Smíšek Josef

Zapojení pro řízení cyklu automatické obráběcí linky s alespoň jednou zdvojenou satelitní stanicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268258

Dátum: 14.03.1990

Autori: Smíšek Josef, Halouska Jaroslav, Sedláček Oldřich, Blesík Karel

MPK: B23Q 15/00

Značky: stanici, automatické, cyklu, zdvojenou, alespoň, satelitní, obráběcí, zapojení, řízení, linky, jednou

Text:

...třetím výstupem 139 se vstupem 801 a prvním výstupem 802 bloąku § tvořeněho logickými obvody pro řízení upnutí obrobku v druhé pracovní poloze v satelitní stanici. Blok 15 je dále zpětnovazebně spojen svým čtvrtým vstupem lži a čtvrtým výstupem lig s prvním vstupemgQl a prvním výstupom 225 bloku 2 tvořeneho logíckými obvody pro řízení cyklu prvních pracovních jednotek satelitní stanice a svým čtvrtým vstupem lži a čtvrtýn výstupem lig s prvním...

Zdvojená pracovní stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 267557

Dátum: 12.02.1990

Autori: Blesík Karel, Svánovský Miloslav, Smíšek Josef, Šeptun Roman

MPK: B23Q 41/00

Značky: zdvojená, pracovní, stanice

Text:

...sběrnýn kanálem gl, napojený na dopravník 2 tříaek, unístčný v príslušné zpevňovacím mezíkuau 1 a vyustující do konorové nádrže lg třískováho hospodářství. Konorová nádrž lg je vybavena magnetickým odlnčovačea g a vynáäecía dopravníken § vyvedenýa nad nádobu lg na tříaky. Dále je koaorová nádrž lg opatřena čerpadlen g znečietčnćho oleje, napojenýa přes filtrační jednotku àà na nádobu àgjolejovćho hospodářství. Vyavenou jednak čerpaálel...

Zapojení pro řízení pružné výrobní linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267217

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bednář Vladimír, Smíšek Josef, Sedláček Oldřich, Blesík Karel

MPK: B23Q 7/14

Značky: řízení, linky, pružné, výrobní, zapojení

Text:

...komunikaci celé pružné výrobní Linky. Toto zapojení zabezpečuje, aby jednotlivé funkční uzly pružné výrobní linky, které nejsou pro právě obráběný obrobek ve funkci, byly odpojeny od zdroje řidicího napětí, čímž je zabráněno jejích třeba i nahodilému spuštění. zapojení dále umožňuje snadnou přestavbu linky na jinou technologii. Jednotlivé funkční uzly mohou být na pokyn z nadřazeného řídiciho systému automaticky a bezpečně vypínàny podle...

Zapojení pro řízení speciálního vícepolohového obráběcího stroje s nosnými deskami

Načítavanie...

Číslo patentu: 266932

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kessner Karel, Pestr Radko, Smíšek Josef

MPK: B23Q 41/02, G05B 19/00

Značky: obraběcího, stroje, řízení, nosnými, zapojení, deskami, speciálního, vícepolohového

Text:

...do bloku 5 řízení upínače ve vyjímací stanici a nosné desky s upínači se přesunou o jednu polohu Vpřed, tj. do své pracovní polohy, přičemž nakládací stanice zůstane prázdna. informace o přesunutí desek s upínači je vyslána z bloku 6 řízení dopravníku desek zpět do bloku 2 vyhodnocování okamžitých stavů upínačů a nosných desek. Následují elektrické signály z bloku 2 do bloků 3, 4, 5, řízení upínačů a upínače se zpevní. Z bloků 3, 4,5 jsou...

Zapojení pro řízení kombinované pracovní a manipulační jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266090

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kessner Karel, Dráždil Josef, Smíšek Josef

MPK: B23Q 15/22, G05B 19/18

Značky: zapojení, manipulační, kombinované, pracovní, jednotky, řízení

Text:

...je pžipojen svým výstupem 3 blok 3 snímačů tlouštky obrâběné stěny obrobku a k jehož druhému vstupu 32 je připojen svým prvním výstupom äl blok 5 nnfmačů polohy jednotky, připojený současně svým druhým výstupom ěgke druhému vstupu gg bloku 3 logických obvodů pro řízení pracovního cyklu jednotky.Hcpnutím příslušných ovládacích prvků v bloku l ovládání jednotky je přiveden elektrický signá 1 do bloku 3 logických obvodů pro řízení pracovního...

