Sporek František

Zařízení pro zavěšení pracovního ústrojí rotačního žacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263764

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pelhřimov, Vondrák Jiří, Sporek František, Kunst Jiří, Med Ladislav

MPK: A01D 34/64

Značky: pracovního, žacího, rotačního, zavěšení, zařízení, ústrojí, stroje

Text:

...rámom Q, nosníkem 1, vzpěrou Ž ą halvicí É. Mezi rámem g, který je čepovým kloubem łg napojen na stojinu g a hlavicí 5 je upraveno táhlo výškového nastavení 1 a pružin 5. K rámu Q je prostřednictvím kloubu 2 připojena skříň lg žacího ústrojí lla na závěsu l nebo stojíně g je upravena podpěra gg. Přibližně uprostřed žacího ústrojíll je skříň gg opatřena držákem lg, mezi nímž a kloubem g je na skříni lg upraveno i těleso 33. S držákem lg je...

Zařízení pro jištění neseného zemědělského stroje při nárazu na překážku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255286

Dátum: 15.02.1988

Autori: Souček Zbyněk, Musil František, Roneš Jan, Sporek František

MPK: A01D 75/18

Značky: zařízení, neseného, jištění, stroje, nárazů, překážku, zemědělského

Text:

...jsou opatřena spodními horizontálními závěsnými čepovými spojí É, 1, a to levým spodnim horizontálním závěsným čepovým spojem § a pravým spodním horizontálním závěsným čepovým spojem 1.Spodní horizontální závěsné čepové spoje É, 1 mohou být provedeny například v podobě horizontálního závěsného hřídele 3, jehož konce jsou jako spodná horizontální závesné čepové spoje Q, 1 upravený. Prostřednictvím horního závěsného čepového spoje § je k...

Způsob výroby hydrofobních sádrokartonových desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247105

Dátum: 28.09.1987

Autori: Helis Jaroslav, Hanžl Milan, Roneš Jan, Soueek Zbynik, Sporek František

MPK: C04B 11/024

Značky: výroby, sádrokartonových, způsob, hydrofobních, desek

Text:

...npu npnueneunn Kapnayöckoro Eocxa unu ero cueceü c úapamnuom Tpeőymrcn panuue Konaqecrna, npuqem oőaska Kapnayöcxoro BocKa cnyxnw nan perynuponanna TeMHepaTYpH nnaaneunx. Hpumennemue cornacno GB-PS 619 281 őonbmue Konuąecrná rnnpoàoőupymmero cpéqwna Beyw no cpasxenum c oöuqumm nnnramh H npyrnun runcosmun 3 neMeHTaMn K yxymeunm masaKo~crponrenbHux noxasareneñ. Oönacrn npnueueunn srnx Bonocmoüxnx runconux nponyxron orpaunqeum B pe 3...

Zařízení pro pohon rotačního žacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238989

Dátum: 01.07.1987

Autori: Pech Karel, Sporek František, Dvořák Jiří, Dvořák Jaromír

MPK: A01D 34/63

Značky: pohon, zařízení, rotačního, žacího, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro pohon rotačních žacích strojů, zejména čelních nesených, které pracují v náročných terénech. Podstata řešení spočívá v tom, že přírubový hřídel, uložený v převodové skříni, je spojen s přírubou hnaného hřídele, který je uložen v tělese vstupního pracovního kotouče, k němuž jsou držáky připojeny límcovité části upravené mezi vstupním pracovním kotoučem a skříní. Alespoň jeden z držáků je upraven vně límcovitých částí a...

Zařízení pro zamezení kutálení stroje na svahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222054

Dátum: 15.07.1985

Autori: Grečenko Alexandr, Nováček František, Dvořák Jiří, Sporek František, Nejtek Jiří

Značky: zařízení, kutálení, zamezení, svahu, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zamezení kutálení stroje na svahu vyznačené tím, že je vytvořeno z nejméně jednoho eliptického tělesa (9), které je jedním koncem čepově připojeno k příčníku (6) a v pracovní poloze ukotveno jednak úchytnými patkami (13) a zajišťovacími západkami (14) ke kabině (2), jednak vzpěrami (15) a čepy (17) k rámu (5) samo jízdného stroje (1).