Šňupárek Jaromír

Vysoce savá pojená sorpční textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 260215

Dátum: 15.12.1998

Autori: Prudilová Marcela, Grasse Pavel, Kouřil Jiří, Kučera František, Šňupárek Jaromír

MPK: D04H 1/60, A61F 13/18

Značky: textilie, savá, pojená, sorpční, vysoce

Text:

...která.sestává z 30 až 59 hmotnostních syntetických vláken, 20 až 40 hmotnostních pojiva ekrylátového typu a l až 50 hmotnostních supersorbentu. Supersorbentem je škrob a /nebo polymer kopolymer kyseliny akrylové a /nebo metakrylové, obsahující 20 až 50 hmotnostních kyseliny skrylové a /nebo metakrylové s kopolymeru, přičemž kyrboxylově skupiny jsou neutralizovány hydroxídy Jednomocných až trojmocných kovů nejméně do stupně neutrslizace...

Způsob přípravy stabilních suspenzí kyseliny polyakrylové a/nebo polymethakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 270498

Dátum: 13.06.1990

Autor: Šňupárek Jaromír

MPK: C08F 2/20

Značky: stabilních, přípravy, suspenzí, kyseliny, polyakrylové, polymethakrylové, způsob

Text:

...postupuje tak, že propylsnoxid o nol. hmotnosti 900 až 2 400 ee emíeí a kyselinou akrylovou e/nebo methakryluvou s pride ee edukt pnlypropylenoxid-polyethylenoxidu a molekulovou hmotnosti 900 ež 4 000 e obeahem 5 až 25 hmot. ethylenoxldu v aduktu. Tsto polymeraćní emče ee polymeruje účinkom dieeooísčníoh inioiútorů jako je ezobieieobutyronitril, dibenzoylperoxid, dileuroylperoxid při teplotách 70 - 180 °C ze vzniku etebilních ouepenzí...

Rouninový plošný útvar s vysokou sorpcí vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 268621

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pivec Vladimír, Klička Václav, Šňupárek Jaromír, Marek Jan

MPK: A61F 13/18, D06M 15/263

Značky: vysokou, plošný, útvar, rouninový, sorpci

Text:

...teploty. Předmětný výrobek s vysokými superabsorpčnimi vlastnostmi lze s ohleden na jeho mechanickofyzikálni vlastnosti uplatnit v oblasti technických textilii, zejména Jako vodu blokujici,samotěsnici vložku pro výrobu kabelů, geotextilii e hygienických zdravotnických výrobků.Zabezpečeni výroby superabsorpčnich plošných útvarů se přitom obejde bez komplikované výroby a finalizace pràškových superabsorbentů, vyžadujicich speciální sušici...

Způsob přípravy vodou ředitelných nátěrových hmot se sníženým obsahem zadrženého vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267612

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pilný Milan, Šňupárek Jaromír, Šíma Milan, Kaška Jiří, Kostlivý Jan, Formánek Leopold

MPK: C09D 7/14

Značky: způsob, přípravy, vzduchu, zadrženého, sníženým, ředitelných, vodou, nátěrových, obsahem

Text:

...hmot s velmi nízkým obsahem vzduchu zadrženého v podobě větších čí menších bublinek. Při aplikaci takto pŕípravených nátěrových hmot vznikají povrchové filmy s výrazně sníženým množstvím mikrobublin, které bývají hlavní príčinou nedostatečné povrchové ochrany podkladů, a to především podkladů kovových při použití antíkorozních vodou ředitelných nátěrových hmot.Oxid uhličitý 5 jednotlivými složkami vodou ředitelných nátěrových hmot...

