Šmidák Štipán

Odlučovač vody a skelné drtě u optických brousicích strojů s vakuovým uchycením obráběné čočky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244198

Dátum: 01.06.1988

Autor: Šmidák Štipán

MPK: B24B 55/12

Značky: strojů, obráběné, čočky, uchycením, odlučovač, brousicích, optických, vákuovým, drtě, skelně

Text:

...řezu znázorněno na přiloženém výkrese.Jakz tohoto obrázku vyplýva, je odlučovač tvořen válcovounádobou ł, vzduchotěsně překrytou víkem g. V sešilunené části je- vjího dna lg je z vnější strany uložena vypouětěcí klapka 2, propojená táhlem 2 g s opěrkou 2 J. kuželového tvaru, mezi níž a vypouětěcí klapkou 2 je vložena spirálová pružina 2 . Do boční stěny víka 1 vyúsřuje odlučovací trubka g, jejíž kolmo prodloužený konec l zasahuje...

Zapojení měřiče odebraného výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241222

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šmidák Štipán, Nový Josef, Novosad Karel

MPK: G01R 21/00

Značky: měřiče, zapojení, výkonu, odebraného

Text:

...převodníku P 1 proud- napětí, ve kterém je převeden na první napětí Ul, které je na výstupu tohoto prevodníku Pl. Napětí D 1 je přivedeno na vstup prvního lineárního usměrňovače LUl ve kterém je usměrněno a jako první usměrněné napětí ULI je na výstupu tohoto lineárního usměrňovače LU 1, odkud je přivedeno na první vstup 1 součtového obvodu SD. Na výstupu druhého proudového snímače PS 2 je druhý proud 12, který je přiveden na vstup druhého...

Zemědělský a zahradnický fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244840

Dátum: 14.08.1987

Autor: Šmidák Štipán

MPK: A01N 57/14

Značky: zemědělský, zahradnický, fungicidní, prostředek

Text:

...5 díld zinebu, 85,7 díla matku, 4 díly syntetickěho hydratovaného oxidu křamičitého a 0,3 díly kyseltho isoPropylfosfátu. získä se prášek.Důkladně so ptevade na práäek a. amísí 2,5 dílů tolklotosmethylmdzà dílů zinebu,90,7 dílü bentcuitu, 4 díly syntetického hydratovaného oxidu křemičiběho a 0,3 díly kynláho isopropyltostátu. získä se prášek.P ř í k l a d 6 Důkladně se převade nn prääek a amísí 20 dílů tolkloiusruethylu, 40 dílů manabu, 3...

Pouzdro termočlánku pro měření teploty plynných médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 243169

Dátum: 15.07.1987

Autori: Hájovský Jioí, Šmidák Štipán

MPK: G01K 1/08

Značky: pouzdro, měření, plynných, teploty, médií, termočlánku

Text:

...k místnímu zvýšení teploty. U těchto ohřívačü, kde jsou vzájemné posuny vyzdívky a pancíře větší, přesahuje namáhání pouzder termcčlánků podle čs. autorského osvědčení č. 2 l 1 755 mez odolnosti a dochází k jejich zničení.výše uvedené nedostatky odstraňuje pouzdro termočlánku pro měření teploty plynných médií podle vynálezu, jehož podstatou je, že na ocelovou trubicL zaslepenou lepenínyje připevněn jeden konec pojistného drátu, jehož druhý...

Spôsob stereošpecifickej prípravy 1, 6-anhydro-2, 3-di-O-acetyl-.beta. -D-glukopyranózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240331

Dátum: 15.06.1987

Autori: Šmidák Štipán, Bódi Jan, Ivan Lubomír

MPK: C07H 3/02, C13K 1/00

Značky: stereošpecifickej, 3-di-o-acetyl-.beta, 6-anhydro-2, d-glukopyranózy, spôsob, přípravy

Text:

...pripravený roztok sa pridá do 50 ml citranovo tostorečňanového pufru,0,05 mol . l o pH 5 a k tomuto roztoku sa pridá ali-esteráza z bravčovej pečene EC 3.1.1.1, 1 ml o celkovej aktivite 2,6 ncat a špecifickej aktivite 2 ncat . mg. Enzýmova hydrolýza prebieha pri teplote 40 °C po d-obu 48 h. Ziskaný reakčný produkt obsahoval 70 hmotnostných 1,ô-anhydro-2,3 4-di-O-acetyI-(f-D-glukopyranózy, t. j. 0,7 g. Reakčná zmes mimo tohto hlavneho...

