Špunda Petr

Pec s pohyblivou nístějí a podpecním prostorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265275

Dátum: 13.10.1989

Autor: Špunda Petr

MPK: F27B 9/00

Značky: prostorem, podpecním, nístěji, pohyblivou

Text:

...1 e vynálezu, jehož podstate spočívá v tom, že otvor pro cdteh spalín z pracovního prostoru a otvor pro odtah vzduchu z pcdpecního prostoru jsou nepojeny ne společný odteh.Výhody tekovéhoto uspořádání spočívají zejména V docílení dobrých tahových a tlakových poměrů v peci s rovnoměrným teplotním polem v příčném řezu e možnosti použití jemného zásypu s vyšším eerodynamickým odporem pro pískové žlaby vytvářející mezi pracovním a...

Obratová komora spalovacího prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262562

Dátum: 14.03.1989

Autor: Špunda Petr

MPK: F23L 9/00

Značky: spalovacího, prostoru, komora, obratová

Text:

...délkových dilataoí je vhodné, je-11 stěna kovového trámce, dotýkající se dělící stěny, vytvořena pružně. Další výhodu přináší, je-li potrubí přípevněno k trámci v přímce.Výhodou komory podle vynálezu je, že umožňuje dokonalé spálení zbytků paliva ve spalinách, čímž se podstatné snižuje zanášení a obsah škodlivin ve spalínách. Další předností řešení je, že se u takto vytvořené komory snižuje její tepelné namahání. U komory podle...

Zapojení pro akumulaci odpadního tepla, zejména z pecních agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257585

Dátum: 16.05.1988

Autor: Špunda Petr

MPK: F24B 9/04

Značky: pecních, odpadního, agregátu, tepla, akumulaci, zapojení, zejména

Text:

...ventil a druhý uzavírací orgán pŕipojen druhý trojcestný ventil a druhý uzavírací orgán pžipojen druhý trojcestný ventil, který je dále pžipojen mezi akumulační nádrž a výměník nádrže. Z hlediska funkce je také výhodné, je-li za první trojcestný ventil připojeno čerpadlo.Výhodou zapojení podle vynálezu jsou, při možnosti akumulace tepla pro dobu mimo cyklus topení při využití odpadního tepla u cyklicky pracujících agregátů, poměrně...

Výměník tepla, zejména pro nerovnoměrný příkon teplonosného média

Načítavanie...

Číslo patentu: 257580

Dátum: 16.05.1988

Autor: Špunda Petr

MPK: F28F 13/08

Značky: media, tepla, výměník, zejména, teplonosného, nerovnoměrný, příkon

Text:

...je pak výhodné,je-li jedna dělicí přepážka, ve tvaru písmeno L opatřena uzavíratelným otvorem souosým s podélnou osou výměníku vytvořena před teplosměnnými plochami a druhá dělicí přepážka je vytvořena za teplosměnnými plochami. Z hlediska řízení činnosti tohoto výměníku je pak dále výhodné, je-li ovládač uzavíratelného otvoru připojen přes vyhodnocovač na termočlánek, uložený ve směsi proudění spalín před teplosměnnými plochami.Výhodou...

Způsob izolace kyseliny 1-naftylamin-6-sulfonové a/nebo 1-naftylamin-7-sulfonové z reakční směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 246485

Dátum: 15.12.1987

Autor: Špunda Petr

MPK: C07C 143/60

Značky: izolace, směsi, způsob, 1-naftylamin-6-sulfonové, reakční, kyseliny, 1-naftylamin-7-sulfonové

Text:

...a nižší obsah v pastě. Tento podíl je použitelný pro výrobu Cléve kyselín směsi po převedenĺ na amonno-u sůl. Dále je možno,postupovat tak, že se k filträtům po výkyselení .a izolací produktu, které dříve z výroby odcházely, přidá síran hlinitý a získa se tank další podíl Cleve kyseliny. Rovněž tento podíl je poněkud horší kvality a je ho nutno přepracovat převedením na amonnou sůl a vykyselením po kleracl.Pro bližší objasnění...

Směšovač spalovacích médií plynových hořáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 250106

Dátum: 15.04.1987

Autori: Špunda Petr, Širhal Heřman

MPK: F23D 14/20

Značky: hořáku, směšovač, spalovacích, plynových, médií

Text:

...Vnitřní plocha palivové komory je opptřena třetím a čtvrtým otvorem, které jsou vytvořeny alespoň ve dv-ou nąvzájem kolmých rovínách. Dále je vhodné, jsou-li na vnitřní ploše vzduchové komory vytvořény střídavě roviny opatřené otvory s tangenciálními a dostřednými osami.Směšovač podle vynálezu, který je možno použít pro různé lí-ořáky s nůznými zapąllcąvącímł kanály se vyznačuje stabilním hoření-in zvláště, glři použití paliva s nízkou...

Způsob přípravy derivátů nonanu nebo nonenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244686

Dátum: 17.09.1985

Autori: Dürrer Milan, Jagoš František, Špunda Petr

MPK: C07C 15/44, C07C 15/107, A01N 49/00...

Značky: derivátů, přípravy, nonenu, způsob, nonanu

Text:

...stupni vhodné zahřejí na bod varu uvedeného rozpouštědla, což je v případě metanolu přibližně as až 57 °c.Reakci podle uvedeného vynálezu je možno rovněž provést za tlaku, přičemž v tomto případě se použije poněkud vyšší teploty. Ve výhodném provedení postupu podle uvedeného vynálezu se ovšem reakce provádí za atmosférického tlaku.Meziprodukt získaný ve druhém stupni se oddělí od zbývajících reakčních složek přidáním percxidu vodíku, který...