Lázeň pro rubovou úpravu syntetických vlasových textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 264529

Dátum: 14.08.1989

Autori: Marek Jan, Buchar Josef, Poklop Václav, Koudelka Zdeněk, Šňupárek Jaromír

MPK: D06M 15/263

Značky: lázeň, syntetických, vlasových, textilií, úpravu, rubovou

Text:

...a 3 N-isobutoxymetylmetakrylamiu.Akrylátový kopolymer A je vysoce reaktivním kopolymerem, který zajišťuje dosažení základních požadovaných vlastností rubové úpravy. jeho kombinace s dalšími termoreaktivními typy akrylátových kopolymerů B, C a D umožňuji dosažení potřebné varíability v nárocích na charakter rubové úpravy syntetických vlasových textilií jako jsou pružnost, tvarová stabilita, měkkost, tuhost, splývavost, při splnění...

Polyaminakrylátová tvrdidla pro epoxidové vodné systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260720

Dátum: 12.01.1989

Autori: Lidařík Miloslav, Šňupárek Jaromír, Hájková Bohuslava, Šíp Martin, Klugar Jindřich

MPK: C08G 59/50, C08L 63/10

Značky: systémy, polyaminakrylátová, epoxidové, vodné, tvrdidla

Text:

...popisovanym v A 0 č.lüílmaji nižší viskozittl, což se příznivé projevuje při zpracovotelnosti a dále vykazují vyšší stabilitu visktozit s časem.Z polyaminů jsou pro připravu tvrdidel jnodle vynálezu vhodné typy aliñatioké, cykloalifatické, i aromatická ako .alifaticlcé polyaminy se nejlépe uplatňují polyalkylenpolyaminy, hlavně diethylentriamin, dipropylentriamin, triethylentetramin a tetraethylenpentamin. Z cyklolalifatickych aminů lze...

Polyaminoakrylátová tvrdidla pro epoxidové vodné systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260717

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hájková Bohuslava, Lidařík Miloslav, Klugar Jindřich, Šíp Martin, Šňupárek Jaromír

MPK: C08L 63/10, C08G 59/50

Značky: polyaminoakrylátová, tvrdidla, vodné, epoxidové, systémy

Text:

...jsou pro přípravu tvrdidel podle vynálezu vho-dné typy alifatické, cykloalitatické i .aromatické. jako alifatické polya-míny se nejlépe uplatňují polya-lkylen-polyaminy, hlavně diethylentriamín, diprvopylentriamin, triethylentetramin a tetnaethylenpentvamin. Z cykloalitatických aminů lze použít například methylenbiscyklohexylamin, methylenbis methylcyklohexylamin 3,3-dimethy 1-4,4-diamino-dicyklohexylmethan aj. ako .aromatické amíny možno...

Hydrofilní tuhá lehčená hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 258794

Dátum: 16.09.1988

Autori: Šňupárek Jaromír, Lohr Jiří

MPK: A47G 7/02, C08J 9/00

Značky: lehčená, tuhá, hmota, hydrofilní

Text:

...struktura) a tak i z hlediska aplikovanýoh konkrétních technologických parametrů)(velikost michané šarže, tvar, rozměry a konstrukce licich forem), jak uvedenoVodný roztok nizkomolekulárniho produktu reakce fenolu 5 formaldehydem v molárním poměru 11,3 až 11,9 má koncentraci pevné látky 65 až 85 8 hmot. (pevná látka je zbytek po sušení 2 h při 150 °C). Chemické složení, struktura produktu je vyjádžena hodnotou viskozity 0,5 až 5,0...

Pasta na bázi akrylátových kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258385

Dátum: 16.08.1988

Autori: Mohr Petr, Koudelka Zdeněk, Buchar Josef, Šňupárek Jaromír, Marek Jan

MPK: D06M 15/285, D06M 15/263

Značky: kopolymerů, bázi, akrylátových, pasta

Text:

...a/nebo 1 až 15 S hmotnostních alkoxymetylmetakrylamidu, přičemž alkoxyskupina je metoxy, etoxy, propoxy, butoxy a/nebo izobutoxy skupina.Kombinací alespoň jednoho zahuščujícího akrylátového kopolymeru ze skupiny vodných roztoků s alespoň jedním pojivým akrylátovým kopolymerem ze skupiny vodných disperzí dochází k vzájemné interakci aktivních karboxylových skupin zahuštujícího roztokového akrylátového kopolymeru s...