Zapojení automatického mazacího systému putujících nosných desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 266064

Dátum: 14.11.1989

Autori: Blesík Karel, Sedláček Oldřich, Smíšek Josef

MPK: B23Q 11/12

Značky: zapojení, automatického, mazacího, systému, desek, nosných, putujících

Text:

...jsou přiváděny z bloku g logických obvodů řízení cyklu linky do bloku 3 čítače cyklů linky je přiváděna do bloku Á porovnávacích cbvodů počtu cyklü linky, kde se pcrovnává 5 předvolencu hodnotou, která je přiváděna z bloku A předvolby počtu cyklů linky. V okamžiku, kdy počet předvolených cyklu obráběcí linky odpovídá počtu skutečně provedených cyklů je 2 bloku § porovnávacích obvodů počtu cyklů linky vyslán signál do bloku lg...

Zapojení pro řízení cyklu a průběžné vyhodnocování okamžitých stavů všech uzlů speciální hlubokovrtací stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 265715

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bednář Vladimír, Smíšek Josef, Blesík Karel

MPK: B23B 41/02, G05B 19/02

Značky: speciální, cyklu, průběžné, uzlů, okamžitých, zapojení, všech, řízení, stanice, stavu, vyhodnocování, hlubokovrtací

Text:

...svým pátým vstupem ggg a druhým výstupem ggl s prvním vstupem êg a prvním výstupem hl stolu 5. stůl Q je dále připojen svým druhým výstupem gg ke vstupu lgl snímače lg polohy vrtacího pouzdra, svým třetím výstupem A ke vstupu lil snímače li tlaku chladicího oleje, svým čtvrtým výstupem 55 ke vstupu lâl snímače lâ teploty chladícího oleje přiváděného tlakovou hlavou do vrtaného otvoru a svým pátým výstu~PEWKÁŽ ke VSĚUP Snímače łâł snímače J...

Zapojení pro řízení vícepolohové otočné vrtací stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 264390

Dátum: 12.07.1989

Autori: Kessner Karel, Sedláček Oldřich, Smíšek Josef

MPK: G05B 19/00

Značky: otočné, zapojení, vrtací, řízení, vícepolohové, stanice

Text:

...a třetím výstupem žil s prvním vstupem zl a prvním výstupem ZŠ bloku Z pro řízení první skupiny pracovních jednotek, svým pátým vstupem 32 a čtvrtým výstupem 313 s prvním vstupem êl a prvním výstupem êä bloku § pro řízení druhé skupíny pracovních jednoteka svým Šestým vstupem 53 a pátým výstupom 213 s prvním vstupem21 a prvním výstupem 2 bloku 2 pro řízení krokového dopravníku. Blok 2 je svým druhým vstupem 33 a druhým výstupem 33...

Zapojení pro řízení automatického cyklu vícepolohového obráběcího stroje s přímočarým programově řízeným polohovacím stolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261561

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sedláček Oldřich, Smíšek Josef, Dráždil Josef

MPK: G05D 27/02

Značky: polohovacím, automatického, řízení, cyklu, řízeným, programové, zapojení, obraběcího, stroje, stolem, vícepolohového, přímočarým

Text:

...obráběcího centra je přípo~. 251 551 jeno svým prvním vstupem krokovací zařízení 3, jehož výstupy jsoupřipojeny na vstupy programovatelné paměti š. První výstup programovatelné paměti à je přípojen na první vstup bloku 2 porovnávacích a vyhodnocovacích obvodů okamžítých stavů všech aktivních uzlů jednotlivých pracovních jednotek. Druhý výstup propramovatelné paměti á je připojen na první vstup bloku í porovnávacích a vyhodnocovacích...

Zapojení pro řízení cyklu zdvojené automatické mycí a odmašťovací stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 260824

Dátum: 12.01.1989

Autor: Smíšek Josef

MPK: B23Q 11/00

Značky: zdvojené, řízení, mycí, zapojení, automatické, cyklu, stanice, odmašťovací

Text:

...mycího cyklu z první nádrže a druhý výstup lg je připojen k prvnímu vstupu lgl bloku lg předvolby mycího cyklu z druhé nádrže. Každý blok lg předvolby mycího cyklu je spojen prostřed nictvím bloku 2 čídel, řidicích a vyhodnoçovacích obvodů nádržejednak se společným blokem gg řízení cyklů mycí stanice, jednak s příslušným blokem ž ovládání nádrže. Každý blok 3 čidel, řídících a vyhodnocovacích obvodů nádrže je tvořen spinači § topných...

