Šrámek Karel

Elektromotor s plechovými štíty a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268220

Dátum: 14.03.1990

Autori: Šrámek Karel, Staniček Zdenko

MPK: H02K 5/173, H02K 5/04

Značky: elektromotor, výroby, plechovými, štíty, způsob

Text:

...a A, kde ramena 15 prvního štítu 1 jsou širší ne ramena 1 § druheho štítu 2.První štíty 1 nebo druhe štíty 3, poprípade oba současně, mohou být s výhodou opatřeny vyztušovacími prvky, například průlísy, a to již při lísování prvního štítu 1 a druheho štítu Z. Pokud jsou potom vyztuiovocí prvky provedeny na ramenech 15, nohou mít s výhodou Ixíblni sběr. Takove vyztuženi je výhodne zejména ueLektromotorů podle vynálezu větších typových...

Stator elektrického stroje točivého a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268042

Dátum: 14.03.1990

Autori: Žák Zdeněk, Rakus Jaroslav, Šrámek Karel

MPK: H02K 15/02

Značky: elektrického, stator, výroby, točivého, stroje, způsob

Text:

...listěné, uepořádané do čtyř svazků a mají tvar úhelníku s rozšiřujícimi se etranamio Jsou opatřeny kruhovýmí otvory pro stahovaci svorníky e podólnými otvory Q trojůhelníkového tvaru pro snížení demagnetizačních ůčinků magnetického toku reakce kotvy. Na koncich jejich ramen jsou vybrání pro podélné 11 šy § ktereJsou k nim přivařeny sváry Z- Vnější třmeny 5 spolu s podélnými lištemi § tvoří vnějšíčást statoru l. Mezi tengenciálními...

Kostra elektrického stroje točivého a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263948

Dátum: 12.05.1989

Autori: Červinka Miloslav, Staniček Zdenko, Šrámek Karel

MPK: H02K 5/16, H02K 5/173

Značky: její, kostra, výroby, točivého, elektrického, stroje, způsob

Text:

...zhotoveny zvlášť, též z lehkého kovu tvářením nebo odlitím, což zjednodušuje technologii lisování. Napríklad druhý ložiskový náboj 7 z lehkého kovu může být pomocí předlitých výstupků nerozebíratelně spojen s druhým pásem 3. Druhý ložiskový náboj 7 může být též tvářen ze silnějšího ocelového plechu samostatné a nerozebíratelně spojen s druhým pásem 3 při montáži na montážním trnu.U znázorněnéhou provedení priléhají ramena 12 druhého pásu 3 k...

Stator elektrického stroje točivého a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263670

Dátum: 11.04.1989

Autori: Žák Zdeněk, Šrámek Karel, Rakus Jaroslav

MPK: H02K 1/18

Značky: výroby, stator, točivého, způsob, stroje, elektrického

Text:

...osy vrtání statoru přímá čela gg pôlového nástavce g. Příčný profil pólového nástavce je uzavřen vůči části gł oblouku válcem výseče pravidelným alespoň dvoustěnem gg, vytvoženým mezi konci přímých čel gg, přičemž spoj mezi dvěma stenami dvoustěnu gł je blíže ose vrtánl statoru než-li konce přímých čel gg. Pôlový nástavec Q má při svém obvodu tvořeném dvěma přimými čely 33 a dvoustěnem 3 uspořádány tedy alespoň čtyři permanentní magnety l....

Diskový rotor synchronního elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 263279

Dátum: 11.04.1989

Autori: Staniček Zdenko, Šrámek Karel

MPK: H02K 1/18

Značky: točivého, stroje, rotor, elektrického, diskový, synchronního

Text:

...musí být v souladu se střižnými silami v edhezní vrstvě lepidla.Na připojených výkresoch jsou znázorněny příklady provedení diskověho rotoru synchronního elektrického stroje točivého s permanentními magnety, kde na obr. 1 je v čelním pohledu,výřez unašeče s označením řezu A-B a na obr. 2 v řezu A-B znázorněno provedení unašeče pro nízké a střední obvodové rychlosti, na obr. 1 v čelním pohledu, výřezu unašeče s označenímA-C a na obr. 3 v...

