Sokol Ludvík

Způsob odstraňování oxidů uhlíku z technického vodíku metanací

Načítavanie...

Číslo patentu: 258512

Dátum: 16.08.1988

Autori: Domalíp Vratislav, Brzobohatý Pavel, Loukota Jiří, Vrzáň Josef, Sokol Ludvík

MPK: C01B 3/56

Značky: metanací, uhlíku, vodíku, odstraňování, technického, způsob, oxidů

Text:

...oxidů uhlíku z technického vodíku a optimalizace náplně reaktoru s ohledem na její cenu. Proto za zvláště náročných podmínek metanace při vysokém objemovém zatížení, za přítomnosti stopových jedů a při zvýšených nárocích na čistotu vodíku po metanací, se i spodní část náplně rozdělí do dvou vrstev složených z jednoho ze dvou posledně zmíněných typů katalyzátorů a katalyzátoru plněného do horní vrstvy reaktoru, který se výhodné naplní do...

Způsob výroby skelně krystalických pájek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255785

Dátum: 15.03.1988

Autor: Sokol Ludvík

MPK: H01J 5/34, H01J 9/24, H01J 5/44...

Značky: skelně, způsob, krystalických, výroby, pájek

Text:

...vynález, který vychází z poznatku,že polyethylenglykol s molekulovou hmotností nižší než 1500,např. 1000, je rozpuetnějěí v slkoholu než polyethylenglykoly e molekulovou hmotnoetí vyšší než 1500, přičemž současně dochází ke zvýšení pevnosti syrových výlisků z práäkových skel páaek.Využití vynálezu umožňuje v libovolném množství zapracovst pojivo bez vytvoření suspenze, takže je např. možné bez Jakéhokoliv sušení dosáhnout konsistenoe...

Bezvřetenový spřádací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 241417

Dátum: 01.02.1988

Autori: Bendová Dana, Paleeek Jaroslav, Sokol Ludvík, Svoboda Jioí, Kubelka Vladislav

MPK: D01H 11/00, D01H 7/885

Značky: stroj, bezvřetenový, spřádací

Text:

...tím že je kontinuálně nepojeno na centrální odváděcí kená 1,Aovlívňuje do značné míry oblast odlučování nečietot a tím nesplňuje požedevek ve výše uvedeném úkole na odloučení oblasti odlučování nečistot od oblastí jejich odvádění tak, eby se vzájemně nemohly ovlivňovat. Kromě toho otvory nutně vedou k proměnlivému působení vzdüchových proudů po obvodě odváděcího kanálu, což má negetivní vliv i na proces odlučování nečistot a přívod...

Keramický hořák pro vysokotlaké výbojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254262

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sokol Ludvík, Suchý Jaromír

MPK: H01J 61/36

Značky: keramický, horák, vysokotlaké, výbojky

Text:

...měl potřebné elektrické vlastnosti. Uzavírací kroužek musí být pomocí známých pájecích hmot a technik pevně a vakuově těsně připojen k čelu opěrného kroužku a případně i ke stěně hořákové trubice. Ve zvláštních případech lze použít í přídavné kroužky. S výhodou lze použít vynálezu i V případech spojování součástí tlakovým slinováním za použití vhodných pájecích hmot, přiměřených tlaků a bez použití speciálního lisovacího nástroje. Další...

Způsob výroby transparentních polykrystalických těl hořáků vysokotlakých výbojek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253244

Dátum: 15.10.1987

Autori: Holub Václav, Sokol Ludvík

MPK: H01J 9/00

Značky: výbojek, polykrystalických, způsob, hořáku, výroby, vysokotlakých, transparentních

Text:

...způsob výroby transparentních polykrystalických těl hořáků vysokotlakých světelných zdrojů podle vynálezu. Trubice pro těla hořákü se tvarují z práškových oxidových materiálů, například z oxidu hlinitého, izostatickým lisováním nebo tažením, po vytvarování následuje přežah syrových a/nebo vysušených polotovarů a jejich výpal ve vodíku.Podstata vynálezu spočíva v tom. že vytvarované trubice se leští před přežahem například otíráním povrchu...

