Špilár Jozef

Zapojenie pre analýzu neperiodických dejov v číslicovýcb zariadeniach

Načítavanie...

Číslo patentu: 246409

Dátum: 15.12.1987

Autori: Rýznar Ladislav, Bilohradský Miloslav, Špilár Jozef

MPK: H03K 19/00

Značky: neperiodických, zapojenie, analýzu, dejov, zariadeniach, číslicovýcb

Text:

...1 sa vstupný signál porovná s nastaviteľnou reierenčnou úrovňou pre úroveň logickej nuly a logickej jednotky a vyhodnotí sa ako logická nula, logická jednotka, pripadne ako zakázaný stav. Tieto stavy sa zobrazia ako U, 1, X. Výsledok komparácie sa pre každý kanál zapíše do dvojice pamätí 2 RAM. zapisovanie do pamätí 2 RAM sa vzorlk-uje buď nastavitelnou frekvenciou v generátore 3 adresy, alebo zo vstupu 30 externého vzorkovania hodinami...

Skružený plechový plášť elektrického stroja točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 233249

Dátum: 17.04.1987

Autori: Špilár Jozef, Rykr Vladimír

MPK: H02K 5/04

Značky: elektrického, plechový, skružený, točivého, stroja, plášť

Zhrnutie / Anotácia:

Skružený plechový plášť elektrického stroja točivého má konce spojené príložkou, ktorá je tvorená aspoň z jedného kovového pásika a zasahuje do pozdĺžnej drážky vytvorenej na vonkajšom povrchu statorového zväzku. Tým sa ušetrí technologická operácia, vŕtanie otvoru a kolík, vytvorenie otvoru dierového zvaru, elektrická energia pre zvarovanie.

Rotor krokového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 213972

Dátum: 01.06.1984

Autori: Špilár Jozef, Gahura Ján

Značky: rotor, motora, krokového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka rotora krokového motora pozostávajúceho z rotorových zväzkov so zubami a drážkami na vonkajšom obvode a permanentných magnetov. účelom vynálezu je zníženie momentu zotrvačnosti rotora krokového motora, ktorý je jedným z limitujúcich faktorov dynamických vlastností krokového motora. Uvedeného účelu sa dosiahne tak, že na magneticky vodivom hriadeli sú nasadené najmenej dva striedavo radiálne magnetované permanentné magnety s...