Zapojení pro automatickou kontrolu a vyhodnocování kvality obrábění během manipulace s obrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258328

Dátum: 16.08.1988

Autori: Sedláček Oldřich, Blesík Karel, Smíšek Josef

MPK: B23Q 15/013

Značky: kvality, obrobky, manipulace, automatickou, zapojení, obrábění, kontrolu, vyhodnocování, během

Text:

...automatickou kontrolu a vyhodnocování kvality obrábění během manípulace e obrobky se dvěma pracovnímí po lohami podle vynálezu je schematicky znázorněno na připojeném výkrese.Blok 1 ovládání linky je napojen na první vstup bloku g loàických obvodů pro řízení automatického manípulátoru, na který jsou zpětnovaąebně přípojeny jednak blok § logických obvodů přo řízení a kontrolu polohování a upínání obrobku ve střední poloze, jednakj bloky Q...

Hlubokovrtací jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 257966

Dátum: 15.07.1988

Autori: Smíšek Josef, Blesík Karel, Trnka Antonín

MPK: B23B 47/08

Značky: hlubokovrtací, jednotka

Text:

...na boku opatřen narážkovou lištou gg narážky gg řádového spínače gg druhého referenčního bodu. Ochranu proti nečistotám zajiščuje přední teleskopický krytgl mezi oběma stoly g a 3 a zadní teleskopioký kryt gg mezi hlavním stolem 3 a náhonovými skříněmi lg a gg.Po vložení obrobku do nezakresleného upínače se přitiskne akříň 3 s vrtacím pouzdrem i, umístěná na pomocném stole 3 na obrobek a pomocný stůl 3 se zpevní pomocí soustavy gg...

Zapojení pro řízení stavebnicového vícevřetenového obráběcího centra

Načítavanie...

Číslo patentu: 256504

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dráždil Josef, Smíšek Josef, Bednář Vladimír

MPK: B23Q 15/02, B23Q 15/00, G05B 19/02...

Značky: řízení, zapojení, stavebnicového, centra, obraběcího, vícevřetenového

Text:

...svým výstupen na vstup pracovní jed Otklyszapojení pro řízení stsvebnicového vícevřetenového obràböcí ho centra podle vynàlezu umožňuje řízení jak sssoststně prscujícíhoobráběcího centra, tak řízení vícevřetenových obrebčcíoh center,zařezenýoh do automatických línek. zejména při zařazení do pružt-n ných obráběcích linek umožňuje snadné a rychlé přeatavení jednotlivých ohráběoích centery. hetedy 1 celé obrâběcílinky při začne obrobku...

Zapojení pro programovatelné řízení cyklu posuvové jednotky se dvěma pracovními stoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 256503

Dátum: 15.04.1988

Autori: Blesík Karel, Smíšek Josef

MPK: G05D 5/06

Značky: dvěma, zapojení, jednotky, posuvové, stoly, programovatelné, pracovními, cyklu, řízení

Text:

...il snímače í polohy pracovního stolu A. Snímač 4 je svým výstupem 55 přípojen ke vstupu gl čítače Ž ímpulsů, jehož první výstup 53 je příppjen ke vstupu gl índíkace Ě polohy pracovního stolu A a jehož druhý výstup gš je připojen k prvnímu vstupu gl bloku g porovnàvacích a vyhodnocovacích obvodů okamžitepolohy pracovního stolu A. Ke druhému vstupu gg to-hoto bloku je.přípojen svým třetím výstupem lg blok 1 ovládání posuvové jednotkya ke...

Ve vodě rozpustné polyesterové pryskyřice a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239971

Dátum: 01.02.1988

Autori: Dráždil Josef, Smíšek Josef, Steiner Stanislav, Kaláeek Jioa, Sova Boetislav

MPK: C08G 63/12

Značky: jejich, polyesterové, přípravy, způsob, rozpustné, pryskyřice, vodě

Text:

...odvozených od polymerních kerboxylových kyselína reakce se ukončí při dosažení čísla kyselosti v rozmezíolyesterové pryskyřice,připravené podle předloženého vynálezu,se vyznačují velmi dobrou rozpustností ve vodě,neomezenou ředitelností vodou, dobrou stabilitou při skladování, neobsahuji těkavé a hygienicky závodné organické složky.Pro přípravu ve vodě rozpustných polyesterových pryskyřio podle vynálezu lze použit jako 2 až 3 mocné alkoholy...