Způsob výroby vodných polymerních disperzí se sníženým obsahem bublin polymerační atmosféry

Načítavanie...

Číslo patentu: 256521

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šňupárek Jaromír, Zatloukal Mojmír, Kaška Jiří, Tesař Jaroslav, Formánek Leopold, Frýbertová Daniela

MPK: C08F 2/22

Značky: obsahem, disperzí, bublin, způsob, polymerních, výroby, polymerační, atmosféry, sníženým, vodných

Text:

...tak, že vlastní polymerace se vede v reektoru zaplněném oxidem uhličitým. Po skončení polymerace se k reekční směsi při teplotě 20 až 80 °C přidá takové množ~~ ství hydroxidu alkalického kovu a/nebo hydroxidu amonnéhove formě 5 až 30 vodného roztoku, aby hodnota pH produktu byla v rozmezí 6,5 äž 10. Vodné hydroxidy se přidávaà jí buä přímo do polymeračniho reaktoru nebo doněkteráhoÁz dalších aparátů, jako jsou dochlazovací nebo...

Způsob odstraňování alkalických katalyzátorů z vodných roztoků fenolformaldehydových rezolových pojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 254776

Dátum: 15.02.1988

Autori: Drábek Jan, Kaška Jiří, Makovský Leopold, Smrčka Jindřich, Šňupárek Jaromír, Škava Josef

MPK: C02F 1/42

Značky: pojiv, způsob, katalyzátoru, fenolformaldehydových, roztoku, odstraňování, rezolových, alkalických, vodných

Text:

...2 ionexu při ionexovém způsobüěodštraňování káÉe 1 yzťtorů z rezolových po., v ĺ Qvjiv řeší čs.)AOčŠ 238 ŽŠ, Pggle tohoto autorského osvědče~ní se počítá §dokonelou extrakcí zbytků rezolu z iontoměniče vodou, přičemž potřebné voda se získá odpeřením vody z veškerého získanéño extraktu a její kondenzací. Uzevřený vodní ćyklus umožňuje zcela bezodpadovýpostup. Zahuštování se provádi za vakua při teplotě 40 až 70 °C a získává se produkt běžné...

Univerzálne disperzné syntetické lepidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 253415

Dátum: 12.11.1987

Autori: Bárta Jozef, Chamko Dušan, Pánek Antonín, Ďurinda Ján, Šňupárek Jaromír, Ember Karol, Hudák Pavol, Kováč Gabriel, Nichta Jozef

MPK: C09J 3/14

Značky: disperzné, syntetické, univerzálne, lepidla

Text:

...lepidiel podľa vynálezu .za mokra a teda možnost spájania adherenudov prostrednictvom mokrého nánosu iepidla. Súčasne sa prostredníctvom nenozpustnosti .vo vode kyse 253415liny aikrylovej alebo metakrylovej vo forme interjpolyméru s obsahom 10 až 40 0/0 hmotnostných, s výhodou 20 až 30 0/0 hmotnostných kyseliny zabezpečí bezo-btiožná priprava lezpidiel .podla vynálezu, .a to spravidla zmiešaní-m disperzie syntetického polyinéru a...

Způsob emulzní polymerace nebo kopolymerace

Načítavanie...

Číslo patentu: 253230

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šňupárek Jaromír, Zatloukal Mojmír, Vaňouček Jaroslav, Pivoňková Alena, Kaška Jiří, Frýbertová Daniela, Tesař Jaroslav

MPK: C08F 12/08, C08F 2/22, C08F 2/10...

