Smoleň Ján

Plynule prestaviteľná vaková hať

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3117

Dátum: 05.02.2002

Autori: Smoleň Ján, Oravec Marek, Geffert Ján

MPK: E02B 7/20

Značky: plynule, prestaviteľná, vaková

Text:

...zamŕzaniuUvedené nedostatky sú odstránené technickým riešením, plynule prestavíteľnej vakovej hate ktorej podstata spočíva vtom, že je tvorená pružnou lineárnou uzavretou komorou so vstupom a výstupom napojenom na ovládacie hydraulické zapojenie. Pružná lineárna uzavretá komora je okrem vrchnej strany upevnená k pevnémuzákladu, pričom na prepadovej strane má okysličovacie rozrážače.Výhodou technického riešenia je o jednoduchá a...

Biorybochod

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2977

Dátum: 08.10.2001

Autori: Oravec Marek, Smoleň Ján, Geffert Ján

MPK: E02B 5/00

Značky: biorybochod

Text:

...jednu riadiacu uzatváraciu prepážku. Je vhodné, ak tieto riadiace uzatváracie prepážky sú viac ako jedna. Za riadiacimi uzatváracími prepážkami nasleduje kaskádovitá komôrková časť pozostávajúca z modulových pevných časti tvaru U usporiadaných svojimi voľnými časťami oproti sebe s posunutím blízkym polovici ich šírky, pričom ostatný priestorUvedené riešenie zabezpečuje rybám bezpečnejšie a priaznivejšie podmienky na pohyb. Ryby majú...

Zariadenie bezpečnostného ovládania vakovej hate

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2976

Dátum: 08.10.2001

Autori: Smoleň Ján, Geffert Ján, Oravec Marek

MPK: E02B 8/00, E02B 7/00

Značky: zariadenie, vakovej, ovládania, bezpečnostného

Text:

...vnútorný priestor vakovej hate s vonkajším priestorom pod haťou.Výhodou technického riešenia je jeho jednoduché riešenie pričom mechanické časti vylučujú technické zlyhanie. Uvedené mechanické riešenie podstatne zvyšujebezpečnosť havarijné ovládania výšky hladiny nad haťou.Prehlliad obrázkov na výkresochNa pripojenom vyobrazení obr.1 znázorňuje umiestnenie komôr v ovládacom pilieri a obr.2 navrhované technicke riešenie v reze vypúšťacej...

Zapojenie ovládania turbín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2933

Dátum: 06.08.2001

Autori: Smoleň Ján, Geffert Ján, Oravec Marek

MPK: G05B 15/02

Značky: zapojenie, turbin, ovládania

Text:

...týchto blokov.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZapojenie zariadeni ovládania turbín má blok vlastnej spotreby z, ktorý je vstupno-výstupne spojený s výkonovou zbemicou A a je spojený s riadiacim blokom 3 a ďalej spojený s výkonovým blokom 4 generátora. Riadiaci blok 3 je napojený vstupne a Výkonový blok A výstupne na zbemicu. Riadiaci blok 3 má komunikačný výstup a pre diaľkové ovládanie a prenos dát. Na zbemicu A je...

Nátokový vodný bazén

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2882

Dátum: 11.06.2001

Autori: Oravec Marek, Geffert Ján, Smoleň Ján

MPK: E02B 9/04

Značky: bazén, nátokový, vodný

Text:

...K hydraulickému ukľudneniu a usmemeniu tečúcej vody výraznenapomáhajú podpomé body manipulačnej lávky v tvare polmesiaca a vejárovitoo zamedzenie vplávania veľkých nečistôt do vodného bazénu pomocou sústavyI zachytenie drobných nečistôt nomou stenou manipulačnej lávky, t.j. pevnoubetónovou stenou ponorenou pod úroveň vodnej hladiny cca 0,3 m.o zvýšený prah dna nátokového bazéna, ktorý zamedzí jeho zanášaniu plávajúcimio manipulačnú obslužnú...

Prevzdušňovací – okysličovací modul vodného toku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2881

Dátum: 11.06.2001

Autori: Geffert Ján, Oravec Marek, Smoleň Ján

MPK: E02B 8/06

Značky: okysličovací, vodného, modul, prevzdušňovací

Text:

...sústzv. betónovým zubom na dolnom konci okysličovacieho modulu, pretože sa tamzachytávajú všetky plávajúce konáre a stromy ktoré je potom nutne zložitýmUvedené nedostatky odstraňuje technicke riešenie, ktorého podstata spočíva vtom, že pozostáva z klesajúcej nepriepustnej časti za ktorou je klesajúca priepustná časť a je ukončený priepustnou rovinnou časťou. Prevzdušňovací - okysličovací modulvodného toku má na svojom povrchu množinu...

Štrkový priepust

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2880

Dátum: 11.06.2001

Autori: Geffert Ján, Smoleň Ján, Oravec Marek

MPK: E02B 8/02

Značky: štrkový, priepust

Text:

...prestaviteľnej steny stavidla štrkovej priepusteo vysunutím stavidla štrkovej priepuste získavame dodatočnú kapacitu pre odvedenie veľkých prietokov počas povodní, prípadne počas potreby odvedenia toku rieky priPrehľad obrá ov na kresochNa priloženom vyobrazení obr.1 znázorňuje pôvodný stav a obr.2 znázorňuje pohľad zhora na štrkovú priepusť svyznačenýmí rezmi podľa navrhovaného technického riešenia, obr.3 znázorňuje pohyblivé stavidlo,...

Výtokový vodný bazén

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2879

Dátum: 11.06.2001

Autori: Geffert Ján, Smoleň Ján, Oravec Marek

MPK: E02B 8/06

Značky: bazén, vodný, výtokový

Text:

...nedostatočné ukľudnenie a stým súvisiaoeho využitelnéhoUvedené nedostatky odstraňuje riešenie výtokového vodného bazénu pozostavajúceho z nábrežného múru oproti ktorému je na strane výstupu zturbín súbežný pozdĺžny oddeľovací pilier. Nábrežný múr a pozdĺžny oddeľovací pilier spájana spodnej časti vejárovito plynule stúpajúce dno.Výhodou tohoto riešenia je, že získameo Výtokový vodný bazén v ktorom vytekajúca voda zturbín dosiahne plynulé...