Staněk Jan

Způsob výroby hexahydro-4-acyloxymethyl-5-hydroxy-2H-cyklopenta/b/furan-2-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268616

Dátum: 14.03.1990

Autori: Žák Bohumil, Mostecký Jiří Akademik, Votava Vladimír, Čapek Antonín, Dolanský Vladimír, Paleček Jaroslav, Staněk Jan, Kubelka Vladislav, Veselý Ivan

MPK: C07D 307/935

Značky: způsob, výroby

Text:

...ísopropyl- nebo butylacetátem,jehož spojené podíly se promyjí solankou a po vysušení anorganickým sušidlem se rozpouštědla odpaří. Krystalizací destilačního zbytku z alífatického uhlovodíku s 5 až 10 atomy uhlíku, s výhodou cyklohexanu, se získá krystalícký produkt ve vysoké čistotě (nad 95 podle stanovení pomocí vysokotlaké kapalinové chromatografie) a výtěžku nad 80 .Výhodou způsobu podle vynálezu je vedle jednoduchého provedení vysoký...

Způsob výroby 2-/4-/2-thenoyl/fenyl/-propionové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268395

Dátum: 14.03.1990

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Svoboda Jiří, Dědek Václav, Drahoňovský Jan, Hájek Jiří, Hampl František, Staněk Jan, Paleček Jaroslav, Votava Vladimír

MPK: C07D 333/16, C07D 333/22

Značky: kyseliny, výroby, způsob

Text:

...kyseliny vzorce , který je 23 Z. Z těchto důvodů jsou v touto provedení uvedene způsoby ekonomicky značné nevýhodné.Na tyto známé postupy navazuje způsob podle vynblezu, který spočíva v tom, že se na 4-fluorfenyl-Z-thienylkcton vzorce II působí 1,5 až 3 molârním přebytkem aníontu diethyl-methylnalonàtu generovaného působeníu hydridu sodného v prostředí aprotického dipolârního rozpouštědla na diethyl-nethyloalonát vzorce III při teplotě 80...

Způsob výroby 4-(E)-3,3-alkylendioxy-4-(substituovaných)-1-butenyl/hexahydro-2H- cyklopenta/b/furan-2,5-diolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266916

Dátum: 12.01.1990

Autori: Píš Jaroslav, Kubelka Vladislav, Paleček Jaroslav, Žák Bohumil, Dolanský Vladimír, Čapek Antonín, Votava Vladimír, Staněk Jan, Ledvinová Marie, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C07D 407/06, C07D 307/935

Značky: výroby, způsob

Text:

...který se odsaje a 1- až 3 krát se promyje výše uvedeným rozpouštědlem při teplotě O až-10 °C. Tímto postupem získané krystaly obsahují minimálně 92 produktu obecného vzorce I. Po odpaření matečních louhů k suchu je možné získat další podíl produktu pomocí jednoduchého provedení sloupcové filtraceVýhodou způsobu podle vynálezu je jednoduché provedení reakce a snadná izolace produktu i v provozních podmínkách. Malá spotřeba rozpouštědel značné...

Způsob výroby 9-oxoprostaglandinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265733

Dátum: 14.11.1989

Autori: Čapek Antonín, Paleček Jaroslav, Dolanský Vladimír, Dědek Václav, Mostecký Jiří Akademik, Kubelka Vladislav, Drahoňovský Jan, Žák Bohumil, Staněk Jan, Votava Vladimír, Kozmík Václav, Ledvinová Marie, Veselý Ivan

MPK: C07C 177/00

Značky: výroby, 9-oxoprostaglandinů, způsob

Text:

...spočíva v tom, žese na sloučeninu obecného vzorce II, kde R značí n-butyl-, 3-chlorfenoxy-, 3-trifluormethy 1 fenoxymskupinu, A značí vodík nebo ORZ skupinu, B značí OR 2 skupinu nebo vodík, přičemžplatí, jo-li A vodík, je B skupina ORZ, neho je-li A OR 2 skupina, pak B je vodík nebo společně A 4 B značí O/CH 2/no skupinu, kde n je 2 nebo 3, R 2 značí 1 «methoxybenzy 1 ~, tetrahydropyran-2-y 1-, tetrahydrofuran-2-y 1- nebo terciální...

Mutagenní prostředek ke šlechtění rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 261157

Dátum: 12.01.1989

Autori: Juříček Miloslav, Velemínský Jiří, Staněk Jan, Moravcová Jitka, Gichner Tomáš, Jarý Jiří

MPK: A01H 1/06

Značky: prostředek, mutagenní, šlechtění, rostlin

Text:

...v Hoaglandově roztoku ve světelném boxu (18 OC, 16 hod světla denně). Pro každou koncentraci bylo použito 5 až 10 květin, to je 1 500 až 3 000 trichomů tyčinek květů. Somatické mutacev barvě trichomových buněk květních tyčinek byly hodnoceny dle Underbrinka et al. (A. G. Underbrink, L. A. Schairer, A. H. Sparrow, Chemical Mutagens, Principles and Methods for Their Detection, Vol 3, Plenum Press, New York, 171 až 207 (1973. ...