Držiak rezných nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242174

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vach Antonín, Holub Václav, Sokol Ludvík

MPK: B23D 35/00

Značky: řezných, držiak, nástrojov

Text:

...guľky pružne uložený delený rezný nástroj. Medzi jednotlivými časťami deleného rezného nástroja sú vytvorené dilatačné medzery, V ktorých sú delené rezné nástroje spojené pružnými spojkami.Výhody držiaka rezných nastrojov spoči 4vajú v možnosti realizovania ľubovoľného tvaru orezávaneho autokoberca. Držiakom rezných nástrojov podľa vynálezu sa zaistia podmienky ochrany, bezpečnosti a hygieny pracoviska, tiež sa znížia straty...

Způsob nízkoteplotní konverze oxidu uhelnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 250398

Dátum: 15.04.1987

Autori: Janáček Leoš, Vrzáň Josef, Loukota Jiří, Domalíp Vratislav, Sokol Ludvík

MPK: C10K 3/02

Značky: oxidů, způsob, konverze, nízkoteplotní, uhelnatého

Text:

...konverze oxidu uhelnatého vodní parou za současného zvýšení výkonu linky nebo snížení výstupního obsahu oxidu uhelnatého bez zvýšení přídavku procesní páry způsobem podle vynálezu.Způsob nízkoteplotní konverze oxidu uhelnatého, obsaženého spolu s oxidem uhličitým V plynné směsi vedle převážně vodíku a řádově 101 ppm sirných sloučenin,vodní parou na vodík a oxid uhličitý na nízkoteplotním konverzním katalyzátoru obsahujícím jako...

Způsob rafinace plynů s obsahem sirných sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 238716

Dátum: 16.03.1987

Autori: Vrzáň Josef, Sokol Ludvík, Loukota Jiří

MPK: C10K 1/34

Značky: způsob, sirných, sloučenin, plynů, rafinace, obsahem

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu rafinace plynů vyrobených zplynováním uhlíkatých surovin směsí kyslíku a vodní páry. Spočívá v ekonomicky výhodném postupu hydrolýzy karbonylsulfidu a selektivní hydrorafinace a hydrogenolýzy nenasycených látek a heterosloučenin ve dvou stupních a zachycování rozkladných složek karbonylů kovů. Rafinace se provádí ve dvou stupních za přítomnosti katalyzátorů, obsahujících jako aktivní složku Co-Mo na směsi hydratovaného...

Světlorozptylující vrstva, zejména pro baňky světelných zdrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234317

Dátum: 01.03.1987

Autori: Janotová Jana, Lavičková Miloslava, Sokol Ludvík

MPK: H01K 1/32

Značky: baňky, zdrojů, světelných, zejména, vrstva, světlorozptylující

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká světlorozptylující vrstvy, zejména pro baňky světelných zdrojů, nanášené v elektrickém poli. Podstata vynálezu spočívá v tom, že světlorozptylující vrstva je vytvořena převážně z termodynamicky nestabilní gama modifikace oxidu hlinitého Al203 o velikosti krystalitů od 0,005 do O,l (m s velikosti agregátů nebo aglomerátů od 0,05 do 20 (m, stálého v oblasti teplot od 293 K do 1 223 K.

Způsob výroby etylénu a dalších produktů pyrolýzou směsí uhlovodíků, obsahujících odpadní produkty vznikající při pyrolýze

Načítavanie...

Číslo patentu: 234240

Dátum: 01.03.1987

Autori: Sokol Ludvík, Zelenka Jan, Kvapil Zdeněk, Oháňka Vlastimil, Schöngut Jiří

MPK: C10G 47/32

Značky: dalších, etylénu, směsi, produktů, pyrolýzou, způsob, produkty, obsahujících, uhlovodíku, výroby, vznikající, pyrolýze, odpadní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby etylénu a dalších produktů pyrolýzou směsi uhlovodíků obsahujících i nenasycené uhlovodíky včetně diolefinů nebo samotné nenasycené uhlovodíky při molárním poměru vodíku k surovině nad 0,3, výhodně nad 0,4, hmotnostním poměru vodní páry k surovině nad 0,4 a obsahu sirných sloučenin nad 100 ppm hmot. Molární poměr vodíku k surovině je výhodně 0,31 až 1,5, popřípadě 0,5 až 0,8 a přídavek vodíku se může nahradit...

