Sousedík Jaroslav

Mazací a/alebo mastiaci textilný prostriedok pre šijacie nite

Načítavanie...

Číslo patentu: 246442

Dátum: 15.12.1987

Autori: Vrzal Vladimír, Sousedík Jaroslav, Chumela Josef

MPK: C10M 107/50, D06M 15/647, C10M 173/02...

Značky: textilný, prostriedok, šijacie, mastiaci, mazací

Text:

...a kritériá ekologické. Okrem toho v prvých dvoch autorslkých osvedčeniach sa používa len jeden tenzid, čím nem-ožno dosiahnuť nhoudnü emulgáciu pritomného oleja.Vzhladom na vysokú teplotu ihly pri p 0 užiti vysokvovýkonnej šijacej techniky, neposlkytujú doteraz používané pr-ostriedky dostatočnú ochranu pred miestnym termic 4kývm poškodením syntetických vlákien, najmä ypolyesteru a polyamidu, následkom čoho dochádza k častým pretrhom šijacej...

Diferenční planetová převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242372

Dátum: 01.12.1987

Autori: Valenta Svatopluk, Sousedík Jaroslav, Laštovica Milan, Ordáo Jan

MPK: F16H 1/34

Značky: planetová, diferenční, převodovka

Text:

...opatřená vstupním hřídelem, na němž je uchycen excentr s ozubeným satelitem, zabírající zároveň do dvou korunových kol převodovky. Jeho podstata spočívá v tom, že excentr,nesoucí ozubený satelit, je opatřen nejméně dvěma přídavnýmí excentrý,-na nichž jsou volně otočně uložený vyvažovací kotouče,přičemž exoentricita přídavnýoh excentrů leží na protilehlé straně excentricitý excentru. 7Základní výhoda diferenční planetové převodovky...

Tažený profil, zvláště pro výrobu matic a šroubů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235298

Dátum: 01.10.1987

Autori: Ordáň Jan, Sousedík Jaroslav

MPK: F16B 33/00

Značky: matic, výrobu, šroubu, profil, zvláště, tažený

Zhrnutie / Anotácia:

U tažených šestihranných profilů určených pro výrobu matic a šroubů lze podle vynálezu dosáhnout úspory materiálu průměrně 10 % tím, že pro utahovací klíč se ponechá materiál pouze v bezprostředním okolí rohů. Mimo rovinné plošky v rozích profilu je profil vytvořen oblouky kružnice, jejíž střed je shodný se středem profilu a jejíž poloměr je v mezích 85 až 100 % poloměru kružnice profilu vepsané.

Zařízení pro přestavování výhybky úzkorozchodné kolejová dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 243844

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ordáo Jan, Sousedík Jaroslav, Laštovica Milan

MPK: E01B 7/02

Značky: výhybky, kolejová, přestavování, zařízení, úzkorozchodné, dráhy

Text:

...přenosu informace.Na výkresech je schematicky znázorněno příkladné provedení zařízení pro pŕestavování výhybek úzkorozchodných kolejových drah podle vynálezu, kde obr. 1 značí nárysný pohled,obr. 2 řez vedenýrovinou A-A z obr. 1 a obr. 3 znázorňuje půdorys při přestavení.Zařízení pro přestavování výhybek úzkorozchodných kolejových drah je v příkladném provedení tvorené dělenou skříní L, uprostřed níž je uložen vratný váleo 3 5 přívodem 2 ł...

Kotva vysokootáčkového elektrického stroje a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 232451

Dátum: 15.06.1986

Autor: Sousedík Jaroslav

MPK: H02K 1/28

Značky: její, stroje, vysokootáčkového, kotva, výroby, způsob, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Kotva vysokootáčkového elektrického stroje a způsob její výroby, zejména se šikmým perem pod svazkem rotorových plechů je opatřena na opěru hřídele spodním a horním stahovacím kruhem, svazkem rotorových plechů, přičemž horní stahovací kruh má zvětšený otvor a upravenou dosedací plochu kolmou k ose hřídele pro zajišťovací kroužek. Mezi spodní stahovací kruh bez vůle nasazený na hřídel a horní stahovací kruh, opatřený zvětšeným otvorem pro...

Způsob výroby pyrazolo(1,5-c)chinazolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241026

Dátum: 13.06.1985

Autori: Koudelka Karel, Santarová Marie, Sousedík Jaroslav, Vojtich Otakar, Vrba Karel, Süssmilch Josef, Stejskal Jioí

MPK: C07D 487/04

Značky: výroby, způsob, pyrazolo(1,5-c)chinazolinových, derivátů

Text:

...provedení použije chloridunebo bromidu karboxylové kyseliny.,jestliže reaguje výchozí sloučenina o Io obecném vzorci II s anhydridem karboxylo vékyseliny o obecném vzorci V, použije senebo v přebytku. Reakční teplota se pohybuje v rozmezí od 20 do 200 CI obzvläště při teplotě varu použitého anhydridu karboxylové kyseliny. NitropyrazoloLñ-cjchínazoliny o obecném vzorci Ia se redukujíve výhodném provedení katalytickou hydrogenací v...