Snopek Stanislav

Způsob řízení směšovacího poměru spalovacího vzduchu a paliva u hořáků sklářských tavicích pecí a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267431

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hrubý Vladimír, Blažejovský Josef, Bílek Jiří, Chrudimský Petr, Hofreitr Milan, Snopek Stanislav, Göbel Miroslav

MPK: C03B 5/24

Značky: zařízení, paliva, hořáku, řízení, poměru, směšovacího, provádění, způsob, sklářských, způsobu, pecí, spalovacího, vzduchu, tavicích

Text:

...zesílení závislosti teploty na součtu entalpie vzduchu a výhřevného tepla paliva. Na vodorovné ose E značí směšovací poměr množství spalovacího vzduchu k množství paliva. Bod po vyznačený na vodorovné ose označuje poměr. při kterém.je dosaženo maximální hodnoty statického zesílení závislosti teploty na součtu entalpíe vzduchu a výhřevného tepla paliva a tím 1 pro danou teplotu 1 1 minimální hodnoty součtu entalpie vzduchu a výhřevného tepla...

Sonda k měření přetlaku horkých spalin tavicích pecí zejména sklářských

Načítavanie...

Číslo patentu: 265863

Dátum: 14.11.1989

Autori: Snopek Stanislav, Nejepínský Jiří

MPK: C03B 5/16

Značky: přetlaku, pecí, spalin, tavicích, sonda, sklářských, zejména, horkých, měření

Text:

...rovnoběžně s její podélnou osou dva průtokové otvory A, 2 shodného průřezu, vytvářející vstup a výstup pro proudící epaliny ve snímaoím členu 1. Průtokové otvory 5, 2 úetí do prütokových kaná 1 ~ ků Q, 1 1 o etejném průřezuc Ve enímacím členu 2 jsou průtokové kanálky Q, 1, navzájem spojeny obtokovou komorou §. V konkrétním výhodném provedení má obtoková komora Q průměr 6 mm a keramická trubice g průměr 15 mm. Poměr průřezu obtokové komory Q k...

Trepanační vrták

Načítavanie...

Číslo patentu: 244708

Dátum: 14.08.1987

Autori: Rauš Jan, Snopek Stanislav

MPK: A61B 17/16

Značky: vrták, trepanační

Text:

...Je-li trepanační vrták používán jako operační nástroj při zpevňování kloubů, je vlastní operační zákrok poměrně málo rizikový a v porovnání 5 jinými druhy prováděných operací je velmi rychlý. Další prednosti je, že se použije vlastní koetní tkáñ a není třeba využívat dlahy a šrouby pro vnitřní fixaci.Na přiloženém výkresu je v částečném řezu schematicky znázorněn trepanační vrták podle vynálezu. Na obr. 1 je zobrazen vlastní trepanační vrták,...

Způsob řízení směšovacího poměru paliva a spalovacího vzduchu u hořáků sklářských tavicích pecí a zapojení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214308

Dátum: 01.06.1984

Autori: Blažejovský Josef, Snopek Stanislav, Bačík Ivan

Značky: paliva, provádění, řízení, vzduchu, poměru, tavicích, spalovacího, sklářských, pecí, způsobu, hořáku, směšovacího, zapojení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob řízení optimálního směšovacího poměru paliva a spalovacího vzduchu u hořáků sklářských tavicích pecí změnami množství spalovacího vzduchu na základě analýzy spalin na obsah kyslíku a kysličníku uhelnatého, vyznačující se tím, že množství spalovacího vzduchu se udržuje na úrovni, při níž nejnižší množství kyslíku a nejvyšší množství spalitelných látek ve spalinách jsou ve vzájemném poměru na hodnotách, při nichž je teplota v peci na...