Specht Peter

Spôsob výroby tiotropiumbromidu a použitie tropenolu a tropenolesteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 287318

Dátum: 07.06.2010

Autori: Broeder Wolfgang, Mathes Andreas, Meissner Helmut, Specht Peter, Luettke Sven, Banholzer Rolf, Graulich Manfred

MPK: C07D 451/00

Značky: tropenolu, tiotropiumbromidu, tropenolesteru, spôsob, výroby, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby (1 , 2ß, 4ß, 5 , 7ß)-7-[(hydroxydi-2-tienylacetyl)oxy]-9,9-dimetyl-3-oxa-9- azoniatricyklo[3.3.1.02,4-]nonánbromidu vzorca (I), v ktorom sa tropenolester epoxiduje na skopínester a tento sa kvarternizuje na tiotropiumbromid pomocou metylbromidu.

Kryštalický monohydrát tiotropiumbromidu, spôsob jeho výroby, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287009

Dátum: 17.08.2009

Autori: Kulinna Christian, Banholzer Rolf, Graulich Manfred, Sieger Peter, Meissner Helmut, Trunk Michael, Specht Peter, Mathes Andreas

MPK: C07D 451/00, A61P 43/00, A61K 31/46...

Značky: tiotropiumbromidu, spôsob, prostriedok, monohydrát, farmaceutický, použitie, krystalický, výroby, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný kryštalický monohydrát tiotropiumbromidu ((1alfa, 2beta, 4beta, 5alfa, 7beta)-7-[(hydroxydi-2-tienyl-acetyl)oxy]-9,9-dimetyl-3-oxa-9- azoniatricyklo[3.3.1.02,4]nonán-bromidu), spôsob jeho výroby, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie na výrobu lieku s anticholinergickým účinkom.

Separátor šupiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 279475

Dátum: 04.11.1998

Autori: Koch Wolfgang, Volker Aedtner, Sachse Joachim, Rasehorn Hans-juergen, Bartels Burkhard, Hellwig Bernhard, Specht Peter, Bader Edwin, Eckart Ronald

MPK: B02B 3/00, B02B 1/02, B07B 1/28...

Značky: šupiek, separátor

Zhrnutie / Anotácia:

Separátor pozostáva z dvoch nezávisle oscilujúcich, šikmo nad sebou umiestnených sitových skríň (1.1, 1.2), opatrených vymeniteľnými sitovými závesmi (2), ktoré sú opatrené na zadnom konci umiestneným odvodom nadsitného a úplne zapuzdreného zdvojeného elektrického triediča, ktorého odlučovacie oblasti, pozostávajúce z valca (5), držiaka (6) elektród s elektródou a deliča (8), sú umiestnené symetricky. Pritom oblasť podsitného pod spodnou...

Spôsob lúpania olejnatých semien a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279248

Dátum: 05.08.1998

Autori: Bader Edwin, Rasehorn Hans-juergen, Eckart Ronald, Bartels Burkhard, Specht Peter, Koch Wolfgang, Sachse Joachim, Relitz Hartmut, Emersleben Bernd

MPK: B02B 1/00, B02B 3/04

Značky: spôsob, zariadenie, olejnatých, semien, vykonávanie, lúpania

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata spôsobu spočíva v tom, že sa vzniknutá zmes v dvoch stupňoch preoseje. Z nadsitného po prvom preosiatí sa elektricky separujú nelúpané semená a z nadsitného po druhom preosiatí sa elektricky separujú lúpané jadrá a šupky. Zvyšok sa elektricky separuje na lúpané jadrá a šupky. Elektricky separované nelúpané semená sa lúpu samostatne, v dvoch stupňoch sa preosejú, z nadsitného po druhom preosiatí sa elektricky separujú na lúpané jadrá a...

Zařízení pro tažení profilové oceli za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 245971

Dátum: 01.03.1988

Autori: Straube Gerd, Viehweger Hermann, Specht Peter, Weiss Karl

MPK: B21C 1/04

Značky: studena, tažení, oceli, zařízení, profilové

Text:

...předkalibro vanému taženému profilu.245 971 Zařízěnímdle vynálezu je umožněnoqpažení profilové čtyřhran né, šestihranné a jiné oceli za studená z výchozího materiálukrúhového prüřézu. využitím zařízení se odstraní potíže spojenése zàjišřováním výchozíhozprofilovćho materiálu válcovaného za tepla, pnížírse náklady při výrobě profilové oceli. využitím válečkovéhoprüvlaku, ve kterém se průřez tažąného materiálu redukuje minimálnězd dvou...