Stahl Elke

Deriváty aminodikarboxylovej kyseliny s farmaceutickými vlastnosťami, spôsob ich výroby, liečivá tieto zlúčeniny obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287368

Dátum: 16.07.2010

Autori: Wunder Frank, Naab Paul, Heil Markus, Stahl Elke, Pernerstorfer Josef, Stasch Johannes-peter, Perzborn Elisabeth, Dembowsky Klaus, Flubacher Dietmar, Alonso-alija Cristina

MPK: C07C 229/00, A61K 31/33, A61K 31/00...

Značky: tieto, liečivá, zlúčeniny, spôsob, aminodikarboxylovej, obsahujúce, farmaceutickými, vlastnosťami, výroby, použitie, kyseliny, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti, s farmaceutickými vlastnosťami, ktoré stimulujú rozpustné guanylátcyklázy novým mechanizmom účinku, prebiehajúcim bez účasti hemovej skupiny enzýmu, spôsob ich výroby, liečivá tieto látky obsahujúce a ich použitie v liečivách, obzvlášť ako liečiv na ošetrenie ochorení srdcového krvného obehu.

Pyrazolpyridíny substituované karbamátom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 893

Dátum: 25.04.2003

Autori: Feurer Achim, Münter Klaus, Bischoff Erwin, Weigand Stefan, Stasch Johannes-peter, Stahl Elke, Alonso-alija Cristina

MPK: A61K 31/506, C07D 471/00, A61P 9/00...

Značky: karbamátom, pyrazolpyridíny, substituované

Text:

...ukázalo sa, že tieto zlúčeniny vykazujú nevýhody vzhladom na vlastnosti in VIVO, ako je ich správanie v pećeni, ich farmakokineticke správanie, ich vzťah účinku k dávke alebo ich cesta metabolizácie.0008 Bolo teda úlohou predloženého vynálezu pripraviť dalšie deriváty pyrazolopyridinu, ktoré posobia ako stimulátory rozpustnej guanylátcylzlázy, ale ktoré nemajú vyššie uvedenénevýhody zlučenin zo stavu techniky.0009 Táto úloha bola vyriešené...