Šomský Peter

Zariadenie pre chladenie zváracích klieští

Načítavanie...

Číslo patentu: 232794

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kmety Miloš, Šomský Peter

MPK: B23K 9/32

Značky: klieští, chladenie, zariadenie, zváracích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oblasti prídavných zariadení k zváracím kliešťam. Účelom vynálezu je zabezpečenie intenzívneho chladenia elektród, transformátora, respektíve celých zváracích klieští malého príkonu počas prestávky medzi operáciami. Zariadením sa skráti doba potrebná na ochladenie zváracích klieští na polovinu, čím sa zvýši počet vytvorených zvarových spojov za časovú jednotku na dvojnásobok. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením...

Prípravok na nastavenie, upnutie a otáčanie zváraných brzdových čelustí bubnových brzd

Načítavanie...

Číslo patentu: 213827

Dátum: 01.05.1984

Autori: Adamka Jozef, Hrušovský Ivan, Dubáň František, Šomský Peter

Značky: bubnových, zváraných, čelustí, upnutie, nastavenie, brzdových, otáčanie, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Prípravok na nastavenie, upnutie a otáčanie zváraných brzdových čelustí bubnových brzd, pozostávajucich z jednej alebo dvoch stojín a pásnice brzdovej čeluste, vynačujúci sa tým, že pozostáva z otočnej dosky (l), napr. tvaru medzikružia, ktorá je v dolnej časti zboku opatřená dolným priečnikom (3) s lužkom pre uloženie pásnice brzdovej čeluste (11), pričom vybranie ložka má polomer rovný vonkajšiemu polomeru pásnice so stredom totožným se...