Sroková Iva

Vláknité materiály na ošatenie a/alebo bytové textílie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287739

Dátum: 18.07.2011

Autori: Olšovský Milan, Balogová Jarmila, Sroková Iva, Benčíková Eleonóra, Jambrich Martin, Vnenčáková Janka, Macho Vendelín

MPK: A41B 17/00, A41D 31/00, A41D 31/02...

Značky: ošatenie, bytové, materiály, vláknité, textilie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa materiály na pleteniny, rúna, tkaniny na spodnú bielizeň, športové textílie, športové textílie a ošatenie, tkaniny na ponožky, výplňové materiály, na bytové textílie, netkané textílie, ako vankúše, prikrývky a spacie vaky. Pozostávajú z 5 až 90 % hmotn. najmenej dvoch štruktúrne odlišných chemických vlákien vybraných spomedzi obnoviteľných biodegradovateľných surovín a vlákien a/alebo 5 až 90 % hmotn. plne syntetických chemických...

Vláknité materiály na ošatenie a/alebo bytové textílie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5182

Dátum: 05.06.2009

Autori: Jambrich Martin, Macho Vendelín, Vnenčáková Janka, Sroková Iva, Olšovský Milan, Benčíková Eleonóra, Balogová Jarmila

MPK: A41B 17/00, A41D 31/00, A47G 9/00...

Značky: materiály, vláknité, textilie, ošatenie, bytové

Text:

...alebo ich zmesi s najmenej jedným pomocným materiálom a 5 až. 25 hmotn. bambusových a/alebo polylaktidových vlákien. Tiež vláknité materiály pre ošatenie a alebo bytové textílie, obsahujúce 5 až 25 hmotn. bambusových vlákien a 75 až 95 hmotn. polypropyiénových vlákien alebo zmesi polypropyiénových vlákien s najmenej jedným pomocným materiálom. Potom vláknité materiály pre ošatenie a/alebo bytové textílie, obsahujúce 5 až 25 hmotn....

Spôsob výroby homopolymérov alebo kopolymérov vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284170

Dátum: 30.08.2004

Autori: Macho Vendelín, Mazanec Ján, Lucký Martin, Sroková Iva, Beňo Ľuboš, Hojč Ján, Cingelová Jarmila, Gaman Ľuboš

MPK: C08F 2/22, C08F 2/18, C08F 14/06...

Značky: homopolymérov, výroby, vinylchloridu, spôsob, kopolymérov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby homopolymérov alebo kopolymérov vinylchloridu spočíva v tom, že po skončení homopolymerizácie alebo kopolymerizácie, alebo až po odstránení podstatnej časti neskonvertovaného monoméru alebo monomérov sa do disperzie alebo suspenzie homopolyméru alebo kopolyméru, jednorazovo alebo po častiach pridá vodorozpustný alkanolamín všeobecného vzorca (I), kde (R) a (R') je H, CH3, C2H5, C3H7, C4H9, CnH2nOH a CnH2nOCnH2nOH a (R'') je...

Aditívum disperzie alebo suspenzie homopolyméru alebo kopolyméru vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2922

Dátum: 10.07.2001

Autori: Macho Vendelín, Lucký Martin, Sroková Iva, Mazanec Ján, Beňo Ľuboš, Cingelová Jarmila, Hojč Ján, Gaman Ľuboš

MPK: C08K 5/17

Značky: suspenzie, aditivum, vinylchloridu, homopolymerů, kopolymerů, disperzie

Text:

...dusičnanov, dusitanov,fosrorečnanov, mravčanov a octanov a vodorozpustná sol alkalickej zeminy je vybraná spomedzi dusičnanov, dusitanov, hydrofosforečnanov, mravčanov a octanov horčíka avápnika. .Dalej, najmenej jeden alkanolamin je vybraný spomedzi alifatických monoalkanolamínov,dialkanolaminov, trialkanolamínov, ako monoetanolamínu, monoizopropanolaminu,monobutanolaminu, dietanolamínu, trietanolaminu, diizopropanolamínu,...