Způsob výroby čistícího prostředku na světlíky a okna pracovních hal

Načítavanie...

Číslo patentu: 259687

Dátum: 17.10.1988

Autori: Staněk Jan, Kefurt Karel, Potáčová Miloslava, Jarý Jiří, Kostkan Jan

MPK: C11D 7/60

Značky: pracovních, čisticího, prostředků, výroby, způsob, světlíky

Text:

...sušíny a v této formě jej předložít do mísící nádoby. K uvedenému roztoku se pak přídá.takové množstvíkoncentrovaného vodného roztokuhydroxídu sodného, aby pH směsi bylo zřetelrně alkalické, nejlépe pH 10. Potmnse přidávú vodný roztok chlornanu sodného V koncentraci 5 až 15 hmot., nejlépe 10 ą hmot e současně vodný roztok koncentrovaného hydroxidu sodného v tae kovém poměru, aby pH reakční směsi bylo neustále alkalické. Ten~ to požadavek...

Mutagenní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259172

Dátum: 17.10.1988

Autori: Moravcová Jitka, Jarý Jiří, Velemínský Jiří, Juříček Miloslav, Staněk Jan

MPK: C12N 15/00, A01H 1/06

Značky: prostředek, mutagenní

Text:

...byl aplíkován na rostoucí buňky V komplet~ním médiu a působil 24 h. za třepání při 28 OC. Po působení byly buňky promyty a vyočkoványąna selektivní a kompletní půdy podle standardní metodíky Í . .Výsledky uvedené v Tab. 1 ukazují, že již nejnižšípoužítá koncentrace k/0,1 mmol/1/ zvyšuje frekvenci reverzí a 1 e 1 «ilv 1 ~ 92 za současné stimulace růstu. Frekvence mutací roste s dávkou exponen cíálně, zatimco přežiti klesá líneárněz U...

Způsob výroby 3-azido-1,2-propandiolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258935

Dátum: 16.09.1988

Autori: Juříček Miloslav, Jarý Jiří, Moravcová Jitka, Heřmánková Věra, Staněk Jan, Velemínský Jiří

MPK: C07C 117/04

Značky: výroby, 3-azido-1,2-propandiolu, způsob

Text:

...při 150 QC prakticky kvantitativně během několika desítek minut.Při sledování vlivu stopovýoh množství vody V N,N-dimetylformamídu na rychlost této substituce bylo zjištěno, že přítomnost dipolárně aprotického rozpouštědla není pro průběh sledované bimolekulární nukleofilní substituce nezbytná. Reakce probíhá dostatečně rychle i v samotné vodě, kvantitatívní konverze bez vedlejších produktů se V tomto prostředí dosáhne při 100 °C za 20...

Způsob čištění (4-karboxybutyl)trifenylfosfonium bromidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256289

Dátum: 15.04.1988

Autori: Paleček Jaroslav, Staněk Jan, Drahoňovský Jan, Veselý Ivan, Špaček Miroslav, Mostecký Jiří Akademik, Kubelka Vladislav, Votava Vladimír

MPK: C07F 9/28

Značky: čištění, způsob, bromidů, 4-karboxybutyl)trifenylfosfonium

Text:

...postupy jsou zvlaště z hygienického hlediska a možnosti zneužití /narkomanie/ nevhodnéNa tyto známé postupy navazuje V pozitivním smyslu způsob podle vynálezu, který výše uvedené nemýhody v podstatě odstraňuje. Podstata způsobu podle vynálezu spočívé v tom, že se technický /4-karboxybutyl/trifenylfosfonium bromid připravený podle AO 228 058 s obsahem nejvýše 93 až 98 hmot. rozpustí za horka V ethanolu nebo 2-propanolu. Po samovolném...

Způsob výroby prostaglandinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255172

Dátum: 15.02.1988

Autori: Paleček Jaroslav, Votava Vladimír, Drahoňovský Jan, Špaček Miroslav, Veselý Ivan, Staněk Jan, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C07C 177/00

Značky: prostaglandinů, způsob, výroby

Text:

...shora uvedený význam, rozpustí V nižším alkoholu (5 výhodou v metanolu) na 5 až 10 hmot. roztok, který se zředí vodou v poměru 31 až 11, přidá se výše specifikovaná pryskyřice Amberlyst 15 (1 až énáeobek hmotnosti výchozí sloučeniny) a směs se míchá nebo třepe při teplotě 20 až 50 °C. Průběh reakce se sleduje pomocí TLC analýzy až do prakticky úplného odstranění výchozí látky (obvykle během 2 až 6 hodin). Iontoměnič se odfiltruje a opakované...

