Stanek Stanislav

Kruhová stajňa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7090

Dátum: 01.04.2015

Autori: Stanek Stanislav, Černá Daniela, Kordík Josef, Vokáč Ivan, Doležal Oldřich, Zink Vojtěch

MPK: A01K 1/08, E04B 1/02

Značky: stajňa, kruhová

Text:

...pomocou tohto odpadového tepla TÚV pre celú farmu- technológia odstránenia hnojovíce zo zbemých (prečerpávacích) nádrží- tá je riešená pomocou výkonných elektrických miešadiel a čerpadiel s bezkontaktným strážením úrovne hladiny, ktoré zabezpečujú automatické prečerpávanie do skladovacích nádrží. Čistenie roštových podláh od zvyškov hnojovíce je zabezpečené programovateľnými stieracími automatmi, ktoré sa dobijajú V dokovacích...

Spôsob výroby kyseliny glukonovej a jej solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263351

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šturdík Ernest, Pápayová Iveta, Gömöry Juraj, Augustín Jozef, Kacina Roman, Stanek Stanislav, Rosenberg Michal

MPK: C12P 7/58

Značky: výroby, kyseliny, glukonovej, spôsob, solí

Text:

...na použite hore popísaného konkrétneho prostredia alebo na použitie prostredia popísaného v uvedených príkladoch.V súlade 5 vynálezom obsahuje fermentačné médium D-gluközu v počiatočných koncentráciach zhruba od 10 do 30 E (hmotnost/objem) s výhodou od 16 do 20 R (hmotnosť/objem). Tieto koncentrácie sú optimálne pre rast biomasy s vysokou aktivitou glukozooxidázy. Po poklese koncentrácie glukózy vo fermentačnom médiu na hodnoty nižšie...

Kmen mikroorganismu Aspergillus niger CCM 80045

Načítavanie...

Číslo patentu: 262877

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šturdík Ernest, Stanek Stanislav, Škárka Bohumil, Gömöry Juraj, Kacina Roman, Rosenberg Michal

MPK: C12N 1/14

Značky: mikroorganismu, aspergillus, niger, 80045

Text:

...a živných solí, což syolečně s nižší koncentrecí biomasy umožňuje získat požadovaný produkt vysoké čistoty s minimálním obsahem balastních a Ligmentujících látek. Kmen si zachovúvávysokou Lrpdukční sohognost i při vysokých konccutracích glu 232 U 77 konátových solí vo fermentačnim médiu(víco než 450 kgm 3).Nový kmen Aspergillus niger mutant Háx dobře roste na běžných kultivučnich médiích používaných na kultivaci mikroskopiohých hub...

Sposob selektivizácie Lindlarovho katalyzátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 252376

Dátum: 13.08.1987

Autori: Valašík Tibor, Kacina Roman, Lomjanský Jozef, Karabinoš Jozef, Gattnar Ondrej, Hruban Konstantin, Morvic Ján, Úradníček Dušan, Stanek Stanislav, Šauša Igor, Kvasnička Jan, Kvapil Jan, Gömöry Juraj

MPK: C07C 29/17, C07C 33/048, C07C 33/14...

Značky: selektivizácie, lindlarovho, spôsob, katalyzátora

Text:

...V doterajších známych postupoch, jeho opätovné použitie s výhod-ou pri výro-be vonných láüok, kde odstraňuje znečisťovanie ndodatkovými selektivizujúcimi činindlami. Ďalšou výhodou je vysoka selektiVito procesu pri hydrogenácii Czo-diolu, ktorá je príčinou vysokého výťažku priaznivých izomérov vitamínu A.Postup podľa vunálezu je objasnený »na príkladoch prevedenia bez toho, že by akokoľvek olbmedzovali predmet vynálezu.Do hydrogeoačného...