Způsob extrakce organických složek z rostlinných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239904

Dátum: 15.05.1987

Autori: Šmidák Štipán, Havlík Jaroslav

MPK: B01D 11/02

Značky: rostlinných, materiálů, organických, extrakce, způsob, složek

Text:

...rozpoužtědla je veden z prvního reaktoru do dalšího, a tak dále.V případě, kdy se z každé extrakční nádoby odvádí asi 10 5 pevného materiálu (kterým se míní nejjemnějěí složky (prostřednictvím rozpouětědlováho proudu, Jo nutno do řady extrakčních nádob zaředit filtr, ve kterém se provede oddělení podílu pevného materiálu,ktorý postupuje s proudem rozpouätědla, a tím se provede dokončení tohoto postupu.Praktické provádění postupu podle...

Myší lymfocytární hybridom IMG CZAS.T3-01 produkující protilátku proti trijodtyroninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239761

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bódi Jan, Švreula Milan, Ivan Lubomír, Šmidák Štipán

MPK: C12N 15/00

Značky: lymfocytární, produkující, czas.t3-01, hybridom, protilátku, trijodtyroninu, myší, proti

Text:

...která je schopna speoificky reagovat s trijodtyŕoninem. Hybridom T 3-01 je možno kultivovat in vitro v médiich vhodných pro živočíšne buňky a je adaptován pro růst in vivo v peritoneální dutině myší kmene Balb/c.Z konzerv, uchovávaných v kapalném dusíku, je možné zahájit produkci protilátky bez dalšího antigenu a imunizace zvíšat. Protilátka produkovaná hybridomem T 3-01 reaguje pouze s trijodtyroninem, nereaguje s tyroxinem, reverzním...

Skládací strunný hudební nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 239301

Dátum: 15.11.1986

Autor: Šmidák Štipán

MPK: G10D 1/08

Značky: hudební, nástroj, skládací, strunný

Text:

...a Hem peryJmpyeMoü npymanoü I 4, 0 mm na Romea Koropon salćpemen Ha Kopnyce I, a gpyroñ - Ha IIOJIOM (žiakompyeMoM óapaóaHe 13. iMsoópeweane nonumaer ynoócrao B nonrasosaanu sa círe ncrcmorxezmz nomoronnremuux oueparmü npn cwxazxunanvmĺ cTpyHHOPO wsmcamnoro nncrpymearą n ymensmenxm rpeum cufpyn za MecTax m nepernöa nocpeaxcćaonn ymexwermx- KDPIBHBHH nepermóaA cTpyH n ynpomaer KoHcTpyKImm maprmpHoro coemHeHnn Koacoxeü Kopnycà c meñlcom...

Spôsob výroby organických peroxidov a/alebo ich zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245074

Dátum: 13.11.1985

Autori: Hickl Jioí, Hrubý Oldoich, Doímal Jindoich, Šmidák Štipán

MPK: C07C 179/14

Značky: peroxidov, organických, výroby, zmesí, spôsob

Text:

...Podmienky syntézy prakticky vylučujú riziko vzniku havarijných stavov.Vyrobený produkt je velmi lahko oddelitelný od matečného lúhu jednoduchou filtráciou. získaný vlhký sypaný substrát po prípadnom premytí vodou je možné buď okamžite použit v- polymerizácii, alebo uložit na sklad.Organický peroxid, vyrobený podľa tohoto postupu., je zvlášť vhodný pre použitie v takých podmienkach, kde nie je na závadu vlhkost v ňom prítomná. Typické...

Zařízení pro manipulaci s předměty

Načítavanie...

Číslo patentu: 239297

Dátum: 15.05.1985

Autori: Ivan Lubomír, Svoboda Zdenik, Ritz Zdenik, Šmidák Štipán, Lazar Mojmír

MPK: B66C 1/54

Značky: předměty, zařízení, manipulaci

Text:

...výřezy pro záchyty, které jsouvýkyvně uloženy V tyči. Na protilehlém konci má ovládací trubka připojeny alespoň dva čepy.zařízení pro manipulaci s předměty podle vynálezu se proti dosud používaným zařízenímprojevuje novým a vyšším účinkem. Umožňuje manipulaci s větším počtem kratších předmětů,například tyčí, výkovků, bez trvalé přítomnosti nosné části zařízení v peci.Jeho konstrukce je jednoduchá a s výjimkou záchytů jsou k výrobě...