Šťastný Miloslav

Nepřímý diferenční snímač koncentrace látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270721

Dátum: 12.07.1990

Autori: Rybář Vladimír, Volf Radko, Doležal Bohuslav, Nepožitek Jiří, Šťastný Miloslav, Pavlíček Zdeněk

MPK: G01N 27/30

Značky: nepřímý, koncentrace, snímač, diferenční, látek

Text:

...obr. 2 je uvedene zapojení nepřímáho diferenčního snímače,kterě ilustruje způsob měření a tímto snímačem podle vynálezu.První varianta a) na obr. 1 znázorňuje dvě ampěrometrické měrně elektrody l a g v pohledu na aktivní plochy ve tvaru kruhových úsečí, ke kterým je symetricky umístěna poten ciometrícká reíerenční elektroda 1 ve tvaru obdélníka. Druhá varianta b) na obr. 1 znázorňuje ampěrometrioké měrné elektrody l, 3 v pohledu na aktivní...

Ampérometrické čidlo s planparalelním systémem elektrod

Načítavanie...

Číslo patentu: 269814

Dátum: 14.05.1990

Autori: Šťastný Miloslav, Pavelka Ivan, Pavlíček Zdeněk, Marek Miroslav, Volf Radko, Doležal Bohuslav

MPK: G01N 27/07

Značky: amperometrické, systémem, čidlo, planparalelním, elektrod

Text:

...je pokryt anodovou oddělovací vrstvou, například z niklu Ni, a dále překrývaoí vrstvou z indiferentního kovu,například zlata Au, která je pokryte enodovou krycí vrstvou ze stříbra Ag, opatřenou povlakem chloridu střibrného Agcl.Účinok doeehovaný využitím ampérometrických čidel podle vynálezu se projeví především ve snížení epotřeby drahých kovů. Při zhotovení anody a katody podle vynálezu je spotřeba etříbre na enodu 1,64 mg a spotřeba...

Způsob výroby základů elektrodových systémů elektrochemických čidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 269808

Dátum: 14.05.1990

Autori: Pavlíček Zdeněk, Šťastný Miloslav, Marek Miroslav, Volf Radko, Doležal Bohuslav, Nepožitek Jiří

MPK: G01N 27/30

Značky: základu, elektrodových, elektrochemických, čidel, způsob, systému, výroby

Text:

...dále zesilovat a pokrývat elektrolyticky vyloučitelnými povlaky kovů a jiných látek,na druhé straně deetičky je vytvořen obraz připojovacich plošak, které jsou vodivě spojený s obrazom elektrodového systému přes prokovené otvory.Způsob výroby základů elektrodových systémů elektrochemických čidal podle vynálezu umožňuje nahradit masivni alaktrochemické měřici alektrody zhotovované z chemicky odolných a drahých kovů a materiálů méně odolným...

Způsob přípravy elektrochemického senzoru na stanovení alkoholů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268357

Dátum: 14.03.1990

Autori: Šťastný Miloslav, Volf Radko, Nepožitek Jiří, Marek Miroslav, Doležal Bohuslav, Gilar Oldřich, Pavlíček Zdeněk

MPK: G01N 27/52

Značky: způsob, přípravy, alkoholů, stanovení, elektrochemického, senzorů

Text:

...chemických nebo enzymových reakcí vzniklých reakčních produktů. vedle velmi často používané fotometríe má velký význam spojení enzymové reakce s elektrochemickými čidly detekujicími substráty, produkty nebo jiné látky ovlivnující průběh enzymové reakce.Použití volných enzymů je spojeno v některých případech s technickými nebo ekonomíckýmí problemy jejich ziskáváni. Z tohoto důvodu je velmi atraktivní jejích fixace v blízkosti...

