Špalek Josef

Elektrický spínač brzdových světel

Načítavanie...

Číslo patentu: 263693

Dátum: 11.04.1989

Autori: Špalek Josef, Kučera Stanislav

MPK: H01H 13/04

Značky: spínač, světel, brzdových, elektricky

Text:

...błit. Další podstatnou výhodou provedení spínače dla vynílezu je to, že po provedení montáže spínače na objekt, například pedálová brzdové ústrojí, což se děje spravidla nairoubovlním telesa s vnějším sávitem na konzolu a zajištění tohoto spojení naticí, je možne bez poruchy těsnosti s pevnosti spoje teleso-víka, natočit víkem tak,aby konektory v nejvhodnějlí polose pro připojení elektrických vodiču.Príklad realizace vyndlozu je znlzornőn na...

Způsob zabránění vzniku úsad a ucpávání technologického kontinuálně pracujícího zařízení při výrobě sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246682

Dátum: 15.10.1987

Autori: Špalek Josef, Kueera Stanislav, Doležal Zdenik

MPK: C09C 1/48

Značky: úsad, pracujícího, ucpávání, sazí, výrobe, kontinuálně, technologického, způsob, vzniku, zařízení, zabránění

Text:

...teplotě, než je počátek bodu varu koagulační kapaliny používané k vytvoření těchto částic. Při styku častíc 5 ohřátou stěnou zařízení nad počáteční teplotu bodu varu koagulační kapaliny dochází k místnímu vzniku plynového polštáže mezi stěnou zařízení a dopravovanou čáeticí z koagulační kapaliny, čímž se zabráni vzniku úsad a ucpávání zařízení.způsob podle vynálezu lze s výhodou použít například při izolací sazí z jejich vodnýchsuspenzí...

Elektrický hlídač výšky hladiny brzdové kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 238497

Dátum: 01.10.1987

Autori: Špalek Josef, Doležal Zdeněk, Dymeš Lubor, Kučera Stanislav

MPK: B60T 17/22

Značky: hlídač, hladiny, elektricky, výšky, kapaliny, brzdové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrického hlídače výšky hladiny brzdové kapaliny, určeného především pro využití v automobilovém průmyslu. Podstata uspořádání hlídače spočívá v tom, že horní konec vodicího dříku, nesoucí elektrický spínací člen a na spodním konci spojený s plovákem, je v blízkosti pohyblivé kotvy nebo některé její části. Rovněž vodicí dřík může být přizpůsoben tak, že některá jeho část je součásti pohyblivé kotvy elektromagnetu. Ovládací...

Elektrický spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 252121

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kučera Stanislav, Špalek Josef, Mlejnek Jaroslav

MPK: H01H 13/12

Značky: elektricky, spínač

Text:

...i, nesoucí připojovací svorky 6, ktoré zároveň svými vyhnutymi výstupu 1 tvoří doraz pohybliváho kontsktního můstku g. Jeden vyhnutý výstupek 1 neee elekriclw spínací kontakt 2 a druhy pobyblivý kontakt IQ je umíetěn na pohyblivé kontaktním můstku š. Kontaktní můstek § je přitlačován do elektrického styku tlačnou pruäinou 1 |, opírající se jednou stranou o pohyblivý kontaktní iůetek Q a druhou stranou o dno spodní části telesa ž. Druhá...

Elektrický spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 251877

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kučera Stanislav, Špalek Josef

MPK: H01H 13/12

Značky: elektricky, spínač

Text:

...větších rozměrů v závislosti na funkčních nozměrech a zdvihu memlbrälny.Uvedené nevýhody jsou podle vynálezuřešeny tak, že pohyblivý kontaktní můstek je s jednom připojlovlací svorkou trvale elektricky spojen pružným neho pohy-blivým členem a s druhou připanjlovací svlorkou je elektricky splojen rozpínatelnou klontlaktní dvojici.Příklad realizace vynálezu je znázlorněln na přiloženérn výkresu, kde noubr. 1 představuje v řezu uspořádání...

Elektromagnetický spínací jistič

Načítavanie...

Číslo patentu: 251357

Dátum: 16.07.1987

Autori: Dymeš Lubor, Špalek Josef, Kučera Stanislav

MPK: H01H 73/44

Značky: jistič, elektromagnetický, spínací

Text:

...,jednak k možnosti výroby velni Jednoducháho tvaru ovládacího ěepu s tí i konstrukčně nenáročneho uspořádání ovládací části. Vedle snadné montáže ,je výhodne i zjednodušene uložení ovládacího čepu, nebot nezáleží na dodržení rozměrových požadavků.Zvláštl výhodne ae take uložení ovládaoího ěepu s hlediska jeho vystupující části,nebot při spínání a rozpínání se iní zdvih pružnáho sretsčního členu s tí Je i ožná snadno rozeznat, kdy le Jistič...

Elektromagnetický spínací jistič

Načítavanie...