Způsob výroby opticky aktivních alkylesterů kyseliny 2-oxo-5-chlorbicyklo/2,2,1/heptan-7-karboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 236386

Dátum: 01.11.1987

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Veselý Ivan, Ruth Miloslav, Prošek Zdeněk, Paleček Jaroslav, Kubelka Vladislav, Votava Vladimír, Stibor Ivan, Drahoňovský Jan, Štros František, Staněk Jan

Značky: způsob, výroby, alkylesterů, aktivních, kyseliny, opticky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby opticky aktivních alkylesterů kyseliny 2-oxo-5-chlorbicyklo/2,2,l/heptan-7-karboxylové obecného vzorce I a II z jejich racemické směsi stereospecifickou redukcí pomocí dehydrogenáz z mikroorganismů rodu Saccharomyces, Candida a Torulopsis a spočívá v tom, že se redukce provádí v kultivačním médiu, které jako zdroj uhlíku obsahuje alkohol s 2 až 4 atomy uhlíku nebo organickou kyselinu s 2 až 4 atomy uhlíku, při...

Způsob výroby derivátů benzothiazin-1,1dioxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239134

Dátum: 01.11.1987

Autori: Svoboda Jiří, Kubelka Vladislav, Drahoňovský Jan, Černý Miloslav, Staněk Jan, Paleček Jaroslav, Votava Vladislav, Dědek Václav, Hampl František, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C07D 279/02

Značky: derivátů, benzothiazin-1,1dioxidů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Tyto látky se vyrábí alkylací sloučeniny obecného vzorce II kde R má shora uvedený význam. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se jako alkylačního činidla použije dialkylsulfátu nebo alkyl-p-toluensulfonátu, kde alkyl značí R1 a má shora uvedený význam, v dvoufázovém prostředí organická - vodná fáze v přítomnosti alkálií a katalyzátoru fázového přenosu při teplotě 15 až 100 °, přičemž na 1 mol sloučeniny obecného vzorce II se použije 1 až 5...

Způsob výroby 3-azido-1,2-propandiolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252932

Dátum: 15.10.1987

Autori: Staněk Jan, Velemínský Jiří, Jarý Jiří, Moravcová Jitka, Juříček Miloslav

MPK: C07C 117/00

Značky: způsob, výroby, 3-azido-1,2-propandiolu

Text:

...se okamžitě zhydrolyzuje Veškerý ízopropylidenderivát VII, produktem tosylace látky I je tedy jediná sloučenina, diol VIII, vznikající takřka v kvantitativním výtěžku. současně jsme zjistili, že na izolací tohoto diolu VIII lze s výhodou použít běžnou extrakci do organického rozpouštědla, například ohloroformu. Při popsané hydrolyze krystalického p-toluensulfonylderivátu VII na látku VIII kyselinou chlorovodíkovou byla směs zprecovávána...

Způsob výroby 7-acetyloxymethyltricyklo(2,2,1,02,6)-heptan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252928

Dátum: 15.10.1987

Autori: Paleček Jaroslav, Votava Vladimír, Staněk Jan, Mostecký Jiří Akademik, Žák Bohumil

MPK: C07C 177/00

Značky: 7-acetyloxymethyltricyklo(2,2,1,02,6)-heptan-2-onu, výroby, způsob

Text:

...chloru 1 1,0 až 4,0 1,0 až 2,0 s výhodou~ 1 1,5 až 2,5 1,02 až 1,4. Při uvádění chloru během l až 10hodin není nutné reakční smčs chladit. Po skončeném uvádění chloru se reakční směs míchá ještě 5 až 20 hodin při teplotě míatnosti, přičemž průběh oxidace se sleduje pomocí chromatografie na tenké vrstvě. o skončené oxidaci se přebytečný chlor odstraní pomocí vodného roztoku oiříčitanu sodného,vodná ráze so zalkalizujc při teplotě max. 50...

Způsob výroby 1-aryl-1-chlorethanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252921

Dátum: 15.10.1987

Autori: Votava Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Hájek Jiří, Hampl František, Veselý Ivan, Paleček Jaroslav, Svoboda Jiří, Drahoňovský Jan, Kubáň Josef, Urie Milan, Staněk Jan

MPK: C07C 21/24

Značky: způsob, 1-aryl-1-chlorethanů, výroby

Text:

...uhlí. Po odpaření rozpouštědel se získá ve velmi dobrém výtěžku a čistotě produkt obecného vzorce I, který se používá bez dalšího čištění v následujících reakčních stupních /AO 219 752/.Výhodou způsobu podle vynálezu je jednoduché provedení reakcí, nevyžadující drahých a z bezpečnostního hlediska nebezpečných činidel. Reakce se nechá provádět na standarních technologických zeřízeních a odpadní produkty se nechají jednoduchým způsobem...

