Stárek František

Klec z plastické hmoty pro valivé, zejména válečkové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 268390

Dátum: 14.03.1990

Autori: Král Václav, Koudela Vojtěch, Stárek František

MPK: F16C 33/46

Značky: plastické, zejména, hmoty, valivé, válečkové, ložisko

Text:

...podstata vynélezu je v tom, že příruba zasahujg do obvodo vé dréžky provedené na vnitřním kroužku ložiska.Provedení klece spolu s úpravou některého ložiskového kroužku je poměrně jednoduché, zajištuje dokonalé vedení této khece jak v radiélnía, tak zejaéna v axiélnía sněru. Přítom je počet částí ložiska nezvýäen a vylučuje se nebezpečí poškození klece při montáži klece do ložiska. Dále je zaručena dostačující torzní tuhost a nároky na potřebné...

Klec z plastické hmoty pro valivé ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 265646

Dátum: 14.11.1989

Autori: Poduška Slavomír, Stárek František, Koudela Vojtěch

MPK: F16C 33/38

Značky: hmoty, valivé, ložisko, plastické

Text:

...na přiloženém výkrese,kde obr. 1 představuje řez kapsou klece, obr. 2 radiální pohled na klec a obr. 3 zvětšený radiální řez kapsou klece.Klec ll je tvořena vnějším čelem l obepínajícím roztečnou kružnici kuliček lg z vnější strany a vnitřním čelem g vepsaným do roztečné kružnice kuliček ll z vnitřní strany, spojenými navzájem vnitřními přepážkami 3 a vnějšími přepážkami l v nedělitelný oelek. spojnice přepážek l, É, určující zároveň...

Valivé uložení rotační části hlavy vřeteníku pro diskovou paměť

Načítavanie...

Číslo patentu: 265496

Dátum: 13.10.1989

Autori: Stárek František, Koudela Vojtěch, Kavan Radoslav, Skoupý Josef

MPK: F16C 19/50

Značky: rotační, hlavy, uložení, vřeteníku, valivé, částí, diskovou, paměť

Text:

...na straně rotoru je opatřeno symetricky uspořádanou vypuklou plochou.Hlavní výhoda uložení hlavy vřeteníku pro diskovou paměť podle vynálezu spočíva ve zvýšení tuhosti uložení, protože pro shodný zastavěný prostor je možno použít hřídele podstatně většího průměru. Podstatně jsou sníženy nároky na přesnost výroby součástí souvisejících s ložiskem.Příkladné provedení uložení hlavy vřeteníku pro diskovou pamět podle vynálezu je znázorněno na...

Klec valivého ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 263778

Dátum: 11.04.1989

Autori: Koudela Vojtěch, Stárek František

MPK: F16C 33/46

Značky: ložiska, valivého

Text:

...produktivní způsob její výroby lisostřikem do formy s axiálně vyjímatelnými jádry.Příkledně provedení klece podle vynálezu je schemuticky znázorněno na přiloäeněm výkrese. kde obr. 1 představuje celkové provedení klece, obr. 2 ~průřez přepěžkou klece a na obr.3 je znázorněn detailné styk valivého telesa s kepsou klece podle vynálezu.Klec vnliváho ložiska podle vynálezu je vytvořena 2 plastické hmoty s sestává ze dvou axiálně posunutých...

Valivé, zejména válečkové nebo jehlové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 258835

Dátum: 16.09.1988

Autori: Stárek František, Šír Dušan, Král Václav, Koudela Vojtěch

MPK: F16C 19/22

Značky: valivé, ložisko, zejména, válečkové, jehlové

Text:

...obvodě kroužků je zamezena deformace klece při sestavování ložiska.Konstrukční provedení ložiska podle vynálezu je znázorňěno na přiloženém výkrese. Na obr. l je částečný nárysný průřez jedním možným provedením, na obr. 2 je částečný bokorysný pohled na klec ložiska, na obr. 3 je rovněž částečný nárysný průŕez druhým možným provedením,na obr. 4 je částeöný boční pohled na jiné provedení klece ložiska.Valivé, V tomto případě válečkové ložisko...

Plošina k provádění různých úkonů v jámě

Načítavanie...

