Šnupárek Vladislav

Spôsob izolácie 14-hydroxykodeinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286233

Dátum: 07.05.2008

Autori: Ratkovská Ľubica, Šnupárek Vladislav, Proksa Bohumil

MPK: C07D 489/00, C07B 63/00

Značky: 14-hydroxykodeinonu, spôsob, izolácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob izolácie 14-hydroxykodeinonu z reakčnej zmesi po skončení konverzie tebaínu alebo jeho analógov oxidáciou peroxidom vodíka alebo peroxykyselinami, pri ktorom sa pH reakčnej zmesi upraví prídavkom hydroxidu amónneho na hodnotu 9 až 10 pri teplote reakčnej zmesi 0 až 10 °C, vylúčená báza 14-hydroxykodeinonu sa extrahuje organickým rozpúšťadlom, ako je dichlórmetán, toluén alebo ich zmes s nižšími alkoholmi s počtom uhlíkov 3 až 5,...

Spôsob prípravy oxykodonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286087

Dátum: 20.02.2008

Autori: Ratkovská Ľubica, Šnupárek Vladislav, Proksa Bohumil

MPK: C07D 489/00

Značky: spôsob, oxykodonu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy oxykodonu vzorca (I) reakciou tebainu (II) alebo jeho analógu vzorca (III), kde R značí alkyl s počtom uhlíkov C2 až C5, alkylaryl ako benzyl alebo metoxybenzyl, prípadne alyl s peroxidom vodíka alebo peroxokyselinami v prítomnosti kyseliny šťavelovej v zmesi s kyselinou octovou alebo mravčou. Zo vzniknutej kryštalickej zrazeniny šťavelanu 14-hydroxykodeinonu sa prídavkom bázy uvoľní 14-hydroxykodeinon vzorca (IV),...

Spôsob prípravy simvastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285772

Dátum: 09.07.2007

Autori: Varga Ivan, Šnupárek Vladislav, Ratkovská Ľubica, Chylík Jaroslav

MPK: C07D 309/00, C07C 217/00

Značky: spôsob, přípravy, simvastatínu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy zlúčeniny vzorca (I) reakciou chráneného diollaktonu vzorca (II) a acylačného činidla v prítomnosti imidazolu a dimetylaminopyridínu v prostredí organického rozpúšťadla pri teplote -10 °C až teplote varu použitého rozpúšťadla.

Spôsob prípravy oxykodónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1280

Dátum: 16.08.2005

Autori: Šnupárek Vladislav, Ratkovská Ľubica, Proksa Bohumil

MPK: C07D 489/00

Značky: přípravy, oxykodonu, spôsob

Text:

...fosforečnej atď. poskytne 14-hydroxykodeinón (IV).b) Oxidáciou kodeinónu (VI) pôsobením peroxokyselín, kombinácie organických kyselín a peroxidu vodíka alebo anorgatíických oxidačných látok (napríklad solí Coh) s maximálnym výťažkom 57 14 B-hydroxykodeinónu, ktorý sa hydrogenuj e na oxykodón (I) (Coop A., Rice K.C. Tetrahedron 55, 11429 (1999.C-7-C-8 dvojítá väzba 14 B-hydroxykodeinónu sa hydrogenovala katalyticky podľa CH 75110 (US 1468805)...

Spôsob prípravy hydrogenhalogenidov etylesteru kyseliny 1-metyl-4-fenyl-4-piperidínkarboxylovej a medziprodukty na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284526

Dátum: 28.04.2005

Autori: Varga Ivan, Kmetty Gejza, Marko Milan, Berkeš Dušan, Mandúch Milan, Michalák Karol, Gattnar Ondrej, Šnupárek Vladislav, Šiška Karol

MPK: C07D 211/64

Značky: spôsob, přípravy, 1-metyl-4-fenyl-4-piperidinkarboxylovej, hydrogenhalogenidov, etylesteru, medziprodukty, kyseliny, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy hydrogenchloridu, resp. hydrogenbromidu etylesteru kyseliny 1-metyl-4-fenyl-4-piperidínkarboxylovej (petidínu) všeobecného vzorca (I), kde X je chlór alebo bróm, spočívajúci v katalytickej debenzylácii kvartérnych piperidíniových solí 1-benzyl-1-metyl-4-etoxykarbonyl-4-fenyl-l-metylpiperidínium chloridu, resp. bromidu vodíkom na Pd katalyzátore v polárnom protickom rozpúšťadle pri teplote 20 °C až teplote varu...

