Sobek Oldřich

Hlavice horní trysky pro kombinované dmýchání při výrobě oceli v kyslíkových konvertorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 231497

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hošek Jan, Hromek František, Peška Rudolf, Sobek Oldřich, Varta Jiří, Bohuš Jiří, Kodrle Luděk, Kluževič Milan, Pavlík Oldřich, Raška Pavel, Divák Břetislav, Hladký Jan, Chvojka Jan, Šigut Ivan, Kuběna Slavoj, Lesniak Adolf, Slouka František, Fiala Jaroslav

MPK: C21C 5/46

Značky: hlavice, horní, oceli, kombinované, dmýchání, kyslíkových, výrobe, trysky, konvertorech

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení jednak přívodu oxidačního média na lázeň jak do středu, tak na její povrch a jednak dopravy sypkých substrátů do lázně v proudu oxidačního média. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením kulovité rozdělovací komůrky /9/ v dolní části hlavní trubice /5/ uspořádané v ose válcovitého pláště /3/. Z rozdělovací komůrky /9/ vyúsťují ven z hlavice dva až devět bočních otvorů /2/, součet velikosti ploch jejich průřezu je...

Způsob výroby oceli v hutnickém agregátu dmýcháním směsi plynu a prachových látek v proudu do taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231211

Dátum: 15.06.1986

Autori: Raška Pavel, Bohuš Jiří, Lesniak Adolf, Divák Břetislav, Slováček Jiří, Hošek Jan, Pavlík Oldřich, Kodrle Luděk, Kluževič Milan, Hladký Jan, Chvojka Jan, Matějka Čestmír, Kuběna Slavoj, Jasinský Zdeněk, Záviský Jaromír, Peška Rudolf, Hromek František, Fiala Jaroslav, Sobek Oldřich, Varta Jiří

MPK: C21C 7/04

Značky: oceli, dmýcháním, agregátu, výroby, taveniny, proudu, způsob, prachových, směsi, plynů, hutnickém, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby oceli v hutnickém agregátu dmýcháním plynu nebo směsi plynu a prachových látek v proudu do taveniny kovu, u kterého průtočná hmota plynu je v rozmezí 11 až 0,002 kg.min-1 na t taveniny kovu a prachové látky v rozmezí 0,01 až 30 kg.mi-1 na t taveniny kovu při tlaku na ústí trysky rovném součinu jedenkrát až pětkrát ferrostatický tlak taveniny kovu, kde celková plocha ústí trysek je daná poměrem násobku průtočné...

Rotační uzávěr hutnických pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 226483

Dátum: 15.11.1985

Autori: Kuběna Slavoj, Varta Jiří, Kluževič Milan, Fiala Jaroslav, Sobek Oldřich, Hošek Jan, Bohuš Jiří, Divák Břetislav, Šigut Ivan, Hromek František, Pavlík Oldřich, Chvojka Jan, Lesniak Adolf, Kodrle Luděk, Slouka František, Raška Pavel, Hladký Jan, Peška Rudolf

Značky: hutnických, rotační, uzáver, panví

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační uzávěr hutnických pánví, zejména pánví lících, tvořený deskou s výpustným otvorem, připevněnou ke dnu licí pánve a dále válcovým tělesem s otvory pro průchod tekuté ho kovu, vyznačený tím, že válcové těleso (3) je uspořádáno kolmo vůči svislé ose licí pánve (1) a desky (2) a je po své délce opatřeno průchozími radiálními otvory (7, 8, 9) v počtu odpovídajícímu počtu výpustných otvorů v desce (2) s kde radiální otvory (7, 8, 9) jsou vůči...