Elektrické zapojení motoru stěrače skel

Načítavanie...

Číslo patentu: 243279

Dátum: 15.11.1987

Autori: Eížek Karel, Plaeková Daniela, Dráždil Josef, Smíšek Josef

MPK: B60S 1/08

Značky: motorů, zapojení, stěrače, elektrické

Text:

...zapojena dále do elektrického obvodu přes vinutí spínacího relé, čímž je umožnéno ovládání elektrického zařízení s vyšším příkonem. Takto se dociluje pravidelného spínacího intervalu se zvýšenou životnosti a provozní spolehlivostí celého systému. Magnetická indukce v kombinaci s pohyblivou kotvou bimetalového členu a kontaktní dvojice umožňuje mžikové spínání dvojice kontaktů, čímž je zabráněno jejich opalu.Další výhodou je, že navržené řešení...

Zapojení pro řízení obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251030

Dátum: 11.06.1987

Autori: Dráždil Josef, Kessner Karel, Sedláček Oldřich, Smíšek Josef, Jobánek Stanislav

MPK: G05B 19/02

Značky: řízení, zapojení, obraběcího, stroje

Text:

...zmetky, příspívá zapojení k maximálnímu využití stroje i k úspoře elektricke energie.Příklad zapojení pro řízení obráběcího stroje podle výnálezu,kdy obráběcí stroj je vybaven dvěma pracovními stanícemi, je sche matícky znàzorněn na přípojenem výkrese.Blok 1 ovládacích a spínacích obvodů je opatřen šesti výstupy,z nichž první výstup llfje připojen k prvnímu vstupu žl bloku š řízení první upínací stanice, druhý výstup lgje připojen k...

Zapojení otočného polohovacího stolu se satelitními otočnými dělicími stoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 250089

Dátum: 15.04.1987

Autori: Smíšek Josef, Dráždil Josef

MPK: G05B 19/18, B23Q 15/00

Značky: polohovacího, stoly, zapojení, satelitními, stolu, dělicími, otočnými, otočného

Text:

...dělicích stolů je nápojen jeclnosměrně ~na příslušný blok 5 řízení elektromagnetického hydraulické-ho rozváděče, jednosměrně propojený s blokem G ovládání přímočarého hydromotoru,s blokem 7 ovládání zubové spojky a s blokem B ovládání zpětnovazebního válce satelitního otočneho dělicího stolu. Sepnutím ovládacích prvků v ovládaclm bloku 1 se přiv-ede elektrický signál do bloku 2 logických obvodů řízení cyklu automatického otočného...

Zapojení pro řízení automatického obráběcího centra v automatickém cyklu obráběcí linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249848

Dátum: 15.04.1987

Autori: Smíšek Josef, Dráždil Josef

MPK: G05B 19/18, B23Q 15/00

Značky: zapojení, řízení, cyklu, obraběcího, automatického, centra, obráběcí, automatickém, linky

Text:

...automatické obráběcí linky o který je jednosměrně připoýen jednak na blok 1 logických obvodů pro řízení obnáběcihocentra a vyhodnocování okamžltých atavů aktivních uzlů automa- Í Wtické obráběcí linky, jednak na blok Q logických obvodů pro ří zení polohování a upínání obrobků, který je rovněž napojen jedno- páměrně na blok 1-logických ohvodů pro řízení obráběcího centraa vyhodnocování atavů aktivních uzlů automatické obráběcí...

Zapojení pro řízení cyklu speciálního obráběcího stroje, vybaveného otočným stolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232054

Dátum: 01.04.1987

Autori: Smíšek Josef, Sedláček Oldřich

MPK: G05B 19/10, B23Q 3/16

Značky: speciálního, stolem, vybaveného, řízení, cyklu, obraběcího, otočným, stroje, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká strojírenství a řeší problém automatického ovládání speciálního stroje, vybaveného otočným stolem a určeného pro obrábění větších a složitějších obrobků. Blok ovládání a řízení stroje je napojen jednak na blok krokování a jednak na blok logických obvodů pro řízení cyklu všech pracovních jednotek. Jednotlivé výstupy bloku krokování jsou připojeny na paměti bloku předvolby natočení automatického otočného stolu, jehož jeden výstup...

