Staněk Milan

Ocelový zásobník sestavený z nejméně jedné vertikálně uspořádané sekce pro lázně roztaveného hydroxidu alkalického kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270677

Dátum: 12.07.1990

Autori: Váňa Petr, Staněk Milan, Peřina Petr

MPK: C23G 3/00

Značky: sestavený, jedné, vertikálně, nejméně, zásobník, roztaveného, alkalického, lázně, uspořádaně, ocelový, sekce, hydroxidů

Text:

...otvory lg pro topné tyče ll a kontrolní otvor gg pro vložení ponorného čerpadla a dalšího technického vybavení.Svařenci jednotlivých sekcí Á nebo 1 nich sestavený ocelový zásobník l je povrchově zaizolován izolační vrstvou li. Ochranný kryt má izolační vložku li.Ocelový zásobník pro 1,5 n 3 tsveníny je sloąen z jedné sekce, kterou tvoří svařenec dvou článků trubek, vzájemmě hydyalicky spojených. Články trubek jsou na vnější straně spojeny...

Způsob přechodného uskladnění lázně roztaveného hydroxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269859

Dátum: 14.05.1990

Autori: Staněk Boris, Váňa Pavel, Staněk Milan, Peřina Petr, Šafl Pavel

MPK: C01D 1/04

Značky: uskladnění, lázně, hydroxidů, roztaveného, způsob, přechodného

Text:

...dní, s denní dsporou energie 5 až 15 tisícjgfh, CS 269 859 B 1K snížení celkových časových ztrát příepívá taká skutečnost, že při. přechodněn usklednění roztavená lázně se jeden až dva dny před přečerpánín taveninová lázeň pozvolna ohřeje na vyšší požadovanou neho provozní teplotu a při moznosti zpětnáho přečerpání ee zároveň a ožností příaáho přechodu do provozních podnínek dále zkrátí doba pŕípravy taveninovd lázně k provozu.Při přechodná...

Způsob regenerace a opravy hydroizolace

Načítavanie...

Číslo patentu: 264475

Dátum: 14.08.1989

Autori: Nevosád Zdeněk, Lízal Petr Geolog, Mikša Jaroslav, Havránek Jan, Staněk Milan

MPK: E04D 11/02, E04G 23/02

Značky: regenerace, hydroizolace, opravy, způsob

Text:

...Vysoká tekutost ponetrace umožňuje průnik do všech porězních struktur, jakojsou veškeré silíkáty (beton. malta keramika, oihla atp.), i dřevo. vodou ŕeditelný systémje vytvořen epoxidovou disperzí, obsahující epoxidovou pryskyřici dianového typu s molekulovou hmotností do 1 l 00, s výhodou 350 až 550, případně rozpuštěnou ve vzláčñovsdle, jako je zejména dibutyl a dioktylftalát, dibutyl malsát v množství maximálně 25 Q hmotnostnich a...

Zařízení k upínání nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262559

Dátum: 14.03.1989

Autor: Staněk Milan

MPK: B21J 13/00

Značky: zařízení, upínání, nástroje

Text:

...a jeho novém upnutí.Příklad provedení předmětu vynálezu je znázorněn na výkrese, na němž obr. 1 představuje svislý řez zařízením při upnutí, obr. 2 znázorňuje odpovídající pohled shora a obr. 3 znázorňuje svielý řez zařízením při uvolnění nástroje.Upínaoí zařízení obsahuje těleso ł, které je upevněno svou upínací plochou lg na stole 2 stroje. Ve vedení lg tělesa ł je posuvně uspořádáno smykadlo 3, které je spřaženo s hydraulickým válcem...

Zařízení pro ukládání tabulí materiálu do svislé polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259807

Dátum: 15.11.1988

Autori: Váňa Pavel, Peřina Petr, Staněk Milan

MPK: B65G 57/08

Značky: zařízení, tabulí, svisle, materiálů, ukládání, polohy

Text:

...přípravkem 11 se vrátí do horízontální polohy. Zařízení podle vynálezu umožňuje nakládání i vykládání různých tabulí materiálu, např. plechů v hutních závodech do uklá dacích košů např. při technologických operacích odokujovaní, moření atp.1. Zařízení pro ukládání tabuli materialu do svislé polohy, sestávající ze sklopneho zařízení tvořeného nosnou deslcou stolu opatřenou přídržným zařízením pro zachycení tabuli materiálu, otočně uloženou na...