Způsob výroby 4-(4-substituovaných 3-oxo-1-buten-1-yl)-2H-hexahydrocyklopenta(b)furan-2-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252920

Dátum: 15.10.1987

Autori: Staněk Jan, Žák Bohumil, Votava Vladimír, Kubelka Vladislav, Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C07D 307/935

Značky: výroby, 4-(4-substituovaných, 3-oxo-1-buten-1-yl)-2h-hexahydrocyklopenta(b)furan-2-onů, způsob

Text:

...zařízení, používá snadno dostupná a levné činidla. společně s jednoduchou isolací a vysokými výtěžky je tedy vysoce rentabílní.Způsob podle vynálezu je demonstrován na několika konkrétních příkladech provedení, ktoré jsou pouze ilustrativní.K roztoku 9,0 g chloru ve 250 ml 1,2-dichlorethanu bylo při teplotě -zo °C příkapáno za mícháni 17 g thioanisolu V 50 ml téhož rozpouštědla. Po ochlazení reakční směsi na ~ 35 až -30 °C bylo přidáno po...

Způsob výroby 3-acyloxy-7-acyloxymethyltricyklo(2,2,1,02, 6(-heptanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236117

Dátum: 01.08.1987

Autori: Urie Milan, Černý Miloslav, Ježek Karel, Mostecký Jiří Akademik, Dolanský Vladimír, Staněk Jan, Špaček Miroslav, Drahoňovský Jan, Votava Vladimír, Ledvinová Marie, Kubelka Vladislav, Paleček Jaroslav

MPK: C07C 69/013

Značky: 6(-heptanů, způsob, výroby, 3-acyloxy-7-acyloxymethyltricyklo(2,2,1,02

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 3-acyloxy-7acyloxymethyltricyklo/2,2,1,02,6/ heptanů obecného vzorce I, kde R je vodík nebo methyl z norbornadienu, formaldehydu, alkanové skupiny RCOOH, kde R má shora uvedený význam, spočívá podle vynálezu v tom, že se jako katalyzátor použije organické sulfonové kyseliny nebo Lewisovy kyseliny nebo silného iontoměniče v H/+/ cyklu v molárním poměru reagujících složek norbornadiem: formaldehyd : alkanová kyselina : katalyzátor 1...

Způsob výroby substituovaných benzothiazin-1,1-dioxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250552

Dátum: 15.04.1987

Autori: Votava Vladislav, Černý Miroslav, Kubelka Vladimír, Paleček Jaroslav, Svoboda Jiří, Drahoňovský Jan, Mostecký Jiří Akademik, Hampl František, Staněk Jan, Dědek Václav

MPK: C07D 279/02

Značky: výroby, benzothiazin-1,1-dioxidů, substituovaných, způsob

Text:

...význam.Přesmyk se provádí v 1- až 4 molárním roztoku alkoholátu ROCH 2 CH 20 Me, připraveném in situ působením alkalického kovu nebo jehohydridu na odpovídající alkohol,kde Me značí alkalický kov a R má sh-ora uvedený význam v atmosfére dusíku. K roztoku alkoholátu se přidá při teplotě 20 až 160 °C, s výhodou při teplotě 6 D až 120 °C najednou za intenzívního míchání ester obecného vzorce II, přičemž reakční doba je 10 »až 120 minut, s...

Způsob přípravy isometrických krystalů enolformy piroxikamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249717

Dátum: 15.04.1987

Autori: Paleček Jaroslav, Hampl František, Mostecký Jiří Akademik, Staněk Jan, Drahoňovský Jan, Votava Vladimír, Svoboda Jiří

MPK: C07D 417/12

Značky: enolformy, přípravy, piroxikamu, způsob, isometrických, krystalů

Text:

...krystalů enolformy sloučeniny vzorce I podle vynálezu je založen na všeobecně známém faktu-/Víz Preparativní reakce V organické chemíi, díl V, str. 647,Nakladatelství ČSAV, Praha 1960/, že u sloučenin, u kterých je možná oxo-enolové tautomerie-ñ-GH- (jž -ŠdřO H dochází v nepolárníoh aprotických rozpouštědlech k posunutí rovnováhy směrem doprava.Výhodamí způsobu přípravy ísometrických krystalů podle vynálezu jsou levné a snadno dostupná...

