Spitzer Pavol

Odmasťovacie kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 278262

Dátum: 06.07.1994

Autori: Klucho Pavol, Spitzer Pavol, Bartek Ľudovít

MPK: C23G 5/024, C23G 5/032

Značky: kvapaliny, odmasťovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Kvapaliny na odmasťovanie a oplachovanie povrchov rôznych materiálov obsahujú minimálne 85 % hmotn. rovnoreťazcových alkalických uhľovodíkov s počtom uhlíkových atómov v molekule C9 až C15, 1 až 8 % hmotn. kyslíkatých zlúčenín typu alkoholov a/alebo ketónov a/alebo éterov s teplotou varu 150 °C, 0,01 až 0,1 % hmotn. antioxidantov, 0,005 % hmotn. biocídov a 0,001 až 0,01 % hmotn. protipenivých prísad.

Spôsob adsorpčného delenia zmesi organických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 268551

Dátum: 14.03.1990

Autori: Spitzer Pavol, Dzurovčin Štefan, Larionov Oleg, Mafaš Michal, Čeredničenko Oleg, Šimko Štefan, Novikova Jevgenija, Berezutskij Vladimir, Gončarenko Alexandr, Stočes Jaroslav, Skalák Pavol, Zubareva Jelena

MPK: B01D 15/00

Značky: delenia, látok, adsorpčného, organických, zmesí, spôsob

Text:

...pripadne recyklátu-II a z peričdy dávkovanie deaorbenta. Z hlediska vyatupujůcich prúdov sa cyklua roz deluje na periőduv odberu refinútu, periődu odberu recyklátu-1 e na periódu odberu desorbátu, pripadne recyklätu-II.Doba pracovneho cyklu je z hladiska vatupujůcich a vystupujůcich -ódii zhodné, striedanie periőd pracovného cyklu ee robi pomocou časového harmonogramu, alebo e vý hodou podľe hmotnostných alebo objemových bilancii...

Horný kryt meničovej skrine

Načítavanie...

Číslo patentu: 246890

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mihalovie Jozef, Spitzer Pavol, Smiešková Agáta

MPK: H02B 1/02

Značky: meničovej, skříně, horný

Text:

...plochách spodného výlisku na obvodový plášť skrine.Konštrukčná riešenie horného krytu meničovej skrine podľa vynalezu zlepšuje chladiace účinky, znižuje pracnost vo výrobe a podľa ČSN spĺňa stupeň krytia .IP 43. V pripade viacerých montážnych vrstiev prístrojov umiestnených v priestore skrine za4 sebou, umožňuje horný kryt dobré chladenie všetkých vrstiev.Na pripojených obrázkoch je znázornené riešenie horného krytu meničovej skrine podľa...

Spôsob výroby rafinátov z ropných olejových frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 252868

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šebík Rudolf, Macho Ján, Šmíd Jaroslav, Akubžanov Vladimír, Huba František, Maťaš Michal, Bučko Miloš, Spitzer Pavol, Stuchlík Jiří, Matějíček Josef, Kopernický Ivan, Trcka Jozef, Kotek Jiří

MPK: C10G 67/04

Značky: frakcií, olejových, rafinátov, ropných, spôsob, výroby

Text:

...miešač rozsaozvoiválk. vzájomný pohyb uhľo-vodikoavejei rozpúšííaldl-crmej fázy môže byt súprodsný alebo -s výhodou vpnotiqimiiwiny. Exhratlçci-a sa môže lľůbĺĺ bez sgätnéąho toku ałebo s výuhodou so spžižlným tokom, lzotermicky alebo s gra-dientom teploty v extrałktnrre, pri teplotáoh od 40 do 150 °C, s výlhocton 60 až 130 °C.Ako selelkstřwne rozpúšťatllá sú vhodné tepellrne stabilne a rnízłkotoxioké klvaupalmê zlúčeniny obsta.hujúce v...

Sposob výroby alkánických monokarboxylových kyselín z alkénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249241

Dátum: 12.03.1987

Autori: Spitzer Pavol, Skalák Pavol, Maťaš Michal, Fančovič Karol

MPK: C07C 51/34

Značky: výroby, alkanických, spôsob, kyselin, alkénov, monokarboxylových

Text:

...v reaiktívnom rozpúšťławdle, aby nedošlo .k tvorbe dvoch fáz kvapaliny.Horná hranica, 50 0/0 hmotnosltných východiskovej alkéniclkej suroviny v reaktívnom rozpúšťadle, je daná podmienkou, aby bola favorizovaná ozonizácia mechanizmom tvorby esterhydroperoxidov a/alebo .alkoxyhydroperoxidov..Ozón použitý pri -ozonizacii sa obyčajne pripravuje o koncentrácii 1 až 10 hmotnostných, s výhodou 2 až 8 hmotnost 6nývch. Môže byt zriadený...

Spôsob výroby alkénov, motorových a reaktívnych paliv a koncentrátu aromatických uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230144

Dátum: 01.05.1986

Autori: Jurčacko Milan, Skalák Pavol, Bučko Miloš, Kopernický Ivan, Maťaš Michal, Spitzer Pavol, Sučanský Peter

MPK: C07C 15/00, C07C 11/00

Značky: koncentrátů, uhľovodíkov, aromatických, výroby, palív, alkénov, spôsob, motorových, reaktívnych

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby alkénov, motorových a reaktívnych palív a koncentrátu aromatických uhľovodíkov z ľahkých a stredných uhľovodíkových frakcií vyznačujúci sa tým, že sa v kombinácií technologických procesov izolácie n-alkánov, pyrolýzy, katalytického reformovania alebo dehydrogenácie, hydrogenácie a destilácie vyizolujú z uhľovodíkových frakcií najprv n-alká-nické uhľovodíky a to privedením uhľovodíkových frakcií vria-cich v rozmedzí 30 °C až 360°C...

Spôsob výroby alkénických a aromatických uhľovodíkov so 6 až 22 atómami uhlíka v molekule z n-alkánických uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220890

Dátum: 15.02.1986

Autori: Surovka Ján, Spitzer Pavol, Dzurovčin Štefan, Skalák Pavol, Maťaš Michal, Hýbl Čestmír

Značky: molekule, n-alkánických, uhľovodíkov, uhlíka, atómami, spôsob, alkénických, aromatických, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby alkénických a aromatických uhľovodíkov so 6 až 22 atómami v molekule uhlíka z n-alkánických uhľovodíkov o rovnakom počte atómov uhlíka v molekule, katalytickou dehydrogenáciou a adsorpčným oddeľovaním vyznačujúci sa tým, že sa z produktov katalytickej dehydrogenácie, alebo za zmesi východiskových n-alkánov a produktov katalytickej dehydrogenácie najprv prednostne oddelia a získajú v prvom adsorpčnom stupni aromatické uhľovodíky a...