Spôsob výroby trans-tramadolu a jeho solí epimeráciou cis-tramadolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284181

Dátum: 09.09.2004

Autori: Mandúch Milan, Škoda Alojz, Gattnar Ondrej, Boháč Andrej, Šnupárek Vladislav, Varga Ivan

MPK: C07C 213/10, C07C 213/00

Značky: epimeráciou, spôsob, výroby, cis-tramadolu, trans-tramadolu, solí

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby trans-tramadolu a jeho solí na farmaceutické použitie, pri ktorom sa cis-tramadol selektívne epimeruje na trans-tramadol v prítomnosti kyselín v teplotnom rozsahu 5 - 45 °C. Na epimeráciu sa použije cis-tramadol, čistý alebo v zmesi, z procesov prípravy, delenia alebo čistenia trans-tramadolu.

Spôsob výroby stabilného síranu morfínia pentahydrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283473

Dátum: 14.07.2003

Autori: Varga Ivan, Škoda Alojz, Gattnar Ondrej, Šnupárek Vladislav, Kmetty Gejza

MPK: C07B 57/00, C07D 489/02, C07B 63/00...

Značky: morfínia, pentahydrátu, spôsob, stabilného, síranu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby stabilného síranu morfínia pentahydrátu so zníženým obsahom rozkladných produktov a nečistôt. Prečistený morfín reaguje s ekvivalentom kyseliny sírovej vo vode s prídavkom látky s antioxidačným účinkom. Prečistený morfín na prípravu soli sa výhodne pripraví čistením surového morfínu cez jeho soli s kyselinou vínnou. Síran morfínia pentahydrát vyhovuje liekopisným požiadavkám na kvalitu, t. j. je vhodný na výrobu...

Spôsob výroby tramadolu a jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 282702

Dátum: 21.10.2002

Autori: Gömöry Juraj, Šnupárek Vladislav, Gablech Miloslav, Dávid Ladislav, Karabinoš Jozef, Škoda Alojz, Kollár Miroslav

MPK: C07B 37/02, C07B 49/00, C07C 213/08...

Značky: solí, spôsob, tramadolu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby tramadolu a jeho solí na farmaceutické použitie. Syntéza tramadolu Grignardovou reakciou sa výhodne uskutoční pri nízkych teplotách a pri reakcii sa použije prebytok 3-metoxyfenylmagnézium bromidu a prebytok 3-brómanizolu. Na výhodné ukončenie adičnej reakcie sa reakčná zmes koncentruje odparením tetrahydrofuránu. Zvyšok reakčnej zmesi sa hydrolyzuje a tramadol sa extrahuje do organického rozpúšťadla, z ktorého sa...

Spôsob výroby kyseliny azelaovej a/alebo kyseliny malónovej, a/alebo ich metylesterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281462

Dátum: 13.04.1999

Autori: Mravec Dušan, Škoda Alojz, Macho Vendelín, Králik Milan, Šnupárek Vladislav, Varga Ivan, Gattnar Ondrej, Vojtko Ján

MPK: C07C 51/34, C07C 55/08, C07C 51/25...

Značky: malónovej, spôsob, výroby, kyseliny, azelaovej, metylesterov

Zhrnutie / Anotácia:

Ozonizáciou glyceridov a/alebo alkylesterov, a/alebo voľných, prevažne nenasýtených karboxylových kyselín C16 až C22 pri teplote 0 až 130 °C s následným rozkladom ozonidov a oxidáciou vytváraných aldehydických skupín na karboxylové, pričom ozonizácia konjugovaná s rozkladom ozonidov a s oxidáciou pri teplote nad 50 °C sa uskutočňuje aj v jednom technologickom stupni. Ozonizácia sa uskutočňuje ozón obsahujúcim plynom a/alebo kyslík i ozón...

Spôsob výroby tramadol hydrogénchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278422

Dátum: 08.11.1995

Autori: Škoda Alojz, Gablech Miloslav, Šnupárek Vladislav, Gömöry Juraj, Lukačovičová Anna, Karabinoš Jozef, Dávid Ladislav

MPK: B01D 9/02, A61K 31/135

Značky: výroby, tramadol, spôsob, hydrogénchloridu

Zhrnutie / Anotácia:

V spôsobe výroby substancie tramadol hydrogénchloridu sa frakcie surovej rôzne znečistenej soli tramadolu čistia kryštalizáciou z organického rozpúšťadla, ktorým sú C1 až C6 alkoholy alebo sústavy rozpúšťadiel s alkoholmi. Spôsob sa využije v oblasti farmaceutickej chémie pri výrobe substancie narkotického analgetika tramadol hydrogénchloridu.

