Srstka Jaroslav

Upravený zásobník pro symetrické vedení materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260144

Dátum: 15.12.1998

Autor: Srstka Jaroslav

MPK: D06C 3/00

Značky: zásobník, vedení, symetrické, materiálů, upravený

Text:

...kolům a při osovém vychýlení vodo rovné hřídele spojujíoí oba šneky, dochází u šnekového převodu,tj. mezi zuby šneku a šnekového kola k tlaku mezi zuby,-kterýje tím větší, čím je větší vyohýlení bočnio. Při nulové toleranoiĺrmezi zuby prakticky ani nemůže dojít k vyohýlení jak epojujíoí hřídele, šneků, tak šneků samotných.Tuto nevýhodu odstraňuje upravený zásobník pro symetriokévedení materiáluipodle vynálezu, seatávajíoí ze dvou řad válečků,...

Hydraulická brzda zvedacího zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262972

Dátum: 11.04.1989

Autor: Srstka Jaroslav

MPK: B65H 51/20

Značky: hydraulická, zásobníku, brzda, zvedacího

Text:

...čerpadla e jeho hydreulického obvodu a její podstatou je, že řetězy, nesoucí vyvažovací závaží a pohyblivý vozík,jsou vedeny přes řetězová kola, uložená pevnč na hřídeli, která je na straně pevnč spojene 5 náhonovým kolem zubového čerpadla, v jehož výtlačněm potrubí je äkrtíoí ventil, seřiditelný podle hmotnosti po hyblivého vozíku.Hydraulické brzda podle vynálezu neovlivní konstrukoi zvedeoího zásobíku, je jednoduchá a ekonomicky...

Zařízení k ovládání kalandrovacích válců a natavovacího oddílu u zařízení k tepelné úpravě termoplastických plošných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262925

Dátum: 11.04.1989

Autor: Srstka Jaroslav

MPK: B29C 43/24, B65H 18/00, B65H 16/00...

Značky: natavovacího, ovládání, oddílu, tepelně, plošných, termoplastických, válců, kalandrovacích, úpravě, materiálů, zařízení

Text:

...oddílem tak, že ve vypnuté poloze elektromagnetických rozvaděčů jsou kalandrovací válce pod přítlakem ovládacích válců sevřeny a natavovací oddíl je v bezpečnostní poloze vzdálen od kalandrovacích válců.Výhodou navrhovaného zařízení podle vynálezu je zvýšená bezpečnost, minimální namáhání celého zařízení v důsledku zařazení kontaktního tlalnměru, který odlehčuje pohonnou jednotku od trvalého chodu a současně je zařízení jednodušší oproti...

Podávací válce plošného útvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259746

Dátum: 17.10.1988

Autor: Srstka Jaroslav

MPK: D06B 23/00

Značky: podávací, válce, útvaru, plošného

Text:

...válce 1 je připojena k neznázorněnému navíjedlu pomocí řetězového kola 4 přes první čelní zubovou spojku mající posuvnou a pevnou část 5, G. Posuvná část 5 první čelní zubové spojky je uložená posuvné na hřídeli 1 D a ojpírá se o pružinu 12, uloženou rovněž na hřídell 1 D mezi posuvnou částí 5 spojky a podávaoím válcem 1. Hřídel 10 je uložena otočně v ložisku 11, jehož ložiskovým tělesem je pevná část E první čelní zubové spojky. Tato...

Zařízení k zajištění polohy přítlačného válečku při navádění textilního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255221

Dátum: 15.02.1988

Autor: Srstka Jaroslav

MPK: B65H 18/00

Značky: materiálů, textilního, válečků, zařízení, polohy, zajištění, navádění, prítlačného

Text:

...otočného váleěku.Příklad zařízení k zajištění polohy přítlačného válečku při navádění textilního materiálu podle vynálezu je na výkresech, kde na obr. 1 je nakreslen schematicky boční pohled na zařízení v pracovní poloze, na obr. 2 je schematicky boční pohled na zařízení v odklopené poloze a obr. 3 je řez zařízením v podélné ose pracovního válce.Pracovní valec l je V tomto konkrétním případě vyhřívaný nebo chlazený kalandrovací valec. K jeho...

