Smolík Václav

Kompenzační magnetometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 277004

Dátum: 18.11.1992

Autori: Čech Zdenko, Smolík Václav

MPK: G01R 33/02

Značky: kompenzační, magnetometr

Magnetometrický detektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 263410

Dátum: 11.04.1989

Autori: Smolík Václav, Čech Zdenko

MPK: G06G 1/01

Značky: detektor, magnetometrický

Text:

...výhodou tohoto zapojení magnetometrického detektoru je, že diferenciální indukční sonda je buzena minimálním střídavým napětím a je stejnosměrně předbuzena odporem z napájecího napětí, takže se zde vyhodnocuje první harmonický kmitočet střídavého budíoího napětí. Tímto je možno podstatnš snížit spotřebu energie a zjednodušit obvodové řešení detektoru. Citlivost na změny magnetického pole a jejich rychlost je možno přesně definovet...

Aproximační A/D převodník s logickou filtrací šumových napětí výstupu komparátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254052

Dátum: 15.01.1988

Autor: Smolík Václav

MPK: H03M 1/00

Značky: šumových, logickou, napětí, výstupu, aproximační, převodník, komparátoru, filtrací

Text:

...obvodu je zapojen na vstup komparátoru. Mezi komparátorem a aproximační logikou je zapojen klopný obvod.Hlavní výhody aproximačního A/D převodníku s logiukuu filtrací výstupu komparátoru podle tohoto vynálezu spočívaji v tom, že je možné realizovat A/D převodník s několikanásobně větší rozlišovacíschopností bez nároku na použití kvalitnějšího typu komparátoru. V tomto převodníku je potlačen i vliv parazitních oscilací, se kterýmiNa obr. je...

Magnetometrický detektor, zvláště pro dopravní účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 251863

Dátum: 13.08.1987

Autori: Čech Zdenko, Spitz Martin, Smolík Václav

MPK: G08G 1/01

Značky: zvláště, magnetometrický, účely, detektor, dopravní

Text:

...diferencíální indukčnní sondy tak, že měníme postupně kmitočet a potom amplitudu budicího napětí a hledáme největší amplitudtł druhého harmonického kmjüočtu při odpojených zpětnovazebních členech a při magnetickém poli, které nezpůsobí přesycení jadra sinímacíhno prvku. Rozladění snímacího prvku vlivem změny velikosti napájecíhn) napětí zesilovače jeordstraněno závislostí kmitločtu generätsoíru na napájecím napětíHlavrními výhodnmi...

Jednočinný měnič stejnosměrného napětí na galvanicky oddělené stejnosměrné napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 249381

Dátum: 12.03.1987

Autor: Smolík Václav

MPK: H02M 3/135

Značky: oddělené, jednočinný, galvanicky, stejnosměrného, měnič, napětí, stejnosměrné

Text:

...se nabíjí napěčovými špičkami při rozpojeněm spínacím tranzistoru, který je tímto 1 chráněn proti průrazu a tuto energií v aktivní fázi dodává do tlumivky. Transformátor nemá vzduchovou mezeru.Na obr. 1 je blokové zapojení jednočinného měniče s ímpulsní stabilizací podle tohoto vynálezu a na obr. 2 je zobrazen průběh napětí na spínači.Primární vinutí transformátoru Ä je zapojeno v sérii se spínačem l. K sekundární straně transformátoru 3...