Špirk Eugen

Vulkanizačné činidlo gumárskych zmesí a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 287148

Dátum: 28.12.2009

Autori: Komora Ladislav, Klabník Miroslav, Karvaš Anton, Cíbik Branislav, Špirk Eugen, Michálek Jaroslav, Macho Vendelín, Olšovský Milan

MPK: C08C 19/00, C08J 3/00, C08K 5/00...

Značky: činidlo, zmesí, přípravy, gumárskych, vulkanizačné, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vulkanizačné činidlo gumárskych zmesí na báze nenasýtených kaučukov alebo zmesi nenasýtených kaučukov s ďalšími elastomérmi alebo hydrofóbnymi makromolekulovými látkami, ktoré pozostáva z produktov adície až polyreakcií síry až polymérnej v prítomnosti najmenej dvoch nenasýtených a/alebo nasýtených organických zlúčenín, obsahujúcich v molekule viazané najmenej po jednom atóme spomedzi prvkov dusíka, kyslíka a síry, ako alifatických...

Vulkanizačné činidlo gumárskych zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4589

Dátum: 05.10.2006

Autori: Olšovský Milan, Michálek Jaroslav, Cíbik Branislav, Karvaš Anton, Komora Ladislav, Klabník Miroslav, Špirk Eugen, Macho Vendelín

MPK: C08K 5/00, C08K 3/00

Značky: vulkanizačné, zmesí, činidlo, gumárskych

Text:

...(33) Krajina alebo regionálna VLASTNICTVA organizácia priority SLOVENSKEJ REPUBLIKY V(45) Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 5. 10. 2006 Vestník UPV SR č. 10/2006(47) Dátum zápisu a sprístupnenía úžitkového vzoru verejnosti 16. 8. 2006(48) Dátum vydania opraveného úžitkového vzom 1. 2. 2007(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v pripade odbočenia(86) Číslo podania...

Sposob chemickej modifikácie epoxidovaného sójového oleja esterifikovaného butanolom

Načítavanie...

Číslo patentu: 260279

Dátum: 15.12.1998

Autori: Chrástová Viera, Kizlink Juraj, Rattay Vladimír, Citovický Pavol, Sedlář Jiří, Špirk Eugen

MPK: C08F 8/04

Značky: epoxidovaného, esterifikovaného, oleja, butanolom, modifikácie, sójového, chemickej, spôsob

Text:

...antistatickým, .antibakteriálnym, môžu to byť retardéry .tvorenia, prípadne látky mierne toxické alebo zapachajúce. Látky možno tpútat relatívne stálymi väzba-mi ako sú uamirny, alkoholy alebo s možnosťou ich rozštiepenia a. uvoľneirina tix-ovanej látky, ako sú -karboxylove kyseliny.Predpokladá sa, že podľa vynálezu modifíkovaný epoxidovaný a butanolom esterifikovtaný sójový olej, ktorý i naďalej zostáva kvapalným produktom, by sa pridával do...

Katalyzátor pro dehydrogenaci sloučenin cyklohexanové řady

Načítavanie...

Číslo patentu: 244506

Dátum: 16.02.1987

Autori: Minaoík Rudolf, Hušek Vladimír, Špániková Daniela, Špirk Eugen, Böhmová Jarmila

MPK: C07C 5/333, B01J 23/82

Značky: cyklohexanové, katalyzátor, řady, sloučenin, dehydrogenaci

Text:

...a 3 oBoro cocroaama Hamannaaropa penrreaoacxmm Meronom, oópasyercs Meranxnqecxuň HMKEĽL M ®aaa raeporo pacrnopa OHOBO-HMKBHB.HonyqeHnuñ Kaľanmsarop oóxanaem Bucoxoñ aKTMBHocTbm npm neľMnpMp 0 BaHMM MOHO- M nmxmcnoponconepmammx npomseonnmx uwxnoreucana - no 3,5 KP Ha I n Kawannsaropa B uac - npu nmcouoü CGMGKTMBHOCTM ermnpnponaumn(90 ~ 99 Mou.), Konnqccrno nponyxron nermnpawaumm MoncKyn cnmnn He npeammaer IO. Hpomanonmrexnaocrb no e~...

Spôsob vytvárania ochranných a funkčných povlakov na sklených a iných krehkých materiáloch a výrobkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 236642

Dátum: 15.02.1987

Autori: Vaniš Matej, Pernecký Gustáv, Moravčík Alfonz, Špirk Eugen

MPK: C03C 17/00

Značky: vytvárania, materiáloch, spôsob, výrobkoch, sklených, krehkých, iných, funkčných, ochranných, povlakov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vytvárania ochranných a funkčných povlakov na sklených a iných krehkých materiáloch a výrobkoch. Riešeným problémom je poskytnúť krehkým, najmä skleným výrobkom lepšie úžitkové vlastnosti pri minimálnej výrobnej náročnosti. To sa dosahuje tým, že na povrchu sklených a iných krehkých materiálov sa za studena, resp. pri mierne zvýšených teplotách do sto° Celsia nanáša požadovaný materiál vo forme prášku v elektrickom poli aj vo viacerých...

Způsob přípravy 3,4-diamino-1,2,5-thiadiazolových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244411

Dátum: 17.09.1985

Autori: Špániková Daniela, Kamenár Štefan, Gažak Addej, Migra Miroslav, Psotný Vladimar, Špirk Eugen

MPK: C07D 285/10, A61K 31/41

Značky: přípravy, způsob, 3,4-diamino-1,2,5-thiadiazolových, derivátů

Text:

...imidazolyl, morfolin -, hydroxyn alkoxyskupina s l až 5 utomy uhlíku, alkylthíoskupina s l až 5 atomy uhliku nebo dialkylaminoakupina s 1 až 5 steny uhlíku v každé àlkylové části, nebo R, a R 2 tvoří společně s duaíkem, ke kterému, jsou připojeny, pětičlemąý nebo šestičlemąý hetarocyklus, který popřípadě také obsahuje atom kyslíka,síry nebo skupinu N-R 7, nie R 7 má výše definovaný význam, A znamená benzofuranyl, fenylen nebo...

Spôsob prípravy kombinovaných organociničitých zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 216891

Dátum: 31.10.1984

Autori: Rattay Vladimír, Špirk Eugen, Kizlink Juraj

Značky: organociničitých, spôsob, kombinovaných, přípravy, zlúčenín

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy kombinovaných organociničitých zlúčenín pre tepelnú stabilizáciu polyvinylchloridu. Spôsob prípravy spočíva v reakcii dialkylcínoxidu, kde alkyl je butyl alebo oktyl s monoesterom maleinovej kyseliny a 2-alkoxyetylalkoholu v molárnom pomere 1:1 v prostredí aromatických rozpúšťadiel, v inertnej atmosfére, s výhodou v atmosfére dusíka, pri teplote 40 až 60 °C a ďalej v reakcii tohoto produktu s esterom kyseliny...