Způsob výroby opticky aktivního 4-hydroxy-methyl-5-[ (1,1-bifenyl-4-karbonyl)oxy]-hexa-hydro-2H-cyklopenta(b)furan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249098

Dátum: 12.03.1987

Autori: Žák Bohumil, Mostecký Jiří Akademik, Staněk Jan, Ledvinová Marie, Kubelka Vladislav, Veselý Ivan, Paleček Jaroslav

MPK: C07D 307/935

Značky: 1,1-bifenyl-4-karbonyl)oxy]-hexa-hydro-2h-cyklopenta(b)furan-2-onu, opticky, výroby, 4-hydroxy-methyl-5, aktivního, způsob

Text:

...a olejovítý destilační zbytek se extrahuje organickým rozpouštdlem,s výhodou chlorovaným uhlovodíkem obsahujícím l až 2 atomy uhlíku a 2 až 4 atomy chloru jako je chloroform 1,2-dichlorethan, popřípadějejich směsí. Spojené organické extrakty se vysuší, rozpouštědla odpaří a z destilačního zbytku se krystalizací nebo preparativní sloupcovou chromatografií získá produkt obecného vzorce I.Výhodou způsobu podle vynálezu je snadné a jednoduché...

Způsob výroby 1,6-anhydro-4-0-(8-hydroxy-3,6dioxaoktyl)-beta-D-glukopyranosy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249097

Dátum: 12.03.1987

Autori: Staněk Jan, Jarý Jiří

MPK: C07H 7/02

Značky: způsob, výroby, 1,6-anhydro-4-0-(8-hydroxy-3,6dioxaoktyl)-beta-d-glukopyranosy

Text:

...prokázat. Reakcí 1,65,4-dianhydro-2-O-p-toluensulfonylç/ý-D-gelaktopyranosy vzorce I s triethylenglykolem obecného zorce II, kde n 2,se tak získala l,6-anhydro-4-O-/8-hydroxy~ 3,6-dioxeoktyl/-2-O-p-toluensulfonylj/ő~D-glukopyranosa obecného vzorce III, kde n ,2, analogicky byly připraveny249 U 97 i látky obecného vzorce III, kde n O, 1, 3. Reakci bylo možné provádět, na rozdíl od všech dosavadních príprav polyetherů Williamsonovou...

Způsob štěpení hydrogenalkanoátů (+–)-4-hydroxymethyl-5-(1,1’-bifenyl-4-karbonyl oxy)-hexahydro-2H-cyklopenta(b)furan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248946

Dátum: 12.03.1987

Autori: Žák Bohumil, Ledvinová Marie, Veselý Ivan, Mostecký Jiří Akademik, Staněk Jan, Paleček Jaroslav, Kubelka Vladislav, Votava Vladimír

MPK: C07D 307/935

Značky: hydrogenalkanoátů, +–)-4-hydroxymethyl-5-(1,1’-bifenyl-4-karbonyl, způsob, štěpení, oxy)-hexahydro-2h-cyklopenta(b)furan-2-onu

Text:

...faktorů dostupnosti výchozích opticky aktivníoh aminů, jejich ceně, rozpustnosti jednotlivých diasteroišomerních sloučenin, snadnosti jejich čištění a tak dále.Způsob podle vynálezu přináší řadu výhod, je technologicky snadno zvládnutelný i ve velkých násadách, používá relativně dostupných průmyslové vyráběných opticky aktivních hází, levných činidei a výsledný produkt se získá ve vysoké optické čistotě a výtěžcích. Z uvedeného plyne i...

Hydrogenalkandioáty 5-acyloxy-4-hydroxymethyl-hexahydro-2H-cyklopenta(b)furan-2-onu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 248945

Dátum: 12.03.1987

Autori: Žák Bohumil, Veselý Ivan, Paleček Jaroslav, Neumitka Karel, Kubelka Vladislav, Mostecký Jiří Akademik, Ledvinová Marie, Staněk Jan

MPK: C07D 307/935

Značky: výroby, hydrogenalkandioáty, jejich, 5-acyloxy-4-hydroxymethyl-hexahydro-2h-cyklopenta(b)furan-2-onu, způsob

Text:

...a snadno dostupných reagencií a bez obtiží lze provádět v technologickém měřítku. Také z hlediska bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí je vyhovující. Z uvedeného je zřejmá i jeho ekonomická výhodnost.vynález a jeho účinky jsou demonstrovány na několika konkrétních příkladech, které jsou pouze ilustrativní a žádným způsobem neomezují rozsah předmětu vynálezu.Směs 352,4 g alkoholu obecného vzorce II, kde R značí C 6 H 5 C 6 H 4...

Způsob výroby esterů N-(omega-karboxyalkyl)benzisothiazolin-3-on-1,1-dioxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248909

Dátum: 12.03.1987

Autori: Dědek Václav, Paleček Jaroslav, Staněk Jan, Drahoňovský Jan, Votava Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Hampl František, Svoboda Jiří, Kubelka Vladislav

MPK: C07D 275/06

Značky: n-(omega-karboxyalkyl)benzisothiazolin-3-on-1,1-dioxidů, esterů, výroby, způsob

Text:

...způsobem reakčnĺ rychlost a zkracuje tudíž podstatné reakční dobu. Jako kvarterních soli se s výhodou používá hexadecyltrimetylamoniumbromid, hexadecyltributylfosfoniumbromid, trioktylmetylamoniumchlorid, henzyldodecyidimetylamoniumbromid, jako polyétery s výhodou 18-crown-6, dibenze-18-crown-6, polyetylenglykol-350 monometyléter, polyetylenglykol-600 dimetyléter /viz např. E. V. Dehmlow a spol. v knize Phase Transfer Catalysis,Verlag...

