Šplháček Roman

Spôsob prípravy 2-chlór-4-etylamino-6-izopropylamino-1,3,5-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268595

Dátum: 14.03.1990

Autori: Mlynár Jaromír, Doležel Pavel, Šplháček Roman, Kopinič Vladimír

MPK: C07D 251/50

Značky: 2-chlór-4-etylamíno-6-izopropylamíno-1,3,5-triazínu, spôsob, přípravy

Text:

...stupňa sa obmedzuje rozpúšřanie organickeho rozpúšřadla vo vode, čo sa pri oddeleni fáz v deličke prejavi nižšim obsahom rozpúštadla vo vode,niłšini nákladmi na čistenie odpadovej vody a nižšimi stratani rozpúšřodla. oddelenia vodnej fázy za prvý stupňom sa znilia energetická náklady na dopravu, prikon niešadiel v aparátoch za deličkou, znižia sa nároky na veĺkost aparátov, zniži sa celkový obsrk soli v syatáne a tým aj znečistenie produktu,...

Spôsob prípravy 0,0-dimetyl-0(2-dietylamino-4-metyl-6-pyrimidinyl) tiofosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258649

Dátum: 16.09.1988

Autori: Šplháček Roman, Truchlik Štefan, Novotný Jaroslav, Michálek Milan, Ungvarský Cyril, Vanek Juraj

MPK: C07F 9/165

Značky: spôsob, tiofosfátu, přípravy, 0,0-dimetyl-0(2-dietylamino-4-metyl-6-pyrimidinyl

Text:

...3 h. Potom sa reakčnä zmes ochladí na 20 °C,premyje sa 150 cm 5 2 °/o-ným roztokom hydroxidu sodného a 3 krát 100 cm 3 vody do neutrálnej reakcie. Po vysušení síranom sodným sa získa 342,0 g toluénového rozto ku s obsahom 15,2 pirimiiosmetylu, čo od povod-á 51,98 g.Z alkalických odpadových vôd po zimutraltzomní na pH 6,57 sa získa 6,44 gvýťažok pirimifosmetyltt prepečítaný na. Z-dietylamíno-ćkmetyl-dpyrimidinol spotre» bovaný v reakcii je...

Sposob prípravy 2-alkyltio-4,6-dichlor-s-triazínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248938

Dátum: 12.03.1987

Autori: Paldan Milan, Hóz Ivan, Muchová Jana, Truchlik Štefan, Šplháček Roman

MPK: C07D 251/38

Značky: spôsob, 2-alkyltio-4,6-dichlor-s-triazínov, přípravy

Text:

...topenia 60 až 62 °C. Obsah 2,4-dimetyl-6-chlor-s-triazinu v reakčnej zmesi bol menší ako 5 . Čistota produktustanovená plynovou chromatografiou bola 98 -ná.3 toluénu sa za intenzívneho mie K 93,1 g 99 -ného kyanürchloridu /0,5 mólu/ a 509 cm šania pridalo 2.104 mólu medzifázového katalyzátora cyklickáho polyéteru 1, 4, 7, 10, 13,16-hexaoxacyklooktadekánu a prikvapkávalo sa 187 g 19,7 -ného vodného roztoku sodnej soliPo doreagovani 45...

Způsob rafinace surové 2-methylfenoxyoctové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 216466

Dátum: 01.07.1984

Autori: Heyberger Aleš, Jančina Otakar, Procházka Jaroslav, Šplháček Roman, Handlovský Anrej

Značky: způsob, 2-methylfenoxyoctové, rafinace, surové, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu rafinace surové 2-methylfenoxyoctové kyseliny obsažené ve formě své sodné soli v alkalickém vodném roztoku a znečištěné přítomností 2-methylfenolátu sodného, při němž se pH roztoku upraví přídavkem kyseliny chlorovodíkové na hodnotu 6,3 až 6,7 a uvolněný 2-methylfenol se extrahuje kontinuálně protiproudně toluenem za pomoci vibračního pohybu při teplotě 50 až 90 °C, přičemž poměr objemových průtoků vodné a organické fáze...

Způsob odstraňování krezolů z vodných roztoků při výrobě kyseliny 2-metyl-4-chlorfenoxyoctové

Načítavanie...

Číslo patentu: 216310

Dátum: 15.06.1984

Autori: Heyberger Aleš, Viskup Ján, Mosný Ivan, Šplháček Roman, Hóz Ivan, Procházka Jaroslav

Značky: kyseliny, vodných, 2-metyl-4-chlorfenoxyoctové, roztoku, odstraňování, krezolů, výrobe, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odstraňování krezolů z vodných roztoků při výrobě kyseliny 2-metyl-4-chlorfenoxyoctové, která je běžně používaným herbicidem, chlorací kyseliny 2-metylfenoxyoctové úpravou pH roztoku na hodnotu 6,3 až 6,7 a protiproudou extrakci organickým rozpouštědlem, při němž se vodný roztok vzniklý po chloraci kyseliny 2-metylfenoxyoctové a obsahující o-krezol a chlorkrezoly podrobí protiproudé extrakci organickým rozpouštědlem typu...