Soukup Miloslav

Způsob detoxikace zdiva, cihel, kovových kelímků, omítek, kameniny, sudů kontaminovaných kyanidovýni sloučeninami

Načítavanie...

Číslo patentu: 262939

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ruml Vladimír, Soukup Miloslav

MPK: B08B 3/08, B09B 3/00

Značky: cihel, kontaminovaných, kelímků, sudů, sloučeninami, kovových, detoxikace, zdiva, omítek, kameniny, způsob, kyanidovýni

Text:

...synergické působení roztoků dvou oxidačních činidel chlornanu sodného nebo draselného a následně manganistanu draselného katalýzovanénp 0,5 kationty mědi.Při oxiâaci kyanidů roztokem chlornanu proběhnou reakce CNŤw oci M 20 c Ť z ° CICN 2 oH ocN 01 H 20vznikající chlorkyan je toxický, a proto je nutno dodržovat alkalické prostředí vyšší než pH 8,5. Za těchto podmínek probí há reakce rychle a vznikajíci chlorkyan se rozkládá...

Hasicí zařízení v motorovém prostoru vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241404

Dátum: 01.02.1988

Autor: Soukup Miloslav

MPK: A62C 35/00, A62C 35/12

Značky: zařízení, hasicí, motorovém, prostoru, vozidla

Text:

...potrubím 1 na mlžné trysky 1, unístěné poblíž požárněexponovaných míst. V nádobě kapaliny l je upraveno pouzdro 2 s dutou jehlou a zpětným ventilem. Bombička § se stlačeným C 02, i H «upod.inertním plynem je zasunuta do opěrky li na páce 1 avůle je vymezována pružinou. Páka 1 je svým volnym koncem spojene s ruční pákou,§ prostřednictvím lenka Q a se servomotorem lg, zspojeným teplotnímí čidly lg, vedením ll i setrvačnou hnotou ll, takže...

Způsob detoxikace zeminy kontaminované kyanidovými sloučeninami

Načítavanie...

Číslo patentu: 254472

Dátum: 15.01.1988

Autori: Ruml Vladimír, Soukup Miloslav

MPK: C02F 11/06

Značky: detoxikace, kontaminované, způsob, zeminy, kyanidovými, sloučeninami

Text:

...než pH 8,5. Za těchto podmínek probihá reakce rychle a vznikající chlorkyan se rozkladáoxidace kyanidů peroxidem vodíku probíhá podle rovniceReakce probíhá V alkalickém prostředí, aby nemohl vznikat kyanovodik. Jako katalyzátoru se používají měčnaté ionty. Kyanatany se dále hydrolytícky štěpí podle rovníce2 3 Každé z uvedených činidel má určité nevýhody, které lze eliminovat vhodnou kombinacíněkolika činidel. Maximálního efektu se dosáhne...

Způsob separace kovů z odpadních vod polymetalických kalů v kovoprůmyslu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254463

Dátum: 15.01.1988

Autori: Grüner Karel, Ruml Vladimír, Soukup Miloslav

MPK: C02F 11/00, C02F 1/46

Značky: odpadních, kovů, kalů, způsob, polymetalických, kovoprůmyslu, separace

Text:

...Úprava pH do rozmezí 4 až 10 se provádí pH-statem.V katodovém prostoru se vylučují kovy v elementární formě neho sumárně ve formě slitin,v kompaktním nebo práškovém stavu podle podmínek elektrolýzy.V anodovém prostoru se oxiduje chrom na chroman.Anody mohou být uhlíkové, titan-platinové, nerezové apod. Jako katody lze použít všechny běžně kovy používané v galvanostegii.Postup umožňuje separovat kovy přímo ze suspenze bez předchozí úpravy...

