Šorna Jaroslav

Zapojení pro přepěťovou ochranu řízeného polovodičového měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 263930

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kubie Ivan, Šorna Jaroslav

MPK: H02H 7/10

Značky: přepěťovou, řízeného, zapojení, polovodičového, měniče, ochranu

Text:

...paralelní kombinace odporu a druhého kondenzátoru RC členu.Rešení přepětové ochrany polovodičového meniče podle vynálezu umožňuje dodr 2žet předepsaný koeficient bezpečnosti napeťvového dimenzovaní součastek bez zvyšování kapacity kondenzátoru i bez volby vyšších hodnot opakovaielněho špičkového blokovacího a závěrněho napětí výkonových tyristorů meniče.Na přiloženém výkrese je na obr. 1 znázorneno schéma zapojení prepäťové ochrany podle...

Zapojení přepěťové ochrany třífázového měniče střídavého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263666

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šorna Jaroslav, Kubie Ivan

MPK: H02H 7/12

Značky: třífázového, měniče, střídavého, ochrany, přepěťové, zapojení, napětí

Text:

...třífàzového polovodičového měniče střídavého napětí se stávající přepětovou ochranou s RC členy zapojenými v každé fázi měniče. Na obr. 2, 3,4 jsou znázorněna schémata zapojení s přepěčovou ochranou podle vynálezu, kde na obr. 2 je zapojení 5 měničem V třífázovéh, úsporném provedení,na obr. 3 je zapojení měniče v obvyklém třífázovém provedení a na obr. 4 je zapojení přepěčové ochrany podle vynálezu pro třífázové reverzační provedení měniče. Na...

Zapojení pro ochranu řízených usměrňovačů s indukční zátěží opatřených plovoucí přepěťovou ochranou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257228

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kubie Ivan, Undus Stanislav, Šorna Jaroslav, Pavlú Ctirad

MPK: H02H 7/125

Značky: přepěťovou, zapojení, ochranu, opatřených, indukční, usměrňovačů, řízených, zátěží, plovoucí, ochranou

Text:

...nemůže však být z prostorových důvodů dimenzována na podstatně větší energií přepětí vzniklých rozpojením hudicího vinutí.Na přiloženém výkresu je na obr. 1 schéma jednoho z dosud užívaných zapojení ochran a na obr. 2 a 3 jsou dva příklady zapojení pro ochranu řízených usměrñovačů s indukční. zátěží podle vynálezu.K výstupním stejnosměrným vývodům řízeného třífázového reverzačního usměrňovače napájejícícho budicí vinutí gb...

Zapojení obvodu pro kontrolu správného připojení akumulátorové baterie k nabíječi

Načítavanie...

Číslo patentu: 229317

Dátum: 01.03.1986

Autori: Šorna Jaroslav, Kmínek Zdeněk, Heinrich Petr, Raba Pavel

MPK: H02J 7/06

Značky: obvodů, nabíječi, baterie, akumulátorové, zapojení, kontrolu, připojení, správného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení obvodu pro kontrolu správného připojení akumulátorové baterie prostřednictvím dvou dvouvodičových vedení k silovým s měřícím svorkám nabíječe, vždy v jediné možné polaritě a dále pak indikujícího poruchový stav nabíječe při přerušení kteréhokoliv vedení. Obvod je tvořen zapojením třech optoelektrických vazebních členů a blokem kombinační logiky.

Zapojení převodníku proudu, zejména pro polovodičové měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 225979

Dátum: 01.07.1985

Autori: Kubie Ivan, Šorna Jaroslav

Značky: převodníku, polovodičové, zejména, proudu, měniče, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení převodníku proudu, zejména pro polovodičové měniče, sestávající ze dvou transformátorů proudu, jejichž primární vinutí jsou zapojena do dvou napájecích fází měniče, z diod a výstupního odporu, vyznačené tím, že konec /1/ sekundárního vinutí prvního transformátoru proudu /T1/ je spojen s anodou první diody /Vl/ a katodou druhé diody /V2/ a jeho druhý konec /k/ je spojen s anodou čtvrté diody /V4/ a katodou páté diody /V5/ a dále konec...

Reaktor se železným jádrem a vzduchovou mezerou

Načítavanie...

Číslo patentu: 213863

Dátum: 01.05.1984

Autori: Šorna Jaroslav, Kubie Ivan

Značky: vzduchovou, mezerou, reaktor, jádrem, železným

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je reaktor se železným jádrem a vzduchovou mezerou, kterého se používá k oddělení polovodičového měniče od napájecí sítě v případě, že měnič není napájen z vlastního transformátoru. Podstata reaktoru podle vynálezu spočívá v tom, že vzduchová mezera je alespoň v jednom místě celkového stahu plechů magnetického obvodu proložena deskami z mechanicky tuhého izolačního materiálu, které tvoří část stahovací konstrukce a jsou spolu...