Pružinová příchytka

Načítavanie...

Číslo patentu: 253038

Dátum: 15.10.1987

Autor: Srstka Jaroslav

MPK: F16S 3/08

Značky: príchytka, pružinová

Text:

...očka. Příchytka umožnuje skupinové uchycení topných těles.Príklad provedení pružinové příchytky podle vynálezu je uveden na výkrese, kde na obr. 1 je osový řez príchytky e na obr. 2 je řez v rovinä kolmé k obr. 1.Tlačná pružina 1 má jeden konec g vyvedenistředem pružiny 1 směrem k opečná straně této pružiny 1. Druhým koncem dosedá pružina L na soustřednou podložku 5. Otvorem v jejím středu prochází vyvedený konec g pružiny L, procházející...

Kosmetický nebo mycí přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246197

Dátum: 15.09.1987

Autori: Soukup Václav, Srstka Jaroslav

MPK: C11D 3/46

Značky: přípravek, mycí, kosmetický

Text:

...pexidece v epidermis a tím zároveň příznivé ovlivňuje stárnutí buněk. Jeho přítomnost v nsvrhovené kombinaci s podkožním tukem z peace modrého jednak zsjiščuje stabilitu tohoto tuku e zároveň díky vynikající resorpci táto kombinace uplatňuje svoje působení i v epidermálních mikrosomech. Použití vitaminu E ve formě oleje z pšenićných klíčků je výhodné pro přítomnost dalších látek. významných pro pokožku. Navrhovaná kombinace má posilovat,...

Zásobník pro symetrické vedení materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252134

Dátum: 13.08.1987

Autori: Štěpánek Vladimír, Srstka Jaroslav, Hošek Zdeněk

MPK: D06C 3/00

Značky: materiálů, zásobník, symetrické, vedení

Text:

...powbliváho ránu jsou v těleseeh na svislých hřídelýoh opstI-enýoh závital se vzájeaně opačný stoupánín uloěene ěneková kola, jejich ěneky jsou navzájom spojeny první vodorovnou hřídelí, pŕičeu ve středu spoduí části vyvalovaoího zdvalí je uehyeen vypínecí řetěz, ktorý ja přes kladku druhe vodorovná hřídela připevněn k příčce rdnu.Príklad provedení zásobníku pro symetrickě vedení materiálu podle vynálesu je uveden ne výkresoch, kde na...

Otočné potrubí pro pneumatickou dopravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251425

Dátum: 16.07.1987

Autori: Srstka Jaroslav, Vrbacký Vladimír

MPK: D01G 23/08

Značky: otočné, potrubí, pneumatickou, dopravu

Text:

...detail konce obou návaznýoh potrubí.Pneumatické doprava částioového materiálu sestévá z odsávacíoh hubic l odváděcího potrubí g, do kterého jsou instalován odsávací v ventilátory 1. Odváděoí potrubí g je ukončeno pevnou rozbočkou i, pmoti ktoré je uloženo koleno i s možností vzájomného osového netočení proti rozbočoe i. Na přírubu kolena i navazuje teleskopické potrubí g, které se zkraouje neboprodlužuje podle pohybu neznázorněného...

Zapojení hydraulického obvodu, zejména pro nastavovací a fixační textilní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250529

Dátum: 15.04.1987

Autor: Srstka Jaroslav

MPK: D06C 7/00

Značky: stroje, zapojení, nastavovací, obvodů, zejména, hydraulického, textilní, fixační

Text:

...8, větveml 3, 10. Tímto postupem je doplněna případna tlaková ztráta a zařízení je přlpraveno k provozu. Dvoupolohový elektromagnetický rozvaděč 3 po zapnutí slouží v hydraullckém obvodu jako pojistka, ktera při výpadku elektrického proudu dava povel k nastavení výchozí polohy topných těles 23. Třípolohový elektromagnetický rozvaděč 4 zůstává zatím vypnutý, tlakové médium zůstává uzavřeno v prostoru mezi oběma hydraulickými valci 11, 12 a...