Spôsob prípravy vodorozpustných extraktov z liečivých rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 269651

Dátum: 11.04.1990

Autori: Varga Ivan, Šnupárek Vladislav, Demčišák Ján, Oravec Viliam, Valigurský Ján

MPK: A61K 35/78

Značky: vodorozpustných, liečivých, rastlín, extraktov, spôsob, přípravy

Text:

...our-oviny. Hodnota vynález je teda spőecb prípravy vodorozpnxetnýoh cztraktov u liečivých rastlín využívaj-aki ouzynatickú úpravu liečivých raetlin, izoláciu éterických olejov destiláciou o vodnou parou a extrakciu vodou v prítomnosti kyseliny citrónovej, ktorého podstata spočíva v tou, že liočivć rantliuy eo najck 8 r onzyuaticky upravia vo vodnej suspenzii, potom sa ôtorioký olej izoluje destináciou e vodnou parou a nakoniec so...

Spôsob prípravy vodnoalkanolického roztoku s obsahom beta-escínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268598

Dátum: 14.03.1990

Autori: Šnupárek Vladislav, Varga Ivan, Oravec Viliam, Chrenko Vladimír

MPK: A61K 35/78

Značky: spôsob, vodnoalkanolického, obsahom, přípravy, roztoku, beta-escínu

Text:

...alkanolom C 1 až C 3 a dest. vodou na obsah beta-eacinuVýhodou poatupu podla vynálezu oproti doteraz použivanýn postupom je, že aa žiaka prakticky kvantitativne izolovaný beta-escin zo seuien pagaštan konakeho, surový produkt aa spolu s inartným materiálom lahko izoluje, je ho možne dokonale premyt, odpadá pracné spracovanie alebo Likvidacia natečných Lůhov po kryštalizicii a pripravený roztok aa priamo použije pre výrobu liekovej formy a...

Spôsob prípravy gaštanového extraktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262751

Dátum: 11.04.1989

Autori: Chrenko Vladimír, Varga Ivan, Oravec Viliam, Šnupárek Vladislav

MPK: A61K 35/78

Značky: přípravy, spôsob, gaštanového, extraktu

Text:

...nie je miešanie tak účinné ako pri práci v iabonatórnywch ,podmieinkach. Taktiež nie je možné reagovat na zmeny pH, podľa potreby a konečného ,použitiat extraktu na výrobu pripravkov lieče nej kozmetiky vplyvom povahy pridánvaných látok.Pridávanie -alitetického alkoholu v množstve 1 až 10 hsmotnostných dielov na 1 hmotnostný diel filtrátu nie je V takom veľkom množstve technologicky opodstatnené. Charakteristickou vlastnosťou sapominonv...

Spôsob prípravy vodorozpustného extraktu rumančeka pravého (Matricaria chamomilla)

Načítavanie...

Číslo patentu: 260799

Dátum: 12.01.1989

Autori: Varga Ivan, Oravec Viliam, Šnupárek Vladislav, Minczinger Štefan, Chrenko Vladimír

MPK: A61K 35/78

Značky: matricaria, rumančeka, pravého, vodorozpustného, extraktu, chamomilla, přípravy, spôsob

Text:

...pre bližšie určenie povahy rastlinného slizu rumavnčeka pravého. Sliz sa skladá zoPolysacharid zo súkvetia rumančeka pravého o molekulovej hmotnosti 4350 patrí k .nízkomolekulárnym polysacharidom, do skupiny rastlinných slizov a gúm. Viskozita vodného extraktu z drogy rumasnčeka pravého stúpa s dĺžkou extrakcie a závisí od obsahu polysacharidu v droge, t. j. od vývojového štádia súkvetia. Dôležitá je rozpust~5 nosť slizu v-o vode, ktorá sa dá...

Spôsob prípravy vodno-alkoholického extraktu rumančeka pravého

Načítavanie...

Číslo patentu: 252992

Dátum: 15.10.1987

Autori: Oravec Viliam, Frimm Richard, Minczinger Štefan, Gattnar Ondrej, Šnupárek Vladislav, Varga Ivan

MPK: A61K 35/78

Značky: pravého, spôsob, rumančeka, vodno-alkoholického, extraktu, přípravy

Text:

...deriváty, cholíu, slizovité látky a časť zložiek éterickěho oleja, zostáva pri tomto spôsobe spracovania nevyužitým odpadom.Využitie hmoty po destilácii rumančekovej drogy s vodnou parou rieši postup podľa vynálezu tak, že sa droga rumančeka pravého zbavená časti lipofilnej zložky destiláciou s vodnou parou, po úprave na obsah sušiny 10 až 35 0/0 hmot., extrahuje etanolom pri teplote 10 až 50 °C po dobu 1 až 8 hodín, tuhá fáza sa oddeli a k...

