Smrčka Jaroslav

Způsob zápustkového kování ostří nožů a zařízení k této výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 270663

Dátum: 12.07.1990

Autor: Smrčka Jaroslav

MPK: B21D 53/64

Značky: ostří, způsob, této, zařízení, zápustkového, nožů, kovaní, výrobe

Text:

...polotovaru. Zvětšeni šířky ostři podobné jako příznivý tok vláken materiálu pri jeho kování v oblasti ostří dává predpoklad pro vyšší životnost kypricích nožů.Ostří nožü se kove v zápustce, která umožňuje, aby se při vytváření ostři celý nůž pohyboval kolmo k jeho podélné ose, směrem zvčtšujícího se průřezu ostři. Tim se výrazně změní tlakové poměry napříč zápustkove dutiny, měrné tlaky jsou nižší, a tím i tvářecí síly a spotřeba tvárecí...

Způsob ochrany polotovaru z práškových kovů před oxidací

Načítavanie...

Číslo patentu: 270005

Dátum: 13.06.1990

Autori: Jadrníček Vladimír, Smrčka Jaroslav

MPK: B22F 1/00

Značky: oxidací, práškových, polotovarů, kovů, ochrany, způsob, před

Text:

...eeteriolu.uvedene nevýhody odetreňuje zpneob oohreny předlieovených polotovero z prełkových kovů při Jajioh zhutřevůni kovenie za tepla podle vynllezu. Podetete zpdeobu epočive v too. že předlieovený a předelinutý polotover preikovýoh kovů e huetotl niłii nez huetote teoretické ee před ohřevee ne kovooi teplotu neeyti látkou e teplotu veru nižüi, než je koveci teplote která ee při níelodujicie kovúni dokonale hezb zbytku odpeři nebo rozloži...

Nástroj pro superplastické tváření plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268445

Dátum: 14.03.1990

Autor: Smrčka Jaroslav

MPK: B21D 22/10

Značky: tváření, plechů, nástroj, superplastické

Text:

...by bylo možné pou~ łit některé latky, které jsou za tveřeci teploty kapalne a milo stlačitelné. Jsou to taveniny soli, hlavné směsi dusičnenů, nebo některých kovových slitín. Při použiti směsi dusíčnanů vzniká při jejich znečištěni nebezpečí výbuchu. Taveniny kovů většinou rychle oxidují a znehodnocují se, nebo působi agresivně na části nastroje.Uvedené nedostatky odstraňuje nástroj pro superplasticke tvářeni plechu podle vynélezu, který...

Zařízení pro lisování plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268344

Dátum: 14.03.1990

Autor: Smrčka Jaroslav

MPK: B21C 37/02

Značky: zařízení, lisování, plechů

Text:

...Významnou výhodou je konečně i to, že kapalné tlakové médium lzepoužívat opakované, na rozdíl od plynu, ktorý se po každé operací vypouští.Zařízení podla vynálezu je schematicky znázorněno na výkresech, kde na obr, 1 je horní část lisovacího nástroje, na obr, 2 je apodní tlakové část lisovaciho nástroje, a na obr. 3 jsou obě části nástroje v pracovní poloza. Celý lisovací nástroj se obvyklým způsobem upíná na hydraulický dvojčinný...

Zkušební tyč pro zkoušení smykové pevnosti spoje dvojkovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263441

Dátum: 11.04.1989

Autori: Landa Václav, Smrčka Jaroslav

MPK: G01N 19/04

Značky: pevnosti, zkoušení, smykové, spoje, dvojkovu, zkušební

Text:

...z dosud známých způsobů zkoušení. Jestliže je poměr tlouščky galvanicky nanesenć vrstvy k výšce profilu zkušební tyče zachovánrje výsledek zkoušky dostatečně citlivý. Při zkoušce na tyčí podle vynálezu se citlivé indikují rozdíly v pevnosti spoje dvojkovu zejména v případech, kdy je pevnost spoje dvojkovu menší než 0,9 meze kluzu méně pevného materiálu z uvedené dvojice. Další výhodou je skutečnost, že lze pomocí navrhované tyče hodnotit...