Zapojení peristaltického čerpadla s řiditelným průtokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268261

Dátum: 14.03.1990

Autori: Tomsa Milan, Samek Zdeněk, Doležal Bohuslav, Hála Richard, Šťastný Miloslav, Vokáč Václav, Volf Radko, Prade Wolfgang

MPK: F04B 49/06

Značky: průtokem, peristaltického, čerpadla, řiditelným, zapojení

Text:

...zajišťuje dostatečně jemné nastavení čerpaného množství za ča sovou jednotku.zapojení peristaltlckého čerpadla s řiditelným průtokem je dále blíže vysvětleno na příkladu zapojení a podle připojeného výkresu.základem zařízení je řízená dělička 3 kmitočtu s dělicím poměrem nastavitelným voličem Ä čerpaněho množství, střídavě napájení frekvenčně stabilním oscilátorem 3. Výstup ízené děličky 3 kmitočtu je přiveden na generátor 6 impulsů...

Způsob výroby kyslíkového čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267598

Dátum: 12.02.1990

Autori: Marek Miroslav, Volf Radko, Doležal Bohuslav, Šťastný Miloslav, Nepožitek Jiří

MPK: G01N 27/48

Značky: kyslíkového, způsob, čidla, výroby

Text:

...obrázkom kyslíkového čidlą v řezu.Základní tělísko l Äöidla je zhotoveno z elektricky nevodivého materiálu a je opatřeno zlatou elektrodou g s připájeným elektrickým přívodem a ehloridoatříbmou elektro~ dou g s přívodem, která má tvar zbroušeného neuzavřeneho anuloidu. Čidlo je opatřeno vrstvou ő chloridu sodného, vrstvou i polymezmí látky a vrstvou ĺ 6 krycí polymerní lát KY.Podle příkladu provedení bylo kyslíkové čidlo zhotovenie ze zlatého...

Elektronicky řízené oplachové zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265277

Dátum: 13.10.1989

Autori: Volf Radko, Karlík Milan, Peteráč Emil, Zehle Ivan, Samek Zdeněk, Šťastný Miloslav, Kosar Petr

MPK: C23G 5/04

Značky: zařízení, oplachové, řízené, elektronický

Text:

...zesilovače A ovládají první elektromagnetické relé lg a druhé elektromagnetické relé ll. Proud do cívek prvního elektromagnetického relé lg a druhého elektromagnetického relé ll může být také spínán z vhodného zdroje pomocí spinačů §, 2 manuálně ovládaného prvního ostřiku a druhého ostřiku. Spínací kontakty prvního elektromagnetického relé lg a druhého elektromagnetického relé ll mohou sepnout prouddo prvního elektromaöne tíckého...

Víceelektrodové elektroanalytické čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 265251

Dátum: 13.10.1989

Autori: Marek Miroslav, Volf Radko, Šťastný Miloslav, Doležal Bohuslav, Pavlíček Zdeněk

MPK: G01N 27/26

Značky: víceelektrodové, čidlo, elektroanalytické

Text:

...vlastností základního elektrolytu, což slouží jako informace pro optimalizaci regenerace základního elektrolytu. Jedná se například o změnu koncentrace iontů H, respektive OH, to je o změnu pH roztoku, která je indikována antimonovou indikační elektrodou, respektive vizmutovou indikační elektrodou, nebo o změnu halogenidových aniontů, jejichž koncentrace je sledována halogenidostříbrnouindikační elektrodou. Příkladné uspořádání...

Leptací zařízení s regenerací leptacího činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264525

Dátum: 14.08.1989

Autori: Doležal Bohuslav, Kosar Petr, Karlík Milan, Šťastný Miloslav, Volf Radko, Samek Zdeněk, Zehle Ivan

MPK: C23F 1/08, C23F 1/46

Značky: činidla, zařízení, leptací, leptacího, regeneraci

Text:

...plynného chloru v anodovém prostoru. Další výhodou je i to, že při použití leptadla bez obsahu chloridových iontů lze použít jako materiálu anody běžné nerezavějící oceli. Navíc kyslík, uvolňovaný na anodě, urychluje leptací proces, takže spotřeba oxidovadla, to je peroxidu vodíku, je podstatné menší.Leptací zařízení s regenerací leptacího činidla je podrobně vysvčtleno na příkladu provedení pomocí přiloženého obrázku.Zařízení sestává z vany...

