Spelten Hans

Profilová tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: 259547

Dátum: 17.10.1988

Autor: Spelten Hans

MPK: F16S 3/02

Značky: profilová

Text:

...a na druhou stranu vyupukliny 5 a 6, jejichž boky 7 svíraji s podélnou osou profíl-ové tyče 1 úhel mezi 1 ° a 89 °, zatímco spojovací úsek 9 mezi boky 7, 8 každé vypukliny 5 a li probíhá prakticky V podélném směru profllové tyče 1Přechod mezi boky 7 a spojovacím úsekem 9 každé vypukliny 5 a 6 je tvořen zaľobleným úsekem 8, který je zahnut v jistém poloměru. Timto způsobem nevznikají ostrohruanné prechody mezi vypuklinami 5, 6 a jejich...