anna, Groó Dóra, Lapis Erzsébet, Kiss Béla, Szporny László, Pálosi Eva, Laszlovszky István, Stefkó Béla, Megyeri Gábor

MPK: A61K 31/48

Značky: ergolenových, způsob, derivátů, výroby

Text:

...(ve °G) vztaženě k hodnotám, která se zíakávají pouze s apomorrinem.Pro testovaní aaryxiální anoxie byl použit způsob podle c. Caillerda a spol. Lite Scí. 1 §, | 607 (1975). Myši (n 5) obojího sexu o hmotnosti 22 až 24 gramů se nechaçjí hladovět I 6 hodin, načež se ,jim podá testované aloučenina v dávce 50 aug/kg. Po 60 uinutách se zvířata uníatí do těaně uzavřených sklenených lanví o objemu 100 nl a zaznamenává se čas přožití. Jako...

Způsob přípravy derivátů 2-brom-alfa-ergo- kryptinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264295

Dátum: 13.06.1989

Autori: Gazdag Mária, Kovács Lajos, Stefkó Béla, Bogsch Erik, Trischler Ferenc, Keve Tibor, Megyeri Gábor, Kassai Anna, Szepesi Gábor

MPK: C07D 457/04

Značky: kryptinu, 2-brom-alfa-ergo, derivátů, způsob, přípravy

Text:

...který poskytuje velmi dobré výtěžky v laboretoři, je skutečnost, že pro průmyslové měřítko vyžaduje zařízení se zvláštním těsnéním a ze zvláštního materiálu, jelikož je reakčniprostředí agresivní V důsledku přítomnosti silné kyseliny. Dalším nedostatkom tohoto způsobu je skutečnost, že bromoväní se může provádět za vysokých výtěžků toliko za definovaného obsahu vody v přítomnosti většiho množství vody, než je tento limit, je selektivita...

Způsob přípravy 2-brom-alfa-ergokryptinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262670

Dátum: 14.03.1989

Autori: Megyeri Gábor, Bogsch Erik, Kovács Lajos, Galambos János, Keve Tibor, Stefkó Béla, Trischler Ferenc

MPK: A61K 31/48

Značky: způsob, přípravy, 2-brom-alfa-ergokryptinu

Text:

...chromatografií. Stačí pouze izolace krystalizací.Bromovat způsobem podle vynálezu se však mohou také takzvané směsi surověho alkaloidu, které obsahují jiné ergotové alkaloidy nebo soli těchto směsi.Způsob podle tohoto vynálezu je podrobněji popsán níže.V suchêm dimethylsulfoxidu se absorbuje vypoučtené množství plynného bromovodíku. V takto získaném roztoku, který obsahuje bromovodík v dimethylsulfoxidu, se rozpustí výchozí oc-ergokryptin...

Způsob výroby 1-(2-(5-dimethylaminomethyl-2-(furylmethylthio)ethyl))amino-1- methylamino-2-nitroethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261232

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kasztreiner Endre, Horváth Gyula, Mátyus Péter, Makk Nándor, Diesler Eszter, Stefkó Béla, Somogyi Tibor, Bobák Dóra, Balogh Tibor, Toldy Lajos, Lázár Árpád, Láng Tibor, Koczka Éva, Szederkényi Ferenc, Uskert Emilia

MPK: C07D 307/52

Značky: methylamino-2-nitroethylenu, 1-(2-(5-dimethylaminomethyl-2-(furylmethylthio)ethyl))amino-1, způsob, výroby

Text:

...že strukturně konmlikovanější nitroketenimin vzorce VII poskytne adiční reakcí s methylaminem, probíhajíci ve velmi krátké době, bázi vzorce I ve velmi vysoké čistotě a, podle našich pozorovaní, téměř bez výskytu vedlejších reakcí.vynález tedy popisuje nový způsob výroby 1-/2-§-dimethylaminpmethy 1-2-(furylmethylthio)ethylaĺamino-1-methylamino-2-nitroethylenu a jeho hydroohloridu, který se vyznačuje tím, že se 1-/2-Ľ 5-dimethy 1...

