Stajner Karel

Rekombinované plasmidy pSA20 a pXT2, kódující syntézu škrob ztekucující alfa amylázy ve streptomycetách

Načítavanie...

Číslo patentu: 270751

Dátum: 12.07.1990

Autori: Stajner Karel, Liu Xiau Tie, Tichý Pavel, Hoang Viet, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Petříček Miroslav, Hošťálek Zdeněk

MPK: C12N 15/00

Značky: syntézu, plasmidy, rekombinované, kodující, streptomycetách, škrob, psa20, amylázy, pxt2, ztekucující

Text:

...vektoru pIJ 622. Vzniklé rekombinovsné plesmidy pSA 2 o a pXT 2 kčdující syntézu äkrob ztekucujieí a-emlázy maji velikost 9.0 kb s 7,0 kb. U obou popssných včlenění a-emylázového genu do plssmidověho vektoru vedlo ke zvýšení produkce a-amylézy na základě zvýšeného počtu a-smlézového geuu v důsledku vysokého počtu kopií rekombinovsnýoh plssmidů pSA 2 o s pXT 2 ve streptomyoetovém hostiteli.Vlastní konstrukce rekombinovanýoh plssmidů pSA 2 o s...

Rekombinované plasmidy pSA27 a pSA28 kodující syntézu alfa amylázy ve streptomycetách

Načítavanie...

Číslo patentu: 269939

Dátum: 14.05.1990

Autori: Krumphanzl Vladimír, Stajner Karel, Tichý Pavel, Petříček Miroslav, Hoang Viet, Hošťálek Zdeněk

MPK: C12N 15/00

Značky: kodující, psa27, rekombinované, streptomycetách, plasmidy, syntézu, amylázy, psa28

Text:

...nn konci upnrnční procedury oontrlmgąeí v Cocl srodhnlu. Takto přlprąvont chromooomová DNA bylo čáshčni Illpono animační ondonuklodsou SmSAI mbo Mbo o v onchnrooovć-m gradhnłu byly odelłlony a-Agmonly o voukoou 2 o 4 kb. Velikost bagmontů byla konta-davno olcklrotontícky. oloklrolorősou noblkčníd tragmonłů v agaroowőm som.Včlonůní som pro nynłćm oć-osnylázy do mnohopoplovćho puomldovóho vokloru.Rona-mění komenty o voükonu 2 A 4 ich ĺokant...

Způsob isolace monensinů ze submersní kultury

Načítavanie...

Číslo patentu: 233861

Dátum: 01.04.1987

Autori: Ševčík Bohumil, Klánová Kateřina, Tax Jiří, Bedrník Petr, Krumphanzl Vladimír, Stajner Karel, Bělík Eduard, Cimburková Emanuela, Pospíšil Stanislav, Zajíček Jiří, Vaněk Zdenko

MPK: C12P 1/02

Značky: monensinu, submersní, způsob, kultury, isolace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu izolace kokcidiostatických antibiotik monensinů ze submersní kultury,zejména mikrobiálního kmene Streptomyces cinnamonensis K1-1. Pozůstává v tom, že se převedou lipofilní látky včetně monensinů do nepolárního rozpouštědla s dielektrickou konstantnou ? = 2 až 6, s výhodou tetrachlormethanu, trichlorethylenu, methylenchloridu, chloroformu, ethylacetátu, rozpouštědlo se oddestiluje a k destilačnímu zbytku se přidá polární...

Produkční kmen mikroorganismu Streptomyces cinnamonensis CCM 3658, produkující monensin A

Načítavanie...

Číslo patentu: 233853

Dátum: 01.04.1987

Autori: Krumphanzl Vladimír, Tax Jiří, Ševčík Bohumil, Pospíšil Stanislav, Stajner Karel, Vaněk Zdenko, Bělík Eduard

MPK: C12N 1/20

Značky: mikroorganismu, cinnamonensis, 3658, produkující, monensin, streptomyces, produkční

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je nový produkční kmen Streptomyces cinnamonensis CCM 3658, který se liší od standardních kmenů Streptomyces cinnamonensis tím, že produkuje minimálně 90 % monensinu A. Kmen je uložen ve Sbírce mikroorganismů University J. E. Purkyně.

Způsob přípravy monensinu B

Načítavanie...