Zapojení pro řízení automatického cyklu vícepolohového stavebnicového stroje, vybaveného otočným polohovacím stolem se satelitními otočnými dělicími stoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 249349

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kessner Karel, Sedláček Oldřich, Dráždil Josef, Smíšek Josef

MPK: B23Q 15/00, G05B 19/18

Značky: stavebnicového, satelitními, otočnými, dělicími, cyklu, vybaveného, stolem, automatického, otočným, stoly, stroje, zapojení, vícepolohového, polohovacím, řízení

Text:

...a silového řízení se spustí automatický cyklus stroje. Jestliže jsou v zásobníku obrobků uloženy obrobky, vyšle blok 3 řízení automatického dopnavníku a zásobníku obrobků elektrický signál jednak do bloku 3řízení automatického manipulátoru, jednak do bloku l ovládání a silověho řízení stroje, kam se současně přivádějí elektrické signály z bloku 1 řízení a cyklu první pracovní stanice, z bloku, popŕípadě bloků 2 řízení a cyklu dalších...

Zapojení pro řízení automatického cyklu manipulace s obrobky a obrábění

Načítavanie...

Číslo patentu: 234786

Dátum: 15.01.1987

Autori: Smíšek Josef, Dráždil Josef, Sedláček Oldřich

MPK: G05B 19/18

Značky: zapojení, manipulace, obrobky, automatického, řízení, obrábění, cyklu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém zapojení jednoúčelového stroje, které by zaručovalo jak plně automatický provoz, včetně vypnutí při přerušené dopravě obrobků, tak uvedení do provozu, když se doprava obrobků obnoví. Na blok vyhodnocovacích obvodů okamžitých stavů jednotlivých uzlů stroje jsou světlovazebně napojeny čtyři bloky obvodů, a to blok logických obvodů pro řízení cyklu stroje, blok logických obvodů pro řízení cyklu manipulátoru, blok řídicích,...

Zapojení pro řízení stavebnicového obráběcího centra

Načítavanie...

Číslo patentu: 234374

Dátum: 15.10.1986

Autori: Smíšek Josef, Dráždil Josef

MPK: G05B 19/02

Značky: obraběcího, zapojení, centra, stavebnicového, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém pro řízení stavebnicového obráběcího centra s rychlou výměnou operačních hlav. Zapojení sestává ze sedmi hlavních částí a to: z bloku ovládání stroje, volby a kontroly programu a na něj navazujícího bloku paměti předvolby polohy zásobníků operačních hlav, bloku paměti předvolby automatického otočného stolu, bloku paměti předvolby cyklu manipulátoru pro výměnu operačních hlav, bloku logických obvodů pro řízení cyklu stroje a...

Zapojení pro řízení automatického cyklu leštění

Načítavanie...

Číslo patentu: 221309

Dátum: 15.01.1986

Autori: Halouska Jaroslav, Smíšek Josef

Značky: zapojení, automatického, řízení, cyklu, leštění

Zhrnutie / Anotácia:

Na blok řídicí a ovládací části lešticího stroje je napojen jednak blok pohonu posuvu, mechanicky spojený s upínacím stolem, na němž je upnut kryt, jednak blok řízení programu leštění, na jehož vstupy jsou připojeny bezkontaktní spínače polohy a pohybu upínacího stolu jedním směrem a opačným směrem a blok předvolby programu lešticího stroje, a jednak blok vyhodnocování. Výstupy bloku řízení programu leštění jsou připojeny jednak na blok pohonu...

Zapojení pro řízení speciálního stroje s otočnými hlavami

Načítavanie...

Číslo patentu: 223912

Dátum: 15.11.1985

Autori: Sedláček Oldřich, Smíšek Josef

Značky: zapojení, stroje, hlavami, otočnými, řízení, speciálního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro řízení speciálního stroje s otočnými hlavami a s automaticky měnitelným úhlem jejich natočeni při změně obrobku, vyznačující se tím, že na řídicí a ovládací část (1) stroje jsou připojeny zpětnovazebně pracovní jednotky (2) s otočnými vrtacími hlavami a výstup řídicí a ovládací části (1) stroje je připojen na vstup bloku (3) předvolby typu a velikosti obrobku, na nějž jsou připojeny bloky (4) pamětí úhlů natočení otočné vrtací...