Číslo patentu: 250171

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kučera Stanislav, Doležal Zdeněk, Dymeš Lubor, Špalek Josef

MPK: H01H 50/32

Značky: jistič, elektromagnetický, spínací

Text:

...podle vynálezu ,je zejména vhodné pro použití základově desky s patice e konektory unítikovaného řešení, což současně umožňuje dosáhnout niniaturvních rozměr-ü Jiatíče.Příklad vyhotovení vynálezu je znázorněn na přiložerqřch výkresech, kde obr. 1 predstavuje v částečném řezu půdorysąv pohlecľna elektromagnetický spínací jistič, obr. 2 v čáetečnőm řezu bokorys e níetem uložení kotvy, obr. 3 částečně rezy bokorysu s pohledem na uložení...

Elektromagnetická spínací soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 248669

Dátum: 12.02.1987

Autori: Špalek Josef, Kučera Stanislav, Doležal Zdeněk

MPK: H01H 51/06

Značky: spínací, soustava, elektromagnetická

Text:

...výkresoch, kde obr. 1 znázorňuje půdorysný pohled na oelek eouetavy, na obr. 2 je hokorysný pohled na oelek soustavy, z něhož je zřejmě provedení uchycení pružného členu na jho, obr. 3 až 5 znázorňuje jho e různými varientami upevňovscí plošky.Elektromegnetická spínací soustavapdle obr. ldaž 2 je uložena na základné l, která je opatřena připojovacími konektory g.. Vlastní soustavu tvoří jádro 3 pevně spojené se gnem 5, cívka5 a kotva Q....

Elektromagnetické relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 248657

Dátum: 12.02.1987

Autori: Doležal Zdeněk, Kučera Stanislav, Špalek Josef

MPK: H01H 51/06

Značky: relé, elektromagnetické

Text:

...pružného nosiče na prodlouženěm výetupku pevného nosiče umožňuje přesné seřízení apínacíhoa rozpínacího kontaktního tlaku souososti spínacích kontaktů, zvláště pak je možnost příčného a podélného styku kotvy v zámku jha elektrcmagnetu. Tyto výhodyjsou zejména užitečné při výskytu pasívních remanencí elektromagnetických obvodü nebo předcházení zadírání pohyblivé a stykovéDalší výhodou je vytvoření účinného obvodu skládajícího se z pružného...

Kryt elektrického přístroje motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 247857

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bartoš Josef, Špalek Josef, Doležal Zdeněk, Kučera Stanislav

MPK: B60K 35/00

Značky: vozidel, motorových, prístroje, elektrického

Text:

...montáži zalisovány do vybrání vytvořených na základně. Nevýhodou tohoto provedení je, že vyžaduje pracnou a materiálověj nanočnou základnu. Q e/ťĺrőpłĺêž. 5,0/ . M/.ťÁJ/Mé jeujcçł/ Uvedené nsäyhody res provedeníkrytu(dÍe vynalezuąřohvodě opatřen prcstřihy, jejichž řezné hrany vytvářejí dosedací plošky pro základna, nesoucí připojovací elektrické svor~ ky a ostatní elektrické součástí. Zajištění spojení krytu se zákäadnou je provedeno několika...

Nosič wolframového kontaktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247609

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kučera Stanislav, Doležal Zdeněk, Špalek Josef, Chaloupka Jiří

MPK: H01H 1/00

Značky: kontaktů, wolframového, nosič

Text:

...Tyto nedostatky jsou odstraněny nosičem wolframového kontaktu podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že nosič je opatŕen mělkým prolisem, jehož průměr je menší než prü~ měr wolframového kontaktu, přičemž na obvodu dna prolisu je vytvořen alespoň jeden zapalovací hrot.Dále je výhodné vytvořit zapalovací hrot tak, že je proveden jako mezikruží s ostrou hranou. Rovněž je vhodné, aby zapalovací hroty byly provedeny jako tři výstupky po...

Signalizátor poklesu hladiny kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 247497

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kučera Stanislav, Špalek Josef, Dymeš Lubor

MPK: B60T 17/22

Značky: poklesu, signalizátor, hladiny, kapaliny

Text:

...2. Kontaktní podložka g je volně uložena v drážce táhla 1,které je pevně spojeno s plovâkem § a tvoří 5 ním plovákovou sestavu Q.Prostor plováku Q je chráněn krytem 5. upevněném na víčku 3. Spojení víćka 3 s hrdlem kapalinové nádržky je utěsněno těsněním Q. Vnitřní dutina lg se spínacím systémem v tělese l je proti vnějším vlivům ohráněna krytkou lg.Podle obr. 2 je uložení a upevnění konektorů Q v tělese ł signalizátoru prcvedeno tak, že...

Signalizační ústrojí hydraulických brzd

Načítavanie...

Číslo patentu: 228043

Dátum: 01.12.1985

Autori: Špalek Josef, Dymeš Lubor, Kučera Stanislav, Doležal Zdeněk

Značky: signalizační, ústrojí, hydraulických

Zhrnutie / Anotácia:

Signalizační ústrojí hydraulických brzd (obr. 1). Signalizační ústrojí hydraulických brzd motorových vozidel podle čs. autorského osvědčení č. 164 095, u něhož je společný držák nesoucí spínač nadměrného zdvihu pedálu a spínač brzdových světel vyhnut do tvaru úhelníku a současně jsou posuvné hřídelky obou spínačů uspořádány tak, že jejich osy leží v rovině kolmé k ose pevného čepu, na němž je uložen pedál. Vynález je vhodný pro brzdové ústrojí...