Způsob výroby 7-acetyloxymethyl-5-chlor-bicyklo(2,2,1)heptan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249394

Dátum: 12.03.1987

Autori: Žák Bohumil, Kubelka Vladislav, Mostecký Jiří Akademik, Votava Vladimír, Paleček Jaroslav, Staněk Jan

MPK: C07C 49/477

Značky: výroby, způsob, 7-acetyloxymethyl-5-chlor-bicyklo(2,2,1)heptan-2-onu

Text:

...roztok a při teplotě 20 Í 10 °C nasytí 1,05 až 1,5 molárním množstvím bezvodého plynného chlorcvodíku vztaženo na 1 mol ketoacetátu vzorce II. Po 24 až 100 hodinách stání při výše uvedené teplotě se k reakční směsi přidá aktivní uhlí a po odfiltrování nerozpustných podílů se zředí 2 až 4 násobným objemovým množstvím ledové vody. Po 2 až 10 hodinách stání se vyloučené krystaly odsají, promyjí ledovou vodou a po jejich vysušení se získá...

Způsob přípravy biokatalyzátoru s imobilizovaným enzymovým systémem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232784

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vodrážka Zdeněk, Jarý Jiří, Heřmánková Věra, Marek Miloš, Marek Miroslav, Staněk Jan, Kefurt Karel, Valentová Olga

MPK: C12N 11/10

Značky: imobilizovaným, enzymovým, biokatalyzátoru, přípravy, systémem, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy biokatalyzátoru s imobilizovaným enzymovým systémem, který spočívá v tom, že se imobilizovaný systém vytvoří vzájemnou reakcí enzymů, z nichž nejméně jeden ve formě vlastního nebo vytvořeného glykoproteinu obsahuje aktivovanou cukernou složku nebo reakcí enzymů s aktivovaným oligo- nebo polysacharidem, přičemž se na nosič imobilizuje nejdříve jedna z reagujících složek nebo reakcí vzniklý oligomer jako celek....

Způsob izolace substituovaných hexahydro-2H-cyklopenta(b)furan-2-olů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247487

Dátum: 15.01.1987

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Votava Vladimír, Staněk Jan, Drahoňovský Jan, Kubelka Vladislav, Špaček Miroslav, Paleček Jaroslav, Veselý Ivan

MPK: C07C 177/00

Značky: izolace, substituovaných, hexahydro-2h-cyklopenta(b)furan-2-olů, způsob

Text:

...etylacetátem nebo 1,2-dichloretanem a ze spojených organických podílů se po odpaření rozpouštědel ve vakuu získá v téměř teoretickém výtěžku produkt obecného vzorce I v čistctě vhodné pro další reakční stupně.Výhodou způsobu podle vynálezu je jednoduché provedení, snadná izolace produktu, nízká spotřeba rozpouštědel, energií a pracovního času.Způsob provedení podle vynálezu je dále demonstrován na několika příkladech provedení,které jsou pouze...

Způsob výroby alkyl 2-/substituovaných fenoxy/alkanoátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231862

Dátum: 15.12.1986

Autori: Ježek Karel, Ledvinová Marie, Staněk Jan, Žák Bohumil, Černý Miloslav, Mostecký Jiří Akademik, Čapek Antonín, Prošek Zdeněk, Kubelka Vladimír, Paleček Jaroslav

Značky: způsob, výroby, alkyl

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby alkyl 2-/substituovaných fenoxy/alkanoátu obecného vzorce I, kde R značí vodík nebo chlor, brom, fluor nebo trifluormethyl-, alkoxyl obsahující 1 až 2 atomy uhlíku, R1 značí alkyl obsahující 1 až 3 atomy uhlíku, R2 značí vodík nebo alkyl obsahující 1 až 3 atomy uhlíku, n je 1 až 3, reakcí substituovaného fenolu obecného vzorce II, kde R a n mají shora uvedený význam, s alkyl 2-halogenalkanoátem obecného vzorce...

