Stasch Johannes-peter

Rozvetvené deriváty kyseliny 3-fenylpropiónovej a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20437

Dátum: 28.03.2012

Autori: Wunder Frank, Woltering Elisabeth, Hahn Michael, Stasch Johannes-peter, Stoll Friedericke, Schlemmer Karl-heinz, Li Volkhart Min-jian, Knorr Andreas, Lampe Thomas, Becker-pelster Eva-maria

MPK: A61K 45/06, A61K 31/195, A61K 31/196...

Značky: deriváty, 3-fenylpropiónovej, použitie, kyseliny, rozvetvené

Text:

...katalytickú bazálnu aktivitu, t.j. stále sa tvorí cGMP. Zostávajúca katalytická bazálna aktivita enzýmu, ktorý neobsahuje hem, sa nedá stimulovať žiadnym z vyššieuvedených stimulátorov Evgenov a spol., rovnakoOkrem toho sa našli aktivátory sGC, ktoré sú nezávislé od NO aj hemu, ako je prototyp tejto triedy, BAY 58-2667. Spoločná charakteristika týchto látok je, že v kombinácii s NO je ich účinok na aktiváciu enzýmu iba adítívny a že aktivácia...

Substituované 5-fluór-1H-pyrazolopyridíny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20680

Dátum: 24.05.2011

Autori: Schlemmer Karl-heinz, Wunder Frank, Redlich Gorden, Stasch Johannes-peter, Jautelat Rolf, Bierer Donald, Knorr Andreas, Li Volkhart Min-jian, Ackerstaff Jens, Kroh Walter, Mittendorf Joachim, Follmann Markus, Griebenow Nils, Becker Eva-maria, Hartmann Elke

MPK: A61K 31/437, A61P 9/00, A61P 15/00...

Značky: substituované, 5-fluór-1h-pyrazolopyridíny, použitie

Text:

...uvedene vzorce, a ich N-oxidy, soli, solváty a solváty týchto N-oxidov a solí, ako aj zlúčeniny, ktoré spadajú do rozsahu všeobecného vzorca I a sú uvedené nižšie ako prüdady uskutočnení uvedených zlúčenín, a ich N-oxidy, soli, solváty a solváty týchto N-oxidov a solí, pokiaľ už samy zlúčeniny, ktoré spadajú do rozsahu všeobecného vzorca I a sú uvedenénižšie, nie sú N-oxidmi, soľami, so lvátmi či so lvátmi týchto N-oxidov a solí.Soľami sú...

Použitie stimulátorov sGC, aktivátorov sGC, samostatných alebo v kombinácii s inhibítormi PDE5 na liečbu systémovej sklerózy (SSc)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19366

Dátum: 24.05.2011

Autori: Stasch Johannes-peter, Follmann Markus, Hirth-dietrich Claudia, Knorr Andreas, Sandner Peter, Von Degenfeld Georges, Hahn Michael

MPK: A61P 15/00, A61K 31/437, A61P 9/00...

Značky: stimulátorov, systémovej, liečbu, inhibítormi, ssc, aktivátorov, kombinácii, samostatných, sklerózy, použitie

Text:

...možnosťou liečby systémovej sklerózy (SSc).Preto sme skúmali stimulátory sGC a aktivátory sGC, t.j. príklad 27 podľa zlúčeniny vzorcaa jej kombinácie s ínhibítormi PDE 5 in vitro a in vivo na modeloch zvierat pre SSc. Experimenty in vivo sú vrátane štúdií na bleomycínom indukovanú kožnú a pľúcnu fibrózu u myší a štúdií na kožnú fibrózu u TSK-myší. Okrem toho, testované rozmedzie dávok na antifibrogénny potenciál bolo taktiež analyzované u...

Stimulátory sGC alebo aktivátory sGC samotné a v kombinácii s inhibítormi PDE5 na liečenie cystickej fibrózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19662

Dátum: 03.02.2011

Autori: Von Degenfeld Georges, Sandner Peter, Stasch Johannes-peter

MPK: A61K 31/18, A61K 31/427, A61K 31/194...

Značky: cystickej, stimulátory, kombinácii, aktivátory, samotné, inhibítormi, liečenie, fibrózy

Text:

...možnosť kauzálnej liečby dysfunkcie pankreasu, dysfunkcie pečene, sucha V ústach, syndrómu suchéhooka, Sojegrenovho syndrómu a diabetu vyvolaného cystickou fibrózou.Bolo preukázané, že V pľúcnych epitelových bunkách zvyšoval sildenafil - účinný a selektívny inhibítor PDE 5 - vylučovanie chloridov pôsobením CFTR (Cobb a kol. 2003). Okrem toho bolo možné pôsobením PDESi ovplyvniť in vitro transport mutovaných CFTR kanálov k bunkovej membráne...

Deriváty aminodikarboxylovej kyseliny s farmaceutickými vlastnosťami, spôsob ich výroby, liečivá tieto zlúčeniny obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287368

Dátum: 16.07.2010

Autori: Stahl Elke, Wunder Frank, Naab Paul, Alonso-alija Cristina, Stasch Johannes-peter, Pernerstorfer Josef, Flubacher Dietmar, Heil Markus, Perzborn Elisabeth, Dembowsky Klaus

MPK: A61K 31/00, A61K 31/33, C07C 229/00...

Značky: kyseliny, zlúčeniny, liečivá, spôsob, deriváty, aminodikarboxylovej, výroby, vlastnosťami, obsahujúce, použitie, tieto, farmaceutickými

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti, s farmaceutickými vlastnosťami, ktoré stimulujú rozpustné guanylátcyklázy novým mechanizmom účinku, prebiehajúcim bez účasti hemovej skupiny enzýmu, spôsob ich výroby, liečivá tieto látky obsahujúce a ich použitie v liečivách, obzvlášť ako liečiv na ošetrenie ochorení srdcového krvného obehu.

