Stanovský Miroslav

Systém upevnenia pôdnej frézy na lesný kolesový traktor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7242

Dátum: 03.09.2015

Autori: Hnilica Richard, Slugeň Jozef, Messingerová Valéria, Hnilicová Michaela, Dado Miroslav, Ferenčík Michal, Stanovský Miroslav

MPK: A01G 23/00, A01M 21/02, A01B 39/22...

Značky: lesný, upevnenia, pôdnej, traktor, systém, frézy, kolesový

Text:

...demontáži zadného štítu a následného osadenia trojbodovým závesom, čo je pomerne náročné na čas a financie.Systém upevnenia pôdnej frézy je technické riešenie vyznačujúce sa konštrukčným usporiadaním úchytov umiestnených na pôdnej fréze pomocou ktorých sa upevní cez pomocnú platňu na zadný sklopný štít lesného kolesového traktora. Konštrukcia upevnenia pozostáva z dvoch U profilov a zaisťovacieho ramena. V U prof 1 loch sú vyvŕtané otvory...

Pôdna fréza ako adaptér lesného kolesového traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7223

Dátum: 04.08.2015

Autori: Dado Miroslav, Hnilica Richard, Ferenčík Michal, Hnilicová Michaela, Messingerová Valéria, Stanovský Miroslav, Slugeň Jozef

MPK: A01B 39/22, A01M 21/02, A01G 23/00...

Značky: lesného, fréza, adaptér, traktora, kolesového, pôdna

Text:

...ktoré majú najväčšie zastúpenie V lesníckej prevádzke, nachádzajú V súčasnosti využitie predovšetkým ako stroje pri výrobe dreva.V horských oblastiach (sklony svahov nad 20 ) sa však stretávame s požiadavkami na riešenie najrôznej ších problémov aj zo strany prípravy pôdy pred umelou alebo prirodzenou obnovou horských lesov, čo po technickej stránke úzko nadväzuje na pohyb lesných kolesových traktorov. Pri týchto traktoroch je prenos...

Systém upevnenia drviča na lesný kolesový traktor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7186

Dátum: 01.07.2015

Autori: Messingerová Valéria, Stanovský Miroslav, Hnilicová Michaela, Slugeň Jozef, Hnilica Richard, Dado Miroslav, Ferenčík Michal

MPK: A01G 23/06, A01B 43/00, A01B 39/18...

Značky: kolesový, systém, lesný, traktor, drviča, upevnenia

Text:

...stroja. Pri týchto traktoroch je prenos energie zabezpečený na základe hydrostatického prenosu energie. Uvedená skutočnosť viedla k myšlienke systému rýchleho upevnenia drviča nežiaducich nárastov, ako adaptéra na lesné kolesové traktory bez nutnosti demontáže zadného štítu a následného osadenia trojbodovým závesom, čo je pomerne náročné na čas a financie.Systém upevnenia drviča nežiaducich nárastov je technické riešenie vyznačujúce sa...

Drvič nežiaducich nárastov ako adaptér lesného kolesového traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7115

Dátum: 05.05.2015

Autori: Hnilica Richard, Dado Miroslav, Hnilicová Michaela, Messingerová Valéria, Stanovský Miroslav, Slugeň Jozef, Ferenčík Michal

MPK: A01B 43/00, A01G 23/06, A01B 39/18...

Značky: traktora, lesného, nežiadúcich, kolesového, drvič, nárastov, adaptér

Text:

...hydrostatického prenosu energie. Tu si je nutné uvedomiť, že ich percentuálne Využitie V lesníckej prevádzke je vysoké. Táto skutočnosť viedla k myšlienke návrhu drviča nežiaducich nárastov ako adaptéra na lesné kolesové traktory. LĚSÍlý kolesový traktor ako pohonná jednotka drviča nežiaduceho nárastu doteraz nebol využívaný.Podstata technického riešenia drviča nežiaducich nárastov ako adaptéra na lesný kolesový traktor spočíva V tom, že V...

Lanovková nadstavba ako adaptér lesného kolesového traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7073

Dátum: 01.04.2015

Autori: Hnilica Richard, Hnilicová Michaela, Slugeň Jozef, Stanovský Miroslav, Messingerová Valéria, Ferenčík Michal, Dado Miroslav

MPK: A01G 23/00, B62D 49/06, B27B 25/00...

Značky: nadstavba, traktora, lesného, lanovková, kolesového, adaptér

Text:

...z lanovnice cez kladky do porastu, čim sa vytvorí lanovková dráha. Takisto sú v zadnej časti nosnej konštrukcie vodiace kladky na vedenie lana od navíjacieho bubna po vykracovaciu kladku. Na homej časti nosnej konštrukcie je umiestnený pomocný bubon s ukladačom lana slúžiaci na prepravu obežného lana.Celá lanovková nadstavba je diaľkovo ovládaná.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, na...

Drvič nežiaducich nárastov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2035

Dátum: 02.12.1998

Autori: Slivka Martin, Stanovský Miroslav

MPK: A01B 29/04, A01B 43/00

Značky: nárastov, nežiadúcich, drvič

Text:

...uložené sekacie nástroje na prednom rotore pre likvidáciu nárastu a na zadnom rotore pre prácu pod úrovňou terénu na narúšanie koreňových systémov. Zariadenie pracuje v dvoch odlišných typoch prostrediao predný valec likviduje rastlinný a krovinový nárast nad povrchom zeme o zadný valec pracuje tak, že narúša povrch pôdy a tým i koreňový systém rastlín a krovinTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, na ktorých obr. 1...