Číslo patentu: 245580

Dátum: 15.09.1987

Autori: Koudela Vojtich, Stárek František

MPK: B66B 17/06

Značky: provádění, různých, úkonů, jámě, plošina

Text:

...jednoduchost a snadné montáž při potřebě rychlé a účinné kontroly různých úkonů v jámě jakož i rychlá demontáž od hloubícího okovu.Příklad provedení vynálezu je schematicky znázorněn na obrázcích 1, 2 a 3, přičemž na obr. l je znázorněno v levé části obrázku rozevření plošín na okovu a jejich dosah ke sténě jámy, v pravé části obrázku je znázorněno zavěšení okovu se zdviženými plošinami. Na obr. 2 je detailně znázorněn okov se zdviženými...

Valivá jednotka pro přímočaré vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 251180

Dátum: 11.06.1987

Autori: Stárek František, Koudela Vojtěch

MPK: B65G 7/04

Značky: valivá, vedení, přímočaré, jednotka

Text:

...vybráních vytvořených ve vracečích.Valivá jednotka pro přímočaré vedení podle vynálezu zeručuje svým vnitřním uspořádáním plynulý oběh valivých těles z prostoru přímých úseků oběžné dráhy do vracečů a zpět, aniž by docházelo k nadměrnému opotřebení některých úseků vodicích ploch lišt nebo vracečů. Vodících lišt je využite jako spojovacích součástí zabezpečujících pevné spojení jednotlivých dílů valivé jednotky a v případě potřeby její...

Klec valivého ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 250450

Dátum: 15.04.1987

Autori: Král Václav, Stárek František

MPK: F16C 33/51

Značky: ložiska, valivého

Text:

...valivých těles je .pri nižší hmotnosti klece ia ekonomíčtější výrobě na stejné úrovni jako u klasických klecí.Klec valivého ložiska podle vynálezu je znázorněna na přiloženém výkrese, kde obr. 1 .představuje řez ložískem s touto klecí, 4obr. 2. částečný axiálni pohled na klec, obr. 3 detail části klece a obr. 4 celkový pohledna klec podle vynálezu.Ložisko s klecí podle vynálezu sestava z rv-nějšího kroužku 2 opatřeného nákruvžky 5jsou umistěna...

Kryt valivého ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 250449

Dátum: 15.04.1987

Autor: Stárek František

MPK: F16C 33/78

Značky: valivého, ložiska

Text:

...ložiska.Výhoda krytu valivého ložiska podle vynalezu spočivá ve zjednodušene výrobě zápichu ve vnějším kroužku ložiska a ve snadné montáži i demontáži fixačníbo členu.Kryt v-alivélro ložiska podle vynalezu je znázorněn na přiložených výkresoch, kde obr. 1 představuje částečaný nárysný řez ložiskem s tímto krytem a obr. 2 představuje narysný pohled na fíxtační člen krytu valivéh úložiska.Kryt valivého ložiska (obr. 1 sestava z ktomoučových...

Plechová klec valivého ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 232824

Dátum: 15.01.1987

Autori: Stárek František, Koudela Vojtěch, Koutný Otakar

MPK: F16C 33/48

Značky: valivého, plechová, ložiska

Zhrnutie / Anotácia:

Klec podle vynálezu je určena pro valivá, zvláště soudečková ložiska. Sestává alespoň z jednoho celistvého nákružku, opatřeného na svém obvodě, vůči rovině kolmé na osu rotace celistvého nákružku a procházející celistvým nákružkem, vyhnutými žebry, na jejichž koncích jsou upraveny příčné zarážky. Použití klecí podle vynálezu je výhodné v odvětví výroby valivých ložisek.

Uložení rotačních částí anody rentgenové lampy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232586

Dátum: 01.01.1987

Autori: Stárek František, Macháček Vilém, Manhalter Pavel

MPK: F16C 23/00

Značky: lampy, anody, rentgenově, rotačních, uložení, částí

Zhrnutie / Anotácia:

Uložení podle vynálezu je použitelné pro rotační části anody rentgenových lamp. Na osazeních po obou stranách hřídele jsou uloženy vnitřní kroužky valivých ložisek z vnější strany zajištěné zajišťovacími členy. Vnější kroužky valivých ložisek jsou umístěny v nosném pouzdře, uloženém v držáku anody prostřednictvím pružných kroužků. Axiálně je nosné pouzdro uchyceno v držáku anody prostřednictvím pružné pojistky. V plášti anody je uloženo...

