Sobek Oldřich

Hlavice horní trysky pro kombinované dmýchání při výrobě oceli v kyslíkových konvertorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 231497

Dátum: 15.06.1986

Autori: Bohuš Jiří, Šigut Ivan, Sobek Oldřich, Pavlík Oldřich, Divák Břetislav, Hromek František, Kuběna Slavoj, Chvojka Jan, Fiala Jaroslav, Slouka František, Raška Pavel, Hošek Jan, Lesniak Adolf, Peška Rudolf, Hladký Jan, Kluževič Milan, Kodrle Luděk, Varta Jiří

MPK: C21C 5/46

Značky: dmýchání, oceli, kombinované, výrobe, konvertorech, trysky, horní, hlavice, kyslíkových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení jednak přívodu oxidačního média na lázeň jak do středu, tak na její povrch a jednak dopravy sypkých substrátů do lázně v proudu oxidačního média. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením kulovité rozdělovací komůrky /9/ v dolní části hlavní trubice /5/ uspořádané v ose válcovitého pláště /3/. Z rozdělovací komůrky /9/ vyúsťují ven z hlavice dva až devět bočních otvorů /2/, součet velikosti ploch jejich průřezu je...

Způsob výroby oceli v hutnickém agregátu dmýcháním směsi plynu a prachových látek v proudu do taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231211

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hladký Jan, Slováček Jiří, Hošek Jan, Raška Pavel, Matějka Čestmír, Lesniak Adolf, Záviský Jaromír, Peška Rudolf, Fiala Jaroslav, Bohuš Jiří, Varta Jiří, Pavlík Oldřich, Sobek Oldřich, Hromek František, Chvojka Jan, Kuběna Slavoj, Kluževič Milan, Divák Břetislav, Jasinský Zdeněk, Kodrle Luděk

MPK: C21C 7/04

Značky: směsi, oceli, taveniny, plynů, látek, agregátu, způsob, hutnickém, prachových, dmýcháním, proudu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby oceli v hutnickém agregátu dmýcháním plynu nebo směsi plynu a prachových látek v proudu do taveniny kovu, u kterého průtočná hmota plynu je v rozmezí 11 až 0,002 kg.min-1 na t taveniny kovu a prachové látky v rozmezí 0,01 až 30 kg.mi-1 na t taveniny kovu při tlaku na ústí trysky rovném součinu jedenkrát až pětkrát ferrostatický tlak taveniny kovu, kde celková plocha ústí trysek je daná poměrem násobku průtočné...

Rotační uzávěr hutnických pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 226483

Dátum: 15.11.1985

Autori: Chvojka Jan, Bohuš Jiří, Hromek František, Divák Břetislav, Fiala Jaroslav, Raška Pavel, Kluževič Milan, Slouka František, Kuběna Slavoj, Sobek Oldřich, Kodrle Luděk, Pavlík Oldřich, Hladký Jan, Hošek Jan, Varta Jiří, Lesniak Adolf, Šigut Ivan, Peška Rudolf

Značky: panví, rotační, hutnických, uzáver

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační uzávěr hutnických pánví, zejména pánví lících, tvořený deskou s výpustným otvorem, připevněnou ke dnu licí pánve a dále válcovým tělesem s otvory pro průchod tekuté ho kovu, vyznačený tím, že válcové těleso (3) je uspořádáno kolmo vůči svislé ose licí pánve (1) a desky (2) a je po své délce opatřeno průchozími radiálními otvory (7, 8, 9) v počtu odpovídajícímu počtu výpustných otvorů v desce (2) s kde radiální otvory (7, 8, 9) jsou vůči...

