Sobek Oldřich

Hlavice horní trysky pro kombinované dmýchání při výrobě oceli v kyslíkových konvertorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 231497

Dátum: 15.06.1986

Autori: Varta Jiří, Fiala Jaroslav, Peška Rudolf, Šigut Ivan, Hladký Jan, Kodrle Luděk, Pavlík Oldřich, Sobek Oldřich, Hromek František, Hošek Jan, Kuběna Slavoj, Bohuš Jiří, Slouka František, Raška Pavel, Divák Břetislav, Kluževič Milan, Lesniak Adolf, Chvojka Jan

MPK: C21C 5/46

Značky: konvertorech, kombinované, výrobe, dmýchání, kyslíkových, hlavice, trysky, horní, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení jednak přívodu oxidačního média na lázeň jak do středu, tak na její povrch a jednak dopravy sypkých substrátů do lázně v proudu oxidačního média. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením kulovité rozdělovací komůrky /9/ v dolní části hlavní trubice /5/ uspořádané v ose válcovitého pláště /3/. Z rozdělovací komůrky /9/ vyúsťují ven z hlavice dva až devět bočních otvorů /2/, součet velikosti ploch jejich průřezu je...

Způsob výroby oceli v hutnickém agregátu dmýcháním směsi plynu a prachových látek v proudu do taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231211

Dátum: 15.06.1986

Autori: Jasinský Zdeněk, Raška Pavel, Divák Břetislav, Hošek Jan, Kodrle Luděk, Pavlík Oldřich, Slováček Jiří, Kluževič Milan, Kuběna Slavoj, Sobek Oldřich, Bohuš Jiří, Hromek František, Hladký Jan, Matějka Čestmír, Chvojka Jan, Lesniak Adolf, Varta Jiří, Fiala Jaroslav, Peška Rudolf, Záviský Jaromír

MPK: C21C 7/04

Značky: výroby, prachových, agregátu, hutnickém, plynů, směsi, látek, způsob, proudu, dmýcháním, oceli, taveniny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby oceli v hutnickém agregátu dmýcháním plynu nebo směsi plynu a prachových látek v proudu do taveniny kovu, u kterého průtočná hmota plynu je v rozmezí 11 až 0,002 kg.min-1 na t taveniny kovu a prachové látky v rozmezí 0,01 až 30 kg.mi-1 na t taveniny kovu při tlaku na ústí trysky rovném součinu jedenkrát až pětkrát ferrostatický tlak taveniny kovu, kde celková plocha ústí trysek je daná poměrem násobku průtočné...

Rotační uzávěr hutnických pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 226483

Dátum: 15.11.1985

Autori: Sobek Oldřich, Fiala Jaroslav, Hromek František, Raška Pavel, Pavlík Oldřich, Kluževič Milan, Varta Jiří, Lesniak Adolf, Peška Rudolf, Kuběna Slavoj, Bohuš Jiří, Slouka František, Kodrle Luděk, Chvojka Jan, Hošek Jan, Šigut Ivan, Hladký Jan, Divák Břetislav

Značky: hutnických, rotační, uzáver, panví

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační uzávěr hutnických pánví, zejména pánví lících, tvořený deskou s výpustným otvorem, připevněnou ke dnu licí pánve a dále válcovým tělesem s otvory pro průchod tekuté ho kovu, vyznačený tím, že válcové těleso (3) je uspořádáno kolmo vůči svislé ose licí pánve (1) a desky (2) a je po své délce opatřeno průchozími radiálními otvory (7, 8, 9) v počtu odpovídajícímu počtu výpustných otvorů v desce (2) s kde radiální otvory (7, 8, 9) jsou vůči...