Fotometr s optickou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 263667

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pavlíček Zdeněk, Kolář Milan, Mostecký Jiří Akademik, Pavelka Ivan, Rybář Vladimír, Šťastný Miloslav, Doležal Bohuslav, Karhan Jiří, Marek Miroslav, Volf Radko

MPK: G01J 1/00, G01J 1/04

Značky: fotometr, optickou, vazbou

Text:

...s čidlem.Fotumetr 5 optickou vazbou podle vynálezu představuje vylepšení zejména z technologického a technickoekonomickéhc hlediskaą Intenzita vysílanáho světelného toku je úměrná zabarvení diagnostického materiálu. Protože tato intenzita závisí na velikosti proudu tekouciho světelným zdrojem, který dodává elektronický obvod, je této okolnosti využite proĺzjlštěni hodnot zabarveni převodem na klasické měření napětí.Pŕinos vynálezu spočíva také...

Enzymový elektrochemický senzor na stanovení alkoholů a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263606

Dátum: 11.04.1989

Autori: Doležal Bohuslav, Šťastný Miloslav, Pavlíček Zdeněk, Marek Miroslav, Gilar Oldřich, Volf Radko, Nepožitek Jiří

MPK: G01N 27/00

Značky: stanovení, způsob, enzýmový, senzor, přípravy, alkoholů, elektrochemický

Text:

...obsahuje detektor kyslíku, na němž je fixována vrstva nebo membrána s imobilizovaným enzymem alkoholoxidázou. Podstatou vynálezu je, že vrstva nebo membrána je tvořena polymerem obsahujícím reaktivní zbytek organické sloučeniny vybraný ze skupiny obsahující aldehydové skupiny, aminoskupiny, karboxylové skupiny nebo izonitrilové skupiny, přes které je na polymer enzym vázán kovalentní vazbou. Způsob přípravy spočívá v tom, že na polymerní...

Fotometrická cela pro vyhodnocení zabarvení reagenčních proužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263524

Dátum: 11.04.1989

Autori: Karhan Jiří, Popela František, Volf Radko, Šťastný Miloslav, Anděl Michal, Stejskal Josef, Kolář Milan, Mostecký Jiří, Doležal Bohuslav

MPK: G01J 1/04

Značky: reagenčních, vyhodnocení, fotometrická, zabarvení, proužku

Text:

...žluté oracovní luniniscenčnídiody 5 a zelené pracovní luminiscenční diody Q.Fotometrické cely podle vynálezu je možno využít například k vyhodnocování víceploškových různobarevně se vvbarvujících reagenčních proužků používaných pro komplexní diagnostiku, to je určení obsahu glukózy, acetonu a jiných látek v tělesných tekutinách.Fotometrické cela podle vynálezu pracuje následujícím způsobem. Červená pracovní luminiscenční dioda 4 a žlutá...

Fotometrická cela pro objektivní vyhodnocení zabarvení reagenčních proužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262201

Dátum: 14.03.1989

Autori: Pavelka Ivan, Doležal Bohuslav, Volf Radko, Mostecký Jiří Akademik, Kolář Milan, Karhan Jiří, Anděl Michal, Šťastný Miloslav

MPK: G01J 1/58

Značky: zabarvení, fotometrická, vyhodnocení, reagenčních, proužku, objektivní

Text:

...Osvědčení č. 260 640-1. jeho podstata spočíva v tom, že v kanálku reťerenční luminiscenční »diody je mezi luminlscenční ldiwodu a. fotooclpor vložen zeslabovací prvek.Vyšší (účinek vynálezu spočíva v osvětlení fotoodporu oběma lumlniscenčnímí diodaml na stejné ploše, přičemž dochází k lepšímu využití jeho účinné plochy. Rovnoměrnějšĺ osvětlení se projeví ve zlepšení průběhu signálu, takže při stejne citlivosti je dosaženo ostřejšího...