Značky: emulzní, způsob, kopolymerace, polymerace

Text:

...hydrogensiřičitanů, dithiosiřičitanů či thiosiranů se přidá 0,1 až 25 t hmot. aminoaktivnich a/nebo neionogennich povrchově aktivnich látek, zejména ze skupiny alkylarylpolyetylenglykoléther sulfátů, alkylpolyetylenglykoléther sulfátů, alkylsulfojantaranů,alkylarylsulâonanů, alkylfenolpolyetylenglykolétherů, alkylpolyethylenglykolétherů, kopolymerů ethylenoxidu a propylenoxidu. Tyto směsné roztoky se potom přidávají postupně v...

Pasta na bázi vodných disperzí akrylátových kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252757

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mohr Petr, Koudelka Zdeněk, Šňupárek Jaromír, Buchar Josef

MPK: C08L 33/00

Značky: pasta, disperzí, akrylátových, bázi, kopolymerů, vodných

Text:

...povrchoé úpravy plošných materiálů a je vyznačena tim, že obsahuje v sušině 5 až 100 hmotnostni směsi dvou kopolymerů ve formě vodných disperzi smíchaných v hnotnostnim poměru 1090 až 9010. Jeden 2 těchto kopolymerů vedle dalších olefinioky nenasycených monomerů ze skupiny zahrnujicí kyselinu akrylovou, kyselinu metakrylovou, jejich estery s alkoholy C 1 až C 8, Nhmetrlolakrylamid,N-metylolmetakrylamid, N-butoxymetylakrylamid,...

Pasta na bázi vodných disperzí akrylátového kopolymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 251747

Dátum: 16.07.1987

Autori: Koudelka Zdeněk, Buchar Josef, Mohr Petr, Šňupárek Jaromír

MPK: C08L 33/26, C08L 33/02, C08L 33/04...

Značky: kopolymerů, bázi, disperzí, pasta, vodných, akrylátového

Text:

...a/nebo alkoxynetylnetakrylanidu. kde alkoxy skupina je metoxy. etoxy. propoxy, butoxy a/nebo izobutoxy skupina. při čemž pH pasty je vyšší než 3. Vodné dieperze akrylátového kopolyneru uvedeného složení přecházi přidavken vodného roztoku amoniaku, případně jiné alkalie. ze stavu disperze do paetovitáho stavu, aniž by došlo k jejich převodu do roztoku. Jejich chemická složení zároveň zajišřuja vznik pružných a v opakovanén praní...

Termoreaktivní vodou ředěné kompozice a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 251019

Dátum: 11.06.1987

Autori: Dobáš Ivan, Vaňouček Jaroslav, Pilný Milan, Sochor Bohuslav, Pavlíčková Eva, Kaška Jiří, Marek Jan, Šňupárek Jaromír

MPK: C08F 20/06

Značky: vodou, jejich, způsob, termoreaktivní, ředěné, kompozice, přípravy

Text:

...připravená z 800 hmot. dílů výše uvedených monomerů, 350 až 1200 hmot. dílů vody, 8 až 48 hmot. dílů povrchově aktivních látek a případně až 10 hmot. dílů hydroxidu amonného a/nebo sodného a současně se v průběhu 1,5 až 7 hodin přidává roztok 1 až 20 hmot. dílů iniciačního systému v 5 až 400 hmot. dílech vody, přičemž po ukončení dávkování emulze monomerů re reakění směs udržuje při uvedené teplotě ještě 1 až 4 hodiny, pak se ochladí a...

Univerzálne disperzné syntetické lepidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 250047

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kováč Gabriel, Klugar Jindřich, Nichta Jozef, Šňupárek Jaromír, Juračka František, Pivoňková Alena, Chamko Dušan, Pánek Antonín, Ďurinda Ján

MPK: C09J 3/14

Značky: lepidla, syntetické, univerzálne, disperzné

Text:

...špecifiickej vilstkozity vodného roztoku uvedenej soli zabezpečí zvýšená lepłkćrvoisť lepidiel podľa vynálezumokra a teda možnosť spájania adherondov prostrednícrbvom IIlOKvFÉhO nánosu lepidla. Súčasne sa prostrednictvom nerozpustnosti vo vode kyseliny alkrylovej alebo metakrylovej vo forme interpolyme-ru s obsahom 10 až 400/0 hmvotn-oistných, s výhodou 20 až 30 0/0 hmo.nostných Ikyseliny zabezpečí bezobtiažna priprava lepivdiel podľa...