Způsob separace zinku z oplachových vod po elektrolytickém zinkování v alkalickém bezkyanidovém elektrolytu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238533

Dátum: 01.11.1987

Autori: Ruml Vladimír, Soukup Miloslav

MPK: C02F 1/58

Značky: elektrolytickém, bezkyanidovém, separace, elektrolytu, alkalickém, způsob, oplachových, zinkování, zinku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob separace zinku z oplachových vod po elektrolytickém zinkování v alkalickém bezkyanidovém elektrolytu a z odpadních alkalických bezkyanidových elektrolytu spočívajícího v tom, že při separaci zinku u opotřebovaných nebo znehodnocených elektrolytů se tyto elektrolyty ředí v poměru minimálně 1 : 100, u takto zředěného koncentrátu nebo u odpadních oplachových vod po elektrolytickém zinkování v alkalických bezkyanidových elektrolytech se...

Způsob elektrolytického zneškodňování kalírenských odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237380

Dátum: 01.08.1987

Autori: Grüner Karel, Soukup Miloslav, Ruml Vladimír

MPK: C02F 1/46

Značky: odpadů, kalírenských, zneškodňování, způsob, elektrolytického

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob elektrolytického zneškodňování kalírenských odpadů s obsahem kyanidů alkalických kovů, dusitanů a dusičnanů alkalických kovů, barnatých solí a směsí těchto složek. Způsob je vhodný pro strojírenské závody produkující kalírenské odpady.

Zařízení pro ochranu ložiska míchadla před kontaminací

Načítavanie...

Číslo patentu: 243016

Dátum: 15.05.1987

Autori: Soukup Miloslav, Ruml Vladimír

MPK: B01F 15/00

Značky: před, kontaminací, ložiska, ochranu, míchadla, zařízení

Text:

...pouze za prvním ložiskem uložení.Uvedená uspořádání umožňuje přívod jedné nebo více nekontsminujíoích tekutín. složek reakce či inertní takutiny skrze mezery v kluzném či valivém uložení a skrze mezeru mezi oddälujíoí přepúžkou a vnitřním magnety magnetické spojky. Tímto způsobem je ložiska samo ohráněno před kontsminscí prostředím v reakčním prostoru či prostředí v tomto prostoru před kontsminací stykeu s materiálu uložení.Celá zařízení...

Způsob zpětného získávání mědi, niklu, zinku a kadmia z oplachových vod po galvanickém pokovování

Načítavanie...

Číslo patentu: 238173

Dátum: 01.05.1987

Autori: Soukup Miloslav, Ruml Vladimír

MPK: C02F 1/42

Značky: způsob, získavání, oplachových, pokovování, niklu, kadmia, zpětného, zinku, galvanickém, mědi

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpětného získávání mědi, niklu, zinku a kadmia z oplachových vod po galvanickém pokovování za použití ionexů, spočívající v tom, že se odpadní vody po galvanickém pokovování vedou slabě kyselými katexy s karboxylovými nebo iminodiacetátovými skupinami a katexy se zadrženými kovy se regenerují koncentrovanými kyselinami, s výhodou kyselinou sírovou o koncentraci 10 až 20 % hmotnostních a z takto získaných eluátů se vyloučí kovy...

Způsob termické likvidace odpadních umělích hmot s obsahem sloučenín chloru za současného zisku tepelné energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 232094

Dátum: 01.04.1987

Autori: Soukup Miloslav, Rybín Miroslav, Ruml Vladimír, Čech Jiří

MPK: B09B 3/00

Značky: energie, termické, současného, tepelně, chlóru, sloučenin, obsahem, zisku, odpadních, způsob, likvidace, umělích

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočivá v tom, že se odpadní umělá hmota rozřeže nebo rozdrtí na malé části, její povrch se zaktivizuje tak, aby se po důkladném opláchnutí ve vodě po celé ploše smáčel, načež se takto upravená odpadní umělá hmota smočí vodným roztokem lepidla, po důkladné hmogenizaci se částečně vysuší a v míchačce se smíchá s vápnem nebo s vápencem a popřípadě ještě s odpadními popouštěcími solemi s obsahem dusitanů a dusičnanů a po...