Způsob biologického zapracování pískových filtrů používaných k odstraňování suspendovaných látek při úpravě pitné vody, pro odstraňování amonných iontů, dusitanů a manganu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239712

Dátum: 15.04.1987

Autor: Šrámek Karel

MPK: C02F 1/00

Značky: úpravě, pískových, odstraňování, pitné, látek, používaných, iontů, biologického, amónnych, suspendovaných, manganu, způsob, zapracování, dusitanů, filtru, vody

Text:

...podle vyndlezu o 30 i proti ohloraoi před filtry. Při ton obsah volneho chloru v upravene vodä se vidí a ve vcdovodní síti je etabilnějěí. «Voda o vstupní koncentraci 30 1113.14 železa, 1,4 1113.1- manganu a 2,8 1115.1 amoniaku se předupravila aerací, koagtzlaoí a sedimentací. Nedostatok lqrelíku byl nahrazen ddvkováním chloru, avlak Jen v taková množství, kterć bylo nutne pro vyardžení rozpustných solí železa do nerozpustnd hydroxidové formu...

Magnetické jho elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 230023

Dátum: 15.09.1986

Autori: Škoda Karel, Brychta Josef, Staniček Zdenko, Šrámek Karel

MPK: H02K 1/06

Značky: točivého, elektrického, magnetické, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Magnetické jho elektrického stroje točivého, zejména s permanentními magnety a ze šedé litiny, s válcovým vnitřním vrtáním, vyznačující se tím, že vnější povrch jha (1) je ohraničen zakřivenými plochami (10), jejichž počet se rovná počtu pólů stroje, přičemž zakřivené plochy (10) jsou plošší než vnitřní vrtání (9) jha (1), jsou souměrné vůči ose (4) pólu a osa (11) každé zakřivené plochy (10) leží na ose (4) pólu na druhé straně od osy (8)...

Šnekový reaktor pro přípravu polymerů s reaktivními koncovými funkčními skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 231602

Dátum: 01.05.1986

Autori: Stubenrauch Dieter, Hájek Jaroslav A Soukeník Vladimír, Pleska Alexandr, Šrámek Karel, Čermák Jiří

MPK: C08F 293/00

Značky: reaktor, polymerů, skupinami, funkčními, koncovými, reaktivními, přípravu, šnekový

Zhrnutie / Anotácia:

Šnekový reaktor pro přípravu polymerů s reaktivními koncovými. funkčními skupinami reakcí funkcionalizačního činidla s živým polymerem. Reaktor se skládá ze šneku obklopeného pláštěm. Na jedné stra-ně šneku je rozváděcí kotouč pro přívod kapalného živého polymeru a funkcionalizačního činidla a na druhé straně je tryska s vytlačovacím ventilem, kterou se v reaktoru udržuje potřebný protitlak. K funkcionalizaci, spojené se vznikem gelu dochází...

Zařízení pro tryskání směsi vzduchu a brusiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 227767

Dátum: 01.11.1985

Autori: Plíva Jiří, May Jan, Šrámek Karel, Ministr Zdeněk

Značky: zařízení, tryskání, směsi, brusiva, vzduchu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro tryskání směsi vzduchu a brusiva dle přihlášky vynálezu řeší problematiku speciélní trysky pro obrábění povrchu těles zvláště z polovodičového materiálu tak, že duté těleso držáku trysky je opatřeno výstelkou ze slinutého karbidu, jejíž vnitřní průměr je nejméně jeden a půl násobkem vnitřního průměru vlastní trysky vytvořené rovněž ze slinutého karbidu. Duté základní těleso je opatřeno opěrným kroužkem sloužícím k upevnění do...

Stator krokového elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 218681

Dátum: 15.04.1985

Autori: Šrámek Karel, Škoda Karel

Značky: krokového, stator, elektromotorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká statoru krokového elektromotoru, v jehož kostře je uspořádán alespoň jeden svazek plechů. Účelem vynálezu je především snížení momentu setrvačnosti rotoru při maximálním využití magnetického toku permanentních magnetů. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením statoru krokového elektromotoru, kde u vnějšího povrchu svazku plechů jsou uspořádány permanentní magnety, polarizované v radiálním směru statoru, jež jsou v magneticky...

