Starosta Zdeněk

Bezpečnostní patní upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 257991

Dátum: 15.07.1988

Autori: Starosta Zdeněk, Mamula Miroslav, Schauman Stanislav

MPK: A63C 9/084

Značky: bezpečnostní, patní, upínač

Text:

...požadavkům na ovládání lyží.Předmět vynálezu je schematicky znázorněn na priložených výkresech, z nichž obr. 1 představuje podélný řez v uzavřeném stavu, obr. 2 v částečně pootevřeném stavu v řezu A-A vyznačeném v obr. 3, na obr. 3 je příčný řez B-B vyznačený v obr. 2 a na obr. 4 příčný řez C-C vyznačený v obr. 2.Bezpečnostní patní upínač je tvořen výčnělkem A příchytky l otočně uchycené na čepu g pevně uloženém v držáku g lyže §.v horní...

Bezpečnostní patní upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 257947

Dátum: 15.06.1988

Autori: Mamula Miroslav, Starosta Zdeněk, Schauman Stanislav

MPK: A63C 9/08

Značky: upínač, bezpečnostní, patní

Text:

...tím, že jednoduchým vehadlem s klahdkou pozměňuje plýnule převod mezi silou na pod» patku a, silou pružiny. V průběhu nadzvedáivání podpatku se pře» vod plynule mění v závislosti na sklonu vahadla s poloze klad ky na dráze vypinacího segmentu. Tímto uspořádánim je dosaženodostatečně dlouhé dráhy elasticity, při vysoképřítlečné sile na podpatek v základní poloze - přiťlačeni k lyží. Praktickým düdsledkemdýřešení je dossšeni optimálnýho...

Svěrná přezka

Načítavanie...

Číslo patentu: 255179

Dátum: 15.02.1988

Autori: Starosta Zdeněk, Nohel Hartvik, Řeháček Oldřich

MPK: A44B 11/06

Značky: přezka, svěrná

Text:

...přezky a uvolñování opasku. Tato nevýhoda může být za jistých okolností, např. uvolnění opasku řidičem za jízdy i zdrojem nebezpečných situaci.Nedostatky spočívající ve způsobu sevření opasku, délkové regulace trnem a nutnosti obouruční manipulace při uvolñování opasku řeší svěrná přezka podle vynálezu následně. sevření průvlečné části opasku je dosaženo přítlakem destičky s pružným povlakem. Přítlak destičky,nebo uvolnění přítlaku je...

Bezpečnostní uchycení vnitřního zrcátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 250287

Dátum: 15.04.1987

Autor: Starosta Zdeněk

MPK: B60R 1/02

Značky: vnitřního, uchycení, bezpečnostní, zrcátka

Text:

...provedení a také složitější montáž.Nedostatky spočívající ve složituosti známých konstrukcí, nebo v nedostatečné tuhosti uložení řeší bezpečnostní uložení zrcátka dle vynálezu následně. Stopka zrcátka je opatřena dvěma výstupky, které se horními ploškami opírají o plochu nosníku. zaoblené konce výstupků jsou na jedné straně za 4klesnuty do zvarážek vytvořených ohybem části nosníku, na protilehlé jsou pak zaoblené konce výstupků přidržovány...

Sklopný mechanismus zrcátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 249406

Dátum: 12.03.1987

Autor: Starosta Zdeněk

MPK: B60R 1/04

Značky: zrcátka, sklopný, mechanismus

Text:

...který je vyznačan v obr. 2 C-CNa obr. 1 je aklopný mechanizmus zrcátka vyobrezen v příčném řezu A - A vyznačenám na obr. 2. Držák zrcátka 1 je opatřen dvěma žlábky 3,v nichž je ulozene pouzdro kloubu 3 pomocí hočnich závěsů 4. Pouzdro kloubu 1 je pnodloułeno do páky ž, která ja výstupkem 5, opřena o párko 1 opatřená prolisem §. Pár-ko 1 je zaklesnuto pod převis 2 vytvorený v drłáku zrcátka l.opačný konec párka 1 je zaaunut pod zářezy I 9...

Pojistná rukojeť lyžařské hole

Načítavanie...

Číslo patentu: 247804

Dátum: 15.01.1987

Autor: Starosta Zdeněk

MPK: A63C 11/22

Značky: pojistná, rukojeť, lyžařské

Text:

...praktického užití holí je bezpečnostní funkce rukojeti a řemínku žádoucí jen za vyšších rychlostí lyžaře - pri sjezdu, slalomu, kdy za součinnosti vysoké rychlosti a možného zaklesnutí hole může dojít ke zranění. Při chůzi na lyžích a za jiných pomalých situací je možnost zranění z titulu zaklesnutí hole téměř vylouěena.Nedostatky spočívající v užití nevypínatelného bezpečnostního mechanismu řemínku nebo rukojetí hole řeší pojistná...