Zařízení pro zkujňování surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 219501

Dátum: 15.08.1985

Autori: Záviský Jaromír, Divák Břetislav, Jasinský Zdeněk, Raška Pavel, Kluževič Milan, Pavlík Oldřich, Kuběna Slavoj, Fiala Jaroslav, Hladký Jan, Bohuš Jiří, Chvojka Jan, Varta Jiří, Sobek Oldřich, Kodrle Luděk, Hromek František, Lesniak Adolf, Peška Rudolf

Značky: zařízení, zkujňování, surového, železa

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení ke zkujňování surového železa kyslíkem a jeho účelem je dosažení optimálních podmínek při průběhu metalurgických reakcí v kovové lázni a strusce a zároveň jejich urychlení. Uvedeného účelu se dosáhne umístěním trysek pro přívod médií ve dně konvertoru, ve stěně konvertoru a nejméně jedné zkujňovací trysky nad hrdlem nádoby konvertoru. Trysky jsou propojeny s rozdělovací komorou uspořádanou pod dnem konvertoru a...

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225396

Dátum: 30.06.1985

Autori: Chvojka Jan, Raška Pavel, Fiala Jaroslav, Slouka František, Lesniak Adolf, Šigut Ivan, Kluževič Milan, Pavlík Oldřich, Varta Jiří, Hladký Jan, Kuběna Slavoj, Sobek Oldřich, Kodrle Luděk, Bohuš Jiří, Hromek František, Peška Rudolf, Divák Břetislav, Hošek Jan

Značky: způsob, hrdla, vyzdívky, konvertoru, čištění, límce

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru, vyznačený tím, že nános výhozu se odtavuje paprskem plazmy plazmového hořáku stabilizovaného plynem případně kapalinou, přičemž nános výhozu se polarizuje pomocnou tyčí, kterou se přivádí kyslík, jenž vytvoří v nánosu roztavenou oblast, do které se tyč zanoří, přívod kyslíku se pak přeruší a po zatuhnutí tyče v nánosu výhozu se tyč napojí ke zdroji plazmového hořáku.

Způsob výroby oceli v konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221858

Dátum: 15.06.1985

Autori: Peška Rudolf, Raška Pavel, Chvojka Jan, Varta Jiří, Pavlík Oldřich, Sobek Oldřich, Řehoř Josef, Hromek František, Kodrle Luděk, Matějka Čestmír, Bohuš Jiří, Hošek Jan, Divák Břetislav, Kluževič Milan, Šigut Ivan, Jasinský Zdeněk, Hladký Jan, Fiala Jaroslav, Kuběna Slavoj

Značky: oceli, konvertoru, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit nový způsob výroby oceli v konvertoru s dmýcháním oxidačního plynu na lázeň roztaveného kovu horem a spodem s přiváděním prachových látek do lázně roztaveného kovu a to za účelem rychlého průběhu odfosfoření, dále dosažení příznivých podmínek pro tvorbu aktivní strusky a dosažení nízkého obsahu kysličníků železa ve strusce. Za tím účelem se s oxidačním plynem dmýchají současně na i pod hladinu roztaveného kovu...

Tryska pro dmýchání tekutin nebo tekutin a sypkých látek do lázně roztaveného kovu pod jeho hladinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218533

Dátum: 15.03.1985

Autori: Raška Pavel, Lesniak Adolf, Pavlík Oldřich, Kuběna Slavoj, Kluževič Milan, Hill Eduard, Bohuš Jiří, Kodrle Luděk, Divák Břetislav, Jasinský Zdeněk, Hladký Jan, Jekl Jiří, Varta Jiří, Hromek František, Záviský Jaromír, Chvojka Jan, Sobek Oldřich, Peška Rudolf, Fiala Jaroslav

Značky: tekutin, dmýchání, hladinu, roztaveného, látek, tryska, lázně, sypkých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká trysky pro dmýchání tekutin nebo tekutin a sypkých látek ve směsi do lázně roztaveného kovu pod jeho hladinu, zejména při zkujňování surového železa, která se skládá nejméně ze dvou soustředných trubek. Vnitřní povrch vnější trubky a vnější povrch vnitřní trubky je upraven ve tvaru pravidelně rozložených výstupků a vybrání, které do sebe zapadají a mezi jejichž stěnami je mezera, jíž proudí tekutina.