Stanik Jan

Zkušební zařízení pro telefonní sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 247222

Dátum: 01.08.1988

Autori: Stanik Jan, Špaeek Miroslav Neratovice

MPK: H04M 3/22

Značky: telefonní, zkušební, zařízení, sítě

Text:

...Q generování dat pro zadanou funkci.Požadavek na zkušební úlohu vstupuje do bloku Q generování dat,kde jsou vytvořeny tři typy dat zaznamenané v datové paměti 2. Z jednotlivých typů dat jsou parametry požadované zkušební funkce z výstupu âg signálů parametrů funkce předávány řídící jednotce l. Obdobně jsou na řídící jednotku l předávána data o posloupnosti aktivace funkčních bloků il až àg pro prováděnou zkušební úlohu. Data pro modifikaci...

Přesouvací zařízení důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 244100

Dátum: 01.06.1988

Autori: Votava Vlaimír, Stanik Jan, Horyna Jaroslav, Kubáo Josef

MPK: E21D 23/00

Značky: mechanizované, zařízení, přesouvací, důlní, výztuže

Text:

...k rámu výztuže.Přesouvací zařízení podle vynálezu má proti známému přesouvacímu zařízení s pístnicí orientovanou k porubovému dopravníku několik předností. Především lépe vyhovuje v podmínkách, kdy se vyskytuje nerovná počva v porubu. Je snadno demontovatelné a vzhledem ke zvýšené tuhosti vodicích trubek lze u něho očekávat i menäí deformace působením sil při provozu.Příklad provedení přesouvacího zařízení podle vynálezu je...

Zařízení pro vyprazdňování koksu z koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 244091

Dátum: 01.06.1988

Autori: Veselý Ivan, Stanik Jan, Drahooovský Jan

MPK: C10B 33/08

Značky: koksu, zařízení, koksovací, vyprazdňování, komory

Text:

...komory nad obeluhovecí plošinu a poté se koks z této nádoby vyprázdní. Vzhledem k tomu, že výtlačná tyč je ne otočná, musí se koks odstraňovet z nádoby manuálně, což jest velmi namáhavá a zdlouhavá práce vykonávaná v prostředí sälavého tepla a plynných i prachových exhalátů.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro vyprazdňování kokeu z koksovací komory tvořeně nádobou sestávající ze svislé244 091 zadní stěny připevňované k čelu výtlačně...

Zapojení jednofázového usměrňovače s potlačenými zpětnými vlivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242837

Dátum: 01.04.1988

Autor: Stanik Jan

MPK: H02M 7/757, H02M 7/66

Značky: zpětnými, jednofázového, vlivy, zapojení, usměrňovače, potlačenými

Text:

...přes první kondenzátorłá k prvnímu přívodu łg vstupu stejnosměrného filtru łg a přes druhý kondenzátor ł§ k druhému přívodu 32 vstupu stejnosměrného filtru łg. Výstup stejnosměrného filtru ł§je spojen jednak sestejnosměrným výstupom gg zapojení a jednak s napájecím vstupem 5středofrekvenčního zdroje 3 dvoufázového napětí. Vstup stejnosměrn ného filtru łg je pŕemostěn dvěma za sebou zapojenými ventily, z nichž jeden, označený jako pátý...

Automaticky ovládána hydraulicko-mechanická bezpečnostní západka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242390

Dátum: 01.12.1987

Autori: Stanik Jan, Hampl František

MPK: B23Q 1/28

Značky: bezpečnostní, ovládaná, západka, hydraulicko-mechanická, automatický

Text:

...že v tělese, které je uloženo v loži posuvové jednotky je vytvořen hydraulický válec s pístem, jehož pístnice je ve styku s jedním ramenem dvojzvratnépáky a druhé rameno, které je vs styku s čepem pouzdra ulože ného na tlačné pružině v tělese, je opatřeno ozubem, který veFunkční poloze zapadá do odpovídajícího ozubení stolu posuvové jednotky.Automaticky ovládané hydraulicko-mechanická bezpečnostní západka prevedená podle vynálezu se uvádí v...

Zapojenie k priamemu hodnoteniu vplyvu odberu elektrickej energie v mieste merania na elektrickú rozvodnú sieť

Načítavanie...