Nástroj pro hydromechanické tažení

Načítavanie...

Číslo patentu: 258784

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kuklík Vladimír, Kuklík Josef, Machálka Jiří, Smrčka Jaroslav

MPK: B21D 22/22, B21D 24/00

Značky: hydromechanické, tažení, nástroj

Text:

...je kapalina přečerpána, případně přepouštěna pomocí tlakového vzduchu do pracovního prostoru. Při hydromechanickém taženi dochází ke značným časovým ztrátám. které jsou způsobeny vyjímáním výtažku, plněnim tažné nádoby kapalinou a vkládáním přístřihu přímo v pracovním prostoru lisu, přičemž lis v těchto časových úsecích nepracuje.Uvedené nevýhody do značná míry odstraňuje nástroj pro hydromechanické tažení podle vynálezu sestávající z tažniku,...

Ochranný stínicí kryt

Načítavanie...

Číslo patentu: 257978

Dátum: 15.07.1988

Autori: Smrčka Jaroslav, Jadrníček Vladimír, Trčka Jiří, Šedivec Jan

MPK: G21F 3/00

Značky: ochranný, stínicí

Text:

...Výhoda spočíva V podstatě jednodušší výrobě pláště krytu z plechu o tlouštce řádově několika milimetrů, při použití běžných lisařských a zámečnických technologií. Vyplnění krytu aktivní kovovou substancí, kuličkami či broky a zhutnění výplně na maximální hustotu je již jednoduchou záležitostí.Kryty je možné vyrábět nerozebiratelné na jedno použití, nebo dělené tak, aby šly ze stíněného potrubí demontovat. způsob výroby stínicích ochranných...

Snímač tvářecí síly na kovacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 257349

Dátum: 15.04.1988

Autor: Smrčka Jaroslav

MPK: G01L 1/22

Značky: tvářecí, kovacích, strojích, síly, snímač

Text:

...dvě protilehlé strany měřicího mostu jsou tvořeny polovičním počtem aktivních tenzometrů, a druhé dvě protilehlé strany měřicího mostu jsou tvořeny polovičním počtem kompenzačních tenzometrů.Snímač podle vynálezu je osazen nejméně třemi válcovými siloměry, jejichž rozměry jsou voleny tak, aby citlivost byla vyhovující. Celková sila je dana součtem tří nebo více složek,která měří jednotlivé siloměry. Významnou výhodou zařízení podle vynálezu...

Způsob dělení palivového článku jaderného reaktoru při jeho likvidaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 255287

Dátum: 15.02.1988

Autori: Trčka Josef, Smrčka Jaroslav

MPK: G21C 19/36

Značky: reaktoru, dělení, palivového, způsob, článků, likvidaci, jaderného

Text:

...na popisu příkladů jeho provedení pomocí pripojených výkresů,na nichž cbr.l je znázorněné zařízení na dělení palivové trubky způsobem podle vynálezu ve vertikální poloze, obr. 2 znázorňuje trubku, kolem která je sevřeno osově dělené korýtko na přívod dusíku a na obr. 3 je znázorněno zařízení na dělení palivové trubky způsobem podle vynálezu ve vodorovné poloze.Trubka l je ve vertikální poloze přenesena ke sloupu 3, na kterém jsou umístěny...

Způsob dělení trubky palivového článku jaderného reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250598

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jelínek Eduard, Smrčka Jaroslav, Trčka Josef

MPK: G21C 3/02

Značky: reaktoru, způsob, trubky, palivového, jaderného, dělení, článků

Text:

...znázorněno nia přiloženém obrázku.Dělení trubky 2 palivového článku probíhá ve zvláštním prípravku, jehož hlavní částí je nosník 1, opatřený dvěma koncovými čelistmi 3 s podporami, mezi kterými je umístěn hydraulický dvojčinný zatěžovaci válec 5. Trubka 2 palivového článku je jeřäbem vyjmuta ze zásobníku a uložena do přípravku. Hydraulicky ovládané koncové če listi 3 s podporami přitáhnou tělo trubky 2 k podporám, současně je trubka 2...