Skleněná vlákna pro výztuž silikátových prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249961

Dátum: 15.04.1987

Autori: Rothschein Karel, Franc Vladimír, Šňupárek Jaromír, Cauer Vladimír, Přidal Josef, Šauman Zdeněk

MPK: B32B 17/06

Značky: skleněná, výztuž, vlákna, silikátových, prvků

Text:

...solí teplota roztoku může činit 10 až 40 OC, doba působení se může pohybovat od několikaNa takto předběžně upravená vlákna se pak nanáší vlastní ochranná vrstva disperze akrylátového polymeru a silanu s event. přísadou úletu anebo zinečnatě soli.Výše popsanou lubrikaci je možno nanášet na běžná skleněná vlákna, například borosilikátová vlákna E-typu, pro zvýšení jejich odolnosti a omezení koroze v alkalickém prostředí,nebo i na...

Polyaminakrylátová tvrdidla pro epoxidové vodné systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232169

Dátum: 01.04.1987

Autori: Svoboda Bohumil, Hájková Bohuslava, Rajdl Josef, Ambrož Vladimír, Šňupárek Jaromír

MPK: C08L 63/00, C08G 69/26

Značky: vodné, epoxidové, systémy, tvrdidla, polyaminakrylátová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká polyaminakrylátových tvrdidel, použitelných zejména pro epoxidové vodné disperzní tmely a nátěrové hmoty. Tvrdidla se připravují smísením 20 až 40 % vodné disperze kopolymeru kyseliny akrylové a/nebo methakrylové, alkylesterů těchto kyselin o počtu uhlíků v alkylové skupině 2 až 8 a vinylických monomerů, především styrenu, o specifikovaném poměru těchto složek s ekvivalentním množstvím až šestinásobkem ekvivalentního množství,...

Vodné disperze kopolymerů akrylových a/nebo methakrylových monomerů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 248550

Dátum: 12.02.1987

Autori: Dobáš Ivan, Šňupárek Jaromír, Vaňouček Jaroslav, Marková Eva, Frýbertová Daniela, Štěpánek Oldřich, Kouřil Jiří, Kaška Jiří, Pivoňková Alena

MPK: C08L 33/06, D06M 15/263

Značky: disperze, jejich, methakrylových, akrylových, kopolymerů, vodné, monomerů, způsob, výroby

Text:

...pojení a úpravy plošných vlákenných útvarů a textilnich materiálů a způsob jejich výroby. Podstata tohoto vynálezu spočŕvá v tom že tyto disperze jsou připravitelné semikontinuálni emulzni kopolymeraoí 0,5 až 5 hmot. dílů kyseliny akrylové a/nebo methakrylové, 70 až 99 hmot. dílů esterů kyseliny akrylové a/nebo methakrylové a monofunkčních alkoholů s počtem uhlíkových atomů l až 8, 0,5 až 15 hmot. dílů diesteru kysen liny akrylové a/nebo...

Vodné disperze kopolymerů kyseliny methakrylové a ethylakrylátu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 236029

Dátum: 01.02.1987

Autori: Pilný Milan, Šňupárek Jaromír, Průžek Miloslav, Drobný František, Vaňouček Jaroslav

Značky: kyseliny, disperze, vodné, výroby, ethylakrylátu, jejich, způsob, methakrylové, kopolymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Vodné disperze kopolymerů kyseliny methakrylové a ethylakrylátu vytvářející po neutralizaci vodné roztoky, které mají i při nízkých koncentracích poměrně vysokou viskozitu a jsou proto vhodné k úpravě reologických vlastností např. vodou ředitelných nátěrových hmot textilních pomocných přípravků, syntetických omítkovin apod. Podstata vynálezu spočívá v tom, že disperze se připravují semikontinuální, emulzní kopolymerací směsi obou monomerů ve...