Způsob přípravy adiční soli s kyselinou, odvozené od 2(/2-aminoethyl/thiomethyl)-5-dimethylaminomethylfuranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259878

Dátum: 15.11.1988

Autori: Stefkó Béla, Fuchs Oszkár, Vitális Beáta, Toldy Lajos, Balogh Tibor, Somogyi Tibor, Borvendég János, Lázár Árpád, Kosáry Judit, Láng Tibor, Engler József, Makk Nándor, Mátyus Péter, Diesler Eszter, Kasztreiner Endre, Szabó Antal

MPK: C07D 307/52

Značky: přípravy, odvozené, způsob, adiční, kyselinou

Text:

...produktu, čímž se také podstatné zkrátí reakční doba alespoň řádově). Všechny tyto faktory přispívají k produktům dobré jakosti bez dehtu.Soli báze vzorce I připravené způsobem podle vynälezu jsou stále látky, ze kterých se může případně uvolnit báze vzorce I V jakékoliv době, výhodné krátce před použitím.Některé adiční soli s kyselinou báze vzorce I připravené způsobem podle vynálezu seObjem potřebný pro reakci se podstatné sníží eliminací...

Způsob přípravy 17,18-dehydroapovinkaminol-3′,4′,5′-trimethoxybenzoátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257792

Dátum: 15.06.1988

Autori: Zsadon Béla, Galambos János, Horváth Klára, Keve Tibor, Fekete György, Kassai Anna, Stefkó Béla

MPK: C07D 519/04, A61K 31/475

Značky: 17,18-dehydroapovinkaminol-3',4',5'-trimethoxybenzoátu, způsob, přípravy

Text:

...vzniklý hydroxyvinkaminolový derlvát vzorce IIIse acyluje 3,ILS-trimethoxybenzoovou kyse~ linou nebo jejím derivátem schopným acylace, poipří-padě za prítomnosti katalyzátoru a/nebo činidla vázajícího kyselinu, za vzniku hydroxylo-vého derivátu vzorce IV.je-li to žád-oucí, získaný produkt se převede na svoji adiční sůl s kyselinou. Výhodnýlni představiteli anorganickych kyselín jsou napr. chlorovodíková, sírová a fosforečná kyselina. Výhodné...

Způsob výroby trans stereoisomerů racemických a opticky aktivních derivátů eburnameninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257791

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kuthi Csaba, Czibula László, Gere Anikó, Csomor Katalin, Stefkó Béla, Szombathelyi Zsolt, Kreidl Jánoos, Visky György, Kárpáti Egon, Kiss Béla, Farkas Mária, Forgács Lilla, Szporny László

MPK: C07D 461/00

Značky: stereoisomerů, aktivních, výroby, eburnameninu, derivátů, trans, racemických, způsob, opticky

Text:

...acylchloridu, například benzoylchloridu, provádí se acylace v rozpouštědle obvykle používaném pro acylační reakce s acylchloridy, například v chlorovaných uhlovodících, jako chloroformu nebo dichlorethanu, neb-o V aromatických uhlovodcích jako beneznu nebo toluenu, popřípadě za přítomnosti prostředku vázajicíh-o kyselinu jako je triethylamln. Tato reakce se provádí za teploty varu použitého rozpouštědla.Použíje-li se jako acylačního...

Způsob přípravy nových racemických a opticky aktivních derivátů 9- nebo 11-nitroapovincaminové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255890

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kiss Béla, Laszlovszky István, Riesz Miklós, Kárpáti Egon, Groó Dóra, Pálosi Eva, Stefkó Béla, Moldvai István, Szporny László, Vedres András, Szántay Csaba, Zájer Mária, Szombathelyi Zsolt, Lapis Erzsébet

MPK: C07D 461/00

Značky: způsob, kyseliny, nových, aktivních, derivátů, racemických, přípravy, 11-nitroapovincaminové, opticky

Text:

...v matečněm louhu je obtížnější vzhledem k přĺtomnosti tohoto vedlejšího produktu. Další výhoda nárokovaného zpüsobu spočívá v tom, že se snadno připraví neobyčejně čistý produkt a získá se ve vysokémvýtěžku za použití jakékoliv varianty postupu.Výchozí látky obecného vzorce II použité ve způsobu podle vynálezu jsou nové sloučeniny,jejichž příprava je popsána V čs. patentu Č. 255 889. Principem přípravy je nitrace apovinoaminové kyseliny, načež...