Způsob výroby katodového targetu pro magnetronové naprašování supravodivých vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 248426

Dátum: 12.02.1987

Autori: Sladký Jaromír, Klabík Václav, Husa Václav, Landa Václav, Smrčka Jaroslav

MPK: C23C 14/00

Značky: targetu, naprašování, magnetronové, způsob, supravodivých, katodového, vrstev, výroby

Text:

...targetu magnetronu. Do nosiče katodového targetu se vlisuje směs prášků prvků - komponentů uvedené supravodivé sloučeniny. Důležité je, aby váhové podíly jednotlivých práškovýoh prvků byly ve stechiometrických poměrech, v jakých jsou zastoupeny ve výsledné sloučenině,která vykazuje supravodivě vlastnosti právě jen při těchto poměrech.D Při magnetronovám naprašování vyrážejí atomy argonu v doutnavémvýboji z katodového targetu jednotlivé...

Způsob zkoušení únosnosti vyztužené skořepiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 247707

Dátum: 15.01.1987

Autori: Landa Václav, Smrčka Jaroslav

MPK: G01N 3/08

Značky: únosnosti, vyztužené, zkoušení, způsob, skořepiny

Text:

...při o 4věřovánĺ vlastností modelového nástnoje. Zkouška se provádí na vzorku, jehož průměr je Větší než pětinásobek průměru použité zatěž-ovrací koule a jehož výška včetně galvanoplastické skovřepiny je větší než dvaapůlnásabek průměru koule. Průměr koule D se volí v rozmezí D 5 až 10 t, kde t je tlouštkra galmanoplastícky na-neseué vrstvy. Použitý vzorek má tvar válce, přičemž jedno čelo tohoto válce tvoří vrstva galvalnoplasticky...

Způsob výroby modelových vzorků skořepin

Načítavanie...

Číslo patentu: 235637

Dátum: 15.11.1986

Autori: Smrčka Jaroslav, Landa Václav

MPK: C25D 1/00

Značky: skořepin, výroby, modelových, způsob, vzorků

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby skořepin nástrojů, zejména lisovacích nástrojů na plechy a plasty pomocí galvanoplastické metody. Při výrobě se postupuje tak, že se z originálu modelového nástroje vyrobí série nejméně dvou negativních duplikátů. Tyto se poté upevní na nosnou desku a sdruží se ve skupinový model, na který se poté nanese vrstva kovu. Na nosné desce se kolem jednotlivých negativních duplikátů vytvoří ostrohranný výstupek.

Způsob výroby nástrojů z rychlořezné oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 231938

Dátum: 15.06.1986

Autori: Čajka Augustín, Jadrníček Vladimír, Smrčka Jaroslav

MPK: B22F 3/16

Značky: oceli, nástrojů, rychlořezné, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby nástrojů z rychlořezné oceli zápustkovým kováním, například řezných destiček soustružnických nožů z polotovaru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se nejprve neslinutý výlisek zhotovený z prášků rychlořezné oceli ohřeje v peci s ochrannou neutrální atmosférou na kovací teplotu od 900 do 1 200 °C. V zápustce se potom výlisek vykove do požadovaného tvaru.

Výplňová hmota lisovacích nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231440

Dátum: 15.06.1986

Autori: Smrčka Jaroslav, Landa Václav, Lucek Jiří, Ježek Josef

MPK: B29C 1/02

Značky: výplňová, hmota, nástrojů, lisovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Výplňová hmota na bázi cementu nebo betonu je určena pro lisovací nástroje, zejména galvanoplastické skořepiny. Výplňová hmota obsahuje 10 až 30 % hmot. cementu nebo betonu a 70 až 90 % hmot. kovových tělísek, například prášků, pilin, třísek, granulí, nýtů bud samostatně nebo v jejich vzájemné kombinaci, přičemž vodní podíl činí nejvýše 0,8 hmotnosti cementu.

