Spisák Steve

Infrakeramická vykurovacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5764

Dátum: 06.06.2011

Autori: Spisák Steve, Štefanco Peter, Hollý Karol

MPK: F24H 6/00, F24H 3/00

Značky: infrakeramická, jednotka, vykurovacia

Text:

...elementov. V každej časti vnútra vykurovacej jednotky a na plášti vykurovacej jednotky je umiestnený snímač. Na plášti vykurovacej jednotky je umiestnená nádrž na vodu s prívodom studenej vody a odvodom teplej úžitkovej vody a vonkajšou izoláciou. Odvod teplého vzduchu, prívod vzduchu izbovej teploty a ventilátor , snímač, prívod studenej vody, odvod teplej vody sú napojené na riadiacu jednotku cez snímaciu a vyhodnocovaciu jednotku. Riadiaca...

Vodíkový generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5753

Dátum: 06.05.2011

Autori: Štefanco Peter, Hollý Karol, Spisák Steve

MPK: C25B 1/00, F02M 25/08, F02B 43/00...

Značky: vodíkový, generátor

Text:

...a chladenie vody. Ďalej sa do zbemej nádoby napája prívod plynu z doskového zásobníka plynu a zbemá nádoba sa hadicou s plyrmým vodíkom napája pred karburator alebo vstrekovacíu jednotku paliva. Karburátor alebo vstrekovacía jednotka je ovládaná ríadiacou jednotkou vzduchu pomocou regulačnej klapky množstva vodíka. Snímač nmožstva vodíka je umiestnený pred regulačnou klapkou prívodu vodíka do hlavnej hadice prívodu vzduchu z filtra vzduchu...