Číslo patentu: 223616

Dátum: 15.03.1986

Autori: Karnetová Jaroslava, Královcová Emanuela, Tax Jiří, Vaněk Zdenko, Klánová Kateřina, Bedrník Petr, Bělík Eduard, Stajner Karel, Ševčík Bohumil, Krumphanzl Vladimír

Značky: způsob, monensinu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob přípravy kokeidiostatického antibiotika monensinu B, podle kterého se kultivuje mutantní kmen Streptomyces cinnamonensis 179, uložený ve sbírce mikroorganismů University J. E. Purkyně v Brně pod Č. CCM 3504, v subsmersní kultuře při 25 až 42 °C 3 až 6 dní v kapalném živném prostředí, které obsahuje v hmotnostní koncentraci glukózu 1 až 6 %, sójovou mouku 1 až 2 %, síran železitý 0,02 až 0,2 %, uhličitan vápenatý 0,3...

Nový produkční kmen mikroorganismu Streptomyces cinnamonensis KL-1 CCM 3525

Načítavanie...

Číslo patentu: 226964

Dátum: 01.01.1986

Autori: Vaněk Zdenko, Ševčík Bohumil, Klánová Kateřina, Bělík Eduard, Bedrník Petr, Cimburková Emanuela, Krumphanzl Vladimír, Stajner Karel, Tax Jiří, Pospíšil Stanislav, Zajíček Jiří

Značky: produkční, streptomyces, nový, cinnamonensis, mikroorganismu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je nový produkční kmen Streptomyces cinnamonensie KL-1, produkující monensin, který se od standardních kmenů Streptomyces cinnamonensis liší tím, že ne produkuje tmavěhnědočervené pigmenty. Kmen je uložen ve Sbírce mikroorganismů University J.E. Purkyně (CCM) pod číslem 3525.

Způsob přípravy monensinu A

Načítavanie...

Číslo patentu: 225938

Dátum: 01.07.1985

Autori: Bělík Eduard, Ševčík Bohumil, Vaněk Zdenko, Krumphanzl Vladimír, Bedrník Petr, Tax Jiří, Královcová Emanuela, Klánová Kateřina, Pospíšil Stanislav, Stajner Karel

Značky: monensinu, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy monensinu A, vyznačený tím, že se kultivuje mutantní kmen Streptomyces cinnamonensis 179 CCM 3504, v submersní kultuře při 25 °C až 42 °C 3 až 6 dní v kapalném živném prostředí, které obsahuje v hmotnostní koncentraci glukosu 1 až 6 %, sojovou mouku 1 až 2 %, síran železitý 0,02 až 0,2 %, uhličitan vápenatý 0,3 %, chlorid sodný 0,3 %, valin 0,1 až 1,5 % nebo butyrát sodný 0,05 až 0,2 %, načež se výsledný produkt isoluje známým...

Zařízení pro automatické odečítání inhibičních zón v agarových vrstvách

Načítavanie...

Číslo patentu: 218689

Dátum: 15.04.1985

Autori: Hromádka Ladislav, Salvet Miroslav, Stajner Karel

Značky: agarových, zařízení, automatické, odečítání, vrstvách, inhibičních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro odečítání velikosti inhibičních zón při měření vzájemné působnosti dvou látek na sebe. V mikrobiologii se velikost inhibičních zón dosud měřila ručně a naměřené hodnoty se pak matematicky vyhodnocovaly. Vynález tvoří zařízení sestávající z rámu přibližně čtvercového tvaru, do něhož se zasune skleněná deska s agarovou vrstvou. Podél jedné strany rámu je umístěn pohybový šroub, který pohybuje saněmi nesoucími příčný...

Způsob přípravy monensinu nebo jeho solí, zejména faktoru A

Načítavanie...

Číslo patentu: 218032

Dátum: 15.02.1985

Autori: Stajner Karel, Vaněk Zdenko, Bedrník Petr, Bělík Eduard, Královcová Emanuela, Zajíček Jiří, Rokos Josef, Klánová Kateřina, Tax Jiří, Krumphanzl Vladimír, Ševčík Bohumil

Značky: solí, monensinu, zejména, způsob, faktoru, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy monensinu nebo jeho solí, zejména faktoru A. Výchozí kmen Streptomyces cimamonensis 179 CCM 3504 se fermentuje při teplotě 28 °C až 40 °C v submersní kultuře ve třech stupních. 1. Inokulační půda obsahuje glycerol, pepton, masový výtažek a NaCl, 2. inokulační půda glukosu, sušené pivovarské kvasinky Pangamin, sójovou mouku a uhličitan vápenatý a fermentační půda ve třetím stupni obsahuje ve hmotnostní...