Zapojení pro automatické ovládání jednoúčelového vícepolohového stroje s nepřetržitou automatickou dopravou obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 226362

Dátum: 01.11.1985

Autori: Smíšek Josef, Kessner Karel

Značky: jednoúčelového, nepřetržitou, stroje, zapojení, automatické, dopravou, ovládání, obrobků, vícepolohového, automatickou

Zhrnutie / Anotácia:

Na blok 1 ovládací a řídicí části stroje, který je sestaven z ovladačů logických obvodů, je zpětnovazebně připojen jednak blok 2 pohonů a čidel vstupního dopravníku, jednak blok 10 pohonů a čidel výstupního dopravníku a jednak blok 14 vyhodnocování okamžitých stavů všech aktivních uzlů stroje a stavu paměti, který je sestaven ze součinových, součtových porovnávacích obvodů a časových členů. Blok 1 ovládací a řídicí části stroje je připojen na...

Zapojení pro zamezení běhu naprázdno

Načítavanie...

Číslo patentu: 219962

Dátum: 15.10.1985

Autori: Kessner Karel, Smíšek Josef

Značky: zapojení, běhu, naprázdno, zamezení

Zhrnutie / Anotácia:

Na ovládací prvky ovládací části stroje jsou napojeny jednak spínací obvody elektromotoru hydraulického agregátu a jednak vstup bloku logických obvodů řízení pracovního cyklu. Ten je zpětnovazebně napojen na spínací obvody elektromotoru hydraulického agregátu a na blok vyhodnocování pracovního stavu stroje, jehož výstup je připojen na vstup bloku časovačů. Na další výstup časovačů je připojen blok logických obvodů řízení pracovního cyklu...

Zapojení pro řízení pracovního cyklu nejméně dvou automatických obráběcích linek, vybavených společným zpětným dopravníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219712

Dátum: 15.09.1985

Autori: Kessner Karel, Blesík Karel, Smíšek Josef

Značky: obráběcích, řízení, zapojení, zpětným, cyklu, dopravníkem, pracovního, nejméně, automatických, linek, společným, vybavených

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení pro řízení pracovního cyklu nejméně dvou automatických obráběcích linek, při zachování jejich vzájemné funkční závislosti. Na řídicí a ovládací část jsou zpětnovazebně napojeny nejméně dvě automatické obráběcí linky, blok pro porovnání a vyhodnocování obou nakládacích a upínacích pracovišť, na nějž jsou zpětnovazebně napojeny bloky řídicích obvodů nakládacích a upínacích pracovišť a příčných dopravníků, které jsou s nimi...

Zapojení pro řízení jednoúčelových obráběcích strojů, s automatickou kontrolou a vyhodnocováním správnosti upnutí obrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 219509

Dátum: 15.08.1985

Autori: Smíšek Josef, Sedláček Oldřich

Značky: upnutí, vyhodnocováním, řízení, automatickou, obráběcích, zapojení, kontrolou, strojů, obrobků, jednoúčelových, správnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro řízení jednoúčelových obráběcích strojů, s automatickou kontrolou a vyhodnocováním správnosti upnutí obrobku, vhodné zejména pro stavebnicové obráběcí stroje s automatickým otočným polohovacím stolem a pro automatické obráběcí linky, vyznačující se tím, že na ovládací část (1) stroje je napojen blok (1) logických obvodů pro řízení vkládání, polohování a upínání obrobku, který je zpětnou vazbou spojen s řídicími a ovládacími prvky...

Zapojení pro řízení cyklu pracovních jednotek s automatickou výměnou operačních hlav

Načítavanie...

Číslo patentu: 218986

Dátum: 15.06.1985

Autor: Smíšek Josef

Značky: výměnou, operačních, cyklu, zapojení, jednotek, automatickou, řízení, pracovních

Zhrnutie / Anotácia:

Na blok řídicích a ovládacích obvodů je zpětnovazebně napojen blok řídicích a kontrolních obvodů všech pohonů pracovní jednotky. Na něj je zpětnovazebně napojen blok pohonů posuvu pracovní jednotky, blok pohonu vřeten, blok pohonu pro pootáčení a polohování zubové spojky, blok pohonu zásobníků operačních hlav a blok pohonu pro přitahování a upínání operační hlavy na pracovní jednotku. Ten je zpětnovazebně spojen s blokem snímání a vyhodnocování...