Sposob čištenia 2-metyl-3-fytyl-1,4-naftochinónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250788

Dátum: 14.05.1987

Autori: Michalák Karol, Brezovský Zdenko, Šnupárek Vladislav, Varga Ivan, Gömöry Juraj

MPK: C07C 50/14

Značky: čistenia, 2-metyl-3-fytyl-1,4-naftochinónu, spôsob

Text:

...tvori styren-divirnylIbenzénový kopoIymér, ktorého p-ovrch má hydrofóibny charakter, takže sa na ňom adsombujú hydrołfólbne časti organických m-olekúl. Regeneráciu polylméru je možné previesť ,polárnejšim rozpúšťaudlom, 250788Nedostatkom tejto metódy je fakt, že ani viacnásobným čiusteníum surového Zametyl-3-fytyl-1,ti-naftochlnónu nie je možné pripraviť produkt vyhovujúci kvalitatíunym požiadavkám liekopisu ČsL 3 vzhľad - číra žltá alebo...

Spôsob prípravy kodeínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235590

Dátum: 15.02.1987

Autor: Šnupárek Vladislav

MPK: C07D 489/02

Značky: přípravy, spôsob, kodeínu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy kodeínu podľa postupu uvedeného vo vynáleze rieši prípravu kodeínu metylizáciou morfínu. Spočíva v pridávaní roztoku metylizačného činidla v metanole alebo etanole k predhriatej suspenzii morfínu v xyléne tak, aby sa reguláciou pridávania roztoku metylizačného činidla udržovala teplota vyhrievanej reakčnej zmesi na 100 až 115 °C, pričom metylizácia sa po pridaní metylizačného činidla dokončí vyhriatím reakčnej zmesi na 115 °C....

Spôsob prípravy dicitranu tripiperazínia

Načítavanie...

Číslo patentu: 235223

Dátum: 15.02.1987

Autori: Šnupárek Vladislav, Krejčí František, Frimm Richard, Jozefíni Ľubor, Minczinger Štefan

MPK: C07D 295/18

Značky: dicitranu, přípravy, spôsob, tripiperazínia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy dicitranu tripiperazínia. Dicitran tripiperazínia sa podľa vynálezu pripravuje pridávaním etanolického roztoku kyseliny citrónovej k miešanému a chladenému etanolickému roztoku piperazínu tak, aby sa teplota reakčnej zmesi pohybovala v rozmedzí 5 až 30 °C, pričom etanol použitý do reakcie je vodný etanol s obsahom 85 až 99,8 % obj. etanolu. Dicitran tripiperazínia sa používa ako anthelmintikum v humánnej i...

Spôsob kontinuálnej prípravy 1-fenyl-pentán-1-olu a zariadenie k tomuto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222899

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kacina Roman, Gömöry Juraj, Tomlein Pavol, Šnupárek Vladislav

Značky: přípravy, 1-fenyl-pentán-1-olu, kontinuálnej, spôsobu, tomuto, spôsob, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši syntézu 1-fenyl-pentán-1-olu z butylbromidu a benzaldehydu substancie, ktorá má uplatnenie v humánnej medicíne ako choleretikum. Predmetom vynálezu je tiež zariadenie na kontinuálny spôsob prípravy 1-fenyl-pentán-1-olu. Na pripojenom výkrese je toto zariadenie schematicky znázornené. Podľa vynálezu sa v reakčnej kolóne opatrenej spätným chladičom necháva reagovať kontinuálne roztok 1-brombutánu a benzaldehydu v suchom éteri na...

Uzávěr koksovací pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 239248

Dátum: 15.05.1985

Autori: Flieger Miroslav, Krajíeek Alois, Šnupárek Vladislav

MPK: C10B 25/06

Značky: uzáver, koksovací

Text:

...p 1 ynu,a tím zlepšuje pracovní a životní prostředí. Dále zabraňuje deformacím hlavy koksovací pece, čímž snižuje nutnost údržbářských zásahů. Zlepšuje jakost koksárenského plynu a koksu,a tím zvyšuje životnost koksárenské baterie.Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladů jeho provedení podle přiložených výkresů, kde obr. 1 značí nárys A a obr. 2 v řezu bokorys prvního provedení uzávěru koksovací pece podle vynálezu, obr. 5...

Spôsob čistenia paládia

Načítavanie...

Číslo patentu: 222920

Dátum: 01.03.1984

Autori: Karabinoš Josef, Tomlein Pavol, Gömöry Juraj, Kacina Roman, Šnupárek Vladislav

Značky: čistenia, paládia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia paládia pri jeho regenerácii hlavne z použitých katalyzátorov nanesených na nosičoch rozpustných aj nerozpustných v kyseline chlorovodíkovej a bromovodíkovej, s využitím silne bázického anexu v Cl a Br forme na základe eluácie delených kovov roztokmi kyseliny chlorovodíkovej, bromovodíkovej, dusičnej a amoniaku. Uvedený spôsob je aplikovateľný pri získavaní paládia hlavne z použitých katalyzátorov a iných znečistených foriem...