Topné těleso se stejnosměrnou povrchovou teplotou, zejména pro tepelnou úpravu plošných termoplastických útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249727

Dátum: 15.04.1987

Autor: Srstka Jaroslav

MPK: B32B 31/20

Značky: povrchovou, plošných, termoplastických, teplotou, těleso, topné, stejnosměrnou, úpravu, zejména, útvaru, tepelnou

Text:

...dooahují sice mnohem větší stavební délky, ale Jejich přívodní konce nehřejí v dělce asi 150 nn. Při aestavovíní topněho tělesa z těchto elektrickýchtyčí je potřebné vždy každou tyč v některém místě podepřít,tím dochází k zaetínění tepelného vyzařování v místě podpěry, což vede k nežádoucímu pruhování na povrchu zpracovávaněho ploěného útvaru.Použití topných tělee v podobě plynových hořáků má své ekonomické opodstatnění, ale nelze je s...

Zařízení pro tvarování svazku textilních vláken tlakovým médiem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219634

Dátum: 15.08.1985

Autor: Srstka Jaroslav

Značky: svazků, zařízení, tvarování, vláken, médiem, textilních, tlakovým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro tvarování svazku textilních vláken tlakovým médiem, zejména tlakovým vzduchem nebo párou, tvořené tělesem s průchozím vývrtem, v němž je uspořádána rozviřovací komora, na kterou navazuje tryska, proti níž je uspořádána narážka tvarovaného svazku vláken. Podstatou vynálezu je, že rozviřovací komora je vytvořena jednak v rozváděcím tělese připevněném k stavitelnému držáku a jednak v na něj navazujícím a pevně...

Zařízení k tepelné úpravě ohebných prodyšných plošných útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217740

Dátum: 15.02.1985

Autor: Srstka Jaroslav

Značky: plošných, útvaru, prodyšných, tepelně, zařízení, úpravě, ohebných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se uplatní v textilním průmyslu, při výrobě netkaných textilií. Zařízení podle vynálezu zahrnuje prostředky k vedení ohebných prodyšných plošných útvarů a natavovací oddíl vybavený alespoň jedním natavovacím tělesem a dvojicí souběžných dutých otočných přítlačných válců, z nichž jeden obsahuje odsávací potrubí a je perforován. Tímto zařízením je možno nejen natavit jeden povrch prodyšného plošného útvaru, nýbrž i fixovat a zhutnit tento...

Zařízení pro výrobu nekonečných vpichovaných termoplastických textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 215765

Dátum: 15.10.1984

Autori: Gardáš Otakar, Fejgl František, Srstka Jaroslav, Popelka Jan

Značky: textilií, vpichovaných, výrobu, zařízení, nekonečných, termoplastických

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro výrobu vpichovaných termoplastických textilií zahrnující vpichovací stroj, k němuž je přiřazeno napínací zařízení. Toto napínací zařízení obsahuje kalandrovací válec a je opatřeno ohřívacím ústrojím uloženým odklopně na rámu napínacího zařízení. Ohřívací ústrojí sestává ze sady topných těles uspořádaných rovnoměrně po délce napínacího válce napínacího zařízení a ve stejné vzdálenosti od napínacího válce.

Nekonečná vpichovaná textilie, zejména pro papírenské plstěnce a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 214330

Dátum: 01.06.1984

Autori: Srstka Jaroslav, Gardáš Otakar, Fejgl František

Značky: způsob, papírenské, její, plstěnce, vpichovaná, výroby, nekonečná, textilie, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vpichovaná textilie, zejména pro papírenské plstěnce, obsahující alespoň 10 hmot. % termoplastických syntetických vláken, na níž je zpevnění vpichováním provedeno alespoň ve dvou vrstvách. Alespoň dvě vrstvy zpevněné vpichováním jsou fixovány a v každé z těchto vrstev ve směru od povrchu dovnitř klesá četnost pórů a zvětšuje se jejich průměr, přičemž alespoň jedna vrstva má na svém povrchu slisovaná vlákna. Způsob výroby této vpichované...