Spahn Lothar

Kompletačná stanica

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18115

Dátum: 28.07.2010

Autori: Ziegler Erik, Kost Uwe, Brandtner Christoph, Schmidt Felix, Spahn Lothar

MPK: B65G 1/137

Značky: kompletačná, stanica

Text:

...nemusí byt vytvorená ako príliš hrubá. Takáto prestavovacia jednotka zaručuje, že sa prázdna nosná jednotka samostatne, a tak nanajvýš jednoducho, premiestni z čelnej strany kompletačnej stanice pozdĺž zóny prázdnych obalov k zadnej strane kompletačnej stanice a tam sa môže jednoducho naložit na kompletačný vozík,ktorý je tu k dispozícii. Takáto ozubená lišta je samozrejme usporiadaná aj v oblasti zóny plnýchĎalšie dôležité znaky a...

Komisionovacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11570

Dátum: 06.04.2009

Autori: Spahn Lothar, Eckert Heinz

MPK: B65G 1/137

Značky: jednotka, komisionovacia

Text:

...vozíkom a montážnym pásom odovzdávaný medzi komisionovacím vozíkom amontážnyrn pásom bez pomoci zdvíhacích zariadení.Výhodné vyhotovenia vynálezu vyplývajú zo závislých nárokov a nasledujúceho opisu. Príklady vyhotovení vynálezu sú bližšie vysvetlené v súvislosti s výkresom, bez tohoaby ním boli obmedzené. Pritom znázorňujeObr. l perspektívne zobrazenie komisionovacieho vozíka komisionovacej jednotkypodľa vynálezu, obr. 2 komisionovací...

Transportný vozík pre motor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13777

Dátum: 26.02.2009

Autori: Burgert Thomas, Spahn Lothar

MPK: B25H 1/00, B23P 19/04, B62D 65/18...

Značky: transportný, motor, vozík

Text:

...vozík pre motor podľa vynálezuobr. 3 bokorys transportného vozíka pre motor podľa vynálezu spoločne s motorom,ktorý je na ňom uložený a obr. 4 bokorys transportného vozíka pre motor podľa vynálezu spoločne s dopravnýmvozidlom bez vodiča pre transportný vozík pre motor.Tu predložený vynález sa týka transportného vozíka pre motor na ukladanie a dopravu aspoň čiastočne zmontovaného motora motorového vozidla, a to spaľovacíeho motora....