Způsob stanovení obsahu peroxidu a hyperoxidu sodného v soustavě s hydroxidem a uhličitanem sodným

Načítavanie...

Číslo patentu: 259302

Dátum: 17.10.1988

Autori: Staněk Milan, Váňa Pavel, Koller Aleš

MPK: G01N 25/36

Značky: soustavě, uhličitanem, sodným, hyperoxidu, hydroxidem, obsahu, sodného, stanovení, způsob, peroxidu

Text:

...pžímkou konstantního elektromotorického napětí kyslíku inertního plynu jsou pro stejné vzorky úměrné množství vyloučeného kyslíku.Na obr. 1 je pro větší názornost uvedeno schéma experimentálního uspořádání eperatury. vstahové značky předstsvují10- čištění plynu od mech. úletu Ľ.- měřicí průtočná čidloByl proměřen vzorek Nazoz o hmotnosti 0,0 ĎŠ 6 g v teplotním rozsahu 20 až 720 °C. Na obr. ü. 2 je uveden graf změłené závislosti. Na levé...

Nátěrové hmoty s nízkým obsahem organických rozpouštědel

Načítavanie...

Číslo patentu: 258831

Dátum: 16.09.1988

Autori: Sternschuss Antonín, Staněk Milan

MPK: C09D 3/58

Značky: nátěrové, organických, obsahem, hmoty, nízkým, rozpouštědel

Text:

...a metakrylové kyseliny zasychá pomaleji než alkyd samotný, výle uvedení autołi byli nuceni takto vzniklé nátěrové hmoty přisoušet při 60 °C.Nyní jsme však zjistili, že i za normální teploty podstatné rychleji zasyohajíe daleko kvalitnejší nátěrové filmy poskytují nátěrové hmoty ząsyohajíoí po přídavkuběžných sušidel na bázi mýdel dvoj- a vícemooných kovů, které obsahují 10 až 40 hmotnostních běžných organických rozpouštědel a, počitáno...

Ofsetová a knihtisková barva

Načítavanie...

Číslo patentu: 256854

Dátum: 15.04.1988

Autori: Staněk Milan, Pasecký Jan, Šlapáková Jarmila, Veselá Helena, Sternschuss Antonín

MPK: C09D 11/08, C08G 8/34

Značky: barva, ofsetová, knihtisková

Text:

...10 1,0Roztok naftenátu manganu 5 1,0obdobné jako v příkladu 1 bylo při teplotě 255 °C během 18,45 hodin svařeno 3 578 g kalafuny 110,62 ekvivalentů) 242 g maleinanhydridu (4,94 ekvivalentů), 621 g pentaerythritu(18,26 ekvivalenců) a 320 q fenolformaldehydové pryskyřice. Celkový součet karboxylových ekvivalentů je 15,56 a z toho 31,7 připadá na maleinanhydrid. Poměr hydroxylových a karboxylových skupin je 1,17. Bylo nadestilováno 360 9...

Konstrukční díl pro sestavení stěn tunelového krytu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250100

Dátum: 15.04.1987

Autori: Staněk Milan, Petřina Petr, Váňa Pavel

MPK: B05C 15/00

Značky: tunelového, stěn, konstrukční, sestavení, krytu

Text:

...a vzájemné utěsnění desewk a celé konstrukce tunelových stěn zajišťuje profilove těsnění. Vy 4soká odolnost konstrukce je dána použitím desek z organických polymerů. Konstrukční díly lze použít jak pro pevnou montáž,tak i pro pohyblivé uložení desek, což umožňuje zároveň .použité profilové těsnění. jednoduché upevnění konstrukčních dílů zavéšením na nosné konstrukcí spolu s pohyblivým uložením na požadovaných místech dovoluje sna-dné...