Způsob odstraňování katalyzátorů reakce fenolu s formaldehydem z vodných roztoků fenolformaldehydových rezolových pojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 231828

Dátum: 15.06.1986

Autori: Smrčka Jindřich, Drábek Jan, Šňupárek Jaromír, Kaška Jiří, Černý Jaroslav, Makovský Leopold

MPK: C08F 6/08

Značky: způsob, vodných, fenolů, pojiv, katalyzátoru, odstraňování, reakce, rezolových, roztoku, formaldehydem, fenolformaldehydových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odstraňování katalyzátorů reakce fenolu s formaldehydem z vodných roztoků fenolformaldehydových rezolových pojiv, a to stykem těchto roztoků s větším než ekvivalentním množstvím karboxylového měniče iontů na bázi polyakrylové nebo polymethakrylové kyseliny po dobu potřebnou k dosažení hodnoty pH roztoku pojiva 8,0 až 6,6 a následným oddělením roztoku pojiva od iontoměniče. Jeho podstata spočívá v tom, že po oddělení...

Vodné disperze polymerních částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 230145

Dátum: 01.05.1986

Autori: Pilný Milan, Svoboda Bohumil, Šňupárek Jaromír

MPK: C08F 212/08, C08F 220/06, C08F 220/18...

Značky: částic, disperze, vodné, polymerních

Zhrnutie / Anotácia:

Vodné disperze polymerních částic o velikosti 0,05 až 0,5 /um s obsahem 10 až 55 % hmot. polymerní fáze na bázi kopolymerů styrenu a akrylových monomerů částečně solubilizovatelné v alkalickém prostředí, vyznačující se tím, že obsahují kopolymer 20 až 60 % hmot. styrenu, 20 až 60 % hmot. esterů kyseliny akrylové /a alifatických alkoholů s počtem uhlíků 1 až 8, s výhodou ethylakrylátu, a 5 až 50 % hmot. kyseliny akrylové a/nebo methakrylové.

Termoreaktivní vodou ředitelné kompozice na bázi vodných disperzí kopolymerů styrenu s akrylovými monomery a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223208

Dátum: 15.03.1986

Autori: Krška Zdeněk, Pátý Otakar, Frýbertová Daniela, Formánek Leopold, Šňupárek Jaromír

Značky: styrenu, bázi, vodou, ředitelné, monomery, kompozice, kopolymerů, termoreaktivní, způsob, akrylovými, jejich, disperzí, vodných, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vodou ředitelných kompozic na bázi vodných disperzí kopolymerů, které jsou vhodné zejména pro aplikace v textilním průmyslu. Kompozice jsou připravitelné emulzní radikálovou kopolymerací styrenu a specifikovaných akrylových monomerů ve vodném prostředí s obsahem tenzidů prováděnou tak, že se nejprve připraví vodná disperze termoreaktivního kopolymeru přidáváním směsi monomeru, vody a anionaktivního tenzidu po dobu 2 až 5 hodin...

Způsob přípravy vodou ředitelného pojiva na bázi polymethylolfenolových sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 222478

Dátum: 01.10.1985

Autori: Drábek Jan, Šíma Milan, Juračka František, Kaška Jiří, Šňupárek Jaromír, Smrčka Jindřich

Značky: pojiva, polymethylolfenolových, sloučenin, ředitelného, přípravy, vodou, bázi, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy vodou ředitelného pojiva na bázi polymethylolfenolových sloučenin bez obsahu elektrolytů a s nepatrným obsahem popelovin reakcí fenolu s formaldehydem v přítomnosti hydroxidů alkalických kovů a úpravou reakčního produktu pomocí iontoměničů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k vodnému alkalickému roztoku směsi specifikovaných polymethylolových sloučenin se při teplotě 15 až 70 °C přidá karboxylový měnič iontů na bázi...

Pružné hmoty na bázi gumové drti

Načítavanie...