Způsob výroby nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230787

Dátum: 01.04.1986

Autori: Smrčka Jaroslav, Jadrníček Vladimír

MPK: B22F 7/08

Značky: výroby, nástroje, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob výroby řezného a tvářecího nástroje, který je složen z vrstvy činné zhotovené z vysokolegované nástrojové oceli a vrstvy nosné, vyrobené z nástrojové uhlíkové oceli. Na nosnou vrstvu se nanese v tenké vrstvě od O,2 až 1 mm spojovací vrstva práškové nízkouhlíkové oceli, na kterou se položí činná vrstva nástroje. Takto sestavený komplet se ohřívá v ochranné atmosféře argonu na kovací teplotu a potom se kove v zápustce ve tvaru...

Způsob zkoušení složených nástrojů nebo modelů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 228036

Dátum: 01.12.1985

Autori: Smrčka Jaroslav, Landa Václav

Značky: zařízení, modelů, složených, nástrojů, provádění, zkoušení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob zkoušení složených nástrojů nebo modelů nástrojů z galvanoplasticky vyrobené skořepiny a nosné hmoty a zařízení k provádění tohoto způsobu. Podstata způsobu spočívá v tom, že nástroj nebo model nástroje složený z galvanoplasticky vyrobené skořepiny se zatěžuje všestranně působícím tlakem nebo ojedinělými silami a hodnotí se deformace nástroje a jeho pevnost ve vztahu k zatěžujícímu tlaku, přičemž mírou odolnosti nástroje je...

Způsob výroby řezného a tvářecího nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 227798

Dátum: 01.11.1985

Autori: Smrčka Jaroslav, Jadrníček Vladimír

Značky: nástroje, řezného, způsob, tvářecího, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby řezného tvářecího nástroje, který je složen z vrstvy činné, zhotovené z práškové nástrojové oceli a z vrstvy nosné, zhotovené z uhlíkové nebo nízkolegované oceli. Na nosnou vrstvu se nalisuje za studena směs prášků nástrojové oceli, nebo mezi nosnou vrstvu a činnou vrstvu se současně nalisuje spojovací vrstva z nízkouhlíkové práškové oceli. Tento polotovar se ohřívá v ochranné atmosféře argonu na kovací teplotu a...

Zařízení pro zkoušení pevnosti spoje galvanoplasticky vyloučené skořepiny a výplňové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 228258

Dátum: 01.11.1985

Autori: Smrčka Jaroslav, Landa Václav

Značky: vyloučené, zkoušení, galvanoplasticky, hmoty, skořepiny, výplňové, pevnosti, zařízení, spoje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zkoušení pevnosti spoje galvanoplasticky vyloučená skořepiny a výplňové hmoty vyvozením smykového napětí nebo jeho kombinace a tlakovým napětím kolmým ke spoji na zkušební tyči, používaných zejména na lisovací nástroje. Zařízení sestává z upínací čelisti trhacího stroje a protilehlé upínací části. Podstata zařízení spočívá v tom, že upínací část sestává z upínacího třmene, opatřeného tvarovaným upínacím výřezem, do...

Způsob vyvození konstantní deformační rychlosti na trhacích strojích a zřízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217322

Dátum: 15.02.1985

Autori: Jadrníček Vladimír, Smrčka Jaroslav

Značky: deformační, způsob, strojích, konstantní, způsobu, zřízení, trhacích, provádění, vyvození, rychlostí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob vyvození konstantní deformační rychlosti při zkoušce tahem nebo tlakem na trhacích strojích s mechanickým pohonem a s plynule měnitelnou rychlostí zatěžovací hlavy stroje a zařízení k provádění tohoto způsobu. Podstata způsobu spočívá v tom, že se převede prodloužení nebo zkrácení zkušebního vzorku na otáčivý pohyb ovládacího prvku stroje, přičemž přírůstek rychlosti upínací čelisti je úměrný prodloužení nebo zkrácení...