Valivé ložisko pro rotační a axiální pohyb

Načítavanie...

Číslo patentu: 232486

Dátum: 15.06.1986

Autori: Stárek František, Šír Dušan, Král Václav

MPK: F16C 31/00

Značky: pohyb, axiální, ložisko, valivé, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Ložisko je tvořeno kombinací jedno nebo víceřadého jehlového ložiska s kuličkovým pouzdrem. Na vnějším kroužku jehlového ložiska je uložena klec s kuličkami mezi kterými je vložena alespoň jedna řada druhých kuliček uspořádaných rovnoběžně s osou ložiska a majících průměr větší oproti průměru kuliček v kleci. Tyto druhé, kuličky jsou uloženy v obloukových drážkách vytvořených v druhém vnějším kroužku nebo ve vnějším kroužku jehlového ložiska,...

Soudeček k naklápěcímu valivému ložisku a zařízení k broušení pláště soudečku

Načítavanie...

Číslo patentu: 229072

Dátum: 15.04.1986

Autori: Doubal Karel, Koudela Vojtěch, Stárek František

MPK: F16C 33/36

Značky: zařízení, soudečku, soudeček, valivému, naklápěcímu, pláště, ložisku, broušení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká soudečku k naklápěcímu valivému ložisku a zařízení k broušení pláště soudečku. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tvořící křivka pláště soudečku má od střední části, ležící v příčné rovině souměrnosti soudečku, k čelům soudečku rostoucí křivost. Vzdálenost tvořící křivky od roviny rovnoběžné s podélnou osou soudečku a procházející střední částí je ve vzdálenosti od střední části ve směru osy soudečku vyjádřena matematickou...

Klec dvouřadého soudečkového ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 227983

Dátum: 15.04.1986

Autori: Koudela Vojtěch, Stárek František

Značky: ložiska, soudečkového, dvouřadého

Zhrnutie / Anotácia:

Klec dvouřadého soudečkového ložiska, s dvojicí kruhových částí, z nichž v každé jsou upraveny úložné otvory, vyznačená tím, že v úložných otvorech (3) jsou na každé stěně (6) přivrácené k vnitřním čelům (7) soudečků (4) vytvořeny výstupky (8), jejichž vrcholy (9) se stýkají s vnitřními čely (7) soudečků (4), přičemž vrcholy (9) výstupků (8) jsou od styčné, na osu (0) ložiska kolmé mezikruhové plochy (5) obou kruhových částí (1) klece ve...

Zařízení ke zkoušení valivých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 220104

Dátum: 15.10.1985

Autori: Macháček Vilém, Stárek František, Manhalter Pavel, Stupka Květoslav

Značky: ložisek, valivých, zařízení, zkoušení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je vyřešeno zkušební zařízení určené pro valivá ložiska pracující v extrémních podmínkách. Podstata vynálezu spočívá v tom, že unášecí hřídel pro zkoušená ložiska je pevně spojena jednak s rotorem, jednak s vyhřívacím pouzdrem uvnitř kterého je umístěn topný článek. Celá soustava tvořená unášecí hřídelí, rotorem a vyhřívacím pouzdrem je uložena ve vakuovém válci zhotoveném z nekovového materiálu a procházejícím statorem. Vynález je...

Zařízení pro spalování méněhodnotných paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 214559

Dátum: 30.03.1984

Autor: Stárek František

Značky: zařízení, spalování, méněhodnotných, palív

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru kotlů a řeší zařízení pro spalování méněhodnotných paliv na pásových roštech se spodním zápalem paliva. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nad vstupní částí pásového roštu je za vrstevníkem v palivové vrstvě zavěšena výkyvně hrabice, sestávající ze dvou bočnic, mezi nimiž jsou uspořádány kolmo na podélnou osu pásového roštu alespoň jedna šikmá lopatka s horní plochou přivrácenou ke vstupní části pásového roštu a alespoň...