Způsob zpracování destilačního zbytku z kontinuální destilace glycerolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233956

Dátum: 01.12.1986

Autori: Ineman Václav, Nigrin Miloš, Staněk Jan, Jeníková Alena, Jarý Jiří Ing, Hařmánková Věra, Moravcová Jitka

MPK: C11D 19/00

Značky: destilace, způsob, kontinuální, destilačního, glycerolů, zpracování, zbytků

Zhrnutie / Anotácia:

Destilační zbytek se rozmíchá při teplotě 20 až 100 °C s jedním až deseti hmotnostními díly vody, okyselí se na hodnotu pH 1 až 5 a extrahuje se 1 až 10 hmotnostními díly chlorovaného rozpouštědla s jedním nebo dvěma atomy uhlíku a jedním až třemi atomy chloru, načež se vodný podíl buď zahustí a jeho pH upraví na 5 až 7 a/nebo se jeho pH upraví na 7 bez předchozího zahuštění, načež se voda odpaří, zbytek se rozmíchá s alifatickým alkoholem s...

Způsob výroby 7-substituovaných-5-halogenbicyklo(2,2,1)heptan-2-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235438

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kubelka Vladislav, Mostecký Jiří Akademik, Paleček Jaroslav, Urie Milan, Votava Vladimír, Kaplánek Rudolf, Čapek Antonín, Staněk Jan, Drahoňovský Jan

MPK: C07C 49/487

Značky: způsob, 7-substituovaných-5-halogenbicyklo(2,2,1)heptan-2-onů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby 7-substituovaných-5-halogenbicyklo(2,2,1)heptan-2-onů obecného vzorce I, ze snadno dostupné sloučeniny obecného vzorce II, jehož podstata spočívá v tom, že se reakce provádí za přítomnosti katalytického množství Lewisovy kyseliny v prostředí chlorovaných uhlovodíků, načež se z reakční směsi odstraní přebytečný halogenovodík a po oddestilování rozpouštědla se získá produkt obecného vzorce I, který je meziproduktem...

Způsob výrovy prostanoidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230236

Dátum: 15.08.1986

Autori: Stibor Ivan, Eichler Pavel, Drahoňovský Jan, Kubelka Vladislav, Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik, Votava Vladimír, Ježek Karel, Dolanský Vladimír, Veselý Ivan, Čapek Karel, Černý Miloslav, Staněk Jan, Špaček Miroslav

Značky: způsob, výrovy, prostanoidů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby prostanoidů obecného vzorce I, kde X je OH nebo OR1, kde R1 je alkyl obsahující 1 až 3 atomy uhlíku, R je alkyl obsahující 1 až 4 atomy uhlíku nebo fenyloxyskupina, popřípadě substituovaná 1 až 2 substituenty, jako chlor, fluor, trifluormethyl nebo methoxyskupina A je vodík nebo hydroxyl, B je hydroxyl nebo vodík, přičemž platí, je-li A vodík, je B hydroxyl, je-li A hydroxyl pak je B vodík nebo A + B společně značí atom kyslíku,...

Způsob výroby kyseliny karmínové

Načítavanie...

Číslo patentu: 228582

Dátum: 15.08.1986

Autori: Ineman Václav, Jarý Jiří, Heřmánková Věra, Kefurtová Zdena, Staněk Jan

MPK: C09B 61/00, C07C 65/15, C07H 7/04...

Značky: způsob, karmínové, kyseliny, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby kyseliny karmínové a řeší cenovou otázku její výroby. Jeho podstata spočívá v tom, že se vadný extrakt červce nopálového nanese v kyselém prostředí na sloupec vadou nasycené,ho polyamidového prášku. Nečistoty se vymyjí vodou v kyselém prostředí. Působením zásady se desorbuje kyselina karmínová ve formě soli. Získaný eluát se může převést na surovou kyselinu karmínovou s minimálně 85% čistotou nebo okyselený eluát...

Způsob výroby acetalů a-bromfenonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233417

Dátum: 15.08.1986

Autori: Drahoňovský Jan, Dědek Václav, Kubelka Vladislav, Svoboda Jiří, Paleček Jaroslav, Ježek Karel, Mostecký Jiří, Votava Vladimír, Staněk Jan, Černý Miloslav

MPK: C07C 49/80

Značky: výroby, acetalů, způsob, a-bromfenonů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby acetalů alfa-bromfenonů obecného vzorce I, kde Ar značí fenyl nebo naftyl substituovaný 1 až 2 substituenty, a to alkylovou skupinou obsahující 1 až 4 atomy uhlíku nebo fenylen nebo metoxylovou skupinou nebo fenoxylovou skupinou nebo halogenem,jako chlor, brom, fluor, R značí alkyl obsahující 1 až 4 atomy uhlíku nebo R+R společně tvoří -CH2CH2- skupinu, R1 značí vodík nebo alkyl obsahující 1 až 4 atomy uhlíku,...

