Souček Jan

Inkubátor na umelé liahnutie vajec japonskej prepelice

Načítavanie...

Číslo patentu: 267347

Dátum: 12.02.1990

Autori: Potocký Ján, Zongor Jozef, Popov Vasilij, Májek Štefan, Matula Eduard, Sabo Vladimír, Noskin Anatolij, Rumjancev Vladimir, Boďa Koloman Akademik, Pachomov Andrej, Perepeč Boris, Souček Jan

MPK: A01K 41/00

Značky: umělé, prepelice, inkubátor, japonskej, liahnutie, vajec

Text:

...a veku g je situovaný ayetámcvládania vnútornáho prevádzkového režimu a režimu centrálneho pretuku /obr.2, 3/. Vlhčieci ayatém pozostáva zo zásobníka vody ll o objeme 1,2 1 upavnenáho v pružných držiakoch z pryže na kruhovej doske 3, rozvádzacej hadio- ky lg, elektroćerpadla lg, tlakováho ventilu lg, perforovanej hadičky s vlhčenou pančuškou ll a regulačného psychrometre. Výmena vzduchu v inkubátora je riešená pre podmienky kontinuálnaj...

Spojka pro rozebíratelný otopný systém ve sklenících

Načítavanie...

Číslo patentu: 265571

Dátum: 13.10.1989

Autori: Haš Stanislav, Adamovský Radomír, Souček Jan

MPK: F16L 37/24, A01G 9/24

Značky: spojka, sklenících, systém, rozebíratelný, otopný

Text:

...se řeší také náročným mechanickým nebo elektrickým zvedáním celé otopné plochy nad podjezdnou výšku ve skleníku, nebo u krátkých skleníků vysunutím celé otcpné plochy ven ze skleníku.Rozebiratelná spojka pro otopný systém ve sklenících, která je předmětem přihlášky vynálezu, umožňuje podstatně snadnější a rychlejší demontáž a montáž potrubní sítě a otopných plcch z hladkých a žebrových trubek ve srovnání se současným stavem. Oproti svařovaným...

Způsob analýzy 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidinu sulfoftaleiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 265169

Dátum: 13.10.1989

Autori: Halámek Emil, Souček Jan

MPK: G01N 21/78

Značky: sulfoftaleiny, analýzy, způsob, 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidinu

Text:

...405 nm. Minimální stanovi mol.dm 3 kresolsulfoftaleinu a třepáno s 2 omš chloroformu 1 minutu. Pokřivky činila 7 200 l.mol 1. cm 1. Neruší komponentný reálného vzorku.Byl imitován provozní krevní vzorek tak, že k 1,0 cm 3 krevní plasmy bylo přidáno po 0,1 cm 3 vodného roztoku l.102 30,4 cm 3 pipetován a přidáváno po 0,1 cms vodného roztoku 5.10 31-(14-fenylcyklohexyl)piperidinu. Odtud byl po 3mcl.dm 3 fenolsulfoftaleinu a doplňováno na...

Způsob analýzy 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidinu azobarvivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265168

Dátum: 13.10.1989

Autori: Souček Jan, Halámek Emil

MPK: G01N 21/78

Značky: analýzy, 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidinu, azobarvivy, způsob

Text:

...azobarvivy je nové, protože dostupná literatura neuvádí jeho aplikaci v technické praxi.Využití způsobu analýzy podle vynálezu přináší užitek V možnosti expresniho vyhodnocení vzorků, které obsahují 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidin od mezní koncentrace 2.l 06 mo 1.dm 3při přesností metody vyjádřené relativní směrodatnou odchylkou Í 5 . P ř 1 k 1 a d 1Bylo odebráno po 1 cm 3 krevní plasmy a přidáno po 0,1 cm 3 roztoku 1.10-3 vzorku l-(1...

Způsob analýzy diethylsergamidu sulfoftaleiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263333

Dátum: 11.04.1989

Autori: Halámek Emil, Souček Jan

MPK: G01N 23/06

Značky: analýzy, způsob, sulfoftaleiny, diethylsergamidu

Text:

...a((28) je počet solvatovaných molekul organického rozpouštědla vybraného ze skupiny zahrnující banzen, chloroform, 1,1,2,2-tetrachlorethan, tetrachlormethan, xylen nebo toluén.J Byl připraven vodný roztok 1.1 O 4 mo 1.dn-3 vzorku diethylly eergamidu. Bylo pipetováno 0,1 ona roztoku vzorku a přidáno1,9 cms tlumivóho citrátového roztoku 3,3,5,5-tetrahromkreso 1 sulfoftaleinu o pH 2 a třepáno s 2,0 cm 3 chloroformu 1 minutu. Po...