Způsob přímé likvidace upotřebených kyanidových odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234339

Dátum: 01.03.1987

Autori: Zoltán Pavel, Ruml Vladimír, Soukup Miloslav

MPK: C01C 3/08

Značky: způsob, upotřebených, odpadů, kyanidových, přímé, likvidace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přímé likvidace kyanidových odpadů z tepelného zpracování kovů, z galvanostegie a ostatních povrchových úprav kovů spalováním. Spočívá v tom, že rozemleté kyanidové odpady se vkládají do malých lehce spalitelných obalů např. z papíru, textilu nebo z plastů a po případném přídavku měďnaté nebo železité sole se dobře uzavřené spalují buď v kotelně na pevná paliva nebo v hutních procesech.

Způsob regenerace opotřebovaných popouštěcích solí po tepelném zušlechťování kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247993

Dátum: 15.01.1987

Autori: Grüner Karel, Soukup Miloslav, Ruml Vladimír

MPK: C21D 1/607

Značky: solí, regenerace, zušlechťování, tepelném, způsob, kovů, popouštěcích, opotřebovaných

Text:

...přídavkom dusičnanu vápenatého a jsou, stejně jako další uvedené znshodnocující přisady v lázni, při teplotě blízke tsplotě tuhnutí ve formě nerozpustných oddělaąých částic nebo v kryatalech.Suspenze v roztevsná solná lázni obsahuje oddělitelnć častice uhličitanu, mechanickú nečistoty, oxidy železa a krystaly chloridu alkliickych kovu, která nstvoří eutektikum při tsplotě tuhnutí lázně.Podstte vynálazu spočíva v odstrnění větěího množství...

Způsob regenerace opotřebovaných kationtů železa a chromu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247773

Dátum: 15.01.1987

Autori: Soukup Miloslav, Ruml Vladimír

MPK: C25D 21/18

Značky: železa, opotřebovaných, kationtů, chromu, způsob, regenerace

Text:

...lázní podle vynálezu. Reqenerace spočívá v tom, že se opctřebovaná chromovací lázeň zalkalizuje hydror xidem sodným, draselným, nebo vápenatým do rozmezí pH B až 10, přičemž se vysráží trojmocné železo a trojmocný chrom ve formě hydroxidu. Kyselina Chromová se převede na rozpustný chroman nebo dvojchroman sodný nebo draselný, stejně tak se převede kyselina sírová na rozpustný síran sodný nebo draselný. Hydroxid železitý a ohromitý se...

Způsob zneškodňování kalírenských odpadů s obsahem dusitanů, dusičnanů, kyanidů a jejich směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 228882

Dátum: 15.08.1986

Autori: Soukup Miloslav, Ruml Vladimír

MPK: B09B 3/00

Značky: směsi, odpadů, obsahem, jejich, dusičnanu, způsob, kyanidů, kalírenských, dusitanů, zneškodňování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zneškodňování kalírenských odpadů s obsahem dusitanů, dusičnanů, kyanidů a jejich směsí, vyznačený tím, že se kalírenské odpady rozdrtí nebo rozpustí na hustou vodní suspenzi, za stálého míchání se přidá hydroxid vápenatý nebo vápenec nebo jejich směs v množství 10 až 80 % hmotnostních vzhledem k původní hmotnosti odpadů, popřípadě se zahustí uhelným mourem nebo dřevěnými pilinami a přidá se v množství 0,5 % až 10 % hmotnostních do...

Způsob likvidace odpadních popouštěcích solí s obsahem dusitanů, dusičnanu a kyanidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223715

Dátum: 15.04.1986

Autori: Ruml Vladimír, Soukup Miloslav, Zoltán Pavel

Značky: dusičnanu, likvidace, dusitanů, solí, odpadních, způsob, obsahem, popouštěcích, kyanidů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob likvidace odpadních popouštěcích solí s obsahem dusičnanů, dusitanů a kyanidů redukcí dusitanů a dusičnanů síranem železnatým nebo ocelovým obrusným odpadem, které se provádí tak, že se kyanidy po rozpuštění odpadních popouštěcích solí a před redukcí dusitanů a dusičnanů rozloží v rozmezí pH 11 až 13 chlornanem sodným, chlorovým vápnem, formaldehydem nebo manganistanem draselným.

