Špaček František

Spôsob hydratácie acetylénu na acetaldehyd

Načítavanie...

Číslo patentu: 265764

Dátum: 14.11.1989

Autori: Mikuš Rudolf, Bárta Jozef, Waradzin Walter, Stieranka Ján, Špaček František, Sikorai Štefan, Volek Imrich

MPK: C07C 47/02, C07C 45/00, C07C 45/26...

Značky: hydratácie, spôsob, acetylénu, acetaldehyd

Text:

...potrebné toto potrubie uzatvárať, čím jeho účinok zanikne úplne. Tento stav je spôsobený rešpektovaním všeobecnej požiadavky dosahoval u barbotážnych reaktorov čo najlepšie rozdelenie plynu, a teda maximálny medzifázový povrch, čoho sa docieľuje prúdením vstupujůceho acetylénu cez rozdeľovač plynu rozmanitej konštrukcie do kvapaliny katalyzátora v spodnej časti reaktora.Uvedené nedostatky odstraňuje spôsob hydratácie acetylénu na acetaldehyd V...

Zařízení pro rozdružování zrnitých směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 249570

Dátum: 15.04.1987

Autori: Špaček František, Mucha Pavel, Volšický Zdeněk, Dědek František, Glogar Petr

MPK: B07B 13/00

Značky: zařízení, zrnitých, rozdružování, směsi

Text:

...obsahu ze značné části potlačen.Při rozdružování za mokra dochází k rozvolňování méně pevných součástí zpracovávaného drobnozrnného materiálu do vodního prostředí ve formě suspenzí a koloidních roztoků. Čištění a regenerace vody je v takových případech mimořádně obtížně technic~ ky řešitelné, kromě dlouhodobé sedimentace V sedimentačních jímkách a rybnících, které jsou málo účinné a značně znehodnoeují životní prostředí.Největší...

Spôsob zníženia tvorby nánosov v predohrievačoch syntéznej zmesi výroby vinylacetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232175

Dátum: 01.04.1987

Autori: Buday Mikuláš, Bárta Jozef, Waradzin Walter, Volek Imrich, Škrada Dušan, Špaček František, Sikorai Štefan, Bartoš Štefan

MPK: C07C 69/15, C07C 67/04

Značky: spôsob, vinylacetátu, výroby, syntéznej, predohrievačoch, zmesí, zníženia, tvorby, nánosov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zvýšenia výrobnosti zariadenia na výrobu vinylacetátu a rieši spôsob zníženia tvorby nánosov v predohrievačoch syntéznej zmesi výroby vinylacetátu z acetylénu a kyseliny octovej parofáznym spôsobom. Podstata predmetného vynálezu spočíva v odúšťaní časti kyseliny octovej nastrekovanej do odparovačov, prostredníctvom čoho sa priebežne odstraňujú vzniklé vyššievrúce látky a zabráni sa ich možnému prieniku únosom kvapiek do...

Zařízení k indikaci kvality těženého uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 247698

Dátum: 15.01.1987

Autori: Glogar Petr, Sedláček Karel, Žatečka Petr, Dočkal Milan, Špaček František

MPK: G01N 33/22

Značky: indikaci, uhlí, těženého, zařízení, kvality

Text:

...zařízení s minimálními náklady umístit i přímo na těžebním stroji a bez nebezpečí zdravotního ohrožení obsluhy stroje.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkresu,představujícím schematický náčrtek zařízení v příčném řezu.těném nad dopravníkovým pásem 1 jsou zabudovány dva zdroje světlaa optoelektronické čidlo 1 světelné intenzity, které je napojeno na elektronićkou vyhodnocovací jednotku 3. Optoelektronické...

Spôsob regenerácie meďnato-chromitých katalyzátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230270

Dátum: 15.10.1986

Autori: Sikorai Štefan, Waradzin Walter, Pašek Josef, Doležel Pavel, Uhlár Ján, Špaček František

MPK: C07C 87/58, B01J 23/94

Značky: katalyzátorov, regenerácie, meďnato-chromitých, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob regenerácie meďnato-chromitých katalyzátorov obsahujúcich pripadne ďalšie zložky ako promotory, použitých pri alkylačnej hydrogenácii 4-aminodifenylamínu acetónom na N-fenyl-N`-izopropyl-p-fenylén-diamín, extrakciou vyznačujúca sa tým, že vyizolovaný použitý katalyzátor sa za miešania suspenduje do metylalkoholu, etylalkoholu, 2-propylalkoholu, acetónu, toluénu, alebo zmesí metylalkohol, etylalkohol, alebo acetón 2-propylalkohol vo...

Meďnato-chromitý katalyzátor pre výrobu N-fenyl-N’-izopropyl-p-fenyléndiamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223413

Dátum: 15.03.1986

Autori: Doležel Pavel, Pašek Josef, Špaček František, Uhlár Ján, Oravec Eduard, Marek Tibor, Waradzin Walter

Značky: katalyzátor, n-fenyl-n'-izopropyl-p-fenyléndiamínu, výrobu, meďnato-chromitý

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka katalyzátora pre výrobu N-fenyl-N`-izopropyl-p-fenyléndiamín z 4-amínodifenylamínu a acetónu spočívajúceho v tom, že katalyzátor pozostáva z nízkoaktívneho meďnato-chromitého katalyzátora, nepodporujúceho tvorbu izopropanolu z acetónu a aktívneho meďnato-chromitého katalyzátora, podporujúceho tvorbu izopropanolu z acetónu, ktorých vzájomný pomer je daný rovnicou x1m1 + x2m2 = (x1 + x2)mš kde x1 je množstvo nízko aktívneho...

Způsob úpravy nerostných a jiných surovin, obsahujících minerály nebo látky s magnetickými vlastnostmi a zařízení k jeho provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 217510

Dátum: 15.02.1985

Autori: Špaček František, Volšický Zdeněk, Hencl Vladimír, Dočkal Milan

Značky: vlastnostmi, úpravy, zařízení, jiných, surovin, provedení, minerály, nerostných, způsob, látky, obsahujících, magnetickými

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy nerostných a jiných surovin obsahujících minerály nebo látky s magnetickými vlastnostmi, vyznačený tím, že nerostná surovina je podrobena působení pulsního magnetického pole alespoň v jednom směru s počtem pulsů 1 až 3, přičemž potřebná intenzita pulsního magnetického pole se stanoví z hysterezní smyčky dané suroviny.