Zapojení zejména pro řízení automatického cyklu stavebnicových obráběcích center s automatickým otočným stolem a několika pracovními jednotkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 217766

Dátum: 15.08.1984

Autori: Smíšek Josef, Dráždil Josef

Značky: cyklu, několika, center, stolem, jednotkami, zapojení, stavebnicových, otočným, zejména, obráběcích, automatického, automatickým, pracovními, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Na ovládací prvky obráběcího centra jsou napojena krokovací zařízení, na něž navazují jednotlivé řádky maticové paměti, která je programovatelná a na jejíž jeden sloupec je připojen blok porovnávacích obvodů pro vyhodnocení polohy otočného stolu. Na něj navazuje blok porovnávacích obvodů pro start otáčení otočného stolu. Na něj navazuje blok logických obvodů pro řízení cyklu otočného stolu, který je spojen jednak zpětnou vazbou s automatickým...

Zapojení pro manipulaci výměnnými kazetovými upínači střídavě ze dvou protilehlých stran u strojů s otočným stolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217765

Dátum: 15.08.1984

Autori: Smíšek Josef, Toman Jaromír

Značky: stolem, střídavé, kazetovými, zapojení, stran, výměnnými, otočným, protilehlých, strojů, upínací, manipulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro manipulaci výměnnými kazetovými upínači, střídavě ze dvou protilehlých stran, u strojů s otočným stolem, které pracují v uzavřeném automatickém cyklu a jsou vybaveny automatickou výměnou obrobků předem upnutých na kazetových upínačích. Dvě protilehlá, střídavě využívaná upínací a odbavovací pracoviště jsou napojena na řídicí automatiku programově řízeného stroje. Řídicí automatika stroje je přes krokovací zařízení spojena s...

Zapojení pro lámání třísek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217288

Dátum: 15.07.1984

Autori: Smíšek Josef, Sedláček Oldřich

Značky: lámání, zapojení, třísek

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je vhodné zejména pro stavebnicové programově řízené víceúčelové. Na řídící a ovládací část jednoúčelového stroje jsou prostřednictvím posuvného registru připojeny jednotlivé řádky diodová matice vstupních dat, jejíž jeden výstup je přiveden zpět na vstup řídící a ovládací části, zatímco další výstupy jsou připojeny jednak na bloky snímání a vyhodnocování klidu posuvových mechanismů pracovních jednotek, přičemž všechny bloky jsou...

Stavebnicové zapojení pro bezkontaktní řízení pracovních cyklů, zejména jednoúčelových stavebnicových obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213874

Dátum: 01.05.1984

Autori: Steklý Miroslav, Kessner Karel, Halouska Jaroslav, Smíšek Josef

Značky: obráběcích, zapojení, zejména, strojů, pracovních, stavebnicové, řízení, cyklu, jednoúčelových, stavebnicových, bezkontaktní

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnicové zapojení pro bezkontaktní řízení pracovních cyklů, zejména jednoúčelových stavebnicových obráběcích strojů, jejichž všechny aktivní uzly jsou napojeny na shodně propojené bloky vstupních obvodů, časovačů, operačních a programovatelných pamětí a výstupních spínačů, vyznačující se tím, že pomocný uzel (E), pro řízení pracovního cyklu stroje (l) je připojen na blok (7) vstupních a porovnávacích obvodů, na jehož vstup navazují výstupy...

Jednotné zapojení pro bezkontaktní programové řízení všech aktivních uzlů strojů u jakéhokoliv jejich cyklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213873

Dátum: 01.05.1984

Autori: Halouska Jaroslav, Steklý Miroslav, Kessner Karel, Smíšek Josef

Značky: všech, jednotné, jejich, uzlů, programové, strojů, jakéhokoliv, bezkontaktní, řízení, aktivních, cyklu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Jednotné zapojení pro bezkontaktní programové řízení všech aktivních uzlů u jakéhokoliv jejich cyklu, zejména pro jedno účelové stavebnicové stroje. Všechny mikrospínače a ovládače aktivního uzlu stroje jsou připojeny na blok vstupních obvodů, který je propojen a blokem časovačů, na nějž navazuje blok operační paměti, spojený s blokem programové paměti, jehož výstupy jsou přes blok výstupních spínačů napojeny na posuvovou část aktivního uzlu....