Somorová Marta

Kmeň Leuconostoc mesenteroides CCM 4947

Načítavanie...

Číslo patentu: 286073

Dátum: 13.02.2008

Autori: Gondová Blanka, Čikošová Miroslava, Jeziorská Dana, Somorová Marta, Kluková Jana, Dirbáková Beata

MPK: C12P 19/00

Značky: mesenteroides, leuconostoc, kmeň

Zhrnutie / Anotácia:

Priemyselný produkčný kmeň Leuconostoc mesenteroides CCM 4947, ktorý sa získal selekciou z pôvodného kmeňa L60A s produkciou 6,0 g/100 ml fermentačnej pôdy, produkuje dextrán v množstve 6,8 g/100 ml fermentačnej pôdy v produkčnom stupni za 24 hodín kultivácie pri 23 až 26 °C za miešania. Fermentačná pôda obsahuje ako zdroj uhlíkatého substrátu 15 až 20 % (m/m) sacharózu. Natívny dextrán produkovaný kmeňom Leuconostoc mesenteroides CCM 4947 sa...

Kmeň Leuconostoc mesenteroides CCM 4948

Načítavanie...

Číslo patentu: 286070

Dátum: 04.02.2008

Autori: Dirbáková Beata, Kluková Jana, Gondová Blanka, Jeziorská Dana, Čikošová Miroslava, Somorová Marta

MPK: C12P 19/00

Značky: mesenteroides, leuconostoc, kmeň

Zhrnutie / Anotácia:

Priemyselný produkčný kmeň Leuconostoc mesenteroides CCM 4948 produkujúci dextrán v množstve 5,3 g/100ml fermentačnej pôdy v produkčnom stupni za 20 hodín kultivácie pri 20 až 24 °C a za miešania 100 až 200 otáčok/min. v médiu s 15 až 20 % (m/m) sacharózou. Natívny dextrán produkovaný kmeňom Leuconostoc mesenteroides CCM 4948 je vhodným poloproduktom na prípravu klinických dextránov používaných v zdravotníctve ako náhrada krvnej plazmy.

Energeticko-remineralizačno-regeneračný nápoj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2831

Dátum: 09.04.2001

Autori: Somorová Marta, Mazáň Štefan

MPK: A23L 2/38, A23L 2/60

Značky: energeticko-remineralizačno-regeneračný, nápoj

Text:

...značnej miery odstraňuje energeticko-remineralizačnoregeneračný nápoj, ktorého podstata spočíva v tom, že obsahuje 10 až 19,5 hmotnostných sacharózy, 5 až 20 hmotnostných fruktózy, 3 až 10 hmotnostných glukózy, 20 až 49,5 hmotnostných maltodextrínu, 2,1 až 6 hmotnostných kyseliny citrónovej, 1,8 až 2,8 hmotnostných chloridu sodného, 0,5až 0,95 hmotnostných hydrogénuhličitanu sodného, 0,5 až 0,95 dihydrogénfosforečnanu draselného, 0,55...

Způsob zpevňování a stabilizace částic imobilizovaných buněk pro denitrifikaci vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 245584

Dátum: 15.09.1987

Autori: Oežábek Karel, Buryan Petr, Aušková Mária, Somorová Marta, Zacher Jan, Lacko 1ubomír, Šeda Miroslav

MPK: C02F 3/34

Značky: částic, zpevňování, způsob, imobilizovaných, stabilizace, buněk, denitrifikací

Text:

...pitné vody. V tomto případě byl jako zdroj uhlíku pro fyzikálně zabudované bakterie zvolen etanol. Kolona byla naplněna alginátovými peletami a denitrifikace probíhala V laboratorních podmínkách kontinuálním způsobem. Chemické cšetření pelet glutaraldehydem samotným, nebo glutaraldehydem v simultánní přítomnosti hexametylendiaminu nebo polyetyleniminu, vedlo k značnému gnížení resp. úplné ztrátě denitrifikační aktivity imobilizovaných buněk...

Spôsob prípravy 7-(4-karboxybutanamido)-3-cefemderivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 221003

Dátum: 15.03.1986

Autori: Welward Ladislav, Košalko Rudolf, Chromík Jindřich, Dudek Marcel, Mazáň Štefan, Frimm Richard, Somorová Marta, Martvoň Augustín

Značky: 7-(4-karboxybutanamido)-3-cefemderivátov, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 7-(4-karboxybutanamido)-3-cefem derivátov obecného vzorca I kde X je vodíkový atóm, hydroxylová skupina, acetoxyskupina, 5-karboxymetyltio-1,3,4-tiadiazol-2-yl skupina, 1-metyl-1H-tetrazol-5-yl skupina, alebo 5-metyl-1,3,4-tiadiazol-2-yl skupina a s rovnakým významom substituentov X a M ako u zlúčenín obecného vzorca I sa pôsobí vysokoaktívnymi bunkami mikroorganizmu M je vodíkový atóm alebo katión tvoriaci soli a komplexy...