Zařízení pro zkujňování surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 219501

Dátum: 15.08.1985

Autori: Lesniak Adolf, Kodrle Luděk, Hromek František, Záviský Jaromír, Jasinský Zdeněk, Peška Rudolf, Kluževič Milan, Kuběna Slavoj, Sobek Oldřich, Pavlík Oldřich, Fiala Jaroslav, Hladký Jan, Chvojka Jan, Bohuš Jiří, Raška Pavel, Varta Jiří, Divák Břetislav

Značky: zařízení, železa, zkujňování, surového

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení ke zkujňování surového železa kyslíkem a jeho účelem je dosažení optimálních podmínek při průběhu metalurgických reakcí v kovové lázni a strusce a zároveň jejich urychlení. Uvedeného účelu se dosáhne umístěním trysek pro přívod médií ve dně konvertoru, ve stěně konvertoru a nejméně jedné zkujňovací trysky nad hrdlem nádoby konvertoru. Trysky jsou propojeny s rozdělovací komorou uspořádanou pod dnem konvertoru a...

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225396

Dátum: 30.06.1985

Autori: Hromek František, Hošek Jan, Hladký Jan, Šigut Ivan, Raška Pavel, Kodrle Luděk, Bohuš Jiří, Peška Rudolf, Lesniak Adolf, Divák Břetislav, Kuběna Slavoj, Pavlík Oldřich, Varta Jiří, Slouka František, Kluževič Milan, Chvojka Jan, Sobek Oldřich, Fiala Jaroslav

Značky: způsob, konvertoru, límce, čištění, vyzdívky, hrdla

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru, vyznačený tím, že nános výhozu se odtavuje paprskem plazmy plazmového hořáku stabilizovaného plynem případně kapalinou, přičemž nános výhozu se polarizuje pomocnou tyčí, kterou se přivádí kyslík, jenž vytvoří v nánosu roztavenou oblast, do které se tyč zanoří, přívod kyslíku se pak přeruší a po zatuhnutí tyče v nánosu výhozu se tyč napojí ke zdroji plazmového hořáku.

Způsob výroby oceli v konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221858

Dátum: 15.06.1985

Autori: Chvojka Jan, Řehoř Josef, Divák Břetislav, Varta Jiří, Jasinský Zdeněk, Kodrle Luděk, Sobek Oldřich, Kuběna Slavoj, Matějka Čestmír, Hromek František, Peška Rudolf, Raška Pavel, Šigut Ivan, Hladký Jan, Bohuš Jiří, Fiala Jaroslav, Hošek Jan, Kluževič Milan, Pavlík Oldřich

Značky: výroby, konvertoru, způsob, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit nový způsob výroby oceli v konvertoru s dmýcháním oxidačního plynu na lázeň roztaveného kovu horem a spodem s přiváděním prachových látek do lázně roztaveného kovu a to za účelem rychlého průběhu odfosfoření, dále dosažení příznivých podmínek pro tvorbu aktivní strusky a dosažení nízkého obsahu kysličníků železa ve strusce. Za tím účelem se s oxidačním plynem dmýchají současně na i pod hladinu roztaveného kovu...

Tryska pro dmýchání tekutin nebo tekutin a sypkých látek do lázně roztaveného kovu pod jeho hladinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218533

Dátum: 15.03.1985

Autori: Kuběna Slavoj, Hill Eduard, Lesniak Adolf, Chvojka Jan, Kodrle Luděk, Jasinský Zdeněk, Kluževič Milan, Sobek Oldřich, Jekl Jiří, Raška Pavel, Hladký Jan, Divák Břetislav, Záviský Jaromír, Peška Rudolf, Fiala Jaroslav, Hromek František, Bohuš Jiří, Pavlík Oldřich, Varta Jiří

Značky: lázně, látek, tryska, roztaveného, tekutin, dmýchání, hladinu, sypkých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká trysky pro dmýchání tekutin nebo tekutin a sypkých látek ve směsi do lázně roztaveného kovu pod jeho hladinu, zejména při zkujňování surového železa, která se skládá nejméně ze dvou soustředných trubek. Vnitřní povrch vnější trubky a vnější povrch vnitřní trubky je upraven ve tvaru pravidelně rozložených výstupků a vybrání, které do sebe zapadají a mezi jejichž stěnami je mezera, jíž proudí tekutina.