Prípravok pre biologické čistenie extraktov alebo odpadových vôd a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245508

Dátum: 15.12.1987

Autori: Žuffa Milan, Sroková Iva, Fiala Ivo, Eík Gabriel, Krejea Bohumil

MPK: C02F 3/34

Značky: odpadových, extraktov, spôsob, biologické, čistenie, prípravok, výroby

Text:

...pôdu s 5 hnrotnaosinými 0/0 krvného agaru vobohatenú o 2 hmotnostnê glukózy a alkalický výluh lanu o 1 objeuiové 0/0. Z narastených monokultúi kultivcąvaných na uvedenej pevnej pôde za acrobných podmienok sa testujú bunky mikroorganizmov na číriacu účinnost a zdiavstnii vadnost. Zdravotná nezávadn-osť sa testuje známym spôsobom, na základe biochemických vlastností a neškodnosii pre pokusné zvieratá. ČIriaci efekt sa testuje na modelovom...

Způsob čištění 2, 4-diamino-5-(3, 4-dimethoxybenzyl)pyrimidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242043

Dátum: 15.09.1987

Autori: Blažej Anton Akademik, Šimon Jozef, Szegheo Mikuláš, Maslonka František, Karásek Otakar, Komora Ladislav, Sroková Iva

MPK: C07D 239/49

Značky: způsob, 4-diamino-5-(3, čištění, 4-dimethoxybenzyl)pyrimidinu

Text:

...384 mmol) se rozpustí za horka v roztoku kyseliny chlorovodíkové připraveného z 800 ml demineralizoVané vody a 38,5 ml koncentrované kyseliny chlorovodíkové 385 mmol). Výsledný roztok má hodnotu pH cca 6 a po přidání 5 g aktivního uhlí bez obsahu iontů těžkých kovů například Noritu se za horka zfiltruje. Filtrát se chladí 12 hodin při teplotě 5 stupňů Celsia a vykrystalovaný hydrochloriid 2,4-diamino-5- BA-dimethoacybenzyl...

Spôsob prípravy pozitívne pracujúcej svetlocitlivej vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223448

Dátum: 15.03.1986

Autori: Blažej Anton Akademik, Golier Igor, Sroková Iva, Čík Gabriel, Lužáková Vlasta

Značky: spôsob, přípravy, svetlocitlivej, pozitívne, vrstvy, pracujúcej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadajúci do odboru polygrafického priemyslu rieši spôsob prípravy pozitívne pracujúcej svetlocitlivej vrstvy. Podstata spôsobu podľa vynálezu spočíva v tom, že sa derivát celulózy kondenzuje s aromatickými alebo heterocyklickými ortonitroaldehydmi a chloridmi aromatických alebo heterocyklických zlúčenín s nitroskupinou v ortopolohe oproti metylénovej alebo metínovej skupine. Na prípravu základného polymérneho systému sa vlastnosti...

Spôsob vizualizácie latentného obrazu svetlocitlivej negatívne pracujúcej polymérnej vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225040

Dátum: 15.02.1986

Autori: Čík Gabriel, Galvánek Stanislav, Blažej Anton Akademik, Sroková Iva, Pilát Jaroslav

Značky: polymérnej, pracujúcej, vrstvy, obrazů, svetlocitlivej, vizualizácie, negatívne, spôsob, latentného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vizualizácie latentného obrazu svetlocitlivej negatívne pracujúcej polymérnej vrstvy vyznačujúci sa tým, že do svetlocitlivého roztoku sa pridá 1 až 15 % hmotnosti vzhľadom na polymér, leukozlúčeniny trifenylmetánového farbiva vzorca (I) kde R je H, N02, H(CH3)2, C1, CH3, C2H5 v polohe 2 alebo 4 R´ je H, CH3 a R´´ je H, N02, CH3, C1, roztok sa nanesie v 2 až 20 um vrstve na požadovanú podložku, na ktorú sa pôsobí ultrafialovým...