Zařízení pro oplachování při povrchových úpravách kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223714

Dátum: 15.04.1986

Autori: Soukup Miloslav, Ruml Vladimír, Zoltán Pavel

Značky: oplachování, povrchových, úpravách, kovů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro oplachování při povrchových úpravách kovů, které se stává ze zásobní nádrže umístěné nad úrovní provozovny a opatřené přítokem vody z vodovodní sítě plovákovým zařízením, přepadem a automatickým uzávěrem přítoku vody spojeným se signalizačním zařízením, přičemž ode dna zásobní nádrže je vyvedeno rozvodné potrubí ústící přes uzávěr ke dnu vany pro druhý oplach, opatřené přepadovou trubicí vedoucí ke dnu vany pro...

Vícevrstvý filtr k čištění důlních odpadních vod s obsahem síranů, organických látek a mechanických nečistot

Načítavanie...

Číslo patentu: 220684

Dátum: 15.12.1985

Autori: Hrubý Vladimír, Lanc Václav, Fuchs Petr, Šíp František, Cibulka Jiří, Soukup Miloslav, Ruml Vladimír

Značky: látek, důlních, organických, filtr, čištění, vícevrstvý, obsahem, mechanických, nečistot, odpadních, síranu

Zhrnutie / Anotácia:

Vícevrstvý filtr k čištění důlních odpadních vod s obsahem síranů, organických látek a mechanických nečistot, vyznačený tím, že sestává z pevné kovové kostry, inertní kontaktní hmoty, s výhodou tříděné škváry a vrstvy odpadních ohřevných solí s obsahem chloridu barnatého nebo odpadních cementačních prášků s obsahem uhličitanu barnatého nebo s výhodou směsi odpadních ohřevných solí a odpadních cementačních prášků.

Způsob zkoncentrování mědi, niklu, zinku a kadmia v kalech vznikajících při zneškodňování odpadních vod a koncentrátů z provozoven povrchových úprav kovů před jejich těžením elektrolýzou nebo cementací

Načítavanie...

Číslo patentu: 220125

Dátum: 15.10.1985

Autori: Ruml Vladimír, Zoltán Pavel, Soukup Miloslav

Značky: vznikajících, povrchových, jejich, zkoncentrování, kalech, elektrolýzou, kovů, niklu, těžením, způsob, úprav, koncentrátů, kadmia, před, mědi, odpadních, cementací, zinku, zneškodňování, provozoven

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zkoncentrování mědi, niklu, zinku a kadmia v kalech vznikajících při zneškodňování odpadních vod a koncentrátů z provozoven povrchových úprav kovů před jejich těžením elektrolýzou nebo cementací, který spočívá v tom, že se mechanicky zahuštěné kaly nebo jejich spalné produkty rozpustí v 3- až 30% kyselině sírové nebo 5- až 20% kyselině chlorovodíkové nebo jejich směsi, odfiltrují se nerozpustné zbytky a z takto zkoncentrovaných roztoků...

Způsob likvidace kalů z galvanizoven a vznikajících při čištění odpadních vod a z provozoven povrchových úprav kovů úpravou železnými nebo ocelovými obrusy a následujícím spálením

Načítavanie...