Katalyzátor pro přípravu nenasycených karbonylových sloučenin oxidací olefinů v plynné fázi a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230902

Dátum: 15.06.1986

Autori: Sokol Ludvík, Novák Vlastimil, Jelínek Jaromír

MPK: B01J 23/88, C07C 45/34, B01J 23/16...

Značky: sloučenin, fázi, karbonylových, způsob, olefinu, přípravu, katalyzátor, nenasycených, přípravy, plynné, oxidací

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátory dle vynálezu jsou určeny pro oxidaci olefinů na nenasycené karbonylové sloučeniny, zejména pro oxidaci propylenu na akrolein. Obsahují oxidická sloučeniny prvků VI. B akupiny v kombinaci s oxidickými sloučeninami prvků IV. A, V. A a VIII. B skupiny periodického systému. Pro katalyzátory tohoto složení byl nalezen vhodný způsob přípravy vedoucí k vyšším katalytickým účinkům a výhodnějším vlastnostem, např. mechanické pevnosti.

Způsob odstraňování kyslíkatých sloučenin uhlíku z technického vodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 222807

Dátum: 15.03.1986

Autori: Domalíp Vratislav, Brzobohatý Pavel, Loukota Jiří, Sokol Ludvík, Vrzáň Josef

Značky: odstraňování, vodíku, způsob, uhlíku, technického, kyslíkatých, sloučenin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odstraňování kyslíkatých sloučenin z technického vodíku methanací na niklových katalyzátorech, případně modifikovaných drahými kovy 8. skupiny periodického systému, při němž probíhá reakce na niklových katalyzátorech o různém obsahu aktivní složky, který se v reaktoru nejprve redukuje. Použití katalyzátoru s vysokým obsahem aktivní složky ve vstupní vrstvě katalyzátorového lože umožní snížit teplotu na vstupu do...

Způsob výroby katalyzátorů pro konverzi kysličníku uhelnatého vodní parou, případně hydrokonverzi nenasycených nebo síru nebo/a dusík obsahujících látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 224436

Dátum: 01.12.1985

Autori: Koleník Štefan, Sokol Ludvík, Horyna Ladislav

Značky: obsahujících, hydrokonverzi, látek, výroby, vodní, nenasycených, síru, kysličníku, párou, katalyzátoru, konverzí, uhelnatého, způsob, případně, dusík

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby katalyzátorů pro konverzi CO vodní parou případně hydrokonverzi nenasycených nebo síru nebo/a dusík obsahujících látek za přítomnosti vodní páry obsahujících kysličníky kobaltu nebo/a niklu a současně kysličníky molybdenu, hliníku a případně soli slabých kyselin alkalických kovů a/nebo kovů alkalických zemin vyznačený tím, že se provozně použitě a desaktivované desulfurační katalyzátory, obsahující kysličníky CO nebo/a Ni nebo/a...

Způsob komplexniho zpracování pyrolyzních olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217164

Dátum: 15.02.1985

Autori: Petráš František Ing, Sokol Ludvík, Brzobohatý Pavel, Pošíval Jaromír, Cír Jaroslav, Schöngut Jiří, Černý Jaroslav

Značky: zpracování, způsob, olejů, komplexního, pyrolyzních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká komplexního zpracování pyrolyzních olejů jako těžkého a lehkého pyrolyzního oleje, při němž se těžký pyrolyzní olej o destilačním rozmezí 245 až 500 °C, případně ve směsi s jinými uhlovodíkovými surovinami v podobném destilačním rozmezí, podrobí parciální oxidaci směsí kyslíku a vodní páry, a vzniklým vodíkem, nebo/a vodíkem vyrobeným konverzí produktu parciální oxidace, se hydrogenuje lehký pyrolyzní olej o destilačním rozmezí...

Způsob konverze plynů obsahujícich kysličník uhelnatý a případně současné hydrolýzy sirných sloučenin v plynu vodní párou

Načítavanie...