Způsob analýzy 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidinu 2,4-dinitro-1-naftoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 262167

Dátum: 14.03.1989

Autori: Souček Jan, Halámek Emil

MPK: G01N 23/06

Značky: analýzy, způsob, 2,4-dinitro-1-naftoly, 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidinu

Text:

...a ZA-dinitro-l-nattol-ä-sultonové kyseliany o pH 5,0 .na konečný objem 2,0 cm 5. Po extrakci chloroformem byla mětřensa absoribance rozt-oků iontových asociátů jpři VIÍIDVŠ Ldelce 430 nm. Rovnice kalibreční křivky činilakde A 1 a A 2 jsou hodnoty absorhance způ~ sobené 2,4-dinitro-l-naftol-ô-sultonovou kyselínou .a 2,é-ndinitro-lnnavftol-S-sulf-onovou kyselinou. Komcentrace l-ľ-fenylcyklohexyljpiperidinu označená c byla stan-ovitelná až do 80...

Zařízení k oddělování balíčkované sadby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262110

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kaňka Jiří, Souček Jan

MPK: A01G 9/10

Značky: sadby, balíčkované, oddělování, zařízení

Text:

...kolem vodorovné osy. Do vnítřního prostoru pláště válce výstředně zasahuje žlab. Dno žlabu se nachází pod osou válcového děliěe, se kterou je rovnoběžné, přičemž je dále umístěno u vnitřní stěny pläště válce. Bočnice jsou ze strany dna opatřeny zářezy, kterými při otáčení válcoveho děliče prochází nože. U zářezů dno žlabu končí. Žlab je určen k ukládání řady zemních balů, která je v něm tlačenaa po dně žlabu posouvána až k dorazu. V...

Způsob analýzy diethyllysergamidu azobenzennaftalensulfonany

Načítavanie...

Číslo patentu: 261315

Dátum: 12.01.1989

Autori: Souček Jan, Halámek Emil

MPK: G01N 21/00

Značky: diethyllysergamidu, analýzy, azobenzennaftalensulfonany, způsob

Text:

...při pH 1 až 5,5 benzenem, chloroformm, 1,1.2.2-tetrachlorethanem, tetrachlormethanem, xylénem nebo toluénem, načež žlutě až červené zbarvený roztok iontového asociátu diethyllyserqamidu s azobenzennaftalensulfonanem se měří kolorimetricky.Výhodou vypracovaného postupu je možnost stanovení diethyllysergamidu až do koncentrace. stanovení neruší přítomnost kodeinu, fysostigminu, morfínu, yohimbinu,dihydroergotaminu, atropinu, hyoscyaminu,...

Způsob analýzy indolu a indolylalkylaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236173

Dátum: 01.12.1987

Autori: Halámek Emil, Kremlička Antonín, Kellner Josef, Přikryl František, Souček Jan

MPK: G01N 21/25

Značky: indolylalkylaminů, analýzy, způsob, indolu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zdokonalení stávajících metod stanovení indolu a indolylalkylaminu způsobem analýzy, který zabezpečuje vyšší selektivitu a dovoluje stanovit desetiny mikrogramů účinné složky ve vzorku. Uvedeného účelu se dosáhne působením tetrajodfluoresceinu v tlumivém roztoku o pH 2 až 4 na vzorek indolu a indolylalkylaminu, například indolu a N, N, -diethyllysergamidu, až se objeví červenofialové zbarvení nebo fluorescence, odlišné od...

Způsob analýzy halogendibenzo-p-dioxinů kyselinou sírovou při spolupůsobení komplexu železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 224275

Dátum: 15.12.1985

Autori: Veverka Václav, Souček Jan, Kellner Josef, Přikryl František, Halámek Emil

Značky: spolupůsobení, komplexu, analýzy, kyselinou, železa, sírovou, halogendibenzo-p-dioxinů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob analýzy halogendibenzo-p-dioxinů kyselinou sírovou při spolupůsobení komplexu železa, vyznačený tím, že vzorek halogendibenzo-p-dioxinů, například 2,3,7,8 tetrachlorodibenzo-p-dioxinu, nebo 1,2,3,4 tetrachlorodibenzo-p-dioxinu se působí roztokem soli troj mocného železa v 50 až 75 % kyselině octové a 96% kyselinou sírovou kdy vzniká zbarvený produkt stanovitelný spektrofotometricky.

Způsob analýzy substituovaných fenoxyoctových kyselin trifenylmethanovými barvivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225083

Dátum: 01.12.1984

Autori: Kellner Josef, Veverka Václav, Halámek Emil, Přikryl František, Souček Jan

Značky: fenoxyoctových, analýzy, kyselin, barvivy, substituovaných, způsob, trifenylmethanovými

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob analýzy substituovaných fenoxyoctových kyselin trifenylmethanovými barvivy vyznačený tím, že se na vzorek substituované fenoxyoctové kyseliny, například monohalogenfenoxyoctové, dihalogenfenoxyoctové a trihalogenfenoxyoctové působí vodným roztokem trifenylmethanového barviva o pH 6 až 9 a extrahuje se směsí uhlovodíkových lipofilních rozpouštědel, například chloridu uhličitého, chloroformu a 1,1',2,2'-tetrachlorethanu v objemovém poměru...