Číslo patentu: 221608

Dátum: 15.05.1985

Autori: Ruml Vladimír, Soukup Miloslav, Zoltán Pavel

Značky: likvidace, způsob, úprav, vznikajících, spálením, povrchových, železnými, galvanizoven, kovů, kalů, ocelovými, čištění, úpravou, následujícím, odpadních, obrusy, provozoven

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob likvidace kalů z galvanizoven a vznikajících při čištění odpadních vod a z provozoven povrchových úprav kovů úpravou železnými nebo ocelovými obrusy a následujícím spálením vyznačený tím, že se kal ve vodné suspenzi zalkalizuje hydroxidem vápenatým do rozmezí pH 8,5 až 14, smíchá se s 10 - 60 % hmotnostními vůči sušině kalu s železnými nebo ocelovými obrusy, v případě přítomnosti kyanidů s 5 až 10 % hmotnostními zelené skalice a 1 %...

Způsob likvidace odpadních popouštěcích solí s obsahem dusičnanů a dusitanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217583

Dátum: 15.09.1984

Autori: Soukup Miloslav, Ruml Vladimír, Zoltán Pavel

Značky: odpadních, likvidace, dusitanů, způsob, popouštěcích, solí, obsahem, dusičnanu

Zhrnutie / Anotácia:

Název vynálezu: Způsob výroby dusíkatých hnojiv z odpadních popouštěcích solí s obsahem dusičnanů a dusitanů. Obor, kterého se vynález týká: strojírenství, zemědělství. Technický problém, který vynález řeší: využití odpadních popouštěcích solí jako dusíkatého hnojiva. Stručný výklad podstaty vynálezu: v odpadních popouštěcích solích se v aerátoru nebo v oxidační koloně zoxidují toxické dusitany na dusičnany, případně obsažené kyanidy se...

Způsob bezpečného skladování pevných toxických odpadů s obsahem kyanidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214445

Dátum: 01.07.1984

Autori: Ruml Vladimír, Soukup Miloslav, Zoltán Pavel

Značky: kyanidů, bezpečného, odpadů, pevných, skladování, obsahem, způsob, toxických

Zhrnutie / Anotácia:

Při skladování odpadů s obsahem kyanidů se tvoří vlivem kysličníku uhličitého z ovzduší kyanovodík, který smrtelně ohrožuje pracovníky skladu, popřípadě celé okolí skladu. Překrytím kyanidových odpadů hydroxidem vápenatým se zamezí styku kysličníku uhličitého s kyanidem, a tím i vzniku prudce jedovatého kyanovodíku.

Způsob těžení mědi, niklu, zinku a kadmia z kalů vznikajících při zneškodňování odpadních vod a koncentrátů z provozoven povrchových úprav kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214012

Dátum: 01.06.1984

Autori: Soukup Miloslav, Zoltán Pavel, Ruml Vladimír

Značky: úprav, odpadních, vznikajících, způsob, koncentrátů, mědi, kalů, provozoven, povrchových, kovů, zneškodňování, zinku, niklu, těžení, kadmia

Zhrnutie / Anotácia:

Stručný výklad podstaty vynálezu: těžení kovů z kalů vznikajících při zneškodňování odpadních vod a koncentrátů z provozoven povrchových úprav kovů tím způsobem, že se kaly vysuší, separátně spálí v jakémkoliv spalném systému, spalné produkty se rozpustí v kyselině sírové a roztok se podrobí jednoduché nebo postupné elektrolýze při nastavení takových podmínek, aby se vylučoval v pevné formě těžený kov, nebo, těží-li se ušlechtilý kov,...

Způsob likvidace opotřebovaných popouštěcích solí dusičnanových a dusitanových chemickým rozkladem

Načítavanie...

Číslo patentu: 216093

Dátum: 15.05.1984

Autori: Ruml Vladimír, Zoltán Pavel, Soukup Miloslav

Značky: likvidace, popouštěcích, rozkladem, solí, způsob, dusičnanových, chemickým, opotřebovaných, dusitanových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob likvidace opotřebovaných popouštěcích solí dusičnanových a dusitanových chemickým rozkladem tak, že se opotřebované sole rozpuštěné ve vodě nebo rozemleté v alkalickém prostředí rozloží chemickou redukci síranem železnatým a po zahuštění méně jakostním palivem se buď spálí a nebo vyveze na skládku.