Číslo patentu: 245161

Dátum: 15.10.1987

Autor: Stanik Jan

MPK: G01R 21/00

Značky: priamemu, sieť, mieste, merania, zapojenie, elektrickú, rozvodnú, vplyvu, odběru, elektrickej, energie, hodnoteniu

Text:

...elektrickej energie pomocou koeficientov bezur čenia učinn íka.zariadením zapojeným podľa vynálezu sa určí priebežná hodnota činného elektrického výkonu spotrebičov ,P v rozvodnej sieti pri známom odpore vodiča sústavy R súhlasným s vyprojektovaným pri záťaži s lineárnymi spotrebičmi a odpore vodiča sústavy RP pri zaťažení sústavy konkrétnym nelineárnym odberom akokde signál ímerný .-I 2 sa meria podľa vynálezu priebežne na výstupe...

Spôsob detekcie.alfa. -amyláz v géloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 241341

Dátum: 15.09.1987

Autori: Lededvinová Marie, Janka Václav, Stanik Jan

MPK: C12N 9/26

Značky: amyláz, detekcie.alfa, spôsob, géloch

Text:

...gél oddeli a vymyje vodným roztokom obsahujúcim 1 objem 0,05 až 0,2 mo 1.l 1 acetátového npufru o pH 4,5 až 6,0 a 2 až 5 objeinov zmesi etanol-acetón 21 až 51 obj., čim sa z gélu V »mieste pôsobenia azt-ainyläz vymyjú enzým-om uvoľnené farebné fragmenty a miesta, kde aa-arnylázy nepôsobia, zostanú nezmenené.Výhodou tohto farebného substrátu je, že je rozpustný vo vode a rv pufroch, ale dá sa z týchto roztokov Ikvantitatívne vyzrážat...

Spoj prvkov sieťovej konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: 239556

Dátum: 15.06.1987

Autor: Stanik Jan

MPK: E04B 7/14

Značky: sieťovej, prvkov, konštrukcie

Text:

...styčníkov 3.Na obr. 2 je znázornená v pohľade stredová uzlová vložka 5, pomocou ktorej sa vytvorí stredový styčník 3 škrupínovej plochy. Na obr. 3 je znázornená V pohľade okrajová vložka 1 D, pomocou ktorej sa vytvorí okrajový styčnik 2 škrupinovej plochy. Na obr. 4 e v pohľade znázornený drevený prút 6,ktorý má vytrézované drážky 12 na jehoNa obr. 5 je znázornený stredový styčník 3 pozostávajúci zo stredovej uzlovej vložky 5, ku...

Spôsob prípravy diesterov 4-aryl-2,6-dimetyl-1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239449

Dátum: 13.06.1985

Autori: Mostecký Jioí Akademik, Votava Vladimír, Stanik Jan, Líbal Stanislav, Paleeek Jaroslav, Krušina Bohuslav, Kubelka Vladislav Rdd, Drahooovský Jan

MPK: C07D 211/90

Značky: kyseliny, diesterov, spôsob, přípravy, 4-aryl-2,6-dimetyl-1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej

Text:

...kyselín možno použit propionan anonný, máselňan amonný, valeran amonny, s výhodou octan amőnny. ÍPostup podľa vynálezu sa uskutočňuje tak, že sa ester scetoctovej kyseliny všeobecného vzorce II zahrieva so substituovaným aldehyddiacetátom všeobecného vzorce III s niektorou z uvedených amőnnych solí v prostredí vyššie uvedených inertných organických rozpúšťsdiel na vyššie uvedenú teplotu za tlaku 0,1 až 2,5 MPa.Reakcia sa uskutočňuje výhodne...

Kmen mikroorganismu Pseudomonas sp. CCM 3635

Načítavanie...

Číslo patentu: 239293

Dátum: 15.05.1985

Autori: Stanik Jan, Svoboda Jioí, Paleeek Jaroslav, Votava Vladimír, Didek Václav, Kubelka Vladislav, Ježek Karel

MPK: C12N 1/20

Značky: mikroorganismu, pseudomonas

Text:

...koncentraci 5 mg/ml 0,1 m fosfátového pufru pH 7,0 a teplotě 37 °c/. Pro chromatografii 7-ACK použita tenká vrstva celulőzy a systém n-propancl-voda /7 3/ s ninhydrinovou detekcí /Rf 0,5/. Totožnost 7-ACK byla ověřena vysokotlakovou kapalinovou chrmatografií.Kmen Fseudomonas sp. CCM 3635 podle vynálezu lze s výhodou použít pro přípravu 7-aminocefemsloučenin. Vzhledem ke konstitutivni syntěze hydrolázy není nutno do půdy přidávat induktor...