Způsob přípravy nových racemických a opticky aktivních derivátů 9- a 11-aminoeburnankarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255889

Dátum: 15.03.1988

Autori: Groó Dóra, Pálosi Eva, Moldvai István, Szombathelyi Zsolt, Szporny László, Lapis Erzsébet, Kárpáti Egon, Vendres András, Stefkó Béla, Szántay Csaba, Kiss Béla, Laszlovszky István, Riesz Miklós

MPK: C07D 461/00

Značky: přípravy, kyseliny, derivátů, 11-aminoeburnankarboxylové, racemických, aktivních, nových, opticky, způsob

Text:

...apod. obsahujících vhodný kyselý zbytek. Např. se mohou s výhodou použít jako acylhalogenidy acylchloridy.Nebo se mohou výchozí látky obecného vzorce II, kde R 4 značí atom vodíku, zatímco A a B představují dohoromady valenčni vazbu, přeměnit takovým způsobem, že acylace se porvádí s reakční směsi připravené z vhodné sloučeniny vzorce II. Např. se vhodná nitroapovincaminová kyselina redukuje /jak popsáno v čs. patentu č. 255 890 odstraní...

Způsob přípravy částečně nových 10 alfa-methoxy-6-methyl-ergolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255876

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kiss Béla, Kassai Anna, Laszlovszky István, Groó Dóra, Szombathelyi Zsolt, Keve Tibor, Galambos János, Megyeri Gábor, Stefkó Béla, Trischler Ferenc, Szporny László, Bogsch Erik, Pálosi Eva, Kárpáti Egon, Lapis Erzsébet

MPK: C07D 457/02

Značky: způsob, částečně, derivátů, nových, alfa-methoxy-6-methyl-ergolinových, přípravy

Text:

...Přidáním hydroxidu amonného se pH roztoku upraví na hodnotu 6. Směs se extrahuje rozpouštědlem, které je nemísitelné s vodou, například chloroformem, dichlormetanem, benzenem,tetrachlormetanem a toluenem, s výhodou chloroformem.Chloroformová fáze se pak vysuší a odpaří. Odparek, který obsahuje 2-halogen-lumi-lysergol,se rozpustí ve směsi aprotického rozpouštědla, jako je například aceton, etylacetát, benzen a acetonitril, s výhodou...

Způsob přípravy částečně nových derivátů 2-halogennicergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255875

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pálosi Eva, Galambos János, Megyeri Gábor, Szporny László, Groó Dóra, Kiss Béla, Stefkó Béla, Szombathelyi Zsolt, Kárpáti Egon, Bogsch Erik, Kassai Anna, Laszlovsky István, Keve Tibor, Lapis Erzsébet, Trischler Ferenc

MPK: C07D 457/02

Značky: derivátů, nových, částečně, způsob, 2-halogennicergolinu, přípravy

Text:

...° proteínu 1,7 až 1,8 mg/ml).Pro studium a 1 ~receptoru byly v celkovém objemu 1 ml použitý membránový preparát,liganda (0,5 mmol 3 H-prazosinu) a testovaná sloučenína.Po 30 minutové inkubaci při 23 OC se vzorky přefiltrují přes Whatman GF/B filtr n čtyřlkrát promyjí 4 ml pufru.Sloučenina Dávka Antihypoxiální Usnadňování učení Antagonismus přítůstku mg/kg účinek doba přev doba latence jako inhibičního účinku na per os žítí jako ...

Zařízení k průtokové kontinuální konzervaci řezných kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246287

Dátum: 15.12.1987

Autori: Csukás Béla, Stefkó Béla, Gregory Gordon Ian, Pataki Károly, Ormós Zoltán, Bradshaw Janice

MPK: B23Q 11/00

Značky: konzervaci, kontinuální, řezných, zařízení, průtokové, kapalin

Text:

...konzervační látku, jejíž pohyb při průtoku kapaliny je vymezen nejméně jednou distanční přepážkou. Nádoba může mít kruhový, obdélníkový nebo jiný průřez. Vložka obsahující tuhou účinnou konzervační látku je vytvořena z textilní tkaniny, kovové tkaniny, papíru nebo z Llmělé hmoty, v níž jsou otvory menší než 5 mm, tj. menší, než velikost částic účinné konzervační látky. Nádoba je zapojena do cirkulace řezné kapaliny a nepropustně utěsněna....