Zařízení pro zkujňování surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 219501

Dátum: 15.08.1985

Autori: Lesniak Adolf, Raška Pavel, Chvojka Jan, Varta Jiří, Fiala Jaroslav, Záviský Jaromír, Bohuš Jiří, Kuběna Slavoj, Pavlík Oldřich, Kodrle Luděk, Hromek František, Kluževič Milan, Divák Břetislav, Jasinský Zdeněk, Hladký Jan, Sobek Oldřich, Peška Rudolf

Značky: železa, zařízení, zkujňování, surového

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení ke zkujňování surového železa kyslíkem a jeho účelem je dosažení optimálních podmínek při průběhu metalurgických reakcí v kovové lázni a strusce a zároveň jejich urychlení. Uvedeného účelu se dosáhne umístěním trysek pro přívod médií ve dně konvertoru, ve stěně konvertoru a nejméně jedné zkujňovací trysky nad hrdlem nádoby konvertoru. Trysky jsou propojeny s rozdělovací komorou uspořádanou pod dnem konvertoru a...

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225396

Dátum: 30.06.1985

Autori: Chvojka Jan, Bohuš Jiří, Hošek Jan, Kodrle Luděk, Pavlík Oldřich, Peška Rudolf, Fiala Jaroslav, Raška Pavel, Hromek František, Hladký Jan, Slouka František, Kuběna Slavoj, Sobek Oldřich, Varta Jiří, Divák Břetislav, Kluževič Milan, Šigut Ivan, Lesniak Adolf

Značky: hrdla, vyzdívky, čištění, límce, způsob, konvertoru

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru, vyznačený tím, že nános výhozu se odtavuje paprskem plazmy plazmového hořáku stabilizovaného plynem případně kapalinou, přičemž nános výhozu se polarizuje pomocnou tyčí, kterou se přivádí kyslík, jenž vytvoří v nánosu roztavenou oblast, do které se tyč zanoří, přívod kyslíku se pak přeruší a po zatuhnutí tyče v nánosu výhozu se tyč napojí ke zdroji plazmového hořáku.

Způsob výroby oceli v konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221858

Dátum: 15.06.1985

Autori: Divák Břetislav, Bohuš Jiří, Kuběna Slavoj, Kluževič Milan, Jasinský Zdeněk, Hošek Jan, Kodrle Luděk, Hromek František, Chvojka Jan, Peška Rudolf, Řehoř Josef, Šigut Ivan, Sobek Oldřich, Hladký Jan, Raška Pavel, Pavlík Oldřich, Fiala Jaroslav, Matějka Čestmír, Varta Jiří

Značky: způsob, výroby, oceli, konvertoru

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit nový způsob výroby oceli v konvertoru s dmýcháním oxidačního plynu na lázeň roztaveného kovu horem a spodem s přiváděním prachových látek do lázně roztaveného kovu a to za účelem rychlého průběhu odfosfoření, dále dosažení příznivých podmínek pro tvorbu aktivní strusky a dosažení nízkého obsahu kysličníků železa ve strusce. Za tím účelem se s oxidačním plynem dmýchají současně na i pod hladinu roztaveného kovu...

Tryska pro dmýchání tekutin nebo tekutin a sypkých látek do lázně roztaveného kovu pod jeho hladinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218533

Dátum: 15.03.1985

Autori: Jekl Jiří, Hill Eduard, Kuběna Slavoj, Bohuš Jiří, Fiala Jaroslav, Jasinský Zdeněk, Kluževič Milan, Hromek František, Raška Pavel, Peška Rudolf, Chvojka Jan, Lesniak Adolf, Divák Břetislav, Záviský Jaromír, Varta Jiří, Sobek Oldřich, Kodrle Luděk, Hladký Jan, Pavlík Oldřich

Značky: sypkých, látek, roztaveného, tryska, dmýchání, tekutin, hladinu, lázně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká trysky pro dmýchání tekutin nebo tekutin a sypkých látek ve směsi do lázně roztaveného kovu pod jeho hladinu, zejména při zkujňování surového železa, která se skládá nejméně ze dvou soustředných trubek. Vnitřní povrch vnější trubky a vnější povrch vnitřní trubky je upraven ve tvaru pravidelně rozložených výstupků a vybrání, které do sebe zapadají a mezi jejichž stěnami je mezera, jíž proudí tekutina.