Sochor Jiří

Spôsob získavania alfa-metylstyrénu polymerizačnej kvality z produktov oxidácie kuménu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278803

Dátum: 04.03.1998

Autori: Sochor Jiří, Mandík Ladislav, Bučko Miloš, Tatranský Ivan, Kadaňka Jaroslav, Šarfická Ildikó, Souček Ivan, Vyoral Leopold, Trněný Jaromír, Konečný Dušan, Pavlíček Jiří, Zajačik Anton, Tuba Ivan

MPK: C08F 6/12, C08F 20/18

Značky: polymerizačnej, spôsob, oxidácie, kuménu, získavania, produktov, alfa-metylstyrenu, kvality

Zhrnutie / Anotácia:

alfa-Metylstyrén polymerizačnej kvality sa získava úpravou vedľajšieho produktu z procesu oxidácie kuménu na fenol a acetón, t. j. alfa-metylstyrénovej frakcie obsahujúcej kumén, acetofenón, terc-butylbenzén, diméry alfa-metylstyrénu, fenol a alfa-metylstyrén. Odpadová frakcia alfa-metylstyrénu s vyšším obsahom alfa-metylstyrénu sa najprv podrobuje extrakcii vodným roztokom alkalickej zásady a v ďalšom stupni sa podrobuje rektifikácii na...

Způsob výroby samozhášivého zpěňovatelného polystyrenu radiálovou polymerací v suspenzi

Načítavanie...

Číslo patentu: 268871

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pavlíček Jiří, Vyoral Leopold, Trněný Jaromír, Zach Jiří, Marášek Josef, Závodská Věra, Karásek Břetislav, Kovařík Jan, Horák Zdeněk, Krofta Karel, Sochor Jiří, Vyroubal Čestmír

MPK: C08J 9/14, C08F 112/08

Značky: způsob, polystyrenu, polymeraci, radiálovou, výroby, samozhášivého, zpěňovatelného, suspenzí

Text:

...K iniclaci polyneraco za použít běžné radikalové iniciâtory například organické peroxidy nebo azoaloučcniny. Jako retardér hořeni je použito organickú broaova sloučanina s obsahom vázaného broau vyššia než 40. Vhodnýli retardéry jsou napřiklad 1, 2, 5, 6. 9, 10 - hoxabroacykiododekan, 1, 2, 3, 4. 5 - pentabroa -oo chlorcyklohcxan, 1,2, 5, 5 - totrabronoyklooktan, dibroaetyldibroncyklohexan, dávkované v anožstvi 0,2 - 20 haotnostnich. účinnost...

Způsob přípravy drti polybutadienu se sníženou lepivostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265975

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kovařík Jan, Pavlíček Jiří, Sochor Jiří, Zadák Zdeněk

MPK: C08L 25/10, C08K 5/54

Značky: polybutadienu, přípravy, sníženou, způsob, lepivosti

Text:

...drtiodboutává a tendence ke slepení se zvětšuje.Uvedené nedostatky při přípravě polybutadienové drti při zachování dobré kvality finálního výrobku nevznikají, použije-li se postup podle vynálezu vyznačující se tím,že drř polybutadienu se zkrápí vodnou emulzí polydimetylsiloxanové kapaliny obecného vzorce(CH 3) 3-si~o- Ěiłcng Z-ojn-sitcuý 3, kde střední polymerační stupeň n je 200 až 300 s výhodou 230 až 270 a účinná silikonové složka se...

Směs inhibitorů pro zamezení vzniku polymerů v dehydrogenačních produktech z dehydrogenace etylbenzenu na styren

Načítavanie...

Číslo patentu: 265083

Dátum: 12.09.1989

Autori: Havlu Václav, Sochor Jiří, Homola Luboš, Pospíšil Jan

MPK: C07C 15/46

Značky: polymerů, produktech, styren, směs, zamezení, etylbenzenu, vzniku, dehydrogenace, inhibitorů, dehydrogenačních

Text:

...produktů.Tyto nevýhody odstraňuje směs inhibitorů pro zamezení vzniku polymerů v dehydrogenačních produktech z dehydroge nace etylbenzenu na styren při kondenzaci za teplot 90 OC až 140 °C, která je složena z 0,5 až 1,5 hmotnostních dílůpropyl-Nĺfenyl-p-fenylendiaminu e 1 až 2 hmotnostních dílů dietylhydroxylaminu v celkovém množství směsi inhibitorů 5 až 300 ppm, vztaženo na obsah styrenu. Tato směs inhibi~ torů se přidává do parní...

Směs elastomerů pro kontinuální výrobu houževnatých polystyrenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257334

Dátum: 15.04.1988

Autori: Očenášek Vojen, Pavlíček Jiří, Kovařík Jan, Vyroubal Čestmír, Vörös František, Sochor Jiří, Krofta Karel

MPK: C08F 279/02, C08L 51/06

Značky: směs, polystyrenu, kontinuální, elastomerů, houževnatých, výrobu

Text:

...Pa . s.Použití této směsi dle vynálezu zlepšuje především rázovou a vrubovou houževnatost, jak je dokumentováno následujícímí příklady.Srovnávací přiklad V modelové jednotce pre výrobu blokového houževnatého pclystyrenu kcntinuálním způsobembyl vyráběn houževnatý polyetyren - typ vhodný pro vstřikování s obsahem 7 2 hmotnosti polybutadienového kaučuku. Byl použit kaučuk následující specifikacekoeficient polydisperzity Mw 2 0 mi tV reaktorové...

Válcový reaktor s dispergačním míchadlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 221369

Dátum: 15.02.1986

Autori: Konečný Dušan, Fořt Ivan, Trněný Jaromír, Vlček Jiří, Hudcová Vlasta, Sochor Jiří, Vyoral Leopold

Značky: reaktor, válcový, míchadlem, dispergačním

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem válcového reaktoru s dispergačním míchadlem pro stripování těkavých monomerů z latexu vodní párou, případně inertním plynem je zlepšení ekonomických parametrů výroby, úspory tlakové páry a snížení spotřeby elektrické energie. Podle vynálezu činí poměr výšky k průměru reaktoru 0,5 až 0,7, poměr průměru dispergačního míchadla k průměru reaktoru 0,4 až 0,45, poměr výšky dispergačního míchadla nade dnem reaktoru k průměru dispergačního...

Způsob výroby polymerů typ ABS pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 222342

Dátum: 01.12.1985

Autori: Vyoral Leopold, Čihák Pavel, Sochor Jiří, Bittner Stanislav, Trněný Jaromír, Konečná Věra, Konečný Dušan, Petrů Vladimír

Značky: pryskyřic, polymerů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby ABS polymerů emulzní polymerací vinylových monomerů za přítomnosti e1astomerního latexu o velikosti částic 200 až 600 nm, přičemž se do reakční směsi dávkuje též elastomerní latex s menšími částicemi.

Zařízení pro koagulaci latexů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226288

Dátum: 15.04.1985

Autori: Svoboda František, Trněný Jaromír, Sochor Jiří, Pavlíček Jiří

Značky: koagulaci, zařízení, latexu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro koagulaci latexů soustavou nejméně dvou tlakových reaktorů, opatřených míchadly, vyznačené tím, že se skládá z koagulačního reaktoru (1) nejméně jednoho zracího reaktoru (2) opatřených míchadly (3), přičemž koagulační reaktor (1) je opatřen přívodem (4) tlakového plynu a ve zracím reaktoru (2) je umístěna odvodní trubka (9), ponořená ústím (10) pod hladinu (8) disperze koagulátu tak, že ústí (10) je posunuto na obvodu zracího...