Šnévajs Ivo

Zapojení generátoru průběhu se synchronním řadičem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269919

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kožina Zbyněk, Brázdil Jaroslav, Mareš Josef, Růžička Ivo, Šnévajs Ivo, Kaprálek Alexandr

MPK: H03K 3/72

Značky: průběhu, synchronním, zapojení, generátoru, řadičem

Text:

...tom,žo řídící signály řadíöe jsou p 1 ně sy-nohronní s generovaný-m průběhem.Příklsd zapojení podle vynâlozu jo na výkresu, ktorý znázorňuje blokové schémačítač 3 jo svým sáríovým vstupom 21 spoje s výstupom 1 g gsnorňtoru l obdélníkověho průběhu s paralelní výstupom g so vstupom 1 L transfer-náteru 1 kődu průběhu s současně je připojen no vstup lil tronsformâtoru Lg kődu řízení. Výstup 33 transfer-náteru 1 kódu průběhu jo spojen se vstupois...

Zapojení řídicího systému s přepínanou strukturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268041

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kožina Zbyněk, Růžička Ivoj, Mareš Josef, Šnévajs Ivo, Brázdil Jaroslav, Kaprálek Alexandr

MPK: B23Q 35/12

Značky: řídicího, systému, zapojení, přepínanou, strukturou

Text:

...zapojení podle vynälezu je na připojeněm výkresu, zuázoruujíoím bloková schéma zapojení, kdevýstup šgł odpojovačç § je spojcn s prvním vstupom łł ditsrenčního člsnu ł, jehož výstup lgł je přípojen na první vstup ll přepínače 1. Výstup lgł přepínsčs 1 je připojen ne vstup gł íntsgrečního ölenu 3, jehož výstup ggł je spojen se vstupom 2 tříosého induktivního snímače 2 a současně s druhým vstupem łg ditersnčního členu l. Výstup 19...

Zapojení regulátoru výchylky tříosého čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266534

Dátum: 12.01.1990

Autori: Růžička Ivoj, Mareš Josef, Kaprálek Alexandr, Brázdil Jaroslav, Šnévajs Ivo, Kožina Zbyněk

MPK: B23Q 35/00, G05D 3/10

Značky: zapojení, čidla, tříosého, výchylky, regulátoru

Text:

...E 3 třívstupového sumá~ toru §. Výstupy ggł, ggł kvadrátorů 3, Ä první a druhé osy jsou jednotlivě připojeny na první a druhý vstup łQłł, łglg dvouvstupového sumátoru lg. Výstup §gł třívstupového sumátoru á je spojen se vstupom gł odmocňujícího zesilovače É, jehož výstup Ěgł je připojen na součtový vstup ll rozdílového zesilovače 1, na jehož negovaný vstup lg je připdjena svorka žádané výohylky. Výstup 19 rozdílového zesilovače 1 je připojen...

Zapojení panelů obsluhy řídícího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 265677

Dátum: 14.11.1989

Autori: Brázdil Jaroslav, Kožina Zbyněk, Růžička Ivoj, Mareš Josef, Šnévajs Ivo, Kaprálek Alexander

MPK: G08C 19/02, G06K 11/00

Značky: panelu, obsluhy, systému, řídicího, zapojení

Text:

...řídícího systému a výstup paměti fronty prioritních povelů je spojen s druhým vstupem řídicího systému.Výhoda zapojení spočivá v tom,že umožňuje přijímat povely od panelů v libovolném okamžiku a řadit je podte priority do fronty, čímž je odstraněn výskyt kolize povelů a současně zjednodušeno zapojení panelů. iPříklad zapojení dle vynálezu je na připojeném výkresu,znàzorňujicím btokove schěma zapojenívstupy jj, gg až 55 dekodéru 5 priorít jsou...

Zapojení řadiče datových cest kopírovacího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 265589

Dátum: 13.10.1989

Autori: Růžička Ivoj, Šnévajs Ivo, Kožina Zbyněk, Kaprálek Alexander, Brázdil Jaroslav, Mareš Josef

MPK: B23Q 35/123

Značky: řadiče, kopírovacího, zapojení, datových, systému

Text:

...jednotky l a současně na stavový vstup lg čítaěe 1 s dekodérem. Uvolňovací vstup gg datového multiplexoru Q je spojen s uvolňovacím výstupem 1 čítače 1 s dekodérem a datový výstup gg datového multiplexoru § je připojen na datový vstup gł pohonu 5. Informační výstup §§ datového multiplexoru Š je spojen s datovým vstupem gł zobrazovací jednotky Q a současně s datovým výstupem gg oddělovacího zesilovače §. Čítač 1 s dekodérem je svým čítacím...

Zapojení obvodů pro odměřování polohy pohonu posuvů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228240

Dátum: 15.03.1986

Autori: Šnévajs Ivo, Doležal Vladimír

Značky: obvodů, polohy, posuvu, zapojení, odměřování, pohonů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodů slouží k vyhodnocování informace o poloze pohonu posuvů vybaveného přírůstkovými snímači polohy. Jádro vyhodnocovacích obvodů je tvořeno konečným automatem, který lze velmi snadno testovat, lze v něm ovlivňovat dělení snímače polohy a je schopen zpracovat při inkrementu 1 (m vstupní signál, jehož rychlost dosahuje hodnoty až 300 m/min. Při tom jej lze velmi jednoduše začlenit k diferenčnímu členu ve zpětné vazbě pohonu posuvu.

Zapojení obvodů pro spojení ovládacího panelu s CNC systémem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228803

Dátum: 01.01.1986

Autori: Doležal Vladimír, Šnévajs Ivo

MPK: G05B 15/02

Značky: ovládacího, spojení, obvodů, zapojení, systémem, panelu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodů slouží k sériovému přenosu dat mezi ovládacím panelem a centrální jednotkou číslicového řídicího systému pro řízení pracovních strojů. Obvody obsahují dva sériové asynchronní přijímače/vysílače dat, mezi nimiž dochází k přenosu informací sériovým způsobem. Ovládací prvky panelu jsou uspořádány maticově a nečiní problém je rozšiřovat. Řídící obvody, paměti vstupních a výstupních stavů a multiplexerní sdružování informací na...