Číslo patentu: 217718

Dátum: 15.02.1985

Autori: Šňupárek Jaromír, Fuchs Alios, Malinský Jaroslav, Bárta Zdeněk, Luňák Stanislav

Značky: gumové, bázi, pružné, hmoty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká a příspívá k odstranění nízké přilnavosti pružných nátěrů k savým podkladům. Toho se dosáhne použitím 5 až 500 hmot. dílů sušiny polymerů či kopolymerů vinylických a/nebo olefinických monomerů, nebo směsí těchto polymerů a kopolymerů, ve formě vodných disperzí, případně ve směsi s vodou ředitelnými disperzemi nebo roztoky polymerů a reaktivních pryskyřic, přičemž alespoň jedna z uvedených složek obsahuje reaktivní funkční...

Reaktoplasty s mikroheterogenní strukturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 215721

Dátum: 15.10.1984

Autori: Bárta Zdeněk, Šedivý Jaroslav, Luňák Stanislav, Šňupárek Jaromír, Šíma Milan, Rada Antonín

Značky: reaktoplasty, mikroheterogenní, strukturou

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou nové typy plastických hmot na bázi tvrditelných polyadičních, polykondenzačních nebo polymeračních makromolekulárních látek. Tyto hmoty obsahují polymery anebo kopolymery nenasycených monomerů ve formě mikročástic, které vytvářejí mikroheterogenní strukturu uvedených reaktoplastů. Připravují se homogenizací a případně i částečnou reakcí reaktoplastů s vodními disperzemi polymerů anebo kopolymerů ze současného anebo...

Způsob výroby vnitřních lisovacích fólií pro lisované vrtvené hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 217056

Dátum: 01.07.1984

Autori: Adamovský Zdeněk, Šňupárek Jaromír, Beranová Dana

Značky: hmoty, výroby, vrtvené, způsob, lisované, vnitřních, lisovacích, fólií

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález umožňuje zkrácení lisovací doby snížení množství pryskyřice v konečném výrobku při zachování jeho vlastností. Současně seišnižuje i množství fenolových a formaldehydových exhalací při výrobě. Dosahuje se toho impregnací vrstev celulózového vláknitého materiálu vodným roztokem fenolformaldehydových pryskyřic připravených popsaným postupem a vystavením impregnovaného materiálu v době kratší než 10 a účinku tepla při 120 - 180 °C....

Tvarovatelné prvky z anorganických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 214566

Dátum: 30.03.1984

Autori: Kyral Jan, Přidal Josef, Franc Vladimír, Šňupárek Jaromír

Značky: prvky, anorganických, tvarovatelné, vláken

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká izolačních požárně ochranných i žáruvzdorných prvků z anorganických vláken, jako minerálních hlinitokřemičitých a pod., jež mohou být snadno přizpůsobeny zakřivením izolovaných povrchů a jsou tudíž vhodné v, závislosti na druhu použitých anorganických vláken, příkladně pro izolaci kruhových ventilačních průduchů bytových jader, jako ochrana klasických žáruvzdorných vyzdívek průmyslových pecí, případně jejich náhrada a pod. Prvky...

Zařízení k měření teploty kapalin v technologických nádobách s míchadlem a spodní výpustí

Načítavanie...

Číslo patentu: 213595

Dátum: 01.03.1984

Autori: Šíma Milan, Šňupárek Jaromír, Kudrna Milan

Značky: měření, spodní, technologických, výpustí, nádobách, zařízení, míchadlem, kapalin, teploty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k měření teploty kapalin a technologických nádobách s míchadlem a spodní výpustí tvořenou výpustním ventilem s dutým vřetenem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že uvnitř ventilového tělesa je ke konci vřetene připojena dutá ventilová kuželka s těsněním, která v případě uzavřeného ventilu dosedá na kruhové sedlo výtokového otvoru nádoby, přičemž zasahuje do vnitřního prostoru nádoby dutou jímkou pro teploměrné čidlo.