Číslo patentu: 215516

Dátum: 15.10.1984

Autori: Loukota Jiří, Sokol Ludvík, Cmíral František

Značky: hydrolýzy, sloučenin, uhelnatý, případně, obsahujících, konverze, párou, plynů, kysličník, vodní, sirných, způsob, současné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu konverze plynů obsahujících kysličník uhelnatý a případně současně hydrolýzu sirných sloučenin za přítomnosti nízkoteplotního sířeodolného katalyzátoru na ,bázi Co, Mo, K a Al v nejméně jednom stupni při teplotách 180 až 300 °C a objemové rychlosti (objem plynu na objem katalyzátoru za hodinu) 1000 až 10000. Plyn obsahuje alespoň 10 mg síry na m3 plynu výhodně 0,05 až 20 g síry/m3 a poměr plynu k vodní páře je 1 : 0,6 až...

Způsob přípravy nízkoteplotního sířeodolného katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 215515

Dátum: 15.10.1984

Autori: Sokol Ludvík, Horyna Ladislav, Koleník Štefan

Značky: způsob, katalyzátoru, sířeodolného, přípravy, nízkoteplotního

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy nízkoteplotního sířeodolného katalyzátoru pro konverzi plynů obsahujících kysličník uhelnatý vodní párou za přítomnosti sirných sloučenin na vodík a kysličník uhličitý na bázi kysličníků Co-Mo-K-AL, vyznačený tím, že se hnětením nosiče, výhodně kysličníku hlinitého a pojidla na bázi oxidhydrátu hlinitého při teplotě 20 až 80 °C připraví nosičový základ, do kterého se za stálého hnětení přidávají ve vodě rozpustné soli Co, Mo a K...

Způsob čištění plynů z parní nebo kyslíkoparní oxidace uhlíkatých surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 214611

Dátum: 30.03.1984

Autori: Domalíp Vratislav, Sokol Ludvík, Loukota Jiří, Brzobohatý Pavel

Značky: čištění, uhlíkatých, plynů, parní, způsob, kyslíkoparní, oxidace, surovin

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění plynů z parní nebo kyslíkoparní oxidace katalytickým odstraňováním karbonylů kovů, hydrolýzou a hydrogenolýzou sirných sloučenin jiných než sirovodík, hydrogenačním odstraňováním kyslíkatých a nenasycených organických látek a hydorlýzou kyseliny kyanovodíkové probíhá při tlaku 0,1 až 10 MPa, teplotě 200 až 480 °C, objemovém prosazení 1000 až 12 000 objemů na objem katalyzátoru a hodinu při objemovém poměru vodní páry k plynu...

Způsob výroby syntézních plynů z produktů parní a/nebo kyslíkoparní oxidace uhlíkatých surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 214610

Dátum: 30.03.1984

Autori: Sokol Ludvík, Brzobohatý Pavel, Domalíp Vratislav, Loukota Jiří

Značky: syntézních, kyslíkoparní, výroby, produktů, surovin, způsob, oxidace, uhlíkatých, parní, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby syntézních plynů s definovaným poměrem vodíku ke kysličníku uhelnatému z produktů parní a/nebo kyslíkoparní oxidace uhlíkatých surovin parciální konverzí kysličníku uhelnatého vodní parou při současné hydrolýze a hydrogenolýze přítomných karbonylů kovů, karbonylsulfidu a organických heterosloučenin a nenasycených sloučenin. Reakce probíhá za přítomnosti nízkoteplotního sířeodolného katalyzátoru na bázi...

Způsob výroby vodíku nízkoteplotní konverzí kysličníku uhelnatého z plynů z parní nebo kyslíkoparní oxidace uhlíkatých surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 214569

Dátum: 30.03.1984

Autori: Loukota Jiří, Cmíral František, Sokol Ludvík

Značky: oxidace, surovin, uhelnatého, výroby, způsob, parní, nízkoteplotní, uhlíkatých, vodíku, kyslíkoparní, plynů, kysličníku, konverzí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vodíku z plynů parní nebo kyslíkoparní oxidace uhlíkatých surovin konverzí kysličníku uhelnatého vodní parou za přítomnosti sirných sloučenin s použitím katalyzátorů obsahujících kovy I, II, VI. a VIII. skupina periodické soustavy prvků za současné konverze nežádoucích látek na látky odstranitelné absorpčními nebo adsorpčními způsoby spočívá v předběžné aktivaci katalyzátoru uloženého v nejméně dvou vrstvách nebo až třech za sebou...