Kapalinové chlazení homopolárního elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 215436

Dátum: 01.01.1985

Autori: Šrámek Karel, Kollhammer Vladimír, Haas Rudolf

Značky: elektrického, homopolárního, stroje, chlazení, kapalinové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kapalinového chlazení homopolárního elektrického stroje se zubovým rotorem a listěným statorem rozděleným na alespoň dva dílčí svazky, mezi nimi jsou uspořádány toroidní cívky budicího vinutí, a odděleným od rotoru membránou z nemagnetického a elektricky nevodivého materiálu, se vstupem chladiva do prostoru budicího vinutí, které je uloženo v drážkách statoru. Účelem vynálezu je dosáhnout intenzivnějšího odvodu tepla ze stroje...

Způsob přípravy 1-fenyl-2,3-diametyl-4-isopropylamine-5-pyrazolonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217258

Dátum: 15.07.1984

Autori: Čermák Jiří, Šrámek Karel, Sádlo Luboš, Kunčický Jiří

Značky: 1-fenyl-2,3-diametyl-4-isopropylamine-5-pyrazolonu, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy 1-fenyl-2,3-dimetyl-4-isopropylamino-5-pyrazolonu z 1-fenyl-2,3-dimetyl-4-nitroso-5-pyrazolonu, 1-fenyl-2,3-dimetyl-4-amino-5-pyrazolonu nebo jeho na aminoskupině substituovaných derivátů, jako je 1-fenyl-2,3-dimetyl-4-formylamino-5-pyrazolon nebo 1-fenyl-2,3-dimetyl-4- sulfamino-5-pyrazolon, reakcí s acetonem a redukcí. Redukce se provádí kovovým zinkem za postupného přidávání kyseliny chlorovodíkové, přičemž...

Způsob přípravy 1-fenyl-3-metyl-4-isopropyl-5-pyrazolonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217256

Dátum: 15.07.1984

Autori: Kunčický Jiří, Šrámek Karel, Vlk Josef

Značky: 1-fenyl-3-metyl-4-isopropyl-5-pyrazolonu, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy 1-fenyl-3-metyl-4-isopropyl-5-pyrazolonu reakcí 1-fenyl-3-metyl-5-pyrizolonu a acetonem a hydrogenací vodíkem na palladiovém katalyzátoru za přítomnost kyseliny fosforečné nebo jejích amonných solí, které se přidávají v množství 5 až 50 % hmot., počítáno na množství použitékatalyzátoru. 1-fenyl-3-metyl-4-isopropyl-5-pyrazolon je meziproduktem pro výrobu léčiv.

Magnetický obvod statoru elektrického stroje točivého a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 214375

Dátum: 01.06.1984

Autori: Škoda Karel, Šrámek Karel, Staniček Zdenko, Mezírka Milan, Válka Jiří, Procházka Karel

Značky: způsob, elektrického, stroje, obvod, statoru, točivého, výroby, magnetický

Zhrnutie / Anotácia:

Magnetický obvod statoru elektrického stroje točivého opatřeného mezi jhem statoru a pólovými nástavci hlavními budicími permanentními magnety, polarizovanými v radiálním směru statoru a mezi pólovými nástavci opatřeného pomocnými budicími permanentními magnety, polarizovanými v tangenciálním směru statoru a přivrácenými k pólovým nástavcům s polaritou odpovídající polaritě hlavních budicích permanentních magnetů, vyznačující se tím, že sestává...

Přísavka pro vakuovou pinzetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213550

Dátum: 01.03.1984

Autor: Šrámek Karel

Značky: přísavka, vakuovou, pinzetu

Zhrnutie / Anotácia:

Přísavka pro vákuovou pinzetu, v y z n a č e n á t í m, že sestává z kroužku /l/ z nepoddajného materiálu a z koncovky /2/ z materiálu poddajného, pro připojení na pinzetu, přičemž koncovka /2/ je s kroužkem /l/ spojena pomocí vzduchotěsného osazení.