Sokol Ján

Zariadenie na výrobu elektrickej energie a tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3825

Dátum: 08.06.2004

Autor: Sokol Ján

MPK: F22B 33/14, F22B 33/12, F01K 17/02...

Značky: energie, tepla, zariadenie, výrobu, elektrickej

Text:

...je jeho nízka účinnosť, neumožňuje využít vysokú teplotu spalín unikajúcich do ovzdušia, pričom unikajúce spaliny obsahujú škodlivé plyny znečisťujúce ovzdušie.Uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie podľa tohto riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva zo spalínového kotla, v ktorom sa vyrába vysokotlaková para a nizkotlaková para. Vo výmenníku tepla sa nízkotlaková para použije na výrobu horúcej vody na vykurovanie bytov...

Zariadenie na výrobu elektrickej energie a tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1087

Dátum: 07.02.1996

Autor: Sokol Ján

MPK: F01K 17/00, F01K 27/00

Značky: elektrickej, zariadenie, výrobu, tepla, energie

Text:

...oleja vyrába elektrická energia, pričom vznikajúce spaliny predstavujú odpadnê teplo do 500 °C. Spaliny prechádzajú do spalinovêho kotla, v ktorom sa vyráb vysokotlaková para a nízkotlaková para. V parnej kondenzačnej turbíne sa vysokotlaková para zůžitkuje na výrobu ďalšej-2 elektrickej energie. vo výmenníku tepla sa nízkotlaková para využije na výrobu horúcej vody pre vykurovanie bytov odbera teľov. Zariadenie podľa tohto riešenia je...