Tvarová deska z organických polymerů k vytvoření tunelu technologických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 247459

Dátum: 15.01.1987

Autori: Staněk Milan, Peřina Petr, Váňa Pavel

MPK: B29C 67/20

Značky: vytvoření, polymerů, tunelů, tvarová, zařízení, technologických, organických, deska

Text:

...je připravena při vyrobí pro snadnou úpravu na desku s prúsorem po vyřísnutí stlny v místech sipichu uvnitř kruhové profilove výstule. Vsnikle otvory se potom opatří aklem nebo pnlhlednou pleetickou deekou a utlení pryłovym tlenlním.Tvarová deska z organických polymerů s kruhovou profilovou výstułí, kruhový zipiohem uvnitř výztuže a s montálními rýetuplq v rosíoh, které jsou opatřeny neprůchodnymi otvory aa závity představují novy prvek vyllí...

Hlubotiskové barvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237544

Dátum: 15.12.1986

Autori: Sternschuss Antonín, Pasecký Jan, Staněk Milan, Fedyszynová Ilona

MPK: C09D 11/10

Značky: hlubotiskové, barvy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru tiskových barev. Jde o hlubotiskové barvy nekorodující tiskové desky a rekuperační zařízení pro rozpouštědla a vyznačující se dobrými tiskovými vlastnostmi na bázi fenolických pryskyřic modifikovaných kalafunou a esterifikovaných vícemocnými alkoholy, toluenu nebo jiného organického rozpouštědla nebo jejich směsi a případně pigmentu, polyethylenového vosku a ložiskového oleje, které obsahují jako pojivo 29 až 60 % hmot....

Modifikované fenolformaldehydové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 228416

Dátum: 15.04.1986

Autori: Staněk Milan, Pasecký Jan, Sternschuss Antonín

Značky: pryskyřice, fenolformaldehydové, modifikované

Zhrnutie / Anotácia:

Modifikované fenolformaldehydové pryskyřice připravitelné reakcí fenolformaldehydových pryskyřic s kalafunou a s troj- až čtyřmocnými alkoholy o počtu atomů C3 ai C12 a následující reakcí vzniklého produktu případně obsahujícího alfa,beta-nenasycenou mono- nebo dikarboxylovou kyselinu nebo její anhydrit o počtu atomů C3 až C5, a to v množství až 10 hmotnostních na celkové množství reagujících složek, se sloučeninou nebo polymerem obsahujícím...

Fotopolymerní kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 224266

Dátum: 15.12.1985

Autori: Staněk Milan, Sachl Vladimír, Pokorný Stanislav, Sternschuss Antonín

Značky: kompozice, fotopolymerní

Zhrnutie / Anotácia:

Fotopolymerní kompozice vytvrzující se po přídavku známých iniciátorů fotopolymerace po ozáření ultrafialovým zářením, případně plněná známými anorganickými plnivy, vyznačená tím, že obsahuje 10 až 60 hmot. dílů nenasyceného polyesteru připravitelného esterifikací dvoj a/nebo vícemocných alkoholů, obsahujících 2 až 4 hydroxylové skupiny, směsí alfa, beta-nenasycené kyseliny o počtu atomů C 4 až 6 s kyselinou 4-chlor-4- tetrahydroftalovou a/nebo...

Způsob výroby přírodních pryskyřic modifikovaných fenolformaldehydovými pryskyřicemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 227794

Dátum: 01.11.1985

Autori: Staněk Milan, Sternshuss Antonín, Pasecký Jan

Značky: pryskyřicemi, přírodních, výroby, pryskyřic, fenolformaldehydovými, modifikovaných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší přípravu esterů přírodních pryskyřic modifikovaných pryskyřicemi fenolickými s reprudukovatelnými vlastnostmi. Řešení záleží ve dvoustupňovém způsobu přípravy. V prvém stupni se připraví ester přírodní pryskyřice s troj- až čtyřmocným alkoholem, ve druhém stupni se získaný estér kondenzuje s fenolformaldehydovou pryskyřicí. Produktů je možno použít při formulaci nátěrových hmot.

Způsob protahování kovových pásů zpracovacími lázněmi ve vaně

Načítavanie...

Číslo patentu: 214928

Dátum: 30.10.1984

Autori: Kovařík Josef, Staněk Milan

Značky: vaně, lázněmi, zpracovacími, pásu, kovových, způsob, protahování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob protahování kovových pásů zpracovacími lázněmi ve vaně, na jejímž dně je umístěna pohyblivá škrabka, vyznačený tím, že pro zavedení pásu do lázně na vstupním konci vany se pás připevní ke škrabce postupující po dnu vany k jejímu výstupnímu konci, načež se pás uchopí tažným ústrojím.