Dvoupaprskový fotometr pro vyhodnocení intenzity zabarvení reagenčních proužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260684

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Volf Radko, Kolář Milan, Anděl Michal, Šťastný Miloslav, Karhan Jiří, Doležal Bohuslav, Pavelka Ivan

MPK: G01N 1/50

Značky: fotometr, reagenčních, zabarvení, proužku, intenzity, vyhodnocení, dvoupaprskový

Text:

...vynálezu spočívá v nahrazení drahého depréz ského měřidls dvojicí indiksčních luminisosnčních diod a v po užití levného e citlivého fotoodporu. Další výhodou je podstatné zseněení geometrických rozměrů přístroje a snížení výrobníchZařízení k objektívom vyhodnocení intenzity zabervení reagenčních proužků. je dále blíže vysvětleno na připojeném výkresu.Dvoupeprskový fotometr sestúvá z měřicí cely l, která je tvořeno luminiscenční diodou g,...

Fotometrická cela pro objektivní vyhodnocení intenzity zabarvení reagenčních proužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260601

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šťastný Miloslav, Karhan Jiří, Pavelka Ivan, Volf Radko, Kolář Milan, Mostecký Jiří Akademik, Anděl Michal, Doležal Bohuslav

MPK: G01J 1/50

Značky: zabarvení, intenzity, objektivní, reagenčních, fotometrická, vyhodnocení, proužku

Text:

...plošky reagenčníh-o proužků úhel oc V nozsahu 30 ° až 55 °, optická osa kanálku totoodporu svírá s optickou osou kanálku praco-vní luminiscenční diody úhel (i v rozsahu 35 ° až 60 ° a osa kanälku referenční luminiscenční diody svirá s rovinou činné plochy fotoodporu úhel y V rozsahu 10 ° až 80 °.Vyšší účinek vynálezu spočíva ve využití levnějšího a citlivějšiho fotoodporu amožnosti zvýšit citlivost měření zařazenim absorpční komůrky,...

Roztok pro leptání mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 259694

Dátum: 17.10.1988

Autori: Karlík Milan, Šťastný Miloslav, Kosar Petr, Volf Radko, Zehle Ivan, Samek Zdeněk

MPK: C23F 1/34

Značky: roztok, mědi, leptání

Text:

...nebo chloridu amonného,-5 až 350 g/1 uhličitanu aúonného, 0,1 až 50 g/1 hydroxidu amonného a 0,1 až 5 g/1 i peroxidu vodíku. 0Základní výhoda vynálezu spočívá v obzvláštní vhodnosti pqužití roztoku pro leptané mědi za laboratorní teploty a ponorem.V Roztok pro leptániĺmědí,jeho výhody jsou dále blíže popsény na základě porovnávacích zkoušek a připojených tabulek I a II.K porovnávacim zkouškám byla připravena řada leptacích roztoků....

Galvanická cínová lázeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 259629

Dátum: 17.10.1988

Autori: Karlík Milan, Volf Radko, Zehle Ivan, Samek Zdeněk, Šťastný Miloslav, Kosar Petr

MPK: C25D 3/32

Značky: galvanická, cínová, lázeň

Text:

...aminooctově.Základní výhoda vynálezu spočíva v dosažení vysoké katodické proudové účinnosti. Přídavek kyseliny aminooctové neovlivňuje vzhled povlaku za všech podmínek praktického použití lázně. V kombinaci s touto látkou je možno použít všech běžných přísad zlepšujících vlastnosti povlaku. Přídavek kyseliny aminooctové ovlivňuje pouzeZ výše uvedených experimentálních výsledků vyplývá, že pro praktické použití jetých dílců. Právě takové typy...