Způsob výroby 7-acyloxymethyltricyklo/2,2,1,02,6/heptan-2-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233033

Dátum: 15.08.1986

Autori: Drahoňovský Jan, Mostecký Jiří Akademik, Staněk Jan, Paleček Jaroslav, Šmíd Ivan, Kubelka Vladislav, Votava Vladimír, Veselý Ivan, Prošek Zdeněk

Značky: výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby 7-acyloxymetyltricyklo-/2,2 1,02,6/heptan-2-onů obecného vzorce I, kde R značí alkyl obsahující 1 až 3 atomy uhlíku, oxidací příslušného hydroxyderivátu chlorem za přítomnosti heteroaromatické báze v prostředí halogenového alkanu obsahujícího 1 až 3 atomy uhlíku při teplotě 10 °C až teplotě varu rozpouštědla při molárním poměru reakčních složek hydroxyesteru obecného vzorce II: chloru : heteroaromatické bázi 1 : 1...

Způsob výroby (3aa,4ß,5a,6aa)hexahydro-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-H- cyklopenta(b)furan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226906

Dátum: 15.05.1986

Autori: Dolanský Vladislav, Kubelka Vladislav, Mostecký Jiří, Špaček Miroslav, Čapek Antonín, Žák Bohumil, Staněk Jan, Paleček Jaroslav, Dědek Václav

Značky: 3aa,4ß,5a,6aa)hexahydro-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-h, výroby, cyklopenta(b)furan-2-onu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby (3a?,4ß(3,5?,6a?)hexahydro-5-hydroxy-4-hydroxymethy-l-2H-cyklopenta (b)furan-2-onu vzorce I vyznačený tím, že se na nenasycený y-lakton vzorce II působí v bezvodém prostředí paraformaldehydem v roztoku alifatické kyseliny, obsahující 1 až 3 atomy uhlíku za katalýzy halogenidů dvoj- a trojmocných kovů, například chloridu železitého, hlinitého, zinečnatého, cíničitého, bromidu železitého, nebo fluoridu antimoničitého, při teplotě 40...

Způsob výroby derivátů hexahydro-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-2H-cyklopenta(b)furan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226905

Dátum: 15.05.1986

Autori: Paleček Jaroslav, Černý Miloslav, Čapek Antonín, Votava Vladimír, Kubelka Vladimír, Mostecký Jiří, Staněk Jan, Ježek Karel, Čapek Karel Ing, Dědek Václav, Veselý Ivan, Kozmík Václav, Stibor Ivan

Značky: hexahydro-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-2h-cyklopenta(b)furan-2-onu, derivátů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů hexahydro-5- hydroxy-4-hydroxymethyl-2H-cyklopenta (b) furan-2-onu obecného vzorce I, kde Z značí skupinu R1-C6H4CO-, v níž Rl značí vodík, methyl, fenyl, případně nitroskupinu, vyznačený tím, že se na halogenhydroxyketon obecného vzorce II, kde X značí chlor, brom nebo jod, působí acylačním činidlem obecného vzorce R2COY, kde R2 značí alkyl s 1 až 3 atomy uhlíku a Y značí chlor, brom nebo R2COO-skupinu, kde R2 má výše...

Způsob výroby acetalů prostanoidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230650

Dátum: 15.05.1986

Autori: Ježek Karel, Ledvinová Marie, Stibor Ivan, Votava Vladimír, Čapek Antonín, Kubelka Vladislav, Mostecký Jiří Akademik, Staněk Jan, Paleček Jaroslav, Černý Miroslav

MPK: C07D 319/06, C07C 177/00

Značky: prostanoidů, acetalů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby acetalů prostanoidů obecného vzorce I, kde R značí vodík nebo alkyl obsahující 1 až 3 atomy uhlíku, R1 značí vodík nebo methyl, X značí kyslík nebo síru, n = 0 nebo 1, vyznačený tím, že se lakton obecného vzorce II, kde R2 značí alkyl obsahující 1 až 3 atomy uhlíku nebo R3C6H4- zbytek, kde R3 značí vodík nebo fenyl, převede působením alkandiolu nebo alkandithiolu s počtem atomů uhlíku 2 až 5 za přítomnosti katalytického množství...

Opticky aktivní alkylestery kyseliny 2-hydroxy-5-halogenbicyklo(2,2,1)heptan-7-karboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 227500

Dátum: 15.04.1986

Autori: Stibor Ivan, Kubelka Vladislav, Votava Vladimír, Mostecký Jiří, Paleček Jaroslav, Staněk Jan, Černý Miloslav, Veselý Ivan

Značky: opticky, 2-hydroxy-5-halogenbicyklo(2,2,1)heptan-7-karboxylové, aktivní, alkylestery, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Opticky aktivní alkylestery kyseliny 2-hydroxy-5-halogenbicyklo(2,2,1)heptan-7-karboxylové obecného vzorce I a II, kde R značí vodík nebo alkyl obsahující 1 až 4 atomy uhlíku a X značí chlor nebo brom.