Způsob přípravy racemických a opticky aktivních derivátů 9- nebo 11-substituované apovincaminové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250700

Dátum: 14.05.1987

Autori: Moldvai István, Stefkó Béla, Szántay Csaba, Vedres András

MPK: C07D 519/04, C07D 461/00, C07D 471/22...

Značky: 11-substituované, kyseliny, aktivních, způsob, racemických, opticky, apovincaminové, přípravy, derivátů

Text:

...benzoovou, fenyloctovou, p-aminobenzoovou, p-hydroxybenzoovou, p-aminosalioylovou atd alkylsulfonové kyseliny jako např. kyseliny methansulfonovou, ethansulfonovou, atd., cykloaliiatické sulfonové kyseliny jako kyselinu cyklohexylsulfonovou arylsulfonové kyseliny jako kyselinu p-toluensulíonovou, naítylsulfonovou, sulfanilovou, atd. aminokyseliny,např. kyselinu asparaginovou, glutaminovou,N-acetylasparagiíiovou,...

Způsob přípravy racemických a opticky aktivních derivátů 9- nebo 11-substituované apovincaminové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250692

Dátum: 14.05.1987

Autori: Moldvai István, Vedres András, Stefkó Béla, Szántay Csaba

MPK: C07D 461/00, C07D 519/04, C07D 471/22...

Značky: 11-substituované, derivátů, aktivních, opticky, apovincaminové, přípravy, kyseliny, způsob, racemických

Text:

...arylsulíonové kyseli ny jako kyselinu p-toluensulfonovou, naftylsulfonovou, sulfonilovou, atd aminokyseliny, např. kyselinu asparaginovou, glutami novou, N-acetyluasparaginovou, N-acetylglu-Tvorba soli se může např. provádět v inertním organickém rozpouštědle jako alifatické alkoholy s 1 až 6 atomy uhlíku tak,že se racemickä nebo opticky účinná sloučenina vzorce I rozpustí v rozpouštědle a zvolená kyselina nebo její roztok se...

Způsob výroby hydrochloridu 1-‹2-[5-dimethyl-aminomethyl-2-(furylmethylthio)ethyl]›amino-1- methylamino-2-nitroethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248717

Dátum: 12.02.1987

Autori: Engler József, Toldy Lajos, Fuchs Oszkár, Mátyus Péter, Balogh Tibor, Kosáry Judit, Somogyi Tibor, Diesler Eszter, Láng Tibor, Lázár Árpád, Makk Nándor, Borvendég János, Vitális Beáta, Szabó Antal, Kasztreiner Endre, Stefkó Béla

MPK: C07D 307/52, A61K 31/35

Značky: hydrochloridu, 1-‹2-[5-dimethyl-aminomethyl-2-(furylmethylthio)ethyl]›amino-1, výroby, způsob, methylamino-2-nitroethylenu

Text:

...je možno připravit hydrochlorid 1-2-S-dimethylaminomethyl-ZPři způsobu podle vynálezu se ke směsi hydrochloridu sloučeniny vzorce IV s hydrochloridem cysteaminu přidá katalytické množství látky skýtající za reakčních podmínek minerální kyselinu nebo minerální kyselinu a -o-rganickou kyselinu obdobné síly, ako je sila minerálních kyselln, s výhod-ou halogenidu fosforu například oxychloridu fosforečného nebo halogenidu organické či...

Atraktant pro samečka můry zelné

Načítavanie...

Číslo patentu: 220786

Dátum: 15.12.1985

Autori: Stefkó Béla, Balla József, Szántay Csaba, Tóth Miklós, Novák Lajos

Značky: samečka, zelné, atraktant, můry

Zhrnutie / Anotácia:

Atraktant pro samečka můry zelné (Mamestra brassicae), vyznačující se tím, že jako účinnou složku A obsahuje (Z)-11-hexadecenylacetát a jako účinnou složku B obsahuje (Z)-11-heptadecenylacetát v hmotnostním poměru (70 až 90) A : (30 až 1) B, popřípadě ve směsi s kapalnou a/nebo tuhou přísadou a způsob výroby účinných látek, vícestupňovou syntézou.