Sopuch Tomáš

Způsob přípravy derivátů N-aryl-N´, N´-dimethylmočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269845

Dátum: 14.05.1990

Autori: Sopuch Tomáš, Fröhlich Aleš, Sádlo Luboš, Toman Jaromír, Vitáček Tomáš, Láska Jan

MPK: C07C 127/17

Značky: způsob, derivátů, n´-dimethylmočovin, n-aryl-n´, přípravy

Text:

...výrazný vliv na odstranění nežádoucích barevných nečistot z produktu. Tento vliv se uplatňuje výrazněji než při použití klerace reakčních směsí s křemelinou nebo aktivním uhlíma navíc při použití uvedených látek je rozpuštěna reakční směa velmi dobře filtrovatelná.Kromě látek bazického charakteru již uvedených je možno použít i organických solí i když jejich použití je již méně výhodné, protože z nich vznikají organické...

Způsob přípravy methyl-N-(-(N-(3-methylfenyl)-karbamoyloxy)-fenyl)-karbamátu nebo ethyl-N-(3-(N-fenyl)-karbamoyloxy)-fenyl)karbamátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260916

Dátum: 12.01.1989

Autori: Sádlo Luboš, Láska Jan, Pscheidt Jiří, Sopuch Tomáš

MPK: C07C 125/075

Značky: methyl-n-(-(n-(3-methylfenyl)-karbamoyloxy)-fenyl)-karbamátu, přípravy, způsob, ethyl-n-(3-(n-fenyl)-karbamoyloxy)-fenyl)karbamátu

Text:

...Produkt byl usušen při teplotě 20 až 75 °c à tlaku 0,000 1 MPa. Bylo ziskáno 1 028 g methyl-N-(3-EN-(3-methylfenyl)-karbamoy 1 oxy~fenyb-karbamátu. tj.ve výtěžku 96,2 teorie. Kaplinovou chromatografií byl stanoven v produktu obsah methyl-N-(3-hydroxyfenylD-karbamâtu 0,1 a obsah sym. N,N-bis-(m-tolyl)-močoviny 0,04 .Teplota táni produktu byla 143 až 144 °C.Postup byl analogický jako v příkladu 1 s tím rozdílem, že byl použit chlorbenzenový...

Způsob stabilizace alkyl-N-(3-hydroxyfenyl)-karbamátu v systému organické rozpouštědlo-voda

Načítavanie...

Číslo patentu: 256020

Dátum: 15.04.1988

Autori: Láska Jan, Sádlo Luboš, Sopuch Tomáš, Pscheidt Jiří

MPK: C07C 125/063

Značky: způsob, organické, systému, alkyl-n-(3-hydroxyfenyl)-karbamátu, rozpouštědlo-voda, stabilizace

Text:

...při azeotropickéćiestilaoi, jehož podstata spočíva v tom, že se azeotropické odvodnění provede za přítomnosti 0,01 až 0.5 organické nebo anorganické kyseliny, například kyseliny octovê benzoové, oitronově, štavelové, benzensulfonové, ftalové, sírová,chlorovodíkové, fostorečné, vztaženo na hmotnost alkyl-N-(3-hydrcxyfenyl)-karbemátu. Použitím přídavku organické nebo anorganické kyseliny při azeotropickém odvodnování lze docílit při...

Nastřelovací pistole pro zarážení hřebů s posuvnou hlavní

Načítavanie...

Číslo patentu: 244104

Dátum: 15.07.1987

Autori: Sopuch Tomáš, Pscheidt Richard

MPK: B25C 1/14

Značky: hlavní, hřebů, nastřelovací, zařazení, pistole, posuvnou

Text:

...hlavně l. Na celní straně posuvné hlavně 1 je naäroubována objímka Q, do jejíhož vnějěího konce je zaäroubováno ústí g.Při zarážení hřebů prochází vřeteno g ústím 2 o vráží hřeb, ktorý byl předtím vložen do ústí 2, z pistole do úložného materiálu. Tlumící souprava saatávející z několika dvojíc 1 L kroužkd dosedá na ústí g a přitlačuje záchytné pouzdro 1 osazením g k čelu posuvné hlavně 1. Jednotlivé dvojice 11 kroužkd .jsou stejné a jsou...

Způsob přípravy 1, 2-benzoxazolonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240127

Dátum: 15.06.1987

Autori: Pscheidt Jioí, Sopuch Tomáš, Vaněk Jan

MPK: C07D 261/20

Značky: přípravy, způsob, 2-benzoxazolonu

Text:

...blízkych 100 °C sublimuje. vUvedené nevýhody odstraňuje způsob připravy Lz-benzoxazolonu kondenzaci mo~ čoviny s Z-aminoienolem, jehož podstata spočívá v tom, že se do roztavené močoviny dávkuje pasta o-aminoíenolu s obsahem vody 5 až 50 0/0 hmot. při molárním poměru1 až 1,1 molu Inočoviny na 1 mol o-aminofenolu, reakčni SIDĚS se vyhřeje na 200 až 250 °C a tato teplota se udržuje až do konce reakce.Výhodou postupu podle vynálezu je použití...

Způsob přípravy derivátů N-fenyl-N,N-dimethylmočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 247568

Dátum: 15.01.1987

Autori: Sádlo Luboš, Pscheidt Jiří, Sopuch Tomáš

MPK: C07C 127/19

Značky: způsob, derivátů, n-fenyl-n,n-dimethylmočovin, přípravy

Text:

...matečnými louhy, minimálně náhradou 5 8 rozpouštědla, s výhodou ale 50 až 90 organického rozpouštědla.Recykláže matečných louhů lze 5 výhodou použít u kontinuálních i násadových výrobních postupů pro přípravu derivátů N-fenyl-N,N-dimethylmočovin.Pro bližší objasnění podstaty vynálezu jsou dále uvedeny příklady provedeníDo míchané baňky bylo nasazeno 1 000 g chlorbenzenových matečných louhů z předcházejícího pokusu přípravy...

Způsob přípravy esterů N-hydroxyfenylkarbamové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 235432

Dátum: 15.11.1986

Autori: Sopuch Tomáš, Pscheidt Jiří

Značky: přípravy, esterů, n-hydroxyfenylkarbamové, kyseliny, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy esterů H-hydroxyfenylkarbamové kyseliny o vysoké čistotě reakcí chlorformiátu s deriváty aminofenolu ve vodném prostředí za přítomnosti neutralizačního činidla vázajícího reakční chlorovodík. Podstatou vynálezu je postupné dávkování chlorformiátu, a to ve 3 až 12 dávkách, přičemž po každé dávce je reakční chlorovodík zneutralizován tak, aby hodnota pH byla 4,5 až 7. Estery N-hydroxyfenylkarbamové kyseliny se...