Elektrochemické čidlo ethanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256042

Dátum: 15.04.1988

Autori: Veignerová Blanka, Doležal Bohuslav, Pavlíček Zdeněk, Marek Miroslav, Volf Radko, Šťastný Miloslav, Gilar Oldřich

MPK: G01N 27/00

Značky: ethanolu, elektrochemické, čidlo

Text:

...působí pouze na jeden příslušný typ sledované látky. .V případě enzymové oxidacą katalyzovaná oxidázami obsahujícímí flavinový kofaktor, lze sledovat látkovou bilanci spctřebova~ ného kyalíku. Při aplikaci vhodného enzymu, kdy dochází k enzymově oxidaci etahnolu, lze množství otahnolu v plynné fázi charakte~ rizovat stechiometrickou spotřebou kyslíku.Z tohoto principu vychází elektroehemioké čidlo ethanolu tvořené datektorom kyslíku...

Detektor ethanolu v plynné fázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 255986

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pavlíček Zdeněk, Marek Miroslav, Jursa Pavel, Doležal Bohuslav, Gilar Oldřich, Volf Radko, Šťastný Miloslav

MPK: G01N 27/00

Značky: plynné, detektor, fázi, ethanolu

Text:

...prvního teplotního elementu a tento enzym je trvale dezaktivován.základní výhoda detektoru ethanolu v plynné fázi podle vynálezu spočíva v tom, že prebihá exotermní reakce ethanolu selektivně katalyzována enzymem, což umožňuje sledovat obsah ethanolu v plynné fázi, která obsahuje i další složky, které mohou oxidovat, nebo které poskytují při spektrometrické analýze signály rušící správné vyhodnocenĺ spektroskopickýchDetektor ethanolu v plynné...

Leptací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255042

Dátum: 15.02.1988

Autori: Šťastný Miloslav, Karlík Milan, Volf Radko, Samek Zdeněk, Kosar Petr, Zehle Ivan

MPK: C23F 1/08

Značky: leptací, zařízení

Text:

...přiloženého obrázku.Zařízení sestává z leptaoí vany ł, kde je umístěna děrovaná katode 2, v leptací vaně l je dále umístěna nádoba anody 1 s porézní stěnou g, v níž je vložene anoda A z indiferentního materiálu, přičemž prostor této vany je vyplněn elektrolytem 2, například chloridem oodným. Leptací vane l je opatřena přepadem ll. Ke dnu leptecí vany l je zaústěn přívod lg pro oxidační roztok 3 z rezervoáru §, přičemž jeho přítok do...

Způsob přípravy enzymové, resp. hybridní elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 254645

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vrbová Eva, Volf Radko, Šťastný Miloslav, Nepožitek Jiří, Marek Miroslav, Doležal Bohuslav

MPK: C12N 11/04

Značky: resp, přípravy, způsob, elektrody, hybridní, enzymové

Text:

...již přírcdního /želatina, agar, algináty/ či synthetického /polyakrylamid/.Zpüsobem podle vynálezu je enzymová, resp. hybridní elektroda připravena imobilisací enzymu, buněk či jejich fragmentú, případně jejich směsi do kolaqenového gelu. Biologický,enzymově aktivní materiál se suspenduje v kolagenové hmotě, načaž se vytvořena hustá suspenze prokříží a zpevní pomocí bifunkčních čínídel (např. glutaraldehydu/. Vytvořený gel se poté fixuje na...

Elektroanalytické čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 253873

Dátum: 17.12.1987

Autori: Pavlíček Zdeněk, Volf Radko, Doležal Bohuslav, Šťastný Miloslav, Marek Miroslav

MPK: G01N 27/28

Značky: elektroanalytické, čidlo

Text:

...a elektrické vývody od jednotlivých elektrod jsou umístěny ve spodní části pouzdra. Případně vlastní pouzdro může být tvořeno válcovým mezikružím, V jehož boční stěně jsou umístěny elektrické vývody jednotlivých elektrod, přitom vlastní prostor čidla je pak z obou stran překryt propustnou membránou, například z teflonu.základní výhodou elektroanalytického čidla podle vynálezu je skutečnost, že nedochází k úbytku kovu, ze kterého je...