Pyrazolpyridíny substituované karbamátom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 893

Dátum: 25.04.2003

Autori: Stasch Johannes-peter, Feurer Achim, Münter Klaus, Bischoff Erwin, Weigand Stefan, Alonso-alija Cristina, Stahl Elke

MPK: A61K 31/506, C07D 471/00, A61P 9/00...

Značky: substituované, pyrazolpyridíny, karbamátom

Text:

...ukázalo sa, že tieto zlúčeniny vykazujú nevýhody vzhladom na vlastnosti in VIVO, ako je ich správanie v pećeni, ich farmakokineticke správanie, ich vzťah účinku k dávke alebo ich cesta metabolizácie.0008 Bolo teda úlohou predloženého vynálezu pripraviť dalšie deriváty pyrazolopyridinu, ktoré posobia ako stimulátory rozpustnej guanylátcylzlázy, ale ktoré nemajú vyššie uvedenénevýhody zlučenin zo stavu techniky.0009 Táto úloha bola vyriešené...

Substituované 2-tio-3,5-dikyano-4-fenyl-6-aminopyridíny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5415

Dátum: 28.11.2002

Autori: Rosentreter Ulrich, Henninger Kerstin, Krahn Thomas, Shimada Mitsuyuki, Stasch Johannes-peter, Hübsch Walter, Diedrichs Nicole, Wischnat Ralf, Krämer Thomas

MPK: A61P 11/00, A61P 25/00, A61K 31/4418...

Značky: substituované, použitie, 2-tio-3,5-dikyano-4-fenyl-6-aminopyridíny

Text:

...subtypy receptorov (pozri publikáciu M. E. Olah, H. Ren, J. Ostrowski, K. A. Jacobson, G. L. Stiles, Cloning, expression, and characterization of the unique bovine A 1 adenosine receptor. Studies on the Iigand binding site by site-directed mutagenesis. in J. Biol. Chem. 267 (1992) str. 10764 - 10770, ktorá je týmto v celom rozsahu zahrnutá ako odkaz).0011 Účinok substancií na takéto bunkové línie sa dá zistit biochemickým meraním...

Substituované bifenylpyridóny, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279433

Dátum: 04.11.1998

Autori: Hanko Rudolf, Hübsch Walter, Müller-gliemann Matthias, Dressel Jürgen, Fey Peter, Beuck Martin, Müller Ulrich, Stasch Johannes-peter, Kazda Stanislav, Knorr Andreas, Zaiss Siegfried, Krämer Thomas, Wohlfeil Stefan

MPK: A61K 31/44, A61K 31/455, C07D 213/79...

Značky: substituované, farmaceutický, obsahujúci, tieto, spôsob, prostriedok, bifenylpyridóny, použitie, látky, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú substituované bifenylpyridóny všeobecného vzorca (I), v ktorom významy jednotlivých substituentov sú uvedené v opisnej časti. Uvedené zlúčeniny sa vyrobia tak, že sa pyridóny alkylujú na dusíkovom atóme. Substituované bifenylpyridóny sú vhodné ako účinné látky v liečivách, najmä v liečivách znižujúcich krvný tlak a antiaterosklerotických liečivách.

Trisubstituované bifenyly, spôsob ich výroby, liečivo s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279675

Dátum: 09.11.1994

Autori: Kazda Stanislav, Beuck Martin, Knorr Andreas, Müller-gliemann Matthias, Hübsch Walter, Wohlfeil Stefan, Stasch Johannes-peter, Zaiss Siegfried, Fey Peter, Hanko Rudolf, Müller Ulrich, Dressel Jürgen, Krämer Thomas

MPK: A61K 31/44, C07D 401/10, C07D 213/64...

Značky: bifenyly, liečivo, trisubstituované, použitie, výroby, spôsob, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka trisubstituovaných bifenylov všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti, spôsobu ich výroby, ako aj ich použitia v liečivách, obzvlášť ako prostriedkov znižujúcich krvný tlak a ako antiaterosklerotických prostriedkov. Uvedené zlúčeniny sa vyrobia reakciou zodpovedajúcich pyridónov s bifenylmetylhalogénovými zlúčeninami.

Imidazolyl substituované deriváty cyklohexánu, spôsob ich výroby, medziprodukt spôsobu výroby, ich použitie na výrobu liečiv a liečivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 281028

Dátum: 02.02.1994

Autori: Beuck Martin, Hanko Rudolf, Stasch Johannes-peter, Hübsch Walter, Dressel Jürgen, Kazda Stanislav, Wohlfeil Stefan, Fey Peter, Müller-gliemann Matthias, Müller Ulrich, Krämer Thomas, Knorr Andreas

MPK: C07D 233/92, C07D 233/68, A61K 31/415...

Značky: deriváty, cyklohexanu, výrobu, spôsob, použitie, imidazolyl, substituované, výroby, medziprodukt, liečiv, liečivo, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané imidazolyl substituované deriváty cyklohexánu všeobecného vzorca (I), pričom významy substituentov A, B, D, R1 a R2 sú uvedené v opisnej časti, ktoré sa môžu použiť ako účinné látky v liečivách, obzvlášť na ošetrenie arteriálnej hypertónie a aterosklerózy. Uvedené zlúčeniny sa vyrobia reakciou zodpovedajúcich derivátov cyklohexánu so substituovanými imidazolmi a nasledujúcou variáciou substituentov. Je opísaný aj medziprodukt na ich...