Kolona pro enzymatickou přeměnu ethanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252923

Dátum: 15.10.1987

Autori: Gilar Oldřich, Veignerová Blanka, Ledvinka Karel, Marek Miroslav, Šťastný Miloslav, Doležal Bohuslav, Pavlíček Zdeněk, Volf Radko

MPK: C12N 11/14

Značky: přeměnu, kolona, ethanolu, enzymatickou

Text:

...Dewerovy nádoby.Základní výhodou kolony podle vynálezu je ekutečnoet, že umožňuje aelektâvní přeměmzuxížších k alkoholu, především pak ethanolu. Dále je to rovněž její dokonalá tepelná izolace od vnějäího prostředí.Příkladně uspořádání kolony pro enzymatickou přeměnn ethenolu je uvedena na. obr. l. Na obr. 2 je uvedene jiné příkladnć napořádání kolony podle vynálezu.Vlastní plášt 5 kolony na. obr. l je zároveň vnitřním pláštäm upravené...

Způsob odstranění vlivu produktů kontinuálního elektrochemického čištění pracovní elektrody na proudovou odezvu této elektrody při kontinuální voltametrické detekci elektroaktivních látek a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224489

Dátum: 15.02.1986

Autori: Volf Radko, Šťastný Miloslav

Značky: provádění, kontinuální, produktů, zařízení, kontinuálního, voltametrické, elektroaktivních, pracovní, této, proudovou, vlivů, způsobu, odstranění, elektrody, látek, detekci, čištění, odezvu, elektrochemického, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstranění vlivu produktů kontinuálního elektrochemického čištění pracovní elektrody na proudovou odezvu této elektrody při kontinuální voltampérometrické detekci elektroaktivních látek, vyznačený tím, že se pracovní elektroda polarizuje opakovanou sekvencí dvou napěťových pulsů, jejichž velikost se nastaví navzájem nezávisle, přičemž trvání pulsů i prodleva mezi pulsy, jejíž potenciál se také nezávisle nastavuje, se nastaví v...

Způsob niklování povrchu miniaturních dutin v předmětu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222044

Dátum: 15.07.1985

Autori: Šťastný Miloslav, Volf Radko

Značky: dutin, povrchu, způsob, niklování, předmětů, miniaturních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu niklování miniaturních dutin předmětu a řeší otázku vytvoření tenkého niklového povrchu v dutinách různého tvaru. Jeho podstata spočívá v tom,že se v dutině předmětu zahřátého alespoň na teplotu rozkladu plynu tepelně rozložitelného na nikl vytvoří vakuum, načež se na předmět působí sloučeninou niklu s kysličníkem uhelnatým.

Průtočná voltamperometrická cela

Načítavanie...

Číslo patentu: 216782

Dátum: 01.07.1984

Autori: Šťastný Miloslav, Volf Radko

Značky: průtočná, voltamperometrická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká průtočné voltamperometrické cely a řeší otázku jejího odplyňování. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pracovní elektroda je uložena ve dnu nádoby proti vertikálnímu přívodu analyzované kapaliny, nad pracovní elektrodou je ve stěně nádoby uložena referentní elektroda, nad referentní elektrodou je v nádobě uložena pomocná elektroda a nad pomocnou elektrodou je ve stěně nádoby vytvořen odvodní kanálek. Výhodu přináší, má-li...

Zařízení k detekci látek, zejména v kapalinové chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 223469

Dátum: 01.05.1984

Autori: Šťastný Miloslav, Volf Radko

Značky: kapalinové, zařízení, látek, zejména, detekci, chromatografii

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k detekci látek separovaných zejména metodou kapalinové chromatografie, případně stanovených metodou injekční analýzy za průtoku a pod. Podstata vynálezu spočívá v tom, že je vytvořen pomocnou elektrodou, která je zapojena na sumátor, jenž je dále přes sledovač napětí spojen a referenční elektrodou. Vstup sumátoru je připojen na zdroj napětí, k němuž